Протокол №7 сьомого засідання Громадської ради при Мінрегіоні

05.10.2017

ПРОТОКОЛ № 7
сьомого засідання Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

м. Київ

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

20 вересня 2017 року

з 14.00 до 18.00

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Громадська рада), відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 16.06.2016 №160, у кількості 20 осіб.

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Малашкін Максим Анатолійович, заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України – керівник апарату, Бадунь А.С., представник громадської організації «Асоціація технічних інвентаризаторів «Західтехінвентаризація», Бойко О., представник громадської організації «Спілка енергетичного сервісу Украхни», Верцімаха Г.А., начальник відділу ринків адміністративних та загальних послуг Департамент досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери Антимонопольного комітету України, Винарчик А.М., представник громадської організації «Івано-Франківська обласна асоціація експертів з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна», Давидюк А.В., представник громадської організації «Асоціація технічних інвентаризаторів «Західтехінвентаризація», Демків О.М., представник громадської організації «Штаб Української стратегії «Економіка Інтелекту», Заря А.Ф., заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду управління житлової політики Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону, Мозенков О.В., представник громадської організації «Штаб Української Стратегії «Економіка Інтелекту», Нікончук А.М., представника асоціації «Управителів багатоквартирними будинками», Стець Т.О., представник громадської організації «Асоціація «Дніпротехінвентаризація», Чайка О.М., представник громадської організації «Асоціація технічних інвентаризаторів «Західтехінвентаризація», Якушко В.В., представник КП «Київське бюро технічної інвентаризації».

ВІДСУТНІ:

15 членів Громадської ради: Алексійчук Р.В., Антонюк П.Д., Беркута А.В., Бондаренко О.М., Герасименко О.О., Духовичний Г.С., Жежерін В.Б., Звіряка А.І., Івкін В.І., Ландарь І.О., Мартин А.Г., Міщанюк М.В., Пономаренко В.В., Старікова Н.В., Фролов А.О.

Кворум: на черговому засіданні Громадської ради присутні 20 членів із 35. Засідання вважається правомочним на уповноважене приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Міхайліді П.М. відкрив чергове засідання Громадської ради, привітав присутніх на надав слово Малашкіну М.А.

Малашкін М.А. привітав членів Громадської ради, інших присутніх та запрашених, коротко розповів про стратегічні плани, направлені, зокрема, на реформування апарату Мінрегіону.

Члени Громадської ради та інші присутні обговорили з Малашкіним М.А. його доповід у форматі «запитання-відповіді».

Міхайліді П.М. запропонував присутнім перейти до ознайомитись з проектами регламенту та порядку денного поточного (сьомого) засідання Громадської ради.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект регламенту сьомого засідання Громадської ради в цілому.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти регламент засідання Громадської ради в цілому.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект порядку денного за основу.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект порядку денного засідання Громадської ради за основу.

 

Члени Громадської ради та інші присутні і запрошені обговорили проект порядку засідання Громадської ради.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект порядку денного засідання Громадської ради в цілому.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти порядок денний засідання Громадської ради в цілому.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про зміну складу робочих органів Громадської ради.
 2. Про проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».
 3. Про пропозиції до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 січня 2002 року № 18 «Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації».
 4. Про вивчення фактичної ситуації в містах і системах централізованого теплопостачання напередодні опалювального сезону.
 5. Про пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання м. Кропивницький.
 6. Про шляхи вирішення основних проблем підприємств комунальної теплоенергетики України.
 7. Про провадження помірної децентралізації в системах централізованого теплопостачання.
 8. Про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД-0,63Гн.
 9. Про необхідність впровадження систем енергетичного менеджменту в сфері централізованого теплопостачання.
 10. Про представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва.
 11. Про деякі житлові питання внутрішньо переміщених осіб.
 12. Про членство у Громадській раді.
 13. Різне

 

 

Розгляд питань порядку денного

 1. Щодо першого питання: «Про зміну складу робочих органів Громадської ради»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім нового члена Громадської ради Барзиловича Д.В.

