Протокол № 9 засідання Громадської ради при Мінрегіоні

05.04.2018

ПРОТОКОЛ № 9
засідання Громадської ради
при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

м. Київ

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

04 квітня 2018 року

з 14.00 до 16.40

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Громадська рада), відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 16.06.2016 №160, у кількості 23 особи.

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Доротич С.І. (ВГО «Союз захисту підприємництва»), Сігал О.І. (ТОВ «Інститут промислової екології»), Черватюк Л.Д. (ГО «Жінки майбутнього»), Пліва О.А. (Фонд “Східна Європа”)

ВІДСУТНІ:

9 членів Громадської ради: Герасименко О.О., Губанова В.А., Карабін З.Є., Кармінський А.М., Ландарь І.О., Мартин А.Г., Старікова Н.В., Старовойт В.А., Хмільківський А.В.

Кворум: на черговому засіданні Громадської ради присутні 23 члени із 32. Засідання вважається правомочним на уповноважене приймати рішення з усіх питань порядку денного.

Міхайліді П.М. відкрив чергове засідання Громадської ради, привітав присутніх та запропонував присутнім ознайомитись з проектами регламенту та порядку денного поточного (дев’ятого) засідання Громадської ради.

Члени Громадської ради обговорили проект регламенту та порядку денного засідання. За результатами обговорення запропоновано прийняти регламент засідання в цілому.

Голосували:

«За» – 23, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти регламент IX засідання в цілому.

Далі, Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект порядку денного за основу.

Голосували:

«За» – 23, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект порядку денного за основу.

Далі, Міхайліді П.М. запропонував детально розглянути проект порядку денного та, в разі наявності пропозицій, внести їх на розгляд Громадської ради.

Хмеловський В.Г. запропонував додати до порядку денного питання щодо внесення кандидатур до складу ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради.

Члени Громадської ради обговорили пропозицію Хмеловського В.Г.

Міхайліді П.М. виніс пропозицію Хмеловського В.Г. на голосування.

Голосували:

«За» – 4, «Проти» – 11, «Утримався» – 5.

Вирішили:

Пропозицію Хмеловського В.Г. відхилити.

 

Міхайліді П.М. запропонував прийняти порядок денний в цілому.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 1, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти порядок денний дев’ятого засідання Громадської ради в цілому.

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про схвалення представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.
 2. Про вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.
 3. Про рекомендацію щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення дерегуляції господарської діяльності в регіонах».
 4. Про пропозиції та рекомендації до проекту ДБН «Газопостачання».
 5. Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони теплових мереж.
 6. Про необхідність термінового вирішення існуючих проблем підприємств комунальної теплоенергетики України.
 7. Про рекомендації щодо розвитку підприємств теплопостачання міст.
 8. Про рекомендації щодо розвитку системи теплопостачання м. Києва.
 9. Про залучення міст до проекту UNDP «Енергоефективність в громадських будівлях з використанням ЕСКО механізму»
 10. Про можливості застосування гідронних газових котлів з метою недопущення відключення від систем централізованого теплопостачання та їх збереження.
 11. Про проекти Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води.
 12. Про членство у Громадській раді.
 13. Різне.

 

Перед початком розгляду питань порядку денного член Громадської ради Фролов А.О. запропонував розглянути 5 – 10 питання порядку денного одним блоком в цілому.

Заперечень не надходило.

Міхайліді П.М. запропонував підтримати пропозицію Фролова А.О.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 1, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Розглядати 5 – 10 питання порядку денного одним блоком в цілому.

Розгляд питань порядку денного

 1. Щодо першого питання: «Про схвалення представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення № 9/1‑18 «Про схвалення представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону».

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проект рішення Громадської ради № 9/1-18 за основу.

Голосували:

«За» – 23, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Прийняти проект рішення Громадської ради № 9/1-18 за основу.

Далі Міхайліді П.М. надав слово Жежеріну В.Б.

Жежерін В.Б. представив Громадській раді висновок Комітету з питань містобудування Громадської ради щодо кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.

Ковалюк В.А. представив Громадській раді висновок Комітету з питань житлового та комунального господарства Громадської ради щодо кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.

Присутні обговорили оголошену інформацію.

