Оголошення про відбір кандидатур представників громадських об’єднань до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону

15.12.2017

Відповідно до наказу Мінрегіону від 16.11.2017 року №304 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону України від 23 вересня 2011 року № 208»  Громадська рада при Мінрегіоні оголошує відбір кандидатур представників громадських об’єднань до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону:

  • секція з питань технічного регулювання у будівництві та науково-технічної діяльності;
  • секція організації, ціноутворення та економіки будівництва;
  • секція з питань будівництва та архітектури;
  • секція з реформування та розвитку житлово-комунального господарства.

Громадські об’єднання, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, направляють пропозиції щодо включення одного свого представника до складу відповідної секції НТР.

Громадські об’єднання, які мають бажання направити своїх представників до складу секцій НТР подають Громадській раді заявку довільної форми, до якої додаються:

1) довідка, складена в довільній формі, яка містить найменування громадського об’єднання, його юридичну та фактичну адресу, телефон для контактів, електронну адресу, відомості про напрямки його діяльності;

2) копія Статуту або іншого установчого документу (за наявності);

3) довідка, складена в довільній формі, про наявність у представника громадського об’єднання, відповідної професійної освіти, знань та досвіду за напрямком професійної діяльності відповідної секції НТР.

4) копії документів, які підтверджують рівень кваліфікації представника – дипломів про вищу освіту, вчених звань, атестатів та ін., а також кваліфікаційних сертифікатів відповідного профілю діяльності (за наявності);

5) інші документи на розсуд громадського об’єднання.

Відбір здійснюється відповідно до Порядку схвалення Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України кандидатур представників громадських об’єднань до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону, затвердженого Рішенням №8/1-17 від 05.12.2017 року.

Інформацію подавати до 02 січня 2018 року включно на адресу:

01601, м.Київ, вул. Велика Житомирська, 9 (Громадська рада при Мінрегіоні)

Довідки за телефоном: +38 (044) 590-47-02, 209-77-12

http://www.minregion.org.ua/

Повернутися вгору