Протокол установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

12.07.2018

ПРОТОКОЛ

 установчих зборів для формування

Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

м. Київ, проспект В.Лобановського, 51                                                             4  липня  2018 року

                                                                                                                                              

Присутні:

 • Зареєстровані учасники установчих зборів – уповноважені делегати від інститутів громадянського суспільства – 255 осіб (станом на початок роботи зборів відповідно до журналу реєстрації  (Додаток № 1 до Протоколу)  видано 255 мандатів та бюлетенів для голосування);
 • Представник Мінрегіону: завідувач сектору розвитку громадянського суспільства Шульга С.О.

            Установчі збори було відкрито о 11:15 Міхайліді П.М. як уповноваженим ініціативною групою з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінрегіоні.

Голова ініціативної групи  з підготовки установчих зборів для формування складу Громадської ради при Мінрегіоні Міхайліді П.М. проінформував:

 

 • про роботу ініціативної групи;
 • про результати перевірки  документів, які були подані інститутами громадянського  суспільства,  на  відповідність  встановленим Типовим  положенням  вимогам;
 • про публікацію списку кандидатів до складу  Громадської  ради,  які  братимуть участь в установчих зборах та списку  представників інститутів  громадянського суспільства та яким було відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстави для відмови;
 • про кількість зареєстрованих учасників установчих зборів.

Після цього голова ініціативної групи запитав учасників зборів про наявність у них пропозицій щодо порядку денного та регламенту установчих зборів.

Виступив учасник Балабан Р.В., який повідомив про недопущення ініціативною групою до участі у зборах більше 30 учасників та запропонував перевірити їхні заяви та додатки до них і прийняти відповідне рішення.

Виступив учасник Сінцов Г.Л., який запропонував зібрати ініціативну групу та опрацювати документи недопущених учасників та прийняти відповідне рішення.

Міхайліді П.М. прокоментував, що компетенція ініціативної групи закінчилася з моменту відкриття установчих зборів.

Виступив Петренко М.М., який запропонував продовжити роботу зборів згідно запропонованого проекту порядку денного.

На голосування було поставлено 2 пропозиції:

 1. Приступити до роботи та поставити на голосування порядок денний та регламент зборів.
 2. Зібрати ініціативну групу та опрацювати документи недопущених учасників та прийняти відповідне рішення.

 Голосували за першу пропозицію:

«ЗА» – 155 голосів, «ПРОТИ» – 1 голос, «УТРИМАВСЯ» – 1 голос

Вирішили: Приступити до роботи та поставити на голосування порядок денний та регламент зборів.

Виступив Каплій О.В., який запропонував проголосувати за порядок денний зборів.

Карабін З.Є., який  підтримав пропозицію Каплія О.В.

Інших пропозицій щодо порядку денного не надійшло.

На голосування було поставлене питання щодо затвердження порядку денного зборів.

Голосували:

«ЗА» – 142 голоси, «ПРОТИ» – 2 голоси, «УТРИМАВСЯ» – 0

Вирішили: Затвердити порядок денний зборів.

Виступив Точонов І.В., який запропонував проголосувати за регламент.

Інших пропозицій щодо регламенту зборів не надійшло.

На голосування було поставлене питання щодо затвердження регламенту зборів.

Голосували:

«ЗА» – 152 голоси, «ПРОТИ» – 4 голоси, «УТРИМАВСЯ» – 0

Вирішили: Затвердити регламент установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

За результатами голосування більшістю голосів прийнято рішення про прийняття порядку денного та регламенту. Після обговорення та врахування пропозицій членів установчих зборів, більшістю голосів затверджено регламент установчих зборів (згідно з Додатком № 3 до Протоколу) та наступний порядок денний:

 1. Вступне слово голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
 2. Обрання лічильної комісії.
 3. Обрання голови установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.
 4. Обрання секретаря установчих зборів.
 5. Заслуховування голови попереднього складу Громадської ради про її діяльність.
 6. Обрання нового складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

 

З першого питання порядку денного:

Слухали:

Міхайліді П.М. з вступним словом як голова ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

Запропонували інформацію взяти до відома.

Голосували: «ЗА» — 147 голоси; «ПРОТИ» — 0; «УТРИМАВСЯ» — 0.

 

Вирішили:

Інформацію голови ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України Міхайліді П.М. взяти до відома.

 

З другого питання порядку денного:

 

Слухали:

Гурську І.В., яка запропонувала наступні кандидатури до складу лічильної комісії:

Безима М.С., Власенко І.М., Коверженко М.В., Кремєв А.В., Кривобок В.І., Гайдук В.Я., Лук’янов М.О.

Попова Д.В., який запропонував визначитися із кількістю членів лічильної комісії у кількості 9 осіб. Інших пропозиції не надійшло.

 

Міхайліді П.М. запропонував зборам перед призначення лічильної комісії визначитися з її кількісним складом та поставив на голосування пропозицію Попова Д.В.

