Протокол №3 третього засідання Громадської ради при Мінрегіоні

25.07.2019

ПРОТОКОЛ №3

третього засідання Громадської ради

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

м. Київ 

вул. Ділова, 24

9-й поверх, мала зала засідань Мінрегіону

20 червня 2019 року

(з 14:00 до 16:00)

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Мінрегіоні, відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 17.09.2018 р. №241, у кількості – 21 особа (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Голова експертної групи з питань містобудівного кадастру Пілат О.Л., начальник віділлу розвитку громадянського суспільства Мінрегіону Шульга С.О., заступник начальника управління житлової політики – начальник відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду Мінрегіону Заря А.Ф., заступник директора Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіону Токаренко В.В. та представники інститутів громадянського суспільства.

 

ВІДСУТНІ:

14 членів Громадської ради (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

Голова Громадської ради Міхайліді П.М. відкрив третє засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, яке було ним скликано відповідно до вимог п. 12 Регламенту Громадської ради.

Слухали: Міхайліді П.М., який оголосив проект порядку денного.

  1. Про пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні.

Доповідач: Дмитро ПОПОВ, співголова експертної групи з питань технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.

  1. Про вдосконалення систем теплопостачаня.

Доповідач: Олександр СІГАЛ, голова експертної групи з питань теплоенергетики.

  1. Про взаємодію Громадської ради з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Доповідач: Павло МІХАЙЛІДІ, голова Громадської ради.

  1. Різне.

 

Сіденьков Ю.М. запропонував включити четвертим пунктом порядку денного питання про звернення Громадської ради до уряду щодо встановлення державним замовником програм відновлення сходу України та встановлення миру одне міністерство – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження проекту порядку денного за основу.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: взяти за основу проект порядку денного третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження регламенту третього засідання за основу, оскільки є правки по часу.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: взяти за основу регламент третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

Міхайліді П.М. вніс пропозицію в п. 2.1. проекту регламенту змінити час закінчення роботи до 16:00 у зв’язку з завантаженістю залів міністерства та поставив на голосування свою правку.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: змінити в п. 2.1. регламенту час закінчення роботи засідання Громадської ради до 16:00.

 

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання щодо затвердження регламенту третього засідання Громадської ради в цілому з урахуванням правки.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити регламент третього засідання Громадської ради в цілому з урахуванням правки.

Міхайліді П.М. поставив на голосування питання щодо включення четвертим пунктом порядку денного питання, запропоноване Сіденьковим Ю.М., та переміщення пункту «Різне» на п’яте місце порядку денного.

Хіврич Ю.Є. запропонував підтримати доповнення порядку денного питанням, яке запропонував Сіденьков Ю.М.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: доповнити проект порядку денного третього засідання четвертим питанням: Про звернення Громадської ради до уряду щодо встановлення державним замовником Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України. Пункт «Різне» перемістити на п’яте місце порядку денного.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження проекту порядку денного в цілому, з урахуванням доповнень.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити в цілому порядок денний третього засідання Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з доповненням.

 

І. По першому питанню порядку денного: Про пропозиції щодо вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні.

Слухали:

Співдоповідача Попова Д.В., співголову експертної групи з питань технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна, який виступив по суті питання та запропонував проголосувати за проект рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року.

Співдоповідача Зарю А.Ф., заступника начальника управління житлової політики – начальника відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду Мінрегіону, який доповнив виступ попереднього доповідача.

Міхайліді П.М. запропонував взяти за основу проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року, оскільки будуть вноситись правки в текст та поставив на голосування цю пропозицію.

Голосували: «ЗА» – 20; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: взяти проект рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року за основу.

 

Власенко І.М. запропонував в другому абзаці преамбули проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року після слів «та потребу продовження реформ» вставити словосполучення «в тому числі» і далі по тексту. Текст рішення викласти в такій редакції: «Експерти та члени Громадської ради розглянули необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» та потребу продовження реформ, в тому числі в сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна (Додаток 1).»

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Власенка І.М.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити правку Власенка І.М., а саме в другому абзаці преамбули проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року після слів «та потребу продовження реформ» вставити словосполучення «в тому числі» і далі по тексту. І викласти в такій редакції: «Експерти та члени Громадської ради розглянули необхідність внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури» та потребу продовження реформ, в тому числі в сфері технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна).»

 

Беркута А.В. запропонував в п. 1 проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року після слова «щодо» вставити слово «необхідності».

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Беркути А.В.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити правку Беркути А.В., а саме в п. 1 проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року після слова «щодо» вставити слово «необхідності».

Запропонував в п. 2.1. проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року виключити словосполучення «Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого» і викласти п. 2.1 в такій редакції: «2.1 Кабінету Міністрів України внести до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», такі зміни:…»

Заперечень не надійшло і присутні погодились з таким формулюванням.

