Протокол №2 другого засідання Громадської ради при Мінрегіоні

15.02.2019

ПРОТОКОЛ №2

другого засідання Громадської ради

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ 

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

30 січня 2019 року

(з 14:00 до 17:00)

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Мінрегіоні, відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 17.09.2018 р. №241, у кількості – 23 особи (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Завідувач Сектору розвитку громадянського суспільства Мінрегіону Шульга С.О. та представники ЗМІ.

 

ВІДСУТНІ:

12 членів Громадської ради (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

Голова Громадської ради Міхайліді П.М. відкрив друге засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке було ним скликано відповідно до вимог п. 12 Регламенту Громадської ради.

Слухали: Міхайліді П.М., який оголосив проект порядку денного.

 1. Про стан та перспективи вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні.

 1. Про нормативно-правове забезпечення впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів.

Доповідач: Олександр ТАРАСЕНКО, голова експертної групи з питань впровадження інтелектуальних систем обліку енергоресурсів.

 1. Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань, що є спільними для сфер земельних ресурсів та містобудування.

Доповідач: Сергій КОВРИГА, голова експертної групи в сфері державних послуг та контроля за дотриманням містобудівного законодавства.

Співдоповідач: Олег ПІЛАТ, голова експертної групи з питань створення містобудівного кадастру.

 1. Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань стосовно створення та розвитку містобудівних кадастрів.

Доповідач: Юрій СІДЕНЬКОВ, голова комітету з питань містобудування

Співдоповідач: Олег ПІЛАТ, голова експертної групи з питань створення містобудівного кадастру.

 1. Про пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.

Доповідач: Павло ПАНЧЕНКО, голова експертної групи з питань технічного регулювання.

 1. Про посилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про підвищення ефективності реалізації програм відновлення Сходу України.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні.

Співдоповідач: Юрій СІДЕНЬКОВ, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань містобудування.

 1. Про шляхи вдосконалення законодавства з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про посвідчення члена та експерта Громадської ради при Мінрегіоні.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні

 1. Про план роботи Громадської ради на 2019 рік.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні

 1. Різне.

 

 

Пропозицій щодо зміни та/або доповнення проекту порядку денного не надійшло.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження порядку денного в цілому в запропонованій редакції.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити в цілому порядок денний другого засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України в такій редакції:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1. Про стан та перспективи вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні.

 1. Про нормативно-правове забезпечення впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів.

Доповідач: Олександр ТАРАСЕНКО, голова експертної групи з питань впровадження інтелектуальних систем обліку енергоресурсів.

 1. Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань, що є спільними для сфер земельних ресурсів та містобудування.

Доповідач: Сергій КОВРИГА, голова експертної групи в сфері державних послуг та контроля за дотриманням містобудівного законодавства.

Співдоповідач: Олег ПІЛАТ, голова експертної групи з питань створення містобудівного кадастру.

 1. Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань стосовно створення та розвитку містобудівних кадастрів.

Доповідач: Юрій СІДЕНЬКОВ, голова комітету з питань містобудування

Співдоповідач: Олег ПІЛАТ, голова експертної групи з питань створення містобудівного кадастру.

 1. Про пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.

Доповідач: Павло ПАНЧЕНКО, голова експертної групи з питань технічного регулювання.

 1. Про посилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про підвищення ефективності реалізації програм відновлення Сходу України.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні.

Співдоповідач: Юрій СІДЕНЬКОВ, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань містобудування.

 1. Про шляхи вдосконалення законодавства з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Доповідач: Юрій АНДРІЙЧУК, заступник голови Громадської ради, голова комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування.

 1. Про посвідчення члена та експерта Громадської ради при Мінрегіоні.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні

 1. Про план роботи Громадської ради на 2019 рік.

Доповідач: Павло  МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради при Мінрегіоні

 1. Різне.

І. Розпочали з розгляду другого питання порядку денного: Про нормативно-правове забезпечення впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів.

Слухали:

Доповідача Тарасенка О.Є., голову експертної групи з питань впровадження інтелектуальних систем обліку енергетичних ресурсів, який виступив по суті питання та запропонував проголосувати за проект рішення №2/2-19 від 30 січня 2019 року

Заперечень не надійшло.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Тарасенка О.Є. про затвердження в цілому рішення №2/2-19 від 30 січня 2019 р.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №2/2-19 від 30 січня 2019 р.

ІІ. Повернулись до розгляду першого питання порядку денного: Про стан та перспективи вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні.

Слухали:

Доповідача  Міхайліді П.М., який доповів по суті даного питання і який запропонував підтримати шляхом голосування проект рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 року.

