Протокол засідання лічильної комісії установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

12.07.2018

 

Протокол засідання лічильної комісії установчих зборів з формування нового складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України

 

 

м. Київ                                                                                                04 липня 2018 року

 

Присутні члени лічильної комісії:

Безима М.А., Бороздіна Ж. В., Власенко І.М., Гайдук В.Я., Гусєв О.Ю., Коверженко М.В., Красовський О.О., Кремнєв А.В., Рева С.Л.

 

Питання, розглянуті та вирішенні на засіданні лічильної комісії:

  1. Про обрання голови та секретаря лічильної комісії.
  2. Про підрахунок голосів за результатами голосування щодо обрання голови установчих зборів.
  3. Про підрахунок голосів за результатами голосування щодо обрання секретаря установчих зборів.
  4. Про підрахунок голосів за результатами голосування в межах розгляду питання порядку денного “Про заслуховування Голови попереднього складу Громадської ради про її діяльність”.
  5. Про підрахунок голосів за результатами голосування (голосувань) в межах розгляду питання порядку денного “Про визначення кількісного складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”
  6. Про підрахунок голосів за результатами голосування “Про обрання складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”

Розгляд питань

 

Щодо першого питання «Про обрання Голови та Секретаря Лічильної комісії»

Головою Лічильної комісії запропоновано обрати Красовського О.О.

Секретарем Лічильної комісії запропоновано обрати Власенко І.М.

Голосували члени Лічильної комісії шляхом підіймання рук.

Результати голосування: “За” – 9, “Проти” – 0, “Утримався” – 0. Рішення прийнято одноголосно.

Вирішили:

Головою Лічильної комісії обрано Красовського О.О.;

Секретарем Лічильної комісії обрано Власенко І.М.

 

Щодо другого питання «Про підрахунок голосів за результатами голосування в межах розгляду питання порядку денного «Про обрання Голови установчих зборів».

 

Відбулось голосування щодо обрання Головою Установчих зборів Міхайліді П.М.

Голосували учасники Установчих зборів шляхом підіймання рук:

Результати голосування: “За” – 160, “Проти” – 0, “Утримався” – 5. Рішення прийнято

 

Вирішили:

Головою Установчих зборів обрано Міхайліді П.М.

 

Щодо третього питання «Про підрахунок голосів за результатами голосування в межах розгляду питання порядку денного «Про обрання Секретаря установчих зборів».

Відбулось голосування щодо обрання Секретарем Установчих зборів Клюс С.О.

Голосували учасники Установчих зборів шляхом підіймання рук.

Результати голосування: “За” – 153, “Проти” – 1, “Утримався” – 4. Рішення прийнято

 

Вирішили:

Секретарем Установчих зборів обрано Клюс С.О.

 

Щодо Четвертого питання «Про підрахунок голосів за результатами голосування в межах розгляду питання порядку денного «Про заслуховування Голови попереднього складу Громадської ради про її діяльність».

Відбулось голосування щодо пропозиції: «Інформацію Голови Громадської попереднього скликання щодо її діяльності «взяти до відома».

Голосували учасники Установчих зборів шляхом підіймання рук.

Результати голосування: “За” – 156, “Проти” – 0, “Утримався” – 2. Рішення прийнято

 

Вирішили:

Інформацію Голови Громадської попереднього скликання щодо її діяльності, «взяти до відома».

 

Щодо п’ятого питання «Про підрахунок голосів за результатами голосування (голосувань) в межах розгляду питання порядку денного “Про визначення кількісного складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України”

Відбулось голосування щодо пропозиції: «Затвердити чисельний склад Громадської ради у кількості 35 осіб».

Голосували учасники Установчих зборів шляхом підіймання рук.

Результати голосування: “За” – 150, “Проти” – 9, “Утримався” – 1. Рішення прийнято.

 

Відбулось голосування щодо пропозиції: «Затвердити чисельний склад Громадської ради у кількості всіх зареєструвавшихся учасників Установчих зборів».

Голосували учасники Установчих зборів шляхом підіймання рук.

Результати голосування: “За” – 25, “Проти” – 140, “Утримався” – 6. Рішення не прийнято.

 

Вирішили:

Затвердити чисельний склад Громадської ради у кількості 35 осіб.

 

Щодо шостого питання «Про підрахунок голосів за результатами голосування «Про обрання складу Громадської ради при Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».

 

Члени Громадської ради згідно законодавства України обирались учасниками Установчих зборів за результатами рейтингового голосування. Голосування здійснювалось шляхом заповнення відповідних бюлетенів учасниками Установчих зборів.

