Протокол № 8 восьмого засідання Громадської ради при Мінрегіоні

20.12.2017

ПРОТОКОЛ № 8
восьмого засідання Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

м. Київ

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

05 грудня 2017 року

з 14.00 до 18.00

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Громадська рада), відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 16.06.2016 №160, у кількості 21 особа.

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Бєльський О.О., незалежний експерт, координатор проектів з енергоефективності; Кутиркін А.А., ПАТ «Київенерго»; Литвиненко Ж.М., КП «Концерн «Міські теплові мережі» Запорізької міської ради; Магєра Ю.М., незалежний експерт; Сігал О.І., ТОВ «Інститут промислової екології»; Славський С.П., ТОВ «Ізодром».

ВІДСУТНІ:

14 членів Громадської ради: Алексійчук Р.В., Антонюк П.Д., Бондаренко О.М., Герасименко О.О., Губанова В.А., Духовичний Г.С., Звіряка А.І., Ландарь І.О., Мартин А.Г., Міщанюк М.В., Опанасюк Ю.А., Пономаренко В.В., Старікова Н.В., Старовойт В.А.

Кворум: на черговому засіданні Громадської ради присутні 21 член із 35. Засідання вважається правомочним на уповноважене приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Міхайліді П.М. відкрив чергове засідання Громадської ради, привітав присутніх та запропонував ознайомитись з проектами регламенту та порядку денного поточного (восьмого) засідання Громадської ради.

Члени Громадської ради обговорили проект регламенту та порядку денного засідання. За результатами обговорення запропоновано прийняти регламент та порядок денний засідання в цілому.

Голосували:

«За» – 18, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти регламент та порядок денний засідання Громадської ради в цілому.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про затвердження Положення про порядок схвалення Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.
 2. Про представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва.
 3. Про пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання м. Кропивницький.
 4. Про провадження помірної децентралізації в системах централізованого теплопостачання.
 5. Про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД-0,63Гн.
 6. Про членство у Громадській раді.
 7. Різне

Розгляд питань порядку денного

 1. Щодо першого питання: «Про затвердження Положення про порядок схвалення Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення Громадської ради № 8/1-17 та запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 8/1-17 за основу.

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 8/1-17 за основу.

Далі, для представлення проекту Положення про порядок схвалення Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону (далі – Проект) слово надане заступнику Голови Громадської ради – Голові Комітету з питань містобудування Громадської ради Жежеріну В.Б.

Жежерін В.Б. коротко розповів присутнім про схвалений Комітетом містобудування Проект.

Присутні обговорили Проект. В результаті обговорення виникли пропозиції щодо внесення деяких коригувань, зокрема.

Жежерін В.Б. запропонував в Проекті слова «Комітет з питань містобудування» в усіх відмінках замінити словами «відповідний комітет» у відповідних відмінках.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

В Проекті слова «Комітет з питань містобудування» в усіх відмінках замінити словами «відповідний комітет» у відповідних відмінках.

Власенко І.М запропонував підпункт 2) пункту 4 Проекту виключити, у зв’язку з чим підпункту 3) пункту 4 Проекту вважати підпунктом 2) пункту 4 Проекту.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 1, «Утримався» – 3.

Вирішили:

Підпункт 2) пункту 4 Проекту виключити, у зв’язку з чим підпункту 3) пункту 4 Проекту вважати підпунктом 2) пункту 4 Проекту.

Царенко О.М. запропонував пункт 6 Проекту викласти в новій редакції такого змісту:

«6. Громадські об’єднання, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, направляють пропозиції щодо включення одного свого представника до складу відповідної секції НТР.»

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Пункт 6 Проекту викласти в новій редакції такого змісту:

«6. Громадські об’єднання, зареєстровані у встановленому законодавством порядку, направляють пропозиції щодо включення одного свого представника до складу відповідної секції НТР.»

Дутко В.В. запропонував пункт 10 Проекту виключити, у зв’язку з чим пункт 11 Проекту вважати пунктом 10.

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Пункт 10 Проекту виключити, у зв’язку з чим пункт 11 Проекту вважати пунктом 10.

Міхайліді П.М. запропонував, з метою приведення положення у відповідність до Регламенту Громадської ради, в пункті 10 Проекту цифру «3» замінити цифрою та словом «5 робочих».

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

В пункті 10 Проекту цифру «3» замінити цифрою та словом «5 робочих».