 

Голосували: «ЗА» — більшість голосів присутніх; «ПРОТИ» — 0; «УТРИМАВСЯ» — 1 голос.

Вирішили: Визначитись з кількісним складом Лічильної комісії у кількості 9 осіб.

 

Гурська І.В. наполягала розглянути її пропозицію щодо кандидатур до складу лічильної комісії, а саме: Безима М.С., Власенко І.М., Коверженко М.В., Кремєв А.В., Кривобок В.І., Гайдук В.Я., Лук’янов М.О.

 

Виступили:

Бороздіна Ж.В., яка запропонувала свою кандидатуру до складу лічильної комісії.

Також учасниками було запропоновано кандидатури Красовського О.О., Реви С.Л. та   Гусєва О.Ю. до складу лічильної комісії.

Лук’янов М.О., який взяв самовідвід.

Кривобок В.І., який взяв самовідвід.

 

Запропонували затвердити персональний склад лічильної комісії у складі 9 осіб та проголосувати за нього списком.

Голосували: «ЗА» — 136 голосів; «ПРОТИ» — 0; «УТРИМАВСЯ» — 1 голос.

Вирішили:

Обрати склад лічильної комісії у кількості 9 осіб:

Красовський О.О., Бороздіна Ж.В., Власенко І.М., Рева С.Л., Кремнєв А.В., Гусєв О.Ю.

Коверженко М.В., Гайдук В.Я., Безима М.А.

 

Лічильна комісія зі свого складу обрала голову та секретаря.

 

З третього питання порядку денного:

 

Слухали:

Щербаненко Ю.А., який запропонував кандидатуру Міхайліді П.М. на посаду голови установчих зборів для формування Громадської ради при Мінрегіоні України.

Туркеню І.Г., яка запропонувала кандидатуру Скаліцького Ю.О. на посаду голови установчих зборів для формування Громадської ради при Мінрегіоні України.

Гуменчука І.Б., який запропонував кандидатуру Луценко Г.В. на посаду голови установчих зборів для формування Громадської ради при Мінрегіоні України.

Луценко Г.В. зняв свою кандидатуру.

Скаліцький Ю.О. зняв свою кандидатуру.

Запропонували поставити на голосування кандидатуру Міхайліді П.М. на посаду голови установчих зборів для формування Громадської ради при Мінрегіоні України. Інших пропозицій більше не надходило.

Голосували:

«ЗА» — 160 голосів; «ПРОТИ» – 0; «УТРИМАВСЯ» – 5 голосів.

Вирішили:

Обрати головою установчих зборів Міхайліді П.М.

 

З четвертого питання порядку денного:

Лук’янов М.А. запропонував кандидатуру Клюса С.О. на посаду секретаря установчих  зборів. Інших пропозицій не надійшло.

 

Голосували:

«ЗА» — 153 голоси «ПРОТИ» – 1 голос, «УТРИМАВСЯ» – 4 голоси.

Вирішили:

Обрати секретарем установчих зборів  Клюса С.О.

Ведення протоколу передано учаснику зборів Клюсу С.О.

 

З п`ятого питання порядку денного:

Слухали:

Учасники зборів заслухали голову попереднього складу Громадської ради Міхайліді П.М. про її діяльність.

Запропонували інформацію взяти до відома.

Голосували:

«ЗА» — 156 голосів, «ПРОТИ» – 0, «УТРИМАВСЯ» – 2 голоси.

Вирішили:

Взяти інформацію голови попереднього складу Громадської ради Міхайліді П.М. про її діяльність до відома.

 

З шостого питання порядку денного:

 

Слухали:

Лукіна Д.А., який запропонував затвердити кількісний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

Мартинюка Ю.А., який запропонував затвердити кількісний склад Громадської ради у кількості зареєстрованих на збори учасників (255 осіб).

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Лукіна Д.А. визначити кількісний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

 

 

 

Голосували:

«ЗА» — 150 голосів, «ПРОТИ» – 9 голосів, «УТРИМАВСЯ» – 1 голос.

Міхайліді П.М. поставив на голосування пропозицію Мартинюка Ю.А визначити кількісний склад Громадської ради у кількості всіх зареєстрованих (255 осіб).

 

Голосували:

«ЗА» — 25 голосів, «ПРОТИ» – 140 голосів, «УТРИМАВСЯ» – 6 голосів.

Вирішили: визначити кількісний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

 

Міхайліді П.М. запропонував лічильній комісії після проведення голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України не рахувати тих осіб, які не зареєструвалися для участі в засіданні Установчих зборах та не враховувати віддані за них голоси, як передбачено Типовим положенням.

 

Давидюк А.В. проінформував про можливість визнання бюлетеня недійснім через проставляння поміток на ньому за аналогією виборів народних депутатів. Окремі учасники також висловились щодо недоцільності додаткових поміток та підпису.

