Протокол № 5 п`ятого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

14.01.2016

ПРОТОКОЛ № 5

п`ятого  засідання

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9                                                                                                                              09 квітня 2015 року

(з 11:15 до 13:30)

 

Присутні:

▪ Члени Громадської ради  – 30 осіб  (на 11:15 видано 30 мандатів для голосування);

▪ Представники по довіреності – 3 особи (без права голосу);

▪ Представники Міністерства: головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Шульга С.О., відділу нормативнометодичного забезпечення в сфері інженерних систем житловокомунального господарства Мінрегіону України.

▪ Запрошені: Бородонос О.А., Вишинська А.С., Войтенко О.С., Гусаков В.М., Морозов С.І., Мозговий С.О., Нікітін В.А.

Загальна кількість членів Громадської ради – 42 осіб.

Відповідно до п. 5.8. Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України,засідання є правомочним.

З вступним словом виступив голова Громадської ради Міхайліді П.М., який повідомив про кількість присутніх на засіданні.

Головуючий представив проект Порядку денного та запропонував прийняти його за основу.

Голосували: «ЗА» – 30; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Вирішили:   

Взяти за основу проект Порядку денного П’ятого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 09.04.2015 р.

Винесено на голосування питання щодо прийняття Порядку денного П’ятого засідання Громадської ради в цілому з внесеними пропозиціями

Голосували: «ЗА» – 30; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Вирішили: прийняти в цілому Порядок денний П’ятого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житловокомунального господарства України від 09.04.2015 р.

 ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Про затвердження заступника голови Громадської ради.

2. Про створення комісії з питань внутрішньо переміщених осіб (переселенців).

3. Про запровадження системи обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва.

4. Про проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних)житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт».

5. Щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства №1546 від 22.12.2014 р.

6. Щодо проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» №1444 від 11.12.2014 р.

7. Щодо доповнення Проекту Громадської ради «Проблемні будови».

8. Про делегування повноважень щодо громадської експертизи проектів нормативноправових актів по проектам регуляторних актів.

9. Питання членства у Громадській раді.

10. Звіт Громадської ради.

11. Різне.

 

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив проект рішення «Про призначення заступника голови Громадської ради при Мінрегіоні України» і надав інформацію про те, що Комітетом з питань місцевої та регіональної політики 10.03.2015 р. було обрано головою Панасюка С.А.

Голосували: «ЗА» – 30; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Прийнято: Рішення № 5/1 «Про призначення заступника головиГромадської ради при Мінрегіоні України»згідно з додатком.

 

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив проект рішення. По даному питанні виступили Морозов С.І., представник ГО «Житлова спілка переселенців», а також Колесніков М.С., та додатково Міхайліді П.М. Запропоновано доповнити рішення пунктом щодо надання доручення Правлінню розробити Положення про дану комісію,передбачивши співголовування двох осіб: один представник від Громадської ради та один представник від громадськості, який не є членом Громадської ради при Мінрегіоні.

Голосували: «ЗА» – 30; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Рішення прийнято.

Прийнято: Рішення № 5/2 «Про сворення комісії з питаньвнутрішньо переміщених осіб (переселенців)» згідно з додатком.

 

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Доповідач Кисіль В.Є., що представив проект рішення.

Ковалюк В.А., Антонюк П.Д., Годовська Т.Б. висловили підтримку по даному рішенню.

Голосували:  «ЗА» – 30; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Прийнято: Рішення № 5/3 «Про проект Порядку проведення обстеженняприйнятих в експлуатацію об’єктів будівництва» згідно з додатком.

 

Зчетвертого питання порядку денного

Слухали:

Доповідача Жежеріна В.Б., що представив проект рішення.

Голосували: «ЗА» – 28;  «ПРОТИ» немає«УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Прийнято: Рішення № 5/4 «Про проект наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку прийняття в експлуатацію і проведення технічного обстеження індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, громадських будинків та будівель і споруд сільськогосподарського призначення I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного

Слухали:

Доповідача Жежеріна В.Б., що представив проект рішення.

Голосували: «ЗА» – 30;  «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» немає.

Прийнято: Рішення № 5/5 «Щодо проекту Закону України про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо децентралізації повноважень у сфері архітектурнобудівельного контролю та удосконалення містобудівного законодавства №1546 від 22.12.2014 р.» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М., що представив проект рішення.

В обговоренні взяли участь Годовська Т.Б., Колесніков М.С., Жежерін В.Б., Головатюк Ю.В., Платкевич Б.С. Антонюк П.Д.

Голосували: «ЗА» – 29; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Прийнято: Рішення № 5/6 «Щодо проекту Закону України «Про саморегулювальні організації» №1444 від 11.12.2014 р.»згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного.

Слухали:

Єгоров І.А., який представив проект рішення.

В обговоренні взяли участь Міхайліді П.М., Годовська Т.Б., Тесленко П.П. та інші. Платкевич Б.С. запрпонував зміни до п. 4., замінивши слово «ігнорування» на «недостатнє реагування», та до п. 6.

Голосували: «ЗА» – 29; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Прийнято: Рішення № 5/7 «Щодо нової редакції проекту Громадської ради «Проблемні Будови»» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М. та Ковалюка В.А., які представили проект рішення. В обговоренні взяли участь Годовська Т.Б., Тесленко П.П., Платкевич Б.С., Колесніков М.С.

Членами Громадської ради була запропонована правка до п. 1. про те, що рішення Правління повинне прийматися на основі відповідного рішення одного із комітетів Громадської ради (правка № 1).

Колесніков М.С. виступив проти доцільності прийняття рішення та запропонував у випадку його прийняття внести зміни до п. 2., в якому вказати, що рішення Правління повинні направлятися від імені Правління, а не Громадської ради (правка № 2).

Голосували: «ЗА» – 28; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Прийнято: Взяти за основу Рішення № 5/8 «Про делегування повноважень щодогромадської експертизи проектів нормативноправових актівпо проектам регуляторних актів»згідно з додатком.

Голосували за правку № 1: «ЗА» – 28; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Рішення прийнято.

Голосували за правку № 2: «ЗА» – 1;  «ПРОТИ» – 2; «УТРИМАЛИСЯ» – 27.

Рішення не прийнято.

Винесено на голосування проект рішення в цілому з прийнятою правкою № 1.

Голосували: «ЗА» – 28; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Прийнято: В цілому рішення № 5/8 «Про делегування повноважень щодогромадської експертизи проектів нормативноправових актівпо проектам регуляторних актів».

 

Перейшли до розгляду дев`ятого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М., який надав інформацію про відвідування членами Громадської ради її чергових засідань.

Обговорювалися причини систематичної відсутності на засіданнях членів Громадської ради: Загайний В.А., Кругляк Е.Б., Лопатьєв П.С., Пантюх С.І., Самородова І.С.

Також було запропоновано Кругляку Е.Б. надати підтверджуючі документи про причини відсутності на засіданні (в заяві вказано – амбулаторне ліквання).

Голосували: «ЗА» – 27; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 3.

Прийнято: Рішення № 4/9 «Питання членства у Громадській раді»згідно з додатком.

 

Винесено пропозицію про завершення засідання Громадської ради у зв`язкуіз вичерпаним лімітом часу.

Голосували: «ЗА» – 29; «ПРОТИ» немає; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Прийнято рішення вважати П`яте засідання Громадської ради закритим (13:30).

 

ГоловаГромадськоїради                                                                             П. Міхайліді

Секретар Громької ради                                                                              Ю. Головатюк

Повернутися вгору