Барзилович Д.В. коротко розповів присутнім про себе, а також про робочі і громадські напрацювання, які можуть стати в нагоді Громадській ради під час її роботи.

Міхайліді П.М. проінформував про те, що до секретаріату Громадської ради надійшло дві заяви про включення нових членів Громадської ради (Беркута А.В. та Барзилович Д.В.) до складу комітету Громадської ради з питань з питань містобудування.

Також Міхайліді П.М. проінформував присутніх про те, що попередньо до Голови громадської ради в усному порядку звертались члени Громадської ради Гусаров М.В. та Стацюра Н.І. із інформацією про те, що вони мають намір змінити членство в комітеті. Однак відповідних заяв до секретаріату Громадської ради так і не надходило.

Міхайліді П.М. запропонував присутнім розглянути проект рішення Громадської ради № 7/1‑17 та прийняти його за основу.

Голосували:

«За» – 18, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/1‑17 за основу.

Гусаров М.В. та Стацюра Н.І, проінформувала Громадську раду про те, що причини та умови, які сприяли порушенню питання щодо їх переходу до іншого комітету Громадської ради, наразі нівельовані. Отже, запропоновано пункт 2 проекту рішення Громадської ради № 7/1‑17 виключити, у зв’язку з чим пункт 3 проекту рішення Громадської ради № 7/1‑17 вважати пунктом 2.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти рішення Громадської ради № 7/1‑17 в цілому із врахуванням запропонованих змін.

Голосували:

«За» – 18, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 7/1‑17 «Про зміну складу комітету Громадської ради з питань містобудування»

 

 1. Щодо другого питання: «Про проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/2-17 та надав слово доповідачу по другому питанню порядку денного Власенку І.М.

Виступили:

Власенко І.М. проінформував присутніх про деякі правові та технічні аспекти проекту наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».

Власенком І.М. зроблено наголос на тому, що в контексті доведеної ним інформації проект зазначеного нормативного акту потребує суттєвого доопрацювання.

Міхайліді П.М. надав слово співдоповідачу по другому питанню порядку денного Давидюку А.В.

Давидюк А.В. доповнив доповідь Власенка І.М.

Члени Громадської ради та присутні обговорили отриману інформацію в контексті порушеного питання.

Заря А.Ф. погодився із загальною позицією присутніх на засіданні осіб, яка полягає в необхідності суттєвого доопрацювання зазначеного вище проекту нормативного акту.

Варцімаха Г.А. проінформувала присутніх про те, що проект зазначеного нормативного акту в останній редакції на погодження до Антимонопольного комітету України не надходив. Крім того, Варцімаха Г.А. зауважила про те, що зазначений проект нормативного акту може бути погоджений Антимонопольним комітетом України (в межах компетенції) виключно у випадку наявності в останньому імперативної норми про те, що «зберігач» відповідної інформації про результати технічної інвентаризації не може бути учасником ринку.

Кармінський А.М. зробив наголос на тому, що на сьогоднішній день відсутній нормативно-правовий акт, які визначає момент, коли об’єкті будівництва набуває статусу об’єкту нерухомого майна.

Власенко І.М. запропонував доповнити пункт 4 проекту рішення Громадської ради № 7/2-17 після слова «Делегувати» (замість символів «______________») словами Давидюка Андрія Володимировича.

Давидюк А.В. проінформував присутніх про те, що він погоджується з пропозицією Власенка І.М.

Ковалюк В.А. проінформував присутніх про те, що їм підготовлені пропозиції до проекту Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Члени Громадської ради та присутні обговорили зазначені пропозиції. За результатами обговорення запропоновано викласти зазначені пропозиції у якості другого додатку до проекту рішення № 7/2-17.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/2-17 в цілому з урахуванням запропонованих змін та доповнень.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 1, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 7/2‑17 «Про проект наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України «Про внесення змін до Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»

 

 1. Щодо третього питання: «Про пропозиції до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 січня 2002 року № 18 «Про затвердження Поло3ження про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації»»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/3-17 та надав слово доповідачу по третьому питанню порядку денного Власенку І.М.

Виступили:

Власенко І.М. проінформував присутніх про пропозиції експертної групи з питань технічної інвентаризації нерухомого майна Громадської ради до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 січня 2002 року № 18 «Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації.