Міхайліді П.М. запропонував схвалити Проект в цілому з урахуванням схвалених правок.

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Схвалити Проект в цілому з урахуванням схвалений правок.

Михайліді П.М. запропонував перейти безпосередньо до розгляду проекту рішення Громадської ради № 8/1-17.

Царенко О.М. запропонував в проекті рішення Громадської ради № 8/1-17, а також у Проекті, як у додатку до проекту рішення, слова «Положення про порядок» в усіх відмінках замінити словами «Порядок (Положення)» у відповідних відмінках.

Голосували:

«За» – 21, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

В проекті рішення Громадської ради № 8/1-17, а також у Проекті, як у додатку до проекту рішення, слова «Положення про порядок» в усіх відмінках замінити словами «Порядок (Положення)» у відповідних відмінках.

Міхайліді П.М. запропонував підпункт 2.2 проекту рішення Громадської ради № 8/1-17 викласти в новій редакції такого змісту:

«2.2. опублікувати оголошення про відбір кандидатур представників громадських об’єднань до складу секцій НТР».

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Підпункт 2.2 проекту рішення Громадської ради № 8/1-17 викласти в новій редакції такого змісту:

«2.2. опублікувати оголошення про відбір кандидатур представників громадських об’єднань до складу секцій НТР».

Царенко О.М. запропонував пункти 4-5 виключити, у зв’язку з чим пункт 6 вважати пунктом 4 відповідно.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Пункти 4-5 виключити, у зв’язку з чим пункт 6 вважати пунктом 4 відповідно.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти рішення Громадської ради № 8/1-17 в цілому з урахуванням схвалених змін.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 8/1‑17 «Про затвердження Порядку (Положення) схвалення Громадською радою при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону»

 1. Щодо другого питання: «Про представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 8/2-17 та надав слово доповідачу по другому питанню порядку денного Жежеріну В.Б.

Жежерін В.Б. проінформував присутніх про те, що на виконання протокольного рішення сьомого засідання Громадської ради Комітет з питань містобудування розглянув порушене питання. За результатом розгляду Комітет пропонує Громадській раді рекомендувати до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів міста Києва наступних представників: Бондаренка Олександра Миколайовича та Фролова Анатолія Олександровича.

Хмільківський А.В. зазначив, що питання щодо включення представника Громадської ради порушувала Хачатрян Л.Е. та пропонувала делегувати до складу цієї робочої групи саме її.

Хачатрян Л.Е. проінформувала присутніх про те, що вона знімає свою кандидатуру.

Міхайліді П.М. запропонував пункт 1 проекту рішення Громадської ради № 8/2-17 викласти в такій редакції:

«1. Рекомендувати до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів міста Києва наступних представників Громадської ради: Бондаренка Олександра Миколайовича та Фролова Анатолія Олександровича.»

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Вирішили:

Пункт 1 проекту рішення Громадської ради № 8/2-17 викласти в такій редакції:

«1. Рекомендувати до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів міста Києва наступних представників Громадської ради: Бондаренка Олександра Миколайовича та Фролова Анатолія Олександровича.»

Міхайліді П.М. запропонував рішення Громадської ради № 8/2-17 в цілому з урахуванням схвалених змін.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 8/2‑17 «Про представника Громадської ради до складу міжвідомчої робочої групи з питань законності будівництва деяких об’єктів м. Києва»

 1. Щодо третього питання: «Про пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання м. Кропивницький»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 8/3-17 та надав слово доповідачу по третьому питанню порядку денного керівнику експертної групи з питань теплоенергетики Громадської ради Сігалу О.І.

Виступили:

Сігал О.І. доповів присутнім про зміст пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання міста Кропивницького, а також проінформував присутніх про причини та умови, які змусили експертну групу пропонувати Громадській раді розглядати порушене питання.

Присутні обговорили озвучену інформацію, а також проект рішення Громадської ради № 8/3-17.

Ковалюк В.А. запропонував пункт 5 проекту рішення Громадської ради № 8/3-17 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Рекомендувати Кропивницькій міській раді розробити та схвалити інвестиційну програму розвитку системи централізованого теплопостачання міста.»

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримався» – 5.

Вирішили:

Пункт 5 проекту рішення Громадської ради № 8/3-17 викласти в новій редакції такого змісту:

«5. Рекомендувати Кропивницькій міській раді розробити та схвалити інвестиційну програму розвитку системи централізованого теплопостачання міста.»

