Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції у Мінрегіоні за березень — травень 2019 року

10.06.2019

Мінрегіон у партнерстві з представниками інститутів громадянського суспільства та експертами в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» продовжує реалізовувати заходи щодо запобігання корупції у сфері діяльності Мінрегіону.

У II кварталі 2019 року Мінрегіон повністю завершив реалізацію  заходу № 68-1. За результатами здійснення зазначеного заходу Мінрегіоном розроблено та прийнято наказ від 19 квітня 2018 року № 97 «Про затвердження Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 15 травня 2018 року за № 593/32045 (далі — Порядок).

Порядком визначено організаційні засади розгляду в Мінрегіоні звернень суб’єктів господарювання незалежно від форми власності, які провадять будівельну, містобудівну, архітектурну діяльність і забезпечують виготовлення продукції будівельного призначення, а також органів державної влади та органів місцевого самоврядування щодо погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм у проектній документації при проектуванні та внесенні змін до проектної документації об’єктів, які передбачають дотримання вимог до будівель і споруд, визначених Технічним регламентом будівельних виробів, будівель і споруд, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 20 грудня 2006 року № 1764, у спосіб, не передбачений державними будівельними нормами, а також прийняття рішень щодо їх погодження або відмови в погодженні.

Крім того, Мінрегіоном забезпечено обов’язкове оприлюднення на офіційному веб-сайті сканкопій звернень замовників щодо погодження відхилень від ДБН разом з обов’язковими додатками та документацією (за наявності), відкритість та прозорість засідань секції з питань будівництва та архітектури Науково-технічної ради в частині, що стосується погоджень відхилень від ДБН, онлайн-трансляцію засідань, оприлюднення відеозаписів засідань, оприлюднення сканкопій протоколів (витягів з протоколів) засідань секції з фіксацією поіменного голосування, оприлюднення та оновлення таблиці матеріалів погодження відхилень від ДБН.

У I кварталі 2019 року Мінрегіоном розроблено та прийнято наказ від 01 березня 2019 року № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», який 21 травня 2019 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 539/33510.

Із черговим звітом про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні можна ознайомитись тут.