Власенком І.М. зроблено наголос на тому, що в контексті доведеної ним інформації зазначений нормативно-правовий акт потребує внесення змін.

Міхайліді П.М. надав слово співдоповідачу по другому питанню порядку денного Давидюку А.В.

Давидюк А.В. доповнив доповідь Власенка І.М.

Члени Громадської ради та присутні обговорили отриману інформацію в контексті порушеного питання.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/3-17 за основу.

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 2, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/3‑17 за основу.

Присутні обговорили проект рішення Громадської ради № 7/3-17.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/3-17 в цілому.

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 1, «Утримався» – 2.

Прийнято рішення № 7/3‑17 «Про пропозиції до Наказу Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України від 30 січня 2002 року № 18 «Про затвердження Положення про порядок зберігання матеріалів технічної інвентаризації»

 

 1. Щодо четвертого питання: «Про вивчення фактичної ситуації в містах і системах централізованого теплопостачання напередодні опалювального сезону»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/4-17 та коротко проінформував присутніх про необхідність прийняття такого рішення.

Члени Громадської ради обговорили доповідь Міхайліді П.М. та представлену інформацію.

За результатами обговорення виникли деякі пропозиції щодо зазначеного проекту рішення.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/4-17 за основу.

Голосували:

«За» – 11, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/4‑17 за основу.

Ковалюк В.А. запропонував доповнити пункт 2 проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 після номера пункту перед словом «надіслати» словами «Доручити Голові громадської ради Міхайліді П.М.».

Голосували:

«За» – 11, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Доповнити пункт 2 проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 після номера пункту перед словом «надіслати» словами «Доручити Голові громадської ради Міхайліді П.М.».

Ковалюк В.А. запропонував доповнити Додаток 1 до проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Інформація щодо отриманих доходів в розрізі видів фінансових надходжень (оплата наданих послуг населенням, фінансування від місцевих бюджетів, кошти державного бюджету, інвестиційні кошти, кредитні кошти, фінансова допомога (поворотна та безповоротна) тощо);»

У зв’язку з цим, пункти 1-11 вважати пунктами 2-12 відповідно.

Голосували:

«За» – 14, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Вирішили:

Доповнити Додаток 1 до проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Інформація щодо отриманих доходів в розрізі видів фінансових надходжень (оплата наданих послуг населенням, фінансування від місцевих бюджетів, кошти державного бюджету, інвестиційні кошти, кредитні кошти, фінансова допомога (поворотна та безповоротна) тощо);»

У зв’язку з цим, пункти 1-11 вважати пунктами 2-12 відповідно.

Стацюра Н.І, запропонувала доповнити Додаток 1 до проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Наявність фінансового аналізу та плану розвитку.»

Голосували:

«За» – 11, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Доповнити Додаток 1 до проекту рішення Громадської ради № 7/4‑17 новим пунктом 13 такого змісту:

«13. Наявність фінансового аналізу та плану розвитку.»

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/4-17 в цілому з урахуванням прийнятих змін.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 7/4‑17 «Про вивчення фактичної ситуації в містах і системах централізованого теплопостачання напередодні опалювального сезону»

 

 1. Щодо п’ятого питання: «Про пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання м. Кропивницький»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/5-17 та запропонував прийняти зазначений проект за основу.

Голосували:

«За» – 10, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/5‑17 за основу.

 

Виступили:

Ковалюк В.А. наголосив на тому, що, на його думку, пункт 3 проекту рішення протирічить пункту 5 цього ж рішення, оскільки не доцільно уповноважувати одну сторону приймати рішення, за яке фінансову відповідальність нестиме інша сторона.

Присутні обговорили отриману інформацію.

Точонов І.В. запропонував направити проект «на доопрацювання».

Члени Громадської ради обговорили пропозицію Точонова І.В.

За результатами обговорення запропоновано прийняти протокольне рішення про направлення проекту рішення Громадської ради № 7/5‑17 на доопрацювання. Також запропоновано в майбутньому включати до порядку денного та не розглядати на засідання питання в разі відсутності основного доповідача.

