Протокол №5 п’ятого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України

24.12.2019

ПРОТОКОЛ №5

п’ятого засідання Громадської ради

при Міністерстві розвитку громад та територій України

 

м. Київ
вул. Велика Житомирська, 9
4-й поверх, велика зала засідань Мінрегіону

17 грудня 2019 року
(з 11:00 до 12:30)

 

ПРИСУТНІ:

Члени Громадської ради при Мінрегіоні, відповідно до Наказу Мінрегіону «Про затвердження складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» від 17.09.2018 р. № 241, у кількості – 18 осіб (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

 

ЗАПРОШЕНІ ТА ГОСТІ:

Міністр розвитку громад та територій України Бабак А.В., Голова Громадської ради при Міністерстві юстиції України Гончарук В.В., завідувач Сектору розвитку громадянського суспільства Мінрегіону Шульга С.О. та представники інститутів громадянського суспільства.

 

ВІДСУТНІ:

17 членів Громадської ради (поіменний перелік міститься в додатку до протоколу).

Голова Громадської ради Міхайліді П.М. відкрив п’яте засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України, яке було ним скликано відповідно до вимог п. 12 Регламенту Громадської ради.

Слухали:

Міністра розвитку громад та територій України Бабак А.В., яка привітала членів Громадської ради та запропонувала Громадській раді надавати пропозиції до проектів нормативно-правових актів, які розробляє Міністерство розвитку громад та територій України ще до публікації їх на сайті Мінрегіону, таким чином реалізовувати своє право на участь громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Голову Громадської ради при Мінрегіоні Міхайліді П.М., який подякував Бабак А.В. за відкритість в роботі з громадськістю та вказав на деякі важливі Рішення Громадської ради, які консультаційно-дорадчий орган Мінрегіону просить розглянути та прийняти рішення для врахування пропозицій громадськості при формуванні державної політики.

Члені Громадської ради Сіденьков Ю.М., Доротич С.І., Новицький Д.Ю. підтримали намагання налагодити взаємодію міністерства з Громадською радою для підвищення результативності участі громадян у формуванні та реалізації державної політики.

Після завершення зустрічі з міністром, Міхайліді П.М. оголосив проект порядку денного V засідання Громадської ради при Мінрегіоні.

 

 1. Про вдосконалення систем теплопостачання в деяких містах в Україні.
 2. Про імплементацію регламенту (ЄС) №305/2011 Європейського парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 року.
 3. Про оголошення подяки Громадської ради.
 4. Про план роботи Громадської ради на 2020 рік.
 5. Різне.

 

Міхайліді П.М. вніс пропозицію затвердити в цілому порядок денний п’ятого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України в зв’язку з відсутністю правок.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: затвердити в цілому порядок денний п’ятого засідання Громадської ради при Міністерстві розвитку громад та територій України в такій редакції:

 1. Про вдосконалення систем теплопостачання в деяких містах в Україні.
 2. Про імплементацію регламенту (ЄС) №305/2011 Європейського парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 року.  
 3. Про оголошення подяки Громадської ради.
 4. Про план роботи Громадської ради на 2020 рік.
 5. Різне.

 

 

І. По першому питанню порядку денного: Про вдосконалення систем теплопостачання в деяких містах в Україні.

Слухали:

Міхайліді П.М. у зв’язку з відсутністю заперечень та доповнень до проекту рішення поставив на голосування прийняття в цілому проекту рішення №5/1-19 від 17 грудня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 17; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №5/1-19 від 17 грудня 2019 р.

ІІ. По другому питанню порядку денного: Про імплементацію регламенту (ЄС) №305/2011 Європейського парламенту та Ради Європи від 9 березня 2011 року.

Слухали:

Члена Громадської ради Доротіча С.І., який запропонував підтримати напрацьований експертами проект Рішення та звернутися до Мінрегіону з відповідною пропозицією.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження в цілому рішення №5/2-19 від 17 грудня 2019 року в зв’язку з відсутністю заперечень та доповнень.

Голосували: «ЗА» – 17; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 1.

Рішення прийнято.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №5/2-19 від 17 грудня 2019 р.

 

ІІІ. По третьому питанню порядку денного: Про оголошення подяки Громадської ради.

Слухали:

Міхайліді П.М., який доповів, що до Голови Громадської ради звернулось керівництво групи з питань теплоенергетики, переважна більшість членів якої вже працюють третю каденцію з пропозицією вручити подяки членам Громадської ради та експертам за плідну співпрацю. Список колег доповнено за ініціативною голови Громадської ради. Список всіх осіб викладений в проекті рішення №5/3-19 від 17 грудня 2019 року.

Заперечень не поступило.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження в цілому рішення №5/3-19 від 17 грудня 2019 року в зв’язку з відсутністю доповнень та заперечень.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №5/3-19 від 17 грудня 2019 р.

ІV. По четвертому питанню порядку денного: Про план роботи Громадської ради на 2020 рік.

Слухали:

Міхайліді П.М., який доповів про необхідність затвердження плану роботи Громадської ради на 2020 рік.

Заперечень не поступило.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію про затвердження в цілому рішення №5/4-19 від 17 грудня 2019 року.

Голосували: «ЗА» – 18; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАЛИСЯ» – 0.

Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили: прийняти в цілому рішення №5/4-19 від 17 грудня 2019 р.

 

 1. V. По п’ятому питанню порядку денного: Різне.

Міхайліді П.М. зазначив, що згідно Положення про Громадську раду необхідно поставити на голосування питання про виключення зі складу Громадської ради Мартинюка Юрія Анатолійовича у зв’язку з тим, що він вже третє засідання не з’являється на засідання Громадської ради без поважної причини. Звернутися до Мінрегіону щодо виключення Мартинюка Ю.А. зі складу Громадської ради та просити Мінрегіон включити до складу Громадської ради наступного по кількості набраних голосів за результатами рейтингового голосування, яке відулося на установчих зборах 04.07.2018 р., який зайняв 36 місце.

Міхайліді П.М. запропонував поставити на голосування проект рішення в такій редакції: «припинити членство Мартинюка Ю.А. згідно п. 4.1. Положення про громадську раду з зв’язку з систематичною відсутністю члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд); звернутися до Мінрегіону з листом про включення 36 особи по рейтингу голосування під час установчих зборів замість виключеного члена Громадської ради; доручити голові Громадської ради Міхайліді П.М. обговорити з членами Громадської ради, які були відсутні декілька засідань Громадської ради з поважних причин на предмет продовження їх подальшої роботи в складі Громадської ради».

Голосували: «ЗА» – 15; «ПРОТИ» – 1 «УТРИМАЛИСЯ» – 2.

Рішення прийнято.

Вирішили: припинити членство Мартинюка Ю.А. згідно п. 4.1. Положення про громадську раду з зв’язку з систематичною відсутністю члена Громадської ради на її засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази підряд); звернутися до Мінрегіону з листом про включення 36 особи по рейтингу голосування під час установчих зборів замість виключеного члена Громадської ради; доручити Голові Громадської ради Міхайліді П.М. обговорити з членами Громадської ради, які були відсутні декілька засідань Громадської ради з поважних причин на предмет продовження їх подальшої роботи в складі Громадської ради.

Міхайліді П.М. зазначив, що порядок денний четвертого засідання вичерпано та оголосив засідання закритим.

  

Голова Громадської ради                                                    П.М.Міхайліді

 

Секретар Громадської ради                                                О.В.Шатній

Повернутися вгору