Протокол №1 першого засідання Громадської ради при Мінрегіоні

12.10.2018

ПРОТОКОЛ №1

першого засідання Громадської ради

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ 

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх,

мала зала засідань Мінрегіону

03 жовтня 2018 року

(з 13:30 до 16:40)

 

 ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Мінрегіоні, відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської̈ ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 17.09.2018 р. №241, у кількості – 34 особи.

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Л.Р., завідувач Сектору розвитку громадянського суспільства Мінрегіону Шульга С.О., радник Міністра Фатєєв А.В.

ВІДСУТНІ:

1 член Громадської ради: Беркута А.В.

Заступник Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Парцхаладзе Л.Р. привітав учасників засідання, поінформував про реформи, що впроваджуються Мінрегіоном та закликав до плідної співпраці.

 

І. З першого питання порядку денного: про обрання головуючого та секретаря першого засідання Громадської ради при Мінрегіоні України.

Слухали:

Міхайліді П.М. запропонував кандидатуру найстаршого члена Громадської ради Кармінського А.М. на посаду головуючого першого засідання Громадської ради і Шатнього О.В. на посаду секретаря першого засідання Громадської ради.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Призначити головуючим першого засідання Громадської ради члена президії Будівельної палати України, члена Громадської ради – Кармінського А.М. Призначити секретарем першого засідання голову Громадської організації «Громадська екологічна ініціатива», члена Громадської ради – Шатнього О.В.

Кармінський А.М. запропонував для затвердження проект порядку денного.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

  1. Обрання головуючого та секретаря першого засідання Громадської ради при Мінрегіоні України.
  2. Схвалення проекту Положення про Громадську Раду.
  3. Затвердження Регламенту Громадської Ради.
  4. Обрання голови Громадської ради.
  5. Обрання секретаря Громадської ради.
  6. Затвердження структури Громадської ради.
  7. Затвердження складу комітетів Громадської ради.
  8. Обрання заступників голови Громадської ради.
  9. Різне.

Присутні погодилися з пропозицією та проголосували.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

ІІ. Перейшли до розгляду другого питання порядку денного: Про схвалення проекту Положення про Громадську раду.

Слухали:

Міхайліді П.М. проінформував присутніх про те, що проект Положення представлений у роздатковому матеріалі на основі типового Положення та Положення попередніх каденцій Громадської ради при Мінрегіоні. Запропонував підтримати цей проект та направити його в Мінрегіон для затвердження.

Мартинюк Ю.А. запропонував підтримати Положення.

Кармінський А.М. поставив на голосування пропозицію Міхайліді П.М. та Мартинюка Ю.А.  про схвалення Положення про Громадську раду.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Прийняти рішення № 1/1-16 «Про схвалення проекту Положення про Громадську раду при Міністерстві регіонального розвитку, будівництві та житлово-комунального господарства України»

 

ІІІ. Перейшли до розгляду третього питання порядку денного: Про  затвердження Регламенту Громадської ради.

 Слухали:

Мартинюк Ю.А. запропонував внести зміни до п. 14 Регламенту, який звучить, що «засідання Громадської ради проводяться відкрито». І далі в тому ж абзаці звучить, що на запрошення голови Громадської ради на засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи, які не є членами Громадської ради. Представники Мінрегіону беруть участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення. Перше речення суперечить двом наступним тому, що якщо це відкрито,  то не потрібно ніякої дозвільної процедури для того, щоб будь-хто з бажаючих міг долучитись до роботи Громадської ради, а прийшов на засідання, можливо взяв участь, вніс свої пропозиції і так далі.

Міхайліді П.М. запропонував взяти проект Регламенту за основу і над ним працювати по конкретним пропозиціям.

Кармінський А.М. поставив на голосування пропозицію Міхайліді П.М. про прийняття Регламенту Громадської ради за основу.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Прийняти Регламент, викладений в проекті рішення №1/2-18, за основу.

Мартинюк Ю.А. запропонував викласти п. 14 в такій редакції «засідання Громадської ради проводяться відкрито. Будь-який громадянин може взяти участь в роботі засідання Громадської ради попередньо повідомивши голову Громадської ради про своє бажання. Представники Мінрегіону беруть участь у всіх засіданнях Громадської ради без спеціального запрошення та повідомлення».

Давидюк А.В. запропонував змінити, що не тільки голова запрошує, а член Громадської ради. Воно всі питання знімає.

