Протокол №3 третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

14.01.2016

ПРОТОКОЛ № 3

третього засідання Громадської ради

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9

                                                 08 жовтня 2014 року

(з 14:20 до 16:30)

 

Присутні:

 члени Громадської ради – 24 особи (на 14:20 видано 24 мандати для голосування);

представники по довіреності – 2 особи (без права голосу);

представники Міністерства: головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Шульга С.О.

працівники ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».

 Загальна кількість членів Громадської ради – 48 осіб.

 Відповідно до п. 5.8. Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, засідання є правомочним.

З вступним словом виступив заступник голови Громадської ради Платкевич Б.С., який повідомив присутнім  про відсутність голови Громадської ради Міхайліді П.М. у зв’язку із хворобою. А також оголосив про рішення Голови Громадської ради про наділення Платкевича Б.С. повноваженнями тимчасово виконувати обов’язки голови Громадської ради та головувати під час ІІІ-го засідання Громадської ради 08 жовтня 2014 р.

Головуючий представив проект Порядку денного та запропонував прийняти його за основу.

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Вирішили: 

Взяти за основу проект Порядку денного Третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 08.10.2014 р.

Ейсмонт В.С. запропонував внести правки до Орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 рік під час розгляду п. 7 Порядку денного.

Єгоров І.А. запропонував включити до п. 8 Порядку денного (Різне) питання щодо ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів».

Винесено на голосування питання прийняття Порядку денного Третього засідання Громадської ради в цілому з внесеними пропозиціями. 

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Вирішили: прийняти в цілому Порядок денний Третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України:

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

 

1. Про проект постанови Кабінету міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва».

    Доповідач: Шишман Ганна Федорівна, заступник голови Громадської ради-голова Комітету з питань житлового та комунального господарства

2. Про врегулювання питань, пов’язаних із ліквідацією ОСББ.

     ДоповідачШишман Ганна Федорівна, заступник голови Громадської ради-голова Комітету з питань житлового та комунального господарства.

3. Про проект Закону України «про енергетичну ефективність будівель».

    Доповідач: Кисіль Владислав Євгенович, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні України–голова Комітету з питань права та громадського контролю.

4. Про проект закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного управління і децентралізації повноважень у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю».

    Доповідач: Кисіль Владислав Євгенович, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні України–голова Комітету з питань права та громадського контролю.

5. Про Регламент Громадської ради при Мінрегіоні України».

     Доповідач: Платкевич Борис Станіславович, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні України–голова Комітету з питань технічного регулювання та науково-технічного розвитку.

6. Про Положення про Правління Громадської ради при Мінрегіоні України.

     Доповідач: Платкевич Борис Станіславович, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні України–голова Комітету з питань технічного регулювання та науково-технічного розвитку.

7. Про рекомендації Громадської ради до Мінрегіону України щодо орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю на 2015 р.

     Доповідач: Платкевич Борис Станіславович, заступник голови Громадської ради при Мінрегіоні України–голова Комітету з питань технічного регулювання та науково-технічного розвитку.

8.  Різне.

Винесено на голосування питання про прийняття за основу та в цілому Регламенту Третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Голосували:  «ЗА» – 24;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає. 

Вирішили: 

Схвалити за основу та в цілому Регламент Третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

З першого питанняпорядку денного:

Слухали:

Шишман Г.Ф., яка представила проект рішення «Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обстеженняприйнятих в експлуатацію об’єктів будівництва»» та наголосила на недоцільності оголошеного документу.

Проект рішення підтримали Доротич. С.І., Кисіль В.Є., Платкевич Б.С., Годовська Т.Б., Антонюк В.А.

Голосували: «ЗА» – 24;  «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Прийнято: Рішення № 3/1 «Щодо проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення обстеженняприйнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» згідно з додатком.

З другого питанняпорядку денного:

Слухали:

Шишман Г.Ф., яка представила проект рішення та наголосила на необхідності більш досконалого регулювання на законодавчому рівні питання ліквідації ОСББ.

Проект рішення підтримали Кисіль В.Є., Корчак Д.В.

Доротич С. І. запропонував правки проекту рішення.

Ковалюк В.А. наголосив на тому, що необхідно вирішувати проблему із діяльністю ОСББ в цілому.

Жежерін В.Б. запропонував внести зміни до рішення, наполягаючи на необхідності комплексного розгляду питання щодо створення, діяльності та ліквідації ОСББ.