Царенко О.М. запропонував врахувати висновок Комітету з питань містобудування та сформувати Додаток № 1 до рішення Громадської ради № 9/1-18 шляхом письмового рейтингового голосування. Для вирішення цього питання доцільно застосувати проект Додатку № 1 до рішення Громадської ради № 9/1-18 (розданий присутнім разом з матеріалами) як бюлетень (підписати).

Присутні обговорили пропозицію Царенка О.М. та підтримали її.

Міхайліді П.М. виніс на голосування питання щодо проведення письмового рейтингового голосування без попереднього заслуховування присутніх кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.

Голосували:

«За» – 18, «Проти» – 3, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Проводити письмове рейтингове голосування без попереднього заслуховування присутніх кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.

Міхайліді П.М. оголосив початок рейтингового письмового голосування.

Члени Громадської ради проголосували та передали заповнені та підписані «бюлетені» Секретарю Громадської ради Царенку О.М.

Царенко О.М. під наглядом членів Громадської ради (зокрема Фролова А.О.) здійснив підрахунок голосів.

Результати відкритого письмового рейтингового голосування:

П.І.Б.

Найменування об’єднання Кількість голосів

Рейтинг

Секція з питань будівництва та архітектури

ВЛАСЕНКО

Ігор Миколайович

ВГО «Асоціація експертів будівельної галузі» 23 1
ГРУСЕВИЧ

Віталій Олегович

Конфедерація Будівельників України 21 2
НЕЧЕПОРЧУК Анатолій Антонович ГО «Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю» 20 3
ГЛЕБА

Віктор Юрійович

ГО «Об’єднання «Сила громад» 19 4
ЗВІРЯКА

Анна Іванівна

ГО «Всеукраїнська рада з охорони культурної спадщини України» 17 5
ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

ВГО «Союз захисту підприємництва» 5 6
ПОГІБА Олександр В’ячеславович ВГО «Український союз пожежної та техногенної безпеки» 3 7
КУЦЬ

Віталій Олександрович

ГС «Асоціація органів оцінки відповідності та експертів України» 2 8
СЕРДЮК

Олена Михайлівна

ГC «Київська міська організація Українського товариства охорони пам’яток історії культури» 2 8
ЛЕЩИНСЬКИЙ Віктор Петрович ГО «Академія будівництва України» 1 9
РУБАН

Юрій Якович

ВГО «Гільдія проектувальників України» 1 9

 З питань організації, ціноутворення та економіки будівництва 

ПАЛАДІЙ

Віталій Вікторович

Конфедерація Будівельників України 16 1
ГУБЕНЬ

Петро Іванович

ГО «Академія будівництва України» 11 2
ЧЕРВАТЮК Людмила Дмитрівна ГО «Жінки майбутнього» 11 2
ОКАЯНЮК

Ірина Миколаївна

ГО «Ліга підтримки бізнесу» 10 3

 З питань реформування та розвитку житлово-комунального господарства 

КОВАЛЮК Валерій Анатолійович ГО «Бізнес-інкубатор «УПРАВИТЕЛЬ» 19 1
ОПАНАСЮК Юрій Анатолійович БО «Благодійний фонд «Центр утеплення» 18 2
РУБАН

Юрій Якович

ВГО «Гільдія проектувальників України» 11 3
ЛАВРЕНТЬЄВ Євген Андрійович ГО «Могутні кияни» 7 4
ЧЕРВАТЮК Людмила Дмитрівна ГО «Жінки майбутнього» 7 4

 З питань технічного регулювання у будівництві

та науково-технічної діяльності 

ШУЛЯК

Олена Олексіївна

ГО «Офіс ефективного регулювання» 21 1
ІЛЛЯШЕНКО Катерина Володимирівна Конфедерація Будівельників України 17 2
БОНДАРЕНКО Олександр Миколайович ГС «Асоціація громадського контролю в сфері будівництва» 16 3
БОРДОНОС Олексій Андрійович ВГО «Асоціація виробників та постачальників газового обладнання» 10 4
ГЛАДИШКО Олексій Олексійович ГС «Асоціація органів оцінки відповідності та експертів України» 10 4
ЛУГАНОВ Олександр Григорович ГО «Академія будівництва України» 9 5
ПАНЧЕНКО Павло Григорович ГС «Українська національна асоціація» 4 6
РУБАН

Юрій Якович

ВГО «Гільдія проектувальників України» 3 7
ГОРДОВСЬКИЙ Віталій Ростиславович ГС «Київська дружина» 1 8
ЧУРІКОВ

Юрій Ігорович

ГС «Культурна держава» 1 8

Міхайліді П.М. оголосив результати відкритого письмового рейтингового голосування.