Власенко І.М. запропонував п. 2.1.1. викласти в такій редакції, як викладено в проекті постанови КМУ «Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури», що зараз викладена на сайті Мінрегіону для громадського обговорення, а саме в такій редакції: «20. Порядок позбавлення виконавця кваліфікаційного сертифіката затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері будівництва, архітектури, містобудування.»

 

Бардасова І.С. запропонувала  відійти від формулювання п. 20 і написати, що ми рекомендуємо Мінрегіону змінити постанову КМУ, доповнивши її цими питаннями.

Запропоновано об’єднати 2 пропозиції – Бардасової І.С. та Власенко І.В. в одну.

Міхайліді П.М. поставив на голосування об’єднані правки Бардасової І.С. та Власенка І.М.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити правки Бардасової І.С. та Власенка І.М.

 

Пілат О.Л. запропонував викласти п. 2.2. в такій редакції:

«2.2 Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України рекомендувати:

2.2.1. розробити проект Закону України “Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна”;

2.2.2. залучити до розроблення проекту закону Громадську раду при Мінрегіоні та експертну групу з питань технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.»

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Пілата О.Л.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити правку Пілата О.Л. та викласти п. 2.2. в такій редакції:

«2.2 Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України рекомендувати:

2.2.1. розробити проект Закону України “Про технічну інвентаризацію об’єктів нерухомого майна”;

2.2.2. залучити до розроблення проекту закону Громадську раду при Мінрегіоні та експертну групу з питань технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна.»

 

Міхайліді П.М. запропонував не затверджувати сьогодні, а відкласти на пізніше.

Бардасова І.С. запропонувала доповнити п. 1  проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року в кінці словосполученням «викладені в цьому рішенні» і викласти п.1 в такій редакції: «Підтримати пропозиції Експертної групи щодо необхідності  вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні, викладені в цьому рішенні.»

Міхайліді П.М. поставив на голосування правку Бардасової І.С. з правкою Міхайліді П.М.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити правку Бардасової І.С., а саме доповнити п. 1  проекту рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року в кінці словосполученням «викладені в цьому рішенні» і викласти п.1 в такій редакції: «Підтримати пропозиції Експертної групи щодо необхідності вдосконалення законодавства з питань проведення технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна в Україні, викладені в цьому рішенні.»

 

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження в цілому рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року з прийнятими правками.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №3/1-19 від 20 червня 2019 року з прийнятими правками.

 

ІІ. По другому питанню порядку денного: Про вдосконалення систем теплопостачання.

Слухали:

Доповідача  Сігала О.І., голову експертної групи з питань теплоенергетики, який доповів по суті даного питання і запропонував підтримати шляхом голосування проект рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року.

Заперечень не надійшло.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження за основу рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 20; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року.

 

Бардасова І.С. запропонувала доповнити п. 1  проекту рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року в кінці словосполученням «викладені в цьому рішенні» і викласти п.1 в такій редакції: «1. Підтримати пропозиції Експертної групи щодо прискорення розробки схем та вдосконалення систем теплопостачання, викладені в цьому рішенні.»

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Бардасової І.С.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: доповнити п. 1  проекту рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року в кінці словосполученням «викладені в цьому рішенні» і викласти п.1 в такій редакції: «1. Підтримати пропозиції Експертної групи щодо прискорення розробки схем та вдосконалення систем теплопостачання, викладені в цьому рішенні.»

 

Міхайліді П.М., враховуючи пропозиції членів Громадської ради та представника Мінрегіону, запропонував викласти п. 2.1. проекту рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року  в такій редакції: «2.1. прийняти проект «Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів».

              Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію щодо зміни пункту 2.1.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити п. 2.1. проекту рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року в такій редакції: «2.1. прийняти проект «Методики розроблення схем теплопостачання населених пунктів».

 

Власенко І.М. запропонував викласти п. 2.2. в такій редакції: «2.2. звернутися до теплопостачальних організацій комунальної власності щодо пілотного встановлення приладів потокового контролю теплотворної здатності природного газу для 1-2 теплових джерел з підключеним навантаженням більше 5 МВт в кожному великому місті. При підтвердженні проблеми локальної зміни теплотворної спроможності газу більш як на 20% за рахунок випаровування вологи, яка міститься у газі, розглянути можливість переходу до розрахунків за обсяги спожитої енергії (добуток величини теплотворної здатності природного газу на його об’єм).»

              Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію щодо зміни пункту 2.2.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити п. 2.2. в такій редакції: «2.2. звернутися до теплопостачальних організацій комунальної власності щодо пілотного встановлення приладів потокового контролю теплотворної здатності природного газу для 1-2 теплових джерел з підключеним навантаженням більше 5 МВт в кожному великому місті. При підтвердженні проблеми локальної зміни теплотворної спроможності газу більш як на 20% за рахунок випаровування вологи, яка міститься у газі, розглянути можливість переходу до розрахунків за обсяги спожитої енергії (добуток величини теплотворної здатності природного газу на його об’єм).»