Мартинюк Ю.А. зняв свою пропозицію на користь пропозиції Давидюка А.В.  До тексту «на запрошення голови» внести «або члена Громадської ради у засіданнях Громадської ради можуть брати участь інші особи».

Лукін Д.А. запропонував залишити в діючій редакції.

Кармінський А.М. запропонував не втручаючись в текст додати 2 слова – «з правом дорадчого голосу».

Улида В.Ю. запропонував залишити в діючій редакції без змін.

Міхайліді П.М. запропонував залишити цей пункт у діючій редакції.

Кармінський А.М. поставив на голосування пропозицію Давидюка А.В.

Голосували: «ЗА» – 2; «ПРОТИ» – 15; «УТРИМАЛИСЯ» – 17;

Рішення не прийнято.

Кармінський А.М. поставив на голосування пропозицію залишити текст без змін, який міститься в проекті рішення №1/2-18.

Голосували: «ЗА» – 32; «ПРОТИ» – 1; «УТРИМАЛИСЯ» – 1;.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Залишити без змін текст Регламенту, який міститься в проекті рішення № ½-18.

Кармінський А.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження Регламенту в цілому, текст якого міститься в проекті рішення №1/2-18.

Голосували: «ЗА» – 33; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1;.

Рішення прийнято.

Вирішили:

Затвердити в цілому Регламент Громадської ради, текст якого міститься в проекті рішення № 1/2-18.

ІV. Перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного: Про обрання голови Громадської ради.

Слухали:

Панченко П.Г., який запропонував кандидатуру Міхайліді П.М. на посаду голови Громадської ради при Мінрегіоні.

Андрійчук Ю.М. запропонував підтримати кандидатуру Міхайліді П.М.

Голубничий М.М. запропонував підтримати кандидатуру Міхайліді П.М.

Каплій О.В. зазначив, що у попередніх каденціях Громадської ради під керівництвом Міхайліді П.М. було зроблено багато роботи і також запропонував підтримати кандидатуру Міхайліді П.М. на посаду голови Громадської ради.

Мартинюк Ю.А. зазначив, що зміни це завжди на краще і запропонував кандидатуру Кармінського А.М. на посаду голови Громадської ради.

Кармінський А.М. взяв самовідвід.

Більше пропозицій не надходило.

Кармінський А.М поставив на голосування питання про обрання на посаду голови Громадської ради Міхайліді П.М.

Голосували: «ЗА» – 32; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Вирішили:

Прийняти рішення № 1/3-18 «Про обрання голови Громадської ради при Мінрегіоні». Вирішили обрати головою Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Міхайліді П.М.

У зв’язку з обранням Міхайліді П.М. головою Громадської ради він приступив до своїх обов’язків ведення засідання Громадської ради.

  1. Перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного: Про обрання секретаря Громадської ради.

Міхайліді П.М. доповів, що вже 4 каденцію підряд Мінрегіон не пропонує на посаду секретаря Громадської ради свого представника з числа держслужбовців і залишає Громадській раді обрати собі секретаря серед членів Громадської ради. Міхайліді П.М. запропонував на посаду секретаря Громадської ради обрати Шатнього О.В., який має необхідні знання та досвід для виконання цієї функції. Є людиною професійною та відповідальною.

Члени Громадської ради запитали, чи було звернення до Мінрегіону з цього приводу. Представник Мінрегіону Шульга С.О. зазначила, що Мінрегіон не втручається в роботу Громадської ради, оскільки робота попередніх каденцій Громадської ради була ефективною і залишає право Громадській раді самостійно обрати собі секретаря з числа членів Громадської ради.

Доротич С.І. запропонував проголосувати за обрання Шатнього О.В. секретарем Громадської ради.

Інших пропозицій не поступило.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання про обрання Шатнього О.В. на посаду секретаря Громадської ради.

Голосували: «ЗА» – 33; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Вирішили:

Прийняти рішення № 1/4-18 «Про обрання секретаря Громадської ради». Вирішили обрати секретарем Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Шатнього О.В.

VІ. Перейшли до розгляду шостого питання порядку денного: Про затвердження структури Громадської ради.

Слухали:

Міхайліді П.М. запропонував створити 3 комітети: комітет з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, комітет з питань містобудування і комітет з питань житлового та комунального господарства. Він наголосив, що в структурі Громадської ради можуть бути створені і тимчасові робочі органи (комісії та експертні групи).

