Істотні умови до проекту Зміни №1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»

26.09.2019

Український науково-дослідний інститут цивільного захисту (далі — УкрНДІЦЗ) планує розроблення проекту Зміни №1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (далі – Зміна №1).

При розробленні проекту Зміни №1 будуть опрацьовані наступні питання:

— приведення сфери застосування ДБН В.2.5-76:2014 до вимог Закону України «Про будівельні норми»;

— актуалізація нормативних посилань;

— уточнення термінів «загальнодержавна автоматизована система централізованого оповіщення», «локальна система оповіщення», «об’єктова система оповіщення», «територіальна автоматизована система централізованого оповіщення» тощо;

— виключення вимог, що є предметом нормативно-правових актів та зумовлюють корупційні ризики.

Наявні пропозиції прохання надсилати на електронну адресу УкрНДІЦЗ (undicz@dsns.gov.ua) або наукового керівника розробки – Коваленка Віталія Володимировича, заступника начальника УкрНДІЦЗ (kovalenko@undicz.dsns.gov.ua).