 

Токаренко В.В. запропонував викласти, з урахуванням позиції членів Громадської ради, п. 2.3. в такій редакції: «2.3. Провести чотирьохсторонню зустріч для вирішення проблеми розширення НПСВ (національного плану скорочення викидів) по відношенню до комунальної теплоенергетики за участі Міненерговугілля, Мінприроди, Мінрегіонбуду, НКРКП, а також за участю членів Громадської ради.»

              Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію щодо зміни пункту 2.3.

 

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити п. 2.3. в такій редакції: «2.3. Провести чотирьохсторонню зустріч для вирішення проблеми розширення НПСВ (національного плану скорочення викидів) по відношенню до комунальної теплоенергетики за участі Міненерговугілля, Мінприроди, Мінрегіонбуду, НКРЕКП, а також за участю членів Громадської ради.»

 

Міхайліді П.М. запропонував змінити п.3.1., виклавши його згідно формулювань чинного законодавства, а саме: «Рекомендувати органам місцевого самоврядування».

Сіденьков Ю.М. запропонував викласти п. 3.1. в такій редакції: «3.1. організувати розробку схем теплопостачання  міст.»

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію щодо зміни пункту 3.1.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: викласти п. 3.1. в такій редакції: «3.1. організувати розробку схем теплопостачання  міст.»

Беркута А.В. запропонував викласти п. 3.3. в такій редакції: «3.3. в пілотних будинках по всім містам України провести технічне переоснащення внутрішньобудинкових систем поквартирного індивідуального опалення з лічильниками теплоти, та встановити пілотні котельні локальної централізації.»

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію щодо зміни пункту 3.3.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити п. 3.3. в такій редакції: «3.3. в пілотних будинках по всім містам України провести технічне переоснащення внутрішньобудинкових систем поквартирного індивідуального опалення з лічильниками теплоти, та встановити пілотні котельні локальної централізації.»

 

Сіденьков Ю.М. запропонував технічні правки в пунктах 3.4., 3.5., 3.6. адресувати звернення Мінрегіону відповідно Одеській міській раді, Миколаївській міській раді та Славутицькій міській раді.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження в цілому рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року з прийнятими правками.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №3/2-19 від 20 червня 2019 року з прийнятими правками.

ІІІ. Перейшли до розгляду третього питання порядку денного: Про взаємодію Громадської ради з Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Слухали:

Доповідача Міхайліді П.М., голову Громадської ради, який доповів по суті питання і запропонував затвердити проект рішення      №3/3-19 від 20 червня 2019 року.

Міхайліді П.М. поставив на голосування про затвердження в цілому рішення №3/3-19 від 20 червня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №3/3-19 від 20 червня 2019 року.

 

ІV. Перейшли до розгляду четвертого питання порядку денного: Про звернення Громадської ради до уряду щодо встановлення державним замовником Державної цільової програми відновлення та розбудови миру в східних регіонах України Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Слухали:

Доповідача Сіденькова Ю.М., який доповів по суті питання і запропонував затвердити проект рішення №3/4-19 від 20 червня 2019 року.

Міхайліді П.М. поставив на голосування затвердження в цілому рішення №3/4-19 від 20 червня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №3/4-19 від 20 червня 2019 року.

 

  1. Перейшли до розгляду п’ятого питання порядку денного: Різне.

Слухали:

Міхайліді П.М.  запропонував у зв’язку з проведенням виборів в першому півріччі 2019 року і недоцільністю безрезультативного проведення заходів, які затверджені в Плані роботи Громадської ради, перенести дату проведення Громадського обговорення стану та перспектив вдосконалення законодавчого регулювання діяльності саморегулівних організацій в сфері архітектури та містобудування з ІІ кварталу 2019 року на ІV квартал 2019 року. І перенести Конференцію з питань нормативно-правового регулювання питань впровадження та функціонування систем телемеханіки, систем телеметрії та автоматизованих систем управління технологічними процесами в газових господарствах підприємств з червня 2019 року на IV квартал 2019 року. І поставив на голосування затвердження правок.

Голосували: «ЗА» – 21; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: внести правки до плану роботи Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019 рік, а саме:

– до пункту 4 плану –  перенести дату проведення Громадського обговорення стану та перспектив вдосконалення законодавчого регулювання діяльності саморегулівних організацій в сфері архітектури та містобудування з ІІ кварталу 2019 року на ІV квартал 2019 року

– до пункту 5 плану – перенести Конференцію з питань нормативно-правового регулювання питань впровадження та функціонування систем телемеханіки, систем телеметрії та автоматизованих систем управління технологічними процесами в газових господарствах підприємств з червня 2019 року на IV квартал 2019 року.

 

Міхайліді П.М. зазначив, що порядок денний третього засідання вичерпано та оголосив засідання закритим.

 

Голова Громадської ради                                                            П.М.Міхайліді

Секретар Громадської ради                                                            О.В.Шатній

 

 

 

 

Повернутися вгору