Опис основних аспектів роботи Лічильної комісії під час опрацювання бюлетенів для голосування:

Лічільною комісією було отримано від учасників Установчих зборів заповнені ними бюлетені у кількості 212 Бюлетнів. Всі отримані від учасників Установчих зборів заповнені бюлетені розподілені між чотирма парами членів Лічильної комісії випадковим чином приблизно рівними кількостями (приблизно порівну). Парами підраховувався та оголошувався результат щодо отриманих голосів окремо за кожним кандидатом за Прізвищем та порядковим номером у бюлетні. Голова та секретар лічильної комісії підсумовували оголошені чотирма парами результати (задля уникнення можливих технічних помилок, кожен рахував окремо, потім звіряли результат та оголошували загальну кількість голосів набраних відповідним кандидатом. За роботою Лічильної комісії наглядали спостерігачі з числа учасників Установчих зборів, що виявили таке бажання.

 

Всього Лічильною комісією опрацьовано 212 (двісті дванадцять) заповнених бюлетенів, з яких 5 (п’ять) виявились зіпсованими (з причини наявності відміток про голосування більш ніж за 35 (тридцять п’ять) кандидатів. Кількість бюлетенів, які враховувались під час складання рейтингу кандидатів склала 207 (двісті сім).

 

Голосували (учасники Установчих зборів шляхом заповнення бюлетенів).

В результаті опрацювання бюлетенів Лічильною комісією зафіксовано наступний результат голосування за кандидатів до складу Громадської ради, що взяли участь в установчих зборах 04 липня 2018 року:

№ п/п Прізвище,

ім’я, по батькові

Найменування інституту громадянського суспільства Результат
1 АБРАМОВ

Іван В’ячеславович

Громадська організація «Всеукраїнське громадське об’єднання «Рушійна сила» не зареєструвався
2 АЛЬВАН

Лейс Абдель-Ілахович

Громадська організація «Криворізьке міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 3
3 АНДРІЙЧУК

Юрій Миколайович

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад» 113
4 АНТОНЕНКО

Олександр Леонідович

Громадська організація «Маю вибір» 36
5 АРТЮХ

Віталій Іванович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва «Східна Брама» 10
6 БАБИЧ

Юлія Олегівна

Громадська організація «За рівні можливості» 18
7 БАДУНЬ

Андрій Степанович

Громадська організація «Асоціація технічних інвентаризаторів «Західтехінвентаризація» 7
8 БАЗІК

Олег Миколайович

Громадська організація

«Українська асоціація інвалідів АТО»

11
9 БАЙДЕРІН

Олександр Анатолійович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» 6
10 БАЛАБАН

Ростислав Валерійович

Благодійна організація

«Фонд підтримки муніципальних ініціатив»

8
11 БАЛАКА

Ігор Миколайович

Громадська організація «Харківське обласне відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 7
12 БАРАНОВ

Євген Володимирович

Громадська організація «Український інститут землі, справедливості і права» 18
13 БАРДАСОВА

Ірина Сергіївна

Громадська організація «Офіс ефективного регулювання» 107
14 БАРСЬКИЙ

Юрій Миколайович

Громадська організація «Інститут аналізу державної та регіональної політики» не зареєструвався
15 БАСАНЬКО

Сергій Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання реальних учасників бойових дій» 20
16 БЕЗИМА

Михайло Андрійович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів «За справедливість» 10
17 БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович

Громадська організація

«Академія будівництва України»

113
18 БІГУНОВ

Олександр Феліксович

Громадська організація

«Державницька ініціатива Яроша»

не зареєструвався
19 БЛАЖКУН

Костянтин Іванович

Первинна профспілкова організація «Київська міська профспілкова організація працівників підприємств держпраці» не зареєструвався
20 БЛИЗНЮК

Віталій Іванович

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Укропи»

4
21 БОЙЧУК

Іван Михайлович

Громадська організація

«Центр» юридичної підтримки

та правової інновації»

4
22 БОЙЧУК

Оксана Ігорівна

Благодійна організація

«Південно-східний Центр

Муніципального і Регіонального Розвитку»

3
23 БОНДАР

Андрій Максимович

Громадська організація «Громадський рух соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників правоохоронних органів м.Києва» 3
24 БОНДАРЕНКО

Марина Сергіївна

Кіровоградська обласна організація роботодавців туристичних агентств, готелів та санаторно-курортних організацій 1
25 БОНДАРЕНКО

Олександр  Миколайович

Громадська спілка

«Асоціація громадського контролю у сфері будівництва та містобудування»»

54
26 БОНДАРЕНКО

Олександр Михайлович

Громадська організація «Фонд відновлення довіри до правоохоронних органів» 35
27 БОРИШКЕВИЧ