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 8/3-17 в цілому з урахуванням схвалених змін.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 8/3‑17 «Про пропозиції щодо модернізації системи теплопостачання м. Кропивницький»

804-17

 1. Щодо четвертого питання: «Про провадження помірної децентралізації в системах централізованого теплопостачання»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 8/4-17 та надав слово доповідачу по четвертому питанню порядку денного керівнику експертної групи з питань теплоенергетики Громадської ради Сігалу О.І.

Виступили:

Сігал О.І. доповів присутнім про помірну децентралізацію в системах централізованого теплопостачання.

Присутні обговорили оголошену інформацію та проект рішення Громадської ради № 8/4-17.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 8/4-17 в цілому.

Голосували:

«За» – 15, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Прийнято рішення № 8/4‑17 «Про провадження помірної децентралізації в системах централізованого теплопостачання»

 1. Щодо п’ятого питання: «Про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД-0,63Гн»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 8/5-17 та надав слово доповідачу по четвертому питанню порядку денного керівнику експертної групи з питань теплоенергетики Громадської ради Сігалу О.І.

Виступили:

Сігал О.І. доповів присутнім про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД-0,63Гн.

Присутні обговорили оголошену інформацію та проект рішення Громадської ради № 8/5-17.

Жежерін В.Б. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 8/5-17 в цілому.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 8/5‑17 «Про можливості економії природного газу та зниження викидів забруднюючих речовин шляхом заміни застарілих котлів типу НІІСТУ на сучасні котли вітчизняного виробника типу КВВД-0,63Гн»

 1. Щодо шостого питання: «Про членство у Громадській раді»

Слухали:

Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з проектом рішення Громадської ради № 8/6-17, та запропонував прийняти його за основу.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 8/6-17 за основу.

Далі, Міхайліді П.М. ознайомив присутніх з інформацією про відвідування засідань Громадської ради її членами. Відповідно до цієї інформації та діючого Положення про Громадську раду на сьогоднішній день існують підстави для виключення зі складу Громадської ради Алексійчука Романа Васильовича, голову правління Громадської організації «Рада голів ОСББ міста Рівне».

Також на адресу Громадської ради надійшли звернення щодо виходу зі складу Громадської ради від двох її членів: Антонюка Павла Дмитровича, голови Ради Асоціації «Українське Об’єднання Проектних Організацій», та Духовичного Георгія Самуіловича, члена правління Національної Спілки архітекторів України.

Члени громадської ради обговорили доповідь Міхайліді П.М. та отриману інформацію. В ході обговорення запропоновано:

6.1. Припинити членство Алексійчука Романа Васильйовича, представника Громадської організації «Рада голів ОСББ міста Рівне», у Громадській раді у зв’язку з систематичною відсутністю члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд).

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили: Припинити членство Алексійчука Романа Васильйовича, представника Громадської організації «Рада голів ОСББ міста Рівне», у Громадській раді у зв’язку з систематичною відсутністю члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд).

6.2. Припинити членство Духовичного Георгія Самуіловича, представника Національної сілки архітекторів України, у Громадській раді у Громадській раді на підставі поданої членом Громадської ради відповідної заяви.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили: Припинити членство Духовичного Георгія Самуіловича, представника Національної сілки архітекторів України, у Громадській раді на підставі поданої членом Громадської ради відповідної заяви.

6.3. Припинити членство Антонюка Павла Дмитровича, представника Асоціації «Українське Обє’днання Проектних Організацій», у Громадській раді на підставі поданої членом Громадської ради відповідної заяви.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили: Припинити членство Антонюка Павла Дмитровича, представника Асоціації «Українське Обє’днання Проектних Організацій», у Громадській раді на підставі поданої членом Громадської ради відповідної заяви.

Далі, Міхайліді П.М. запропонував внести в проект рішення № 8/6‑17 зміни у відповідності до прийнятих в межах розгляду шостого питання порядку денного рішень, та запропонував прийняти проект рішення № 8/6‑17 в цілому з урахуванням оголошених змін.

Голосували:

«За» – 13, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 8/6‑17 «Про членство у Громадській раді»

Всі питання порядку денного вичерпані. Міхайліді П.М. закрив засідання.

Голова Громадської ради                                                     П.М.Міхайліді

 Секретар Громадської ради                                                 О.М.Царенко

Повернутися вгору