Проект рішення винесено на голосування «за основу».

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Рішення прийнято.

Доротич С. І., Головатюк Ю.В. та Платкевич Б.С.  запропонували правки до п.п. 1 та 2 проекту рішення.

Рішення винесене на голосування в цілому.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Прийнято: Рішення № 3/2 «Щодо врегулювання питань, пов’язаних з ліквідацією ОСББ» згідно з додатком.

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Доповідача Кисіля В.Є., який представив проект рішення та наголосив на недоцільності прийняття проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» у запропонованій редакції.

Головуючий звернувся до доповідача із проханням уточнити: мова йде про недоцільність проекту взагалі, чи необхідності доопрацювання у зв’язку із недосконалістю деяких норм.

Доповідач зазначив, що говорити про повну відмову від даного рішення недоцільно. Оскільки питання енергозбереження станом на сьогодні є дуже актуальним. І законопроект спрямований на вирішення деяких важливих питань.

Годовська Т.Б. зазначила  про наявність сумнівів у доцільності такого законопроекту взагалі.

Ковалюк В.А. зазначив, що даний законопроект  потрібний для  багатоквартирних будинків, які введені в експлуатацію багато років назад. Однак, він не повинен поширюватися на новобудови.

Доротич С.І. запропонував внести уточнення до проекту рішення.

До слова запрошена Супрун Лілія Олександрівна, представник ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів», яка наголосила на недоцільності введення обов’язкової сертифікації енергетичної ефективності всіх будівель всіх будинків.

Годовська Т.Б. звернулася до доповідача із запитанням, як на його думку можна вирішити питання щодо сертифікації  енергетичної ефективності будівель.

Кисіль В.Є. зазначив, що така робота повинна проводитися, однак така діяльність не повинна бути спрямована виключно на «збільшення доходів».

Жежерін В.Б. повідомив, що на новобудови поширюється дія ДБН, в яких передбачені всі питання щодо енергетичної ефективності будівель, в тому числі щодо оформлення всієї необхідної технічної документації.

Проект рішення винесено на голосування «за основу».

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Рішення прийнято.

Доротич С. І. запропонував правки до п.п. 1 та 2  проекту рішення.

Рішення винесене на голосування в цілому.

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Прийнято: Рішення № 3/3 «Щодо проекту Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» згідно з додатком.

Зчетвертого питанняпорядку денного

Слухали:

Доповідача Кисіля В.Є., який представив проект рішення та наголосив на недоцільності прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного управління і децентралізації повноважень у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю» у запропонованій редакції. Оголосив основні зауваження до законопроекту.

Годовська Т.Б. зазначила, що не розуміє чим керувалися автори законопроекту при його розробці, якщо він суперечить задекларованим принципам діяльності держави.

Яловий Д.С. запропонував не обговорювати проект, а винести на голосування. 

Супрун Л.О. зазначила, що в даній сфері має бути запроваджений «авторський нагляд».

Жежерін В.Б. повідомив, що понад 20 років із моменту проголошення незалежності в Україні не створено ефективних правил діяльності у даній галузі, однак до цих пір продовжує існувати радянська система.

Проект рішення винесено на голосування «за основу».

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Рішення прийнято.

Головуючим зазначено на тому, що від Громадської ради було направлено клопотання про залучення її членів до роботи робочої групи з питання, що обговорюється. Однак, на засідання цього органу (якщо такі відбувалися) представників Громадської ради  не запрошували.

Рішення винесене на голосування в цілому.

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Прийнято: Рішення № 3/4 «Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до  деяких законодавчих актів України щодо удосконалення державного управління і децентралізації повноважень у сфері містобудування та архітектурно-будівельного контролю» згідно з додатком.

Перейшли до розгляду п’ятого питанняпорядку денного

Слухали:

Кисіль В.Є. коротко озвучив основні тези проекту Регламенту та роботи робочої групи.

Каплій О.В. підтримав проект, але просив уточнити питання щодо строків розгляду звернень від членів Громадської ради.

Годовська Т.Б. просила уточнити питання щодо регулювання питання представництва за довіреністю для того, щоб можна було легко працювати із кворумом.

Антонюк П.Д. повідомив, що питання кворуму регулюється п. 15 проекту Регламенту.

Шишман Г.Ф. запропонувала внести правки до п. 37 Регламенту щодо доповнення переліку осіб, що можуть висловлювати офіційну точку зору Громадскої ради.

