Протокол № 6 шостого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

14.01.2016

ПРОТОКОЛ №6

шостого засідання

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9                                                                                                                                                                                                                     15 липня 2015 року

(з 14:25 до 17:25)

Присутні:

 

· Члени Громадської ради  – 22 особи  (на 14:20 видано 22 мандати для голосування);

· Представники Міністерства: головний спеціаліст відділу взаємодії із засобами масової інформації та громадськістю Шульга С.О.

Загальна кількість членів Громадської ради – 42 особи.

Відповідно до п. 5.8. Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, засідання є правомочним.

З вступним словом виступив голова Громадської ради Міхайліді П.М., який повідомив про кількість присутніх на засіданні.

Головуючий представив проект Порядку денного та регламенту засідання і запропонував прийняти його за основу.

Голосували:  «ЗА» – 22;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Вирішили: 

Взяти за основу проект Порядку денного та регламенту  шостого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.07.2015 р.

 

Винесено на голосування питання щодо прийняття Порядку денного шостого засідання Громадської ради в цілому з внесеними пропозиціями.

Голосували:  «ЗА» – 22;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Вирішили: прийняти в цілому Порядок денний шостого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 15.07.2015 р.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Звіт Громадської ради.

2. Про пропозиції щодо реформи місцевого самоврядування, підтримання їх експлуатаційної придатності.

3. Про проект Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності”.

4. Про проект Закону про внесення змін до деяких законів України у сфері поводження з побутовими відходами №1742-1 від 17.01.2015 р.

5. Щодо необхідності державної підтримки спеціальності «Менеджер-управитель багатоквартирним будинком (групою будинків)» та підвищення ролі професійної та експертної спільноти у підготовці, перепідготовці та перекваліфікації кадрового складу галузі.

6. Питання розробки критеріїв до управляючої компанії.

7. Про створення експертної групи з підготовки пропозицій щодо законодавчого та технічного забезпечення впровадження та функціонування систем обліку та телеметрії, систем телемеханіки та АСУ ТП в газових господарствах підприємств.

8. Щодо звернення Донбаської національної академії будівництва і архітектури.

9. Щодо урегулювання питань огляду, обстеження, паспортизації об’єктів та підтримання їх експлуатаційної придатності.

10. Про представника Громадської ради до робочої групи для підготовки на повторне перше читання          проекту     Закону       України     «Про житлово-комунальні послуги» (реєстр. №1581).

11. Питання членства у Громадській раді.

12. Різне.

 

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив звіт діяльності Громадської ради та проект рішення «Щодо звіту про діяльність Громадської ради». В обговоренні взяли участь Колесніков М.С., Каплій О.В., Корчак Д.В., Годовська Т.Б. На прохання членів Громадської ради доповнення до звіту додали голови комітетів Платкевич Б.С. та Шишман Г.Ф.

Голосували:  «ЗА» – 20;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Прийнято: Рішення № 6/1 «Щодо звіту про діяльність Громадської ради»  згідно з додатком.

 

З другого питання порядку денного:

Слухали:

Доповідача Колєснікова М.С., який представив проект рішення «Про пропозиції щодо реформимісцевого самоврядування». Внесено доповнення до п. 2 проекту рішення щодо включення Положення про місцеві збори та слухання.

В обговоренні взяли участь Годовська Т.Б. та Шишман Г.Ф.

Голосували:  «ЗА» – 22;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Рішення прийнято.

Прийнято: Рішення № 6/2 «Про пропозиції щодо реформимісцевого самоврядування» згідно з додатком.

 

 

З третього питання порядку денного:

Слухали:

Доповідача Жежеріна В.Б., який представив проект рішення.

Доповідач надав пропозицію доповнити дане рішення додатком у вигляді пропозицій, прийнятих на рішення комітету з питань містобудування, внісши відповідну поправку до п. 2 проекту рішення.

В обговоренні взяли участь Міхайліді П.М., Годовська Т.Б., Колєсніков М.С., Головатюк Ю.В., Ковалюк В.А., Кисіль В.Є.

Кисіль В.Є. вніс пропозицію про доповнення проекту рішення пропозиціями комітету з питань права та громадського контролю.

Головатюк Ю.В. запропонувала додати до рішення один додаток, сформований за пропозиціями обох комітетів.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає. Не голосували: 9

Прийнято: Прийняти за основу проект рішення «Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»» згідно з додатком.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає. Не голосували: 9

Прийнято: Прийняти правку Жежеріна В.Б.

Голосували: «ЗА» – 12;  «ПРОТИ» – 1;  «УТРИМАЛИСЯ» – 1. Не голосували: 8

Прийнято: Прийняти правку Кисіля В.Є.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає. Не голосували: 9

Прийнято: Прийняти пропозицію Головатюк Ю.В.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає. Не голосували: 9

Прийнято: Прийняти в цілому  рішення № 6/3 «Про проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення містобудівної діяльності»» згідно з додатком.

