Відомчі відзнаки

21.09.2020

 
МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 04. 08. 2020 р.                                                                            №  179
Київ

Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак
Міністерства розвитку громад та територій України

Відповідно до статті 2 Указу Президента України від 30 травня 2012 року № 365 «Про відомчі заохочувальні відзнаки», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), листа Комісії державних нагород та геральдики від 03 серпня 2020 року № 19-04/3 та з метою заохочення та відзначення особистих трудових досягнень у професійній діяльності та за особливі заслуги під час виконання службових обов’язків

НАКАЗУЮ:

1. Встановити такі відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства розвитку громад та територій України:

Подяка Міністерства розвитку громад та територій України;      

Почесна грамота Міністерства розвитку громад та територій України;

нагрудний знак «Знак пошани».

2. Затвердити такі, що додаються:

Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства розвитку громад та територій України;

описи та ескізи відомчих заохочувальних відзнак Міністерства розвитку громад та територій України;

опис та ескіз посвідчення до нагрудного знака «Знак пошани».

3. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
від 15 січня 2013 року № 9 «Про встановлення відомчих заохочувальних відзнак Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 01 лютого 2013 року за № 204/22736.

4. Юридичному департаменту (Чепелюк О.) разом з Управлінням (службою) управління персоналом (Олійник С.) подати наказ в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

5. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Баласиновича Б.

Міністр                                                                   Олексій ЧЕРНИШОВ

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад
та територій України
04 серпня 2020 року179

ПОЛОЖЕННЯ
про відомчі заохочувальні відзнаки Міністерства розвитку громад
та територій України

І. Загальні положення

1. Це Положення розроблено відповідно до Положення про відомчі заохочувальні відзнаки, затвердженого Указом Президента України від 30 травня 2012 року № 365 (із змінами), і визначає порядок відзначення відомчими заохочувальними відзнаками Міністерства розвитку громад та територій України.

2. У Міністерстві розвитку громад та територій України встановлюються такі відомчі заохочувальні відзнаки (далі – відомчі відзнаки):

Подяка Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Подяка);

Почесна грамота Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Почесна грамота);

нагрудний знак «Знак пошани» (далі – нагрудний знак).

3. Відомчими відзнаками можуть нагороджуватися:

1) працівники Мінрегіону;

2) працівники центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України;

3) працівники підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – підприємства, установи, організації).

4. Нагородження відомчими відзнаками проводиться:

за особисті трудові досягнення у професійній діяльності, бездоганну службу та особливі заслуги під час виконання службових обов’язків, пов’язаних із формуванням та забезпеченням реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві; за виконання інших завдань, покладених на Мінрегіон;

з нагоди ювілейних дат підприємств, установ, організацій та їх працівників, зазначених у пункті 3 цього розділу, за умови досягнення високих показників, значних заслуг, вагомих здобутків у професійній діяльності. Ювілейна дата сама по собі не є підставою для нагородження.

5. Відзначення відомчими відзнаками Мінрегіону здійснюється у такій послідовності: Подяка, Почесна грамота, нагрудний знак.

Відзначення відомчими відзнаками проводиться не раніше ніж через рік після попереднього відзначення за якісно нові досягнення.

6. Особи, зазначені в пункті 3 цього розділу, можуть відзначатися відповідними відомчими відзнаками також після виходу на пенсію.

7. До нагородження відомчою відзнакою Мінрегіону не можуть висуватись особи, які мають дисциплінарні стягнення, протягом строку застосування такого стягнення.

ІІ. Подяка Мінрегіону

1. Подяка Мінрегіону є відомчою відзнакою для відзначення осіб, визначених в пункті 3 розділу I цього Положення, за:

високі показники результативності, ефективності та якості роботи протягом року;

успішно реалізований проект або ініціативу;

успішне виконання особливо важливих завдань або доручень.

2. Особи, представлені до відзначення Подякою, повинні мати стаж роботи в органах, на підприємствах, в установах, організаціях, визначених у пункті 3 розділу I цього Положення, не менше одного року.

3. Кількість осіб, які можуть бути відзначені Подяками, протягом календарного року не може перевищувати 500.

4. Чергове відзначення Подякою може бути не раніше ніж через рік після прийняття попереднього рішення про відзначення.

ІІІ. Почесна грамота Мінрегіону

1. Почесна грамота Мінрегіону є відомчою відзнакою для відзначення осіб, визначених в пункті 3 розділу І цього Положення, за вагомий особистий внесок у забезпечення формування та реалізації державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві; за виконання інших завдань, покладених на Мінрегіон.

2. Особи, представлені до відзначення Почесною грамотою, повинні мати стаж роботи в органах, на підприємствах, в установах, організаціях, визначених у пункті 3 розділу I цього Положення, не менше двох років.