Співдоповідача Попова Д.В., голову експертної групи з питань технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, який доповнив попереднього доповідача по суті питання.

В зв’язку з тим, що надійшли пропозиції змінити та/або доповнити рішення по даному питанню Міхайліді П. М. поставив на голосування питання про прийняття за основу проекту рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 року.

            Власенко І.М. запропонував включити в проект рішення пункт “Рекомендувати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України у майбутньому встановлювати терміни набирання чинності нормативними та нормативно-правовими актами з урахуванням часу необхідного учасникам ринку для вивчення новацій, підготовки до впровадження (підготовки і внесення змін до локальних нормативних актів, процедур, технологій, бланків, навчання персоналу тощо).”

Міхайліді П.М. зазначив, що пропозиція є слушною і запропонував підтримати її та включити в проект рішення під пунктом 7, а відповідно пункти 7 та 8 змістити на одну позицію далі — на позиції 8 та 9 та поставив на голосування цю правку.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: доповнити проект рішення пунктом 7, який викласти в такій редакції: “Рекомендувати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України встановлювати терміни набирання чинності нормативними та нормативно-правовими актами з урахуванням часу необхідного учасникам ринку для вивчення новацій, підготовки до впровадження (підготовки і внесення змін до локальних нормативних актів, процедур, технологій, бланків, навчання персоналу тощо)”, а відповідно пункт 7 змістити на позицію пункту 8, а пункт 8 змістити на позицію пункту 9.

Мартинюк Ю.А. запропонував внести технічну правку в 4 пункт цього проекту рішення і викласти його в такій редакції: “4. Рекомендувати членам та експертам Громадської ради продовжити роботу з вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації відповідно до принципів ефективного та відповідального регулювання та Рішень Громадської ради при Мінрегіоні, а також враховуючи інформацію Резолюції першого Всеукраїнського з’їзду інженерів з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, котрий відбувся 19.04.2018 року та був проведений за підтримки Громадської ради при Мінрегіоні”.

Заперечень не надійшло.

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Мартинюка Ю.А.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: пункт 4 рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 р. викласти в такій редакції “4. Рекомендувати членам та експертам Громадської ради продовжити роботу з вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації відповідно до принципів ефективного та відповідального регулювання та Рішень Громадської ради при Мінрегіоні, а також враховуючи інформацію Резолюції першого Всеукраїнського з’їзду інженерів з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, котрий відбувся 19.04.2018 року та був проведений за підтримки Громадської ради при Мінрегіоні”.

Міхайліді П.М. запропонував проголосувати по цьому рішенню та оголосити подяки таким особам:

Давидюку А.В. голові правління Громадської спілки “Всеукраїнське об’єднання “Технічні інвентаризатори України” за вагомий внесок, вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна та захист інтересів малого та середнього бізнесу;

Зарі А.Ф. Заступник начальника управління – начальник відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду управління житлової політики Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства за плідну співпрацю з Громадською радою при Мінрегіоні та впровадження  сучасних підходів до вдосконалення порядку проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

Заперечень не надійшло.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Панченко П.Г. запропонував прийняти рішення в цілому з урахуванням правок.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Панченка П.Г. про затвердження в цілому рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 р. із внесеними правками.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №2/1-19 від 30 січня 2019 р. із внесеними правками.

Міхайліді П.М. урочисто вручив подяку Давидюку А.В., який був присутній в залі, а іншу подяку Зарі А.Ф. буде вручено йому після виходу з лікарняного.

ІІІ. Перейшли до розгляду третього питання порядку денного: Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань, що є спільними для сфер земельних ресурсів та містобудування.

Слухали:

Доповідача Ковригу С.В. голову експертної групи в сфері державних послуг та контроля за дотриманням містобудівного законодавства, який доповів по суті питання.

Співдоповідача Пілата О.Л., голову експертної групи з питань створення містобудівного кадастру, який доповнив виступ попереднього доповідача.

В зв’язку з тим, що надійшли пропозиції змінити та/або доповнити рішення по даному питанню Міхайліді П. М. поставив на голосування питання про прийняття за основу проекту рішення №2/3-19 від 30 січня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення №2/3-19 від 30 січня 2019 року.

Беркута А.В. запропонував останній абзац пункту 1 Додатку 2 до рішення №2/3-19 Громадської ради при Мінрегіоні від 30.01.2019 р. викласти в такій редакції: “підготовка фахівців за спеціалізацією “Просторове планування”.

Виступили з підтримкою: Точонов І.В. та інші члени Громадської ради.