 

З четвертого питання порядку денного

 

Слухали:

Доповідача Шишман Г.Ф., що представила проект рішення. В обговоренні взяла участь Годовська Т.Б.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 4/4 «Щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України  у сфері поводження з побутовими відходами» №1742-1» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного

Слухали:

Доповідача Шишман Г.Ф., що представила проект рішення. В обговоренні взяли участь Корчак Д.В., Максименко О.Л., Головатюк Ю.В. Максименко О.Л. внесла пропозицію. Щодо доповнення проекту рішення п. 3 текстом такого змісту: «та сприяти залученню фахових об`єднань та експертних спільнот до підготовки кадрів у сфері ЖКГ»

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.

Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 6/5 «Щодо необхідності державної підтримки професії «Менеджер-управитель житловим будинком (групи будинків)» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду шостого питання порядку денного

Слухали:

Шишман Г.Ф., яка представила проект рішення. В обговоренні взяли участь Максименко О.Л., Головатюк Ю.В., які надали свої пропозиції до даного проекту, а також  Ковалюк В.А., який виступив проти даного рішення.

Винесено на голосування за основу проект рішення: «Щодо розробки критеріївдо управляючої компанії»

Голосували:  «ЗА» – 4;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – 9  Не голосували: 9

Рішення не прийнято.

Винесено на голосування питання щодо направлення  проекту рішення «Щодо розробки критеріївдо управляючої компанії» на доопрацювання комітету з питань житлового та комунального господарства.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято рішення: Направити  проект рішення «Щодо розробки критеріївдо управляючої компанії» на доопрацювання комітету з питань житлового та комунального господарства.

 

Перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного.

Слухали:

Ейсмонта В.С., який представив проект рішення.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 6/6 «Про створення експертної групи з підготовки пропозицій щодо законодавчого та технічного забезпечення впровадження та функціонування систем обліку та телеметрії, систем телемеханіки та АСУ ТП в газових господарствах підприємств» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного

Слухали:

Шишман Г.Ф., яка представила проект рішення. В обговоренні взяли участь Максименко О.Л. та Каплій О.В.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 5/8 «Про підтримку профільної академічної освіти» згідно з додатком.

 

Перейшли до розгляду дев`ятого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив проект рішення. В обговоренні взяли участь Максименко О.Л,  Шишман Г.Ф., Ковалюк В.А., Головатюк Ю.В., Платкевич Б.С.

Винесено на голосування питання про направлення проекту даного рішення на спільне доопрацювання комітету з питань житлового та комунального господарства та комітету з питань технічного регулювання та науково-технічного розвитку.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято рішення: Направити проект  рішення «Щодо урегулювання питань огляду, обстеження, паспортизації об’єктів та підтримання їх експлуатаційної придатності»  на спільне доопрацювання комітету з питань житлового та комунального господарства та комітету з питань технічного регулювання та науково-технічного розвитку.

 

Перейшли до розгляду десятого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив проект рішення. В обговоренні взяли участь Корчак Д.Є., Максименко О.Л,  Шишман Г.Ф., Головатюк Ю.В. Винесено пропозиції доповнити кількість представників від імені Громадської ради: Головатюк Ю.В.,  Ковалюк В.А., Корчак Д.Є.,  Максименко. О.Л.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 4/8  «Про представників до Робочої групидля підготовки до повторногопершого читання проекту Закону України«Про житлово-комунальні послуги»реєстр.№1581» згідно з додатком.

 

Надійшла пропозиція від голови Громадської ради продовжити час засідання до кінця розгляду всіх пунктів порядку денного.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Рішення прийнято.

 

Перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного

Слухали:

Міхайліді П.М., який представив проект рішення. В обговоренні взяли участь Головатюк Ю.В., Корчак Д.В., Шишман Г.Ф.

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято: Рішення № 4/9 «Питання членства у Громадській раді» згідно з додатком.

 

Винесено на голосування питання про запрошення Кругляка Е.Б. на наступне засідання Громадської ради

Голосували:  «ЗА» – 13;  «ПРОТИ» – немає;  «УТРИМАЛИСЯ» – немає.  Не голосували: 9

Прийнято рішення: Доручити голові Громадської ради Міхайліді П.М. направити від імені Громадської ради запрошення Кругляку Е.Б., новопризначеному заступнику Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, взяти участь у наступному засіданні Громадської ради.

Засідання закрито головуючим о 17.25 год.

 

Голова Громадської ради                                                                               П. Міхайліді

Секретар Громадської ради                                                                          Ю. Головатюк

 

Повернутися вгору