3. Кількість осіб, які можуть бути відзначені Почесними грамотами, протягом календарного року не може перевищувати 300.

4. Особи, відзначені Почесною грамотою, можуть бути представлені до відзначення нею повторно не раніше ніж через три роки.

ІV. Нагрудний знак Мінрегіону

1. Нагрудний знак Мінрегіону є відомчою відзнакою для відзначення осіб, визначених в підпунктах 1 та 2 пункту 3 розділу I цього Положення, за вагомий особистий внесок у впровадження національних реформ у сферах державної регіональної політики, державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів, державної політики у сфері житлово-комунального господарства, сфері поводження з побутовими відходами, державної політики у сфері будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, державної політики у сфері технічного регулювання у будівництві; за виконання інших завдань, покладених на Мінрегіон.

2. Особи, представлені до нагородження нагрудним знаком повинні мати стаж роботи в органах, на підприємствах, в установах, організаціях, визначених у підпунктах 1 та 2 пункту 3 розділу I цього Положення, не менше десяти років.

3. Кількість осіб, які можуть бути відзначені нагрудним знаком, протягом календарного року не може перевищувати 25.

4. Повторне відзначення нагрудним знаком не проводиться.

5. Нагородженому працівнику вручаються нагрудний знак і відповідне посвідчення до нього.

6. Нагрудний знак носиться з правого боку грудей і розміщується нижче знаків державних нагород України.

7. Нагрудний знак і посвідчення до нього зберігаються у нагородженого.

V. Порядок представлення до нагородження відомчими заохочувальними відзнаками

1. Подання про відзначення вносяться першим заступником Міністра, заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, державним секретарем, керівниками структурних підрозділів апарату Мінрегіону, керівником центрального органу виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України, керівниками підприємств, установ та організацій, на ім’я Міністра розвитку громад та територій України.

2. У поданні про відзначення зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові кандидата на відзначення;

дата народження кандидата на відзначення;

повна назва займаної посади кандидата на відзначення, категорія посади та присвоєний ранг (для державних службовців) відповідно до запису в трудовій книжці;

стаж роботи кандидата на відзначення (загальний, державної служби, у відповідному органі та на займаній посаді);

заслуги особи, що стали підставою для порушення клопотання про відзначення.

До подання про відзначення додається біографічна довідка за формою, визначеною Порядком ведення та зберігання особових справ державних службовців, затвердженим наказом Національного агентства України з питань державної служби України від 22 березня 2016 року № 64, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 квітня 2016 року за № 567/28697.  

3. Не вважаються обґрунтованими пропозиції про відзначення осіб, які не мають конкретних і вагомих заслуг. Головним і визначальним критерієм мають бути наявність високих показників, значних заслуг, вагомих здобутків у професійній діяльності.

4. Подання про відзначення відомчими відзнаками вносяться не пізніше як за 60 календарних днів до дати нагородження.

5. У разі невідповідності кандидата вимогам цього Положення та наявності дисциплінарного стягнення протягом строку застосування такого стягнення до особи, яку представляють до заохочення, приймається рішення про відмову у відзначенні.

6. Рішення про відзначення відомчою відзнакою приймається Міністром, державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України (щодо державних службовців апарату Мінрегіону).

7. Про відзначення відомчими відзнаками видається наказ Мінрегіону, який готується службою управління персоналом Мінрегіону.

8. Про вручення відомчої відзнаки складається протокол, зберігання якого забезпечується службою управління персоналом Мінрегіону.

VІ. Порядок вручення відомчих заохочувальних відзнак

1. Вручення відомчих відзнак Мінрегіону проводиться в

урочистій обстановці Міністром розвитку громад та територій України або за його дорученням першим заступником Міністра,
заступниками Міністра, заступником Міністра з питань європейської інтеграції, державним секретарем, керівником центрального органу виконавчої влади,
діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом
Міністрів України через Міністра розвитку громад і територій України.

Вручення відомчих відзнак Мінрегіону приурочується до державних та професійних свят, ювілейних дат тощо.

2. Особі, відзначеній нагрудним знаком, видається посвідчення за підписом Міністра розвитку громад та територій України.

3. Облік і реєстрацію осіб, відзначених відомчими відзнаками Мінрегіону, забезпечує служба управління персоналом Мінрегіону.

4. В особовій справі та трудовій книжці особи, відзначеної відомчою відзнакою Мінрегіону, служба управління персоналом державного органу або підприємства, установи, організації, де працює особа, здійснює відповідний запис із зазначенням дати і номера наказу.

 

Т. в. о. начальника Управління
(служби) управління персоналом                                                             Світлана ОЛІЙНИК

Повернутися вгору