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Беркути А.В

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: останній абзац пункту 1 Додатку 2 до рішення №2/3-19 Громадської ради при Мінрегіоні від 30.01.2019 р. викласти в такій редакції: “підготовка фахівців за спеціалізацією “Просторове планування”.

Більше пропозицій не надійшло.

Голубничий М.М. запропонував прийняти рішення в цілому із внесеними правками.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання прийняття рішення №2/3-19 від 30.01.2019 р. в цілому із внесеними правками.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0;.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №2/3-19 від 30 січня 2019 року із внесеними правками.

ІV. Перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного: Про пропозиції щодо вирішення проблемних питань стосовно створення та розвитку містобудівних кадастрів.

Слухали:

Доповідача Сіденькова Ю.М., голову комітету з питань містобудування, який виступив по суті питання.

Співдоповідача Пілата О.Л., голову експертної групи з питань створення містобудівного кадастру, який доповнив попередній виступ.

В зв’язку з тим, що надійшли пропозиції змінити та/або доповнити рішення по даному питанню Міхайліді П. М. поставив на голосування питання про прийняття за основу проекту рішення №2/4-19 від 30 січня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 23; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення №2/4-19 від 30 січня 2019 року.

Пілат О.Л. запропонував виключити п. 13 додатку 2 до рішення 2/4-19 від 30 січня 2019 року.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Пілата О.Л. щодо виключення п.13 додатку 2 до рішення 2/4-19 від 30 січня 2019 року, а всі інші пункти піднімаються в нумерації — відповідно 14 пункт стає 13, 15 стає 14 і так далі.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: виключити п. 13 додатку 2 до рішення 2/4-19 від 30 січня 2019 року і змістити нумерацію у зв’язку з виключенням пункту.

Пропозицій більше щодо змін та/або доповнень проекту рішення не поступило.

Надійшла пропозиція від Панченка П.Г. та Сіденькова Ю.М. проголосувати за проект рішення з прийнятими правками в цілому.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Панченка П.Г. та Сіденькова Ю.М. щодо прийняття рішення 2/4-19 від 30 січня 2019 року в цілому з урахуванням правок.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення 2/4-19 від 30 січня 2019 року в цілому з урахуванням правок.

 1. Перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного: Про пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.

Слухали:

Доповідача Панченка П.Г., голову експертної групи з питань технічного регулювання, який виступив по суті питання.

Міхайліді П.М. наголосив, що проблема в регулюванні існує, експерти напрацювали пропозиції і їх бажано не залишати без розгляду.

Власенко І.М. зазначив, що проект рішення 2/5-19 від 30 січня 2019 року треба доопрацювати – в такому вигляді голосувати не можна.

Панченко П.Г. зазначив, що треба вносити зміни в проект рішення.

Сіденьков. Ю.М. наголосив, що бажано розглянути пропозиції експертів та запропонував взяти проект рішення за основу та проголосувати кожні пропозиції членів Громадської ради.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання про прийняття за основу проект рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 9; «ПРОТИ» -8; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення не прийнято.

Голубничий М.М. запропонував відправити проект рішення на доопрацювання.

Виступили Власенко І.М. та інші члени ради.

Міхайліді П.М. поставив на голосування за пропозицію Голубничого М.М. відправити проект рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року на доопрацювання.

Голосували: «ЗА» – 8; «ПРОТИ» -9; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення не прийнято.

Міхайліді П.М. запропонував створити робочу групу та оперативно узгодити позицію по необхідності вдосконалення вказаного документа.

Робоча група в складі 5 членів Громадської ради зібралась разом для напрацювання спільного нового проекту рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року. Запропоновано повернутись до розгляду цього питання після розгляду наступного питання.

Міхайліді П.М. поставив на голосування рішення щодо розгляду цього питання після наступного.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: повернутись до розгляду цього питання після розгляду наступного питання.

Робоча група почала напрацьовувати пропозиції.

VІ. Перейшли до розгляду шостого питання порядку денного: Про посилення інституційної спроможності агенцій регіонального розвитку.

Слухали:

Доповідача Андрійчука Ю.М., заступника голови Громадської ради, голову комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, який виступив по суті питання.

Рабошук Я.О. запропонував підтримати проект рішення №2/6-19 від 30 січня 2019 року.

Інших пропозицій не надходило.

Міхайліді П.М.  підтримав ініціативу і поставив на голосування пропозицію Рабошука Я.О.

Голосували: «ЗА» – 11; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 7.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти рішення №2/6-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

VІІ. Перейшли до розгляду сьомого питання порядку денного: Про підвищення ефективності використання коштів Державного фонду регіонального розвитку.