Проект рішення винесено на голосування «за основу».

Голосували:  «ЗА» – 24;  «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Рішення прийнято.

Ковалюк В.А. вніс пропозиції до п. 20 проекту (слова «утрималися від прийняття рішення» замінити на «не голосували»).

Каплій О.В. відмовся від своїх зауважень. Шишман Г.Ф. запропонувала внести  правки до п. 37 Регламенту.

Рішення винесене на голосування в цілому з правкою Ковалюка В.А.

Голосували: «ЗА» – 24;  «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Прийнято: Рішення № 3/5 «Про Регламент Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» згідно з додатком.

Перейшли до розгляду шостого питанняпорядку денного

Слухали:

Платкевич Б.С. коротко оголосив про роботу, проведену над підготовкою проекту Положення про Правління Громадської ради.

Годовська Т.Б. висловила позицію про недоцільність прийняття даного документу та запропонувала включити необхідні норми до Регламенту.

Платкевич Б.С. висловив позицію про те, що Регламент не може містити такі норми,   і що вони повинні регулюватися окремим документом.

Кисіль В.Є. висловив думку про доцільність окремого Положення.

Проект рішення винесено на голосування «за основу».

Голосували: «ЗА» – 22; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Прийнято рішення: Прийняти за основу проект Положення проПравління Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (згідно з додатком)

Члени Громадської ради внесли пропозиції та правки до проекту:

–  Внести зміни до п. 2.1. передбачивши обов’язкову участь у засіданнях Правління  секретаря Громадської ради;

–  Внести уточнення до п. 3.1. положення, визначивши пріоритетними для роботи Правління річні плани роботи Громадської ради;

–  Доповнити п. 4.4. обов’язковою нормою про направлення усім членам Громадської ради заздалегідь інформації про місце, час, дату та порядок денний засідання Правління;

–  Внести уточнення до п. 7.1.: «Протокол та рішення Правління оформляються протягом двох днів з дня проведення засідання і підписуються головою Правління»;

–  Доповнити п. 7.2. обов’язковою нормою про оприлюднення усіх рішень Правління на сайті Мінрегіону України та сайті Громадської ради.

 У зв’язку із наявністю численних зауважень до проекту Положення, внесено пропозицію продовжити його доопрацювання, та взяти до уваги внесені пропозиції для подальшого доопрацювання.

Голосували: «ЗА» – 24; «ПРОТИ» – немає; «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Вирішили: Взяти до уваги схвалений за основу проект Положення про Правління Громадської ради із внесеними пропозиціями для його доопрацювання в подальшому.

 У зв`язку із обмеженням часу, виділеного на проведення засідання у приміщенні, Мінрегіону України, головуючий запропонував відійти від затвердженого Порядку денного та розглянути перед пунктом сьомим Порядку денного, питання щодо  ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів», що включене до пункту 8 Порядку денного (Різне).

Пропозиція підтримана всіма членами Громадської ради, присутніми на засіданні.

Перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного.

До слова запрошена Супрун Лілія Олександрівна, представник ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів», яка повідомила про ситуацію, що склалася станом на сьогодні із ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів». Від імені усіх працівників підприємства просить підтримки у членів Громадської ради.

Єгоров І.А. повідомив, що раніше вжиті Громадською радою заходи не досягли очікуваних результатів – припинення «штучного банкрутсва» даного підприємства.

Доротич С.І. зазначив про важливість ДП «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» і наголосив на необхідності включити питання про дане підприємство до порядку денного засідання Громадської ради, що відбудеться наступного разу.

За результатами обговорення питання, з метою сприяння вирішення ситуації та розгляду даного питання на засіданні Правління чи Громадської ради Державному підприємству «Науково-дослідний та проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів» Громадською радою рекомендовано звернутися із даним питанням повторно із описом нових подій, що мають місце.

Повернулися до розгляду сьомого питання порядку денного

Слухали:

Платкевича Б.С., який запропонував до розгляду проект рішення «Про Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 р.» з внесеними пропозиціями члена Громадської ради Ейсмонта В.С.

Голосували:  «ЗА» – 24;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  

Прийнято: Рішення № 3/6 «Про Орієнтовний план проведення консультацій з громадськістю на 2015 р.» згідно з додатком.

Засідання закрито головуючим о 16:30.

В.о голови Громадської ради                                                                 Б.С. Платкевич

Секретар Громадської ради                                                                   Ю.В. Головатюк

Повернутися вгору