Олександр Васильович

Громадська організація

«1991. Покоління незалежних»

0
28 БОРОВКО

Олександр Володимирович

Громадська організація «Щось важливе» 1
29 БОРОВКО

Сергій Володимирович

Громадська організація

«Енергонезалежна Україна»

9
30 БОРОЗДІНА

Жанна Валеріївна

Благодійна організація «Україна – це ми» 2
31 БОТЕЗ

В’ячеслав Петрович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів житлового комплексу «Покровський посад» 6
32 БРАНД

Михайло Григорович

Громадська організація «Чернігівське містке відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 2
33 БРЕКС

Олександр Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку» 1
34 БУР’ЯН

Анна Михайлівна

Громадська організація «Всесвітня Ліга Миру» 3
35 БУРАВЧЕНКО

Сергій Григорович

Національна спілка архітекторів України 114
36 ВАГАЄВ

Артур Вільданович

Громадська організація «Асоціація працівників будівельної галузі м.Рівне та Рівненської області» 2
37 ВАСИЛЬЄВА

Ганна Олександрівна

Громадська організація

«Спілка юристів міста Кривого рогу»

7
38 ВАСИЛЬКІВСЬКА

Анастасія Володимирівна

Одеська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів війни та збройних сил 2
39 ВАСИЛЬЧЕНКО

Жанна Миколаївна

Громадська спілка «Культурна держава» 15
40 ВЕРНИК

Олег Ігорович

Всеукраїнська незалежна професійна спілка «Захист праці» не зареєструвався
41 ВИНАРЧИК

Андрій Мирославович

Громадська організація «Івано-Франківська обласна Асоціація експертів з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» 7
42 ВІДАНОВ

Анатолій Васильович

Громадська організація «Об’єднання ветеранів та учасників бойових дій понтонних частин інженерних військ Об’єднання «Понтонер» 1
43 ВІРОВЦЕВ

Володимир Юрійович

Громадська організація «Щит громади» 2
44 ВЛАСЕНКО

Андрій Олександрович

Інформаційне агентство «Експерт-КР» 45
45 ВЛАСЕНКО

Вадим Олександрович

Благодійна організація

«Київський міський фонд «Інтеграція»

3
46 ВЛАСЕНКО

Ігор Миколайович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі» 86
47 ВОЙНА

Валентин Васильович

Громадська організація «Територія-нових схід» 3
48 ВОЙТЮК

Любов В’ячеславівна

Громадська організація

«Київська федерація страйкболу»

1
49 ВОЛКОВА

Анна Олегівна

Громадська організація «Громадське об’єднання учасників АТО» 9
50 ВОЛКОВСЬКИЙ

Олександр Іванович

Громадська організація «Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія козацтва» 2
51 ВОРОБЙОВ

Володимир Сергійович

Благодійна організація  «Міжнародний благодійний фонд підтримки ветеранів та інвалідів інженерів військ «Редут» 3
52 ГАЙДУК

Валерій Якович

Громадська організація «Шлях до самоврядування» 4
53 ГАЛУЩЕНКО

Олександр  Миколайович

Всеукраїнська громадська організація

«Союз громад України»

3
54 ГАРБАРЧУК

Микола Миколайович

Громадська організація «Організація роботодавців житлово-комунального господарства Волинської області»

не зареєструвався
55 ГАЦЕНКО

Сергій Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива»

5
56 ГЕОРГІЄВСЬКИЙ

Олексій Миколайович

Громадська організація «Організація з захисту прав пайовиків-інвесторів елінг-центру «Лагуна»

6
57 ГЕРАЩЕНКО

Олександр  Володимирович

Громадська організація «Громада Лікограду»

3
58 ГЕТМАН

Сергій Сергійович

Громадська організація «Громада Майбутнього»

3
59 ГІНКУЛ

Андрій Георгійович

Громадська організація «Центр реформ та місцевого розвитку»

12
60 ГНАСЮК-ТЕРЛЕЦЬКА

Валентина Михайлівна

Локачинська районна неприбуткова громадська організація «Екологічне садово-рибницько-мисливське товариство «Турія»

не зареєструвався
61 ГОВОРУХІН

Сергій Юрійович

Друкований засіб масової інформації

«Бізнес-довідник «БЕСТ-Маркетинг»

1
62 ГОДІК

Вікторія Олексіївна

Громадська організація «Енергійна країна»

55
63 ГОДОВСЬКА

Тетяна Борисівна

Громадська організація «Центр сучасник інновацій»

14
64 ГОЛУБНИЧИЙ

Михайло Михайлович

Асоціація «Експертні організації України»

125
65 ГОНЧАРУК

Василь Віталійович

Громадська організація «Наша Оболонь»