Зауважень від присутніх не поступило.

 

Міхайліді П.М. запропонував доповнити проект рішення Громадської ради № 9/1-18 новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Взяти до відома висновки Комітету з питань містобудування Громадської ради і Комітету з питань житлового та комунального господарства Громадської ради щодо кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.»

У зв’язку з цим, пункти 1 – 3 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 вважати пунктами 2 – 4 відповідно.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Доповнити проект рішення Громадської ради № 9/1-18 новим пунктом 1 такого змісту:

«1. Взяти до відома висновки Комітету з питань містобудування Громадської ради і Комітету з питань житлового та комунального господарства Громадської ради щодо кандидатів до складу секцій Науково-технічної ради Мінрегіону.»

У зв’язку з цим, пункти 1 – 3 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 вважати пунктами 2 – 4 відповідно.

Міхайділі П.М. запропонував підтримати пункт 2 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Підтримати пункт 2 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції

Міхайділі П.М. запропонував підтримати пункт 3 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Підтримати пункт 3 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції

Міхайділі П.М. запропонував підтримати пункт 4 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції.

Голосували:

«За» – 20, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Вирішили:

Підтримати пункт 4 проекту рішення Громадської ради № 9/1-18 в запропонованій редакції

Міхайліді П.М. запропонував прийняти рішення Громадської ради № 9/1‑18 в цілому з урахуванням схвалених змін та результатів голосування.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 9/1‑18 «Про схвалення представників громадських об’єднань у складі секцій Науково-технічної ради Мінрегіону»

 1. Щодо п’ятого, шостого, сьомого, восьмого, дев’ятого та десятого питань:

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проекти Громадської ради № 9/5‑18, № 9/6‑18, № 9/7‑18, № 9/8‑18, № 9/9‑18, № 9/10‑18 та надав слово для доповіді Сігалу О.І.

Сігал О.І. детально прокоментував присутнім проекти Громадської ради № 9/5‑18, № 9/6‑18, № 9/7‑18, № 9/8‑18, № 9/9‑18, № 9/10‑18.

Присутні обговорили оголошену інформацію.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти проекти рішень Громадської ради № 9/5‑18, № 9/6‑18, № 9/7‑18, № 9/8‑18, № 9/9‑18 та № 9/10‑18 в цілому.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 2.

Вирішили:

Прийнято рішення № 9/5‑18 «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони теплових мереж»

Прийнято рішення № 9/6‑18 «Про необхідність термінового вирішення існуючих проблем підприємств комунальної теплоенергетики України»

Прийнято рішення № 9/7‑18 «Про рекомендації щодо розвитку підприємств теплопостачання міст»

Прийнято рішення № 9/8‑18 «Про рекомендації щодо розвитку системи теплопостачання м. Києва»

Прийнято рішення № 9/9‑18 «Про залучення міст до проекту UNDP «Енергоефективність в громадських будівлях з використанням ЕСКО механізму»

Прийнято рішення № 9/10‑18 «Про можливості застосування гідронних газових котлів з метою недопущення відключення від систем централізованого теплопостачання та їх збереження»

 1. Щодо другого питання: «Про вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»»

Слухали:

Міхайліді П.М представив присутнім проект рішення Громадської ради № 9/2‑8 Про вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна».

Присутні обговорили оголошену інформацію.

Власенко І.М. запропонував внести до проекту рішення Громадської ради № 9/2‑8 «Про вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» наступні зміни:

1) в підпункті 3.1. проекту рішення Громадської ради № 9/2‑8 слова та символи «, як це передбачено в Законі України «Про містобудівний кадастр»» виключити.

2) абзац перший підпункту 3.5 проекту рішення Громадської ради № 9/2‑8 викласти в новій редакції такого змісту:

«Розділ ХІ Інструкції про порядок проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна доповнити новою частиною 4 такого змісту:»

3) підпункт 3.6 проекту рішення Громадської ради № 9/2‑8 виключити.

Присутні обговорити пропозиції та підтримали їх.