Голосували:

«За» – 10, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

 1. Направити проект рішення Громадської ради № 7/5‑17 на доопрацювання.
 2. В майбутньому в разі відсутності основного доповідача не розглядати на засідання Громадської ради відповідні питання порядку денного.

 

 1. Щодо шостого питання: «Про шляхи вирішення основних проблем підприємств комунальної теплоенергетики України»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/6-17 та запропонував прийняти його за основу.

Голосували:

«За» – 10, «Проти» – 1, «Утримався» – 3.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/6‑17 за основу.

Присутні обговорили наданий на розгляд проект рішення.

Карабін З.Є. запропонував в підпункті 3.4 проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 слова «та про збільшення позовної давності стосовно вимог про оплату житлово-комунальних послуг» виключити.

Голосували:

«За» – 10, «Проти» – 1, «Утримався» – 3.

Вирішили:

В підпункті 3.4 проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 слова «та про збільшення позовної давності стосовно вимог про оплату житлово-комунальних послуг» виключити

Ковалюк В.А. запропонував підпункт 3.6 проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 виключити. У зв’язку з цим підпункти 3.7 – 3.8 вважати підпунктами 3.6 – 3.7.

Голосували:

«За» – 11, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Вирішили:

Підпункт 3.6 проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 виключити.

У зв’язку з цим підпункти 3.7 – 3.8 вважати підпунктами 3.6 – 3.7

Карабін З.Є. запропонував в підпункті 3.6 (до попередніх змін – підпункту 3.7) проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 слова «некомунальної форми власності» виключити.

Голосували:

«За» – 11, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Вирішили:

В підпункті 3.6 (до попередніх змін – підпункту 3.7) проекту рішення Громадської ради № 7/6‑17 слова «некомунальної форми власності» виключити.

За результатами обговорення Дутко В.В. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/6-17 в цілому з урахуванням прийнятих правок.

Голосували:

«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Прийнято рішення № 7/6‑17 «Про шляхи вирішення основних проблем підприємств комунальної теплоенергетики України»

 

 1. Щодо сьомого питання: «Про провадження помірної децентралізації в системах централізованого теплопостачання»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/7-17 та запропонував прийняти його за основу.

Голосували:

«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримався» – 3.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 7/7‑17 за основу.

Члени Громадської ради та присутні обговорили проект рішення Громадської ради № 7/7‑17.

В ході обговорення запропоновано:

 1. Прийняти протокольне рішення про направлення проекту рішення Громадської ради № 7/7‑17 на доопрацювання.
 2. Для проведення доопрацювання створити редакційну групу у складі:

Ковалюка В.А., Опанасюка Ю.А., Карабіна З.Є., Дутко В.В., Точонова І.В., Сігала О.І., Потапенко С.П.

 1. Доручити створеній редакційній групі опрацювати проект рішення Громадської ради № 7/7‑17 та направити його на схвалення до комітету Громадської ради з питань житлового та комунального господарства.
 2. Уповноважити Правління Громадської ради від імені Громадської ради прийняти Рішення Громадської ради, схвалене комітетом з питань житлового та комунального господарства рішення на основі проекту рішення Громадської ради № 7/7‑17 з урахуванням пропозицій комітету.

Голосували:

«За» – 12, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Вирішили:

 1. Направити проект рішення Громадської ради № 7/7‑17 на доопрацювання.
 2. Для проведення доопрацювання створити редакційну групу у складі:

Ковалюка В.А., Опанасюка Ю.А., Карабіна З.Є., Дутко В.В., Точонова І.В., Сігала О.І., Потапенко С.П.

 1. Доручити створеній редакційній групі опрацювати проект рішення Громадської ради № 7/7‑17 та направити його на схвалення до комітету Громадської ради з питань житлового та комунального господарства.
 2. Уповноважити Правління Громадської ради від імені Громадської ради прийняти Рішення Громадської ради, схвалене комітетом з питань житлового та комунального господарства рішення на основі проекту рішення Громадської ради № 7/7‑17 з урахуванням пропозицій комітету.