Новицький Д.Ю. запропонував підтримати таку структуру.

Власенко І.М. запропонував зменшити кількість комітетів та після коментарів колег і на питання головуючого не наполягав на пропозиції.

Новицький Д.Ю. зазначив, що комітети є важливою структурою, оскільки повторюють структуру міністерства і з його точки зору треба підсилювати роль роботи комітетів. Запропонував передбачити в Регламенті Громадської ради наявність Положення про роботу комітетів і голови комітетів забезпечують розробку Положення і затвердження Громадської радою.

Після обговорення проекту структури Міхайліді П.М. запропонував прийняти в цілому структуру Громадської р ади.

Більше пропозицій не надходило.

Присутні погодилися з пропозицією та проголосували.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Вирішили:

Прийняти рішення № 1/5-18 «Про затвердження структури Громадської ради».

VІІ. Перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного: Про  затвердження складу комітетів Громадської ради.

Члени Громадської ради написали заяви про включення до складу комітетів Громадської ради.

Для проведення першого засідання комітетів та обрання голів комітетів головуючим оголошено перерву на 15 хв.

Далі, під час перерви відбулися перші засідання комітетів, на яких був затверджений склад та обрані голови комітетів.

Засідання продовжилося.

Слухали обраних голів комітетів:

Андрійчук Ю.М., який доповів про результати першого засідання комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, і оголосив про його склад та обраного голову.

Сіденьков. Ю.М., який доповів про результати першого засідання комітету з питань містобудування, і наголосив про його склад та обраного голову.

Улида В.Ю., який доповів про результати першого засідання комітету з питань житлового та комунального господарства, і наголосив про його склад та обраного голову.

Головуючий поставив на голосування пропозицію затвердити склад комітетів в цілому.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Прийняти рішення № 1/6-18 «Про затвердження складу комітетів  Громадської ради».

7.1. Затвердити склад комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування (Лукін П.А, Рабошук Я.О., Поєдинок М.С., Андрійчук Ю.М. (голова комітету), Шатній О.В.).

7.2. Затвердити склад комітету з питань містобудування (Бардасова І.С., Буравченко С.Г., Власенко І.М., Голубничий М.М., Доротич С.І., Каплій О.В., Кармінський А.М., Коврига С.В., Колісник В.А., Мартинюк Ю.А., Нечепорчук А.А., Панченко П.Г., Піта Ю.А., Сіденьков Ю.М (голова комітету), Скільський Р.В., Тарасенко О.Є., Ткаченко Д.О.)

7.3. Затвердити склад комітету з питань житлового та комунального господарства (Давидюк А.В., Карабін З.Є., Клюс С.О., Лук’янов М.О., Новицький Д.Ю., Опанасюк Ю.А., Попов Д.В., Старіков О.І., Тарасенко О.Є., Точонов І.В., Улида В.Ю. (голова комітету), Хіврич Ю.Є.).

VІІІ. Перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного: Про обрання заступників голови.

Слухали:

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання про взяття рішення №1/6-18 за основу:

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Міхайліді П.М. запропонував обрати заступників голови у кількості 3 осіб.

Інших пропозицій не надходило.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання про визначення кількісного складу заступників голови Громадської ради у кількості 3 осіб:

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Визначити кількісний склад заступників голови Громадської ради у кількості 3 осіб.

Міхайліді П.М. поставив на голосування обрання заступником голови Громадської ради таких осіб: Андрійчук Ю.М., Сіденьков Ю.М., Улида В.Ю.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Обрати заступником голови Громадської ради таких осіб: Андрійчук Ю.М., Сіденьков Ю.М., Улида В.Ю.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання про прийняття рішення № 1/7-18 в цілому.

Голосували: «ЗА» – 34; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

 

Вирішили:

Прийнято рішення № 1/7-18 «Про обрання заступників голови Громадської ради».

ІХ. Перейшли до розгляду дев’ятого питання порядку денного: «Різне».

Міхайліді П.М. проінформував присутніх, що в роботі Громадської ради бажано використовувати сучасні системи комунікацій та запропонував членам Громадської ради долучитися до корпоративного порталу Громадської ради, який повинен покращити комунікацію між членами Громадської ради, робочими органами та залученими експертами.

Головуючий                                                                                       Кармінський А.М.

Голова Громадської ради                                                                      Міхайліді П.М.

Секретар Громадської ради                                                                       Шатній О.В.

Повернутися вгору