Міхайліді П.М. запропонував прийняти рішення Громадської ради № 9/2-18 в цілому з урахуванням підтриманих пропозицій.

Голосували:

«За» – 19, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 9/2‑18 «Про вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна»»

 1. Щодо третього питання: «Про рекомендацію щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення дерегуляції господарської діяльності в регіонах»»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення Громадської ради № 9/3‑18 та надав слово для доповіді представнику Громадської ради при Державній регуляторній службі України Пліві О.А.

Пліва О.А. детально прокоментував присутнім проект Громадської ради № 9/3‑18 «Про рекомендацію щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення дерегуляції господарської діяльності в регіонах»».

Присутні обговорили висвітлену інформацію. За результатами обговорення запропоновано прийняти проект Громадської ради № 9/3‑18 «Про рекомендацію щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення дерегуляції господарської діяльності в регіонах»» в цілому.

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 1, «Утримався» – 1.

Прийнято рішення № 9/3‑18 «Про рекомендацію щодо прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України «Про проведення дерегуляції господарської діяльності в регіонах»»

 1. Щодо четвертого питання: «Про пропозиції та рекомендації до проекту ДБН «Газопостачання»»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення Громадської ради № 9/4‑18 та надав слово для доповіді Тарасенку О.Є.

Тарасенко О.Є. детально прокоментував присутнім проект Громадської ради № 9/4‑18 «Про пропозиції та рекомендації до проекту ДБН «Газопостачання»».

Присутні обговорили висвітлену інформацію. За результатами обговорення запропоновано прийняти проект Громадської ради № 9/4‑18 «Про пропозиції та рекомендації до проекту ДБН «Газопостачання»» в цілому.

Голосували:

«За» – 16, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 9/4‑18 «Про пропозиції та рекомендації до проекту ДБН «Газопостачання»»

 1. Щодо одинадцятого питання: «Про проекти Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення Громадської ради № 9/11‑18 та надав слово для доповіді Ковалюку В.А.

Ковалюк В.А. детально прокоментував присутнім проект Громадської ради № 9/11‑18 «Про проекти Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води».

Присутні обговорили висвітлену інформацію. За результатами обговорення запропоновано прийняти проект Громадської ради № 9/11‑18 «Про проекти Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води» в цілому.

Голосували:

«За» – 17, «Проти» – 0, «Утримався» – 0.

Прийнято рішення № 9/11‑18 «Про проекти Правил надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Типового договору про надання послуги з управління багатоквартирним будинком, Порядку обслуговування внутрішньобудинкових систем теплопостачання, водопостачання, водовідведення та постачання гарячої води»

 1. Щодо дванадцятого питання: «Про членство у Громадській раді»

Слухали:

Міхайліді П.М. представив присутнім проект рішення Громадської ради № 9/12‑18, а також роздруковану інформацію про присутність (відсутність) членів Громадської ради на засіданнях Громадської ради.

Присутні обговорили оголошену інформацію.

За результатами обговорення запропоновано:

1) припинити членство у Громадській раді Ландаря І.О., Мартина А.Г., Старікову Н.В., Старовойта В.А., Хмільківського А.В. за систематичну відсутність членів Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд).

2) відповідно до пункту 6.1 Положення про Громадську раду, запропонувати Мінрегіону включити до складу Громадської ради наступних  за черговістю кандидатів до складу Громадської ради, які набрали найбільшу кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на установчих зборах, а саме:

Скаліцький Ю.О., Громадська спілка «Київська дружина»

Гутман Д.В., Громадська організація «Союз вимушених переселенців»

Рубан Ю.Я., Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві»

Данилкіна І.Л., Всеукраїнська громадська організація «Спілка екологічних аудиторів України»

Вахович І.В., Громадська організація «Еко-Україна».

Присутні обговорили оголошену інформацію та підтримали її. За результатами обговорення запропоновано прийняти рішення Громадської ради № 9/12-18 в цілому з урахуванням оголошених змін.

Голосували:

«За» – 15, «Проти» – 0, «Утримався» – 3.

Прийнято рішення № 9/12‑18 «Про членство у Громадській раді»

Всі питання порядку денного вичерпані. Міхайліді П.М. закрив засідання.

Голова Громадської ради                                                     П.М.Міхайліді

 Секретар Громадської ради                                                 О.М.Царенко

 

 

 

Повернутися вгору