Проект наказу Мінрегіону » Про затвердження Змін до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки»

05.02.2020

герб

МІНІСТЕРСТВО

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

  

НАКАЗ

 

від                           20     р.

Київ

№ ____

 

Про затвердження Змін до Порядку
видачі будівельного паспорта
забудови земельної ділянки

 

Відповідно до статті 15 Закону України «Про центральні органи виконавчої влади», частини четвертої статті 27 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), та з метою приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства

НАКАЗУЮ:

  1. Затвердити Зміни до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 липня  2011 року № 103, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22 липня 2011 рокуза № 902/19640 (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 25 лютого 2013 року № 66), що додаються.
  1. Департаменту містобудування, архітектури та планування територій (Білоус С.Я.), Юридичному департаменту (Чепелюк О.В.) подати цей наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
  1. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
  1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра з питань європейської інтеграції Ю. Чаплінського.

 

Міністр                                                                                              Альона БАБАК

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального
господарства України

__ ___________ 2020 року № ______

Зміни
до Порядку видачі будівельного паспорта забудови земельної ділянки

 

  1. У розділі І Порядку:

пункт 1.2 викласти в такій редакції:

«1.2. Будівельний паспорт забудови земельної ділянки (далі – будівельний паспорт) визначає комплекс містобудівних та архітектурних вимог до розміщення і будівництва індивідуального (садибного) житлового будинку, садового, дачного будинку не вище двох поверхів (без урахування мансардного поверху) з площею до 500 квадратних метрів, господарських будівель і споруд, гаражів, елементів благоустрою та озеленення земельної ділянки.»;

 

у пункті 1.3 слова та цифри  «ДБН В.2.2-15-2005 «Житлові будинки. Основні положення», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій»» замінити словами «у сфері проектування нових і реконструкції житлових будинків та у сфері планування і забудови територій в межах та за межами населених пунктів на державному, регіональному та місцевому рівнях»;

пункт 1.6 доповнити новим абзацом такого змісту:

«За недостовірність даних, помилки/похибки, допущені у  підготовці графічних матеріалів, та порушення вимог законодавства, що виникли внаслідок недостовірних даних, помилок/похибок або відсутності графічних матеріалів, є відповідальним замовник».

 

  1. У розділі ІІ Порядку:

в абзацах третьому, шостому пункту 2.1 та абзаці шостому пункту 2.2 слова «засвідчена в установленому порядку» виключити;

абзац четвертий пункту 2.1 та абзац п’ятий пункту 2.2 викласти в такій редакції:

«схема забудови земельної ділянки, наведена у додатку 3 до цього Порядку»;

пункт 2.1 доповнити новим абзацом сьомим такого змісту: «копія документа, що посвідчує право власності на об’єкт нерухомого майна, розташований на земельній ділянці, або згода його власника (у разі здійснення реконструкції);

у пункті 2.3 слово «державним» виключити;

в абзаці третьому пункту 2.4 слова «детальним планам територій» та слово «державним» виключити;

пункт 2.11 викласти в такій редакції:

«2.11. Пам’ятка замовнику індивідуального будівництва готується уповноваженим органом містобудування та архітектури як рекомендаційний перелік положень нормативно-правових актів, будівельних норм, стандартів і правил для застосування в умовах існуючої містобудівної ситуації.».

  1. В абзаці другому додатка 2 до Порядку після слів «місцезнаходження земельної ділянки» доповнити словами «/адреса об’єкта будівництва, присвоєна об’єкту нового будівництва під час реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна з зазначенням відомостей про дату та номер рішення уповноваженого органу з присвоєння адреси про присвоєння адреси об’єкту будівництва та найменування такого органу».
 Директор Департаменту містобудування, архітектури та планування територій

                                             С. БІЛОУС

 

 Інформаційне повідомлення про проведення публічного громадського обговорення