Протокол №4 четвертого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України

04.10.2019

ПРОТОКОЛ №4

четвертого засідання Громадської ради

при Міністерстві розвитку громад та територій України

 

м. Київ 

вул. Велика Житомирська, 9

4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

26 вересня 2019 року

(з 11:00 до 12:30)

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Мінрегіоні, відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 17.09.2018 р. № 241, у кількості – 19 осіб (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Начальник віділлу розвитку громадянського суспільства Мінрегіону Шульга С.О. та представники інститутів громадянського суспільства.

 

ВІДСУТНІ:

16 членів Громадської ради (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

Голова Громадської ради Міхайліді П.М. відкрив четверте засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України, яке було ним скликано відповідно до вимог п. 12 Регламенту Громадської ради.

Слухали: Міхайліді П.М., який оголосив проект порядку денного.

  1. Про необхідність вдосконалення нормування при забезпеченні надійності та безпеки будівель і споруд.
  2. Про «Правила утримання внутрішньобудинкових електричних мереж і електричного обладнання житлових багатоквартирних будинків, адміні-стративних та громадських будівель та споруд», Збірник «Нормативи трудових і матеріально-технічних ресурсів на технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та електрообладнання в житлових багатоквартирних будинках, адміністративних будівлях та громадських спорудах».
  3. Різне.

Новицький Д.Ю. запропонував прийняти порядок денний та регламент.

Міхайліді П.М. зазначив, що в нього є технічні правки до проекту порядку денного та запропонував взяти за основу проект порядку денного.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію взяти за основу проект порядку денного.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: взяти за основу проект порядку денного.

Міхайліді П.М. запопропонував в порядку денному формулювання «Про «Правила утримання внутрішньобудинкових електричних мереж і електричного обладнання житлових багатоквартирних будинків, адміністративних та громадських будівель та споруд», Збірник «Нормативи трудових і матеріально-технічних ресурсів на технічне обслуговування та капітальний ремонт внутрішньобудинкових електричних мереж та електрообладнання в житлових багатоквартирних будинках, адміністративних будівлях та громадських спорудах» замінити на формулювання «Щодо нормативно-правових актів, які регулюють утримання внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків та обладнання» і поставив на голосування затвердження запропонованої правки.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: змінити формулювання другого питання порядку денного і викласти його в такій редакції «Щодо нормативно-правових актів, які регулюють утримання внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків та обладнання».

Міхайліді П.М. вніс пропозицію пункт другий порядку денного поставити першим пунктом, а пункт перший другим пунктом проекту порядку денного, оскільки в даний момент на зв’язку доповідач з другого питання і пропонується дати йому слово.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: пункт другий порядку денного поставити першим пунктом, а пункт перший другим пунктом порядку денного засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України.

Міхайліді П.М. вніс пропозицію затвердити в цілому порядок денний четвертого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України з внесеними правками.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: схвалити в цілому порядок денний четвертого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України в такій редакції:

  1. Щодо нормативно-правових актів, які регулюють утримання внутрішньо-будинкових електричних мереж багатоквартирних будинків та обладнання
  2. Про необхідність вдосконалення нормування при забезпеченні надійності та безпеки будівель і споруд.
  3. Різне.

 

І. По першому питанню порядку денного: Щодо нормативно-правових актів, які регулюють утримання внутрішньобудинкових електричних мереж багатоквартирних будинків та обладнання.

Слухали:

Міхайліді П.М., який розповів про те, що дане питання вже приймалось Громадською радою попередніх скликань і, оскільки, насьогодні воно залишається актуальним, ініціював розгляд проекту рішення по даному питанню та запропонував надати слово одному з розробників даних проектів документів.

Філоненко М., експерта в сфері житлового та комунального господарства, яка виступила з пропозицією прийняти та рекомендувати Мінрегіону проект Правил технічної експлуатації внутрішньо-будинкових електричних мереж і електричного обладнання багатоквартирних будинків та Нормативів трудових та матеріальних ресурсів на технічне обслуговування, поточний та капітальний ремонти внутрішньобудинкових електричних мереж і електричного обладнання.

Виступали: Новицький Д.Ю., Крабін З.Є., Кармінський А.М. та інші члени Громакдської ради.

Міхайліді П.М. поставив на голосування прийняття в цілому рішення №4/2-19 від 26 вересня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 13; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 4; не голосували – 2.

Рішення прийнято.

Вирішили: схвалити в цілому рішення №4/2-19 від 26 вересня 2019 року  (Додаток 1 та додаток 2).

ІІ. По другому питанню порядку денного: Про необхідність вдосконалення нормування при забезпеченні надійності та безпеки будівель і споруд.

Слухали:

Доповідача Нечепорчука А.А., який доповів по суті питання.

Власенко І.М. запропонував взяти проект рішення за основу.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію взяти за основу рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти за основу проект рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року.

Новицький Д.Ю. запропонував останні два слова в пункті другому проекту рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року «об’єктів нерухомості» вилучити і замість них вставити словосполучення «будівель та споруд».

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження правки Новицького Д.Ю.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: останні два слова в пункті другому проекту рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року «об’єктів нерухомості» вилучити і замість них вставити словосполучення «будівель та споруд».

Скільський Р.В. запропонував прийняти рішення в цілому.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження в цілому рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 19; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: схвалити в цілому рішення №4/1-19 від 26 вересня 2019 року.

ІІІ. По третьому питанню порядку денного: Різне.

Міхайліді П.М. нагадав, що в складі Громадської ради є три голови Громадських рад при ДРС, при Держенергоефективності та при ДАБІ та повідомив, що раніше цього дня пройшли установчі збори і у складі Громадської ради при Мінрегіоні з’явився ще один голова Громадської ради при ДСНС Панченко П.Г, який очолює експертну групу з питань технічного регулювання.

Міхайліді П.М. зазначив, що порядок денний четвертого засідання вичерпано та оголосив засідання закритим.

 

Голова Громадської ради                                                            П.М.Міхайліді

Секретар Громадської ради                                                            О.В.Шатній

 

 

Повернутися вгору