Слухали:

Доповідача Андрійчука Ю.М., заступника голови Громадської ради, голову комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, який виступив по суті питання і запропонував підтримати проект рішення №2/7-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

Члени Гроомадської ради поставили запитання, на які отримали відповіді від доповідача.

Міхайліді П.М. запропонував підтримати і поставив на голосування пропозицію Андрійчука Ю.М.

Голосували: «ЗА» – 13; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 5.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти рішення №2/7-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

VІІІ. Перейшли до розгляду восьмого питання порядку денного: Про підвишення ефективності реалізації програм відновлення Сходу України.

Слухали:

Доповідача Міхайліді П.М., голову Громадської ради при Мінрегіоні, який виступив по суті питання.

Співдоповідача Сіденькова Ю.М., заступника голови Громадської ради, голову комітету з питань містобудування, який доповнив виступ Міхайліді П.М.

Мартинюк Ю.А. запропонував підтримати рішення №2/8-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення №2/8-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

 1. Повернулись до розгляду п’ятого питання порядку денного: Про пропозиції та рекомендації щодо внесення змін до ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво”.

Слухали:

Сіденькова Ю.М., який зачитав напрацьовану робочою групою з числа членів Громадської ради нову редакцію проекту рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року. Преамбула проекту рішення залишається незмінною. Після слів Громадська рада ВИРІШИЛА викласти в такій редакції:

“1. Ініціювати перед Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України питання щодо включення в план роботи Мінрегіону на 2019 рік питання корегування ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та зміст проектної документації на будівництво” у вигляді зміни або нової редакції.

 1. Рекомендувати Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України провести засідання з метою обговорення цього питання за участю членів та експертів Громадської ради, незалежних неурядових структур, розробників ДБН А.2.2-3-2014 з метою вдосконалення вимог до проектної документації на будівництво з урахуванням діючого законодавства України та виключення випадків неправильного тлумачення цих вимог.
 2. Доручити голові Громадської ради П. Міхайліді довести позицію Громадської ради згідно цього рішення Віце-прем’єр-міністру-міністру регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Г. Зубка.
 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України П. Міхайліді”.

Міхайліді П.М. поставив на голосування проект рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року, що викладений в новій редакції згідно пропозиції робочої групи.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення №2/5-19 від 30 січня 2019 року в цілому в редакції запропонованій робочою групою.

ІХ. Перейшли до розгляду дев’ятого питання порядку денного: Про шляхи вдосконалення законодавства з питань місцевого самоврядування та адміністративно-територіального устрою.

Слухали:

Доповідача Андрійчука Ю.М., заступника голови Громадської ради, голову комітету з питань регіонального розвитку та місцевого самоврядування, який виступив по суті питання.

Міхайліді П.М. запропонував підтримати рішення №2/9-19 від 30 січня 2019 року в цілому і поставив на голосування це питання.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення №2/9-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

Х. Перейшли до розгляду десятого питання порядку денного: Про посвідчення члена та експерта Громадської ради при Мінрегіоні.

Слухали:

Доповідача Міхайліді П.М., який виступив по суті питання, а також запропонував підтримати проект рішення № 2/10-19 від 30 січня 2019 року в цілому щодо виготовлення посвідчення і поставив його на голосування.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення №2/10-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

ХІ. Перейшли до розгляду одинадцятого питання порядку денного: Про план роботи Громадської ради на 2019 рік.

Слухали:

Доповідача Міхайліді П.М., голову Громадської ради при Мінрегіоні, який доповів по суті питання. Міхайліді П.М. запропонував підтримати в цілому проект рішення №2/11-19 від 30 січня 2019 року, але внести в нього правку, а саме в термін проведення громадського обговорення стану та перспектив вдосконалення законодавчого регулювання діяльності саморегулівних організацій в сфері архітектури та містобудування – замість І півріччя 2019 року вказати ІІ півріччя 2019 року.

Заперечень не надійшло.

Міхайліді П.М. поставив на голосування в цілому проект рішення №2/11-19 від 30 січня 2019 року з оголошеною правкою.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти рішення №2/11-19 від 30 січня 2019 року в цілому.

ХІІ. Перейшли до розгляду дванадцятого питання порядку денного: Різне.

Міхайліді П.М. проінформував присутніх про роботу Громадської ради у 2018 році. Повідомив про те, що на сайті Громадської ради щомісяця публікується інформація про роботу Громадської ради та запропонував регулярно ознайомлюватися та активно долучатися до спільної роботи.

Голова Громадської ради                                                    П.М.Міхайліді

Секретар Громадської ради                                                О.В.Шатній

 

 

Повернутися вгору