 

 1. Щодо восьмого питання: «Про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД‑0,63Гн»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/8-17.

Точонов І.В. запропонував утриматись від розгляду зазначеного питання порядку денного та включити його до прядку денного наступного засідання Громадської ради.

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Утриматись від розгляду восьмого питання порядку денного та включити його до порядку денного наступного засідання Громадської ради.

 

 1. Щодо дев’ятого питання: «Про необхідність впровадження систем енергетичного менеджменту в сфері централізованого теплопостачання»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/9-17.

Члени громадської ради та присутні обговорили зазначений проект рішення.

Точонов І.В. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 7/9-17 в цілому.

Голосували:

«За» – 14, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 7/9‑17 «Про необхідність впровадження систем енергетичного менеджменту в сфері централізованого теплопостачання»

 

 1. Щодо десятого питання: «Про представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва»

Слухали:

Міхайліді П.М. проінформував присутніх про те, що існує пропозиція Хачатрян Л.Е та інших членів Громадської ради про необхідність делегування до складу створеної Мінрегіоном міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва.

Члени громадської ради та присутні обговорили порушене питання.

За результатами обговорення запропоновано завершити розгляд десятого питання порядку денного, доручити комітету з питань містобудування Громадської ради визначитися та рекомендувати Громадській раді кандидатуру представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва, та повернутись до його розгляду за умови наявності відповідного проекту рішення, попередньо схваленого профільним комітетом Громадської ради.

Голосували:

«За» – 14, «Проти» – 1, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Завершити розгляд десятого питання порядку денного, доручити комітету з питань містобудування Громадської ради визначитися та рекомендувати Громадській раді кандидатуру представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва, та повернутись до його розгляду за умови наявності відповідного проекту рішення, попередньо схваленого профільним комітетом Громадської ради.

 

 1. Щодо одинадцятого питання: «Про деякі житлові питання внутрішньо переміщених осіб»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/11-17 та надав слово Губановій В.А.

Виступили:

Губанова В.І. проінформувала присутніх про деякі житлові питання внутрішньо переміщених осіб та закликала підтримати її ініціативу, яка висвітлена у проекті рішення Громадської ради № 7/11-17.

Члени громадської ради та присутні обговорили доповідь Губанової В.І.

За результатами обговорення запропоновано прийняти проект рішення № 7/11-17 в цілому.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 1, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 7/11‑17 «Про деякі житлові питання внутрішньо переміщених осіб»

 

 1. Щодо дванадцятого питання: «Про членство у громадській раді»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з інформацією про відвідування засідань Громадської ради її членами.

Члени громадської ради обговорили доповідь Міхайліді П.М. та отриману інформацію.

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 7/12-17, та, у зв’язку з відсутністю підстав для порушення питання щодо виключення членів Громадської ради з її складу (або включення нових членів до складу Громадської ради), запропонував утриматись від прийняття зазначеного проекту за основу.

Члени Громадської ради обговорили доповідь Міхайліді П.М.

За результатами обговорення запропоновано прийняти протокольне рішення про необхідність надання доручення Голові Громадської ради Міхайліді П.М. направити листи членам Громадської ради, які були відсутні на деяких засіданнях Громадської ради та інформували про наявність поважних причин, про необхідність надання підтверджень (у будь-якій прийнятній формі) такої інформації.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Доручити Голові Громадської ради Міхайліді П.М. направити листи членам Громадської ради, які були відсутні на деяких засіданнях Громадської ради та інформували про наявність поважних причин, про необхідність надання підтверджень (у будь-якій прийнятній формі) такої інформації.

 

 1. Щодо дванадцятого питання: «Різне»

Слухали:

Міхайліді П.М. проінформував присутніх про те, що всі питання порядку денного розглянуті, та поцікавився у присутній про наявність питань, які доцільно розглянути в межах питання «Різне».

Пропозицій від членів Громадської ради не надійшло.

Всі питання порядку денного вичерпані. Міхайліді П.М. закрив засідання.

 

Голова Громадської ради                                                      П.М.Міхайліді 

Секретар Громадської ради                                                  О.М.Царенко

Повернутися вгору