Міхайліді П.М. запропонував учасникам установчих зборів приступити до голосування за кандидатів до складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України та повідомив, що згідно затвердженого регламенту на це відводиться 15 хвилин. Також наголосив при яких випадках бюлетень буде визнаватися недійсним, а саме при наявності у них більше 35 голосів, та запропонував підписувати бюлетені за власним бажанням.

 

О 12:45 оголошено початок голосування та подальшого підрахунку голосів лічильною комісією.

О 17:10 головою лічильної комісії оголошено результати голосування на установчих зборах (Протокол лічильної комісії вважається  невід`ємною частиною даного Протоколу).

 

За дорученням головуючого головою лічильної комісії оголошений список осіб, які згідно рейтингу увійшли до складу Громадської ради (перші 35 осіб згідно рейтингу), а саме:

 

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Найменування інституту громадянського суспільства Кількість отриманих голосів
1

НЕЧЕПОРЧУК

Анатолій Антонович

Громадське об’єднання «Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю» 136
2

МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України»

132
3

ПАНЧЕНКО

Павло

Григорович

Громадська спілка «Українська національна асоціація пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту»

131
4

ГОЛУБНИЧИЙ

Михайло

Михайлович

Асоціація «Експертні організації України»

125
5

КАРМІНСЬКИЙ

Анатоль Маркович

Будівельна Палата України 123
6

НОВИЦЬКИЙ

Дмитро Юрійович

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

121
7

ТКАЧЕНКО

Дмитро Олександрович

Конфедерація будівельників України

116
8

РАБОШУК

Ярослав

Олексійович

Асоціація міст України 115
9

БУРАВЧЕНКО

Сергій Григорович

Національна спілка архітекторів України

114
10

ДАВИДЮК

Андрій  Володимирович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Технічні  інвентаризатори України» 114
11

АНДРІЙЧУК

Юрій Миколайович

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» 113
12

БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович

Громадська організація «Академія будівництва України»

113
13

КОЛІСНИК

Вячеслав Анатолійович

Асоціація «Український центр сталевого будівництва»

113
14

КАПЛІЙ

Олег Володимирович

Громадська організація «Інститут Власності»

112
15

ПОПОВ

Дмитро Володимирович

Громадська організація «Спілка інженерів з технічної інвентаризації нерухомого майна»

110
16

ХІВРИЧ

Юрій Єгорович

Асоціація «Питна вода України» 110
17

КАРАБІН

Зіновій Євгенович

Громадська організація «Співвласники міста»

109
18

КЛЮС

Сергій Олександрович

Громадська організація «Центр підтримки ОСББ м.Вишгорода»

108
19

УЛИДА

Вадим Юрійович

Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»

108
20

БАРДАСОВА

Ірина Сергіївна

Громадська організація «Офіс ефективного регулювання»

107
21

ЛУК’ЯНОВ

Максим Олегович

Тернопільська міська громадська організація «Асоціація власників нерухомого майна»

107
22

ПОЄДИНОК

Микола Сергійович

Всеукраїнська асоціація сільських

та селищних рад

107
23

ТОЧОНОВ

Ігор Вікторович

Громадська організація «Донбаська національна академія будівництва і архітектури – Клуб»

106
24

ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва»

105
25

КОВРИГА

Сергій Володимирович

Громадська організація «Стратегія успіху»

104
26

СІДЕНЬКОВ

Юрій Михайлович

Громадська організація «Східноукраїнська асоціація відновлення розвитку будівництва та теплоенергетики»

104
27

СКІЛЬСЬКИЙ

Роман Володимирович

Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»

103
28

СТАРІКОВ

Олег Іванович

Громадська спілка «Всеукраїнська спілка громадських організацій  – Громадянська солідарність»

103
29

ЛУКІН

Дмиро Анатолійович

Громадська організація «Цент наукових досліджень, мобільності та росту»

 

102
30

ОПАНАСЮК

Юрій Анатолійович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр утеплення»

102
31

ПІТА

Юрій Анатолійович

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України

102
32

ШАТНІЙ

Олександр

Вікторович

Громадська організація «Громадська екологічна ініціатива»

102
33

ТАРАСЕНКО

Олександр Євгенович

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання

88
34

ВЛАСЕНКО

Ігор Миколайович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі»

86
35

МАРТИНЮК

Юрій Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та «71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»

65

 

 

Головуючим винесено на голосування питання прийняття установчими зборами результатів підрахунків голосів лічильною комісією.

Голосували: «ЗА» — 41 голос; «ПРОТИ» — 1 голос; «УТРИМАВСЯ» — 0.

(із усіх присутніх на момент голосування).

 

Рішення вважається прийнятим.

Установчі збори закрито головуючим о 18:00.

 

Головуючий

на установчих зборах

для формування Громадської ради

при Міністерстві регіонального

розвитку, будівництва та

житлово-комунального господарства України                                               П.М. Міхайліді

 

 

Секретар

установчих зборів

для формування Громадської ради

при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва

та житлово-комунального господарства України                                          С.О. Клюс

 

Повернутися вгору