Істотні умови до проекту Зміни №1 ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування»

09.09.2019

Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація» (далі – інститут «УкрНДІпроектреставрація») планує розроблення проекту Зміни № 1 ДБН А.2.2-14-2016 «Склад та зміст науково-проектної документації на реставрацію пам’яток архітектури та містобудування» (далі – Зміна № 1).

Істотними умовами щодо змісту проекту Зміни № 1 є:

  • оновлення чинних ДБН А.2.2-14-2016 в цілому;
  • удосконалення в частині визначення складу та змісту науково-проектної документації на протиаварійні або невідкладні консерваційні роботи;
  • удосконалення положень щодо змістовного наповнення креслення генерального плану;
  • удосконалення змістовного наповнення додатків;
  • уточнення термінів «ремонт (реставраційний)», «рівень складності»;
  • введення нових термінів та визначення понять «паспорт опорядження фасадів», «натурні архітектурні дослідження», «частина пам’ятки»;
  • доповнення вимогами щодо розумного пристосування житлових будинків та громадських будівель і споруд з урахуванням потреб маломобільних груп населення при розробленні науково-проектної документації на реставрацію;

Наявні пропозиції прохання надсилати на електронну адресу інституту «УкрНДІпроектреставрація» та наукового керівника розробки – Тимковича Василя Юрійовича, тимчасово виконуючого обов’язки директора інституту «УкрНДІпроектреставрація» (ukrndipr@meta.ua).