6
66 ГРАБ

Марко Олександрович

Громадська організація «Приморська районна організація інвалідів війни та Збройних Сил»

1
67 ГРАБІНА

Дмитро Петрович

Громадська організація «Асоціація рієлторів в м. Одеси і Одеської області»

0
68 ГРИБАН

Андрій Олексійович

Друкований засіб масової інформації  «Оперативно. Актуально. Об’єктивно»

2
69 ГРИГОР’ЄВ

Роман Сергійович

Громадська організація «Звіт патріота»

3
70 ГУБАНОВА

Віра Анатоліївна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Соціальне підприємство «Мій дім» 2
71 ГУМЕНЧУК

Ігор Богданович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Глибочицька, 13 у Шевченківському районі м. Києва «Львівський квартал»

13
72 ГУРСЬКА

Ірина Володимирівна

Громадська організація «Громада житлового комплексу «Паркове Місто»

53
73 ГУСЄВ

Олег Юрійович

Громадська спілка «Комісія з питань науки та інформаційних технологій»

14
74 ДАВИДЮК

Андрій Володимирович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Технічні інвентаризатори України»

114
75 ДЕМЧЕНКО

Дмитро Олександрович

Громадська організація «Самооборона Києво – Святошинського району в Київській області»

3
76 ДЕМЧИХІНА

Олена Євгеніївна

Друкований засіб масової інформації «Дарниця.орг»

2
77 ДЕРКАЧ

Денис Володимирович

Громадська спілка «Енергетичний кластер «Інновейшн енерджи»

не зареєструвався
78 ДЖУЛАЙ

Владислав Михайлович

Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд «Єдність»

не зареєструвався
79 ДИКАНЬ

Костянтин Володимирович

Громадська організація «Асоціація гаражних кооперативів, автостоянок, паркінгів, об’єднань автовласників «Асгард» 11
80 ДИЛЬОВ

Ігор Юрійович

Громадська організація «Асоціація захисту прав малого та середнього бізнесу «Бізнес-Волинь»

не зареєструвався
81 ДОВБУШ

Віктор Володимирович

Громадська організація «Повітряні ворота Хмельниччини»

не зареєструвався
82 ДОВГАНЮК

Валерій Миколайович

Громадська організація «Еко-Україна»

26
83 ДОРОТИЧ

Сергій  Іванович

Всеукраїнська громадська організація

«Союз захисту підприємництва»

105
84 ДОРОЩУК

Микола Петрович

Громадська організація «Інститут Європейської Інтеграції» не зареєструвався
85 ДРУЗЬ

Василь Миколайович

Громадська організація «Закон, честь, порядок»

не зареєструвався
86 ДУТКО

Василь Васильович

Громадська організація територіальне відділення всеукраїнської громадської організації «Асоціації платників податків України» у Волинській області

не зареєструвався
87 ЄРМАК

Олег Віталійович

Громадська спілка «Розвиток Святогір’я»

не зареєструвався
88 ЄФІМОВ

Анатолій Миколайович

Громадська організація «Батьків дітей з інвалідністю «Світ без обмежень»

3
89 ЖИЖА

Марина Іванівна

Громадська організація «Щит нації»

0
90 ЖИТНИК

Богдан Миколайович

Громадська організація «Всеукраїнське молодіжне об’єднання «Молоді патріоти» 2
91 ЗАЗУЛЯК

Василь Володимирович

Громадська організація «Стоп нелегал» не зареєструвався
92 ЗЕЛЕНКО

Сергій Олексійович

Громадська організація «Асоціація фахівців психологічної допомоги» 12
93 ЗЕМЛЯНСЬКА

Наталія Геннадіївна

Всеукраїнська профспілка виробничників і підприємців

3
94 ЗОЗУЛЯ

Володимир Миколайович

Громадська організація «Творча майстерня художників та архітекторів» 11
95 ЗЮЗЬ

Андрій Юрійович

Громадська організація «Суспільне око»

6
96 ІБРАГІМОВ

Юсіф Вагіфович

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України

15
97 ІВАНЮК

Ірина Володимирівна

Громадська організація «Спілка молоді Подолу»

1
98 ІЗОТОВ

Андрій Миколайович

Громадська організація «Центр розвитку співробітництва територіальних громад»

не зареєструвався
99 ІСАЄВ

Євген Анатолійович

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація «Укрмолодьжитло»

31
100 ІСАЄВ

Олексій Львович

Громадська організація «Антикорупційний комітет майдану» 4
101 КАЗБАНОВ

Сергій Олексійович

Громадська організація «Організація ветеранів і пенсіонерів України» 3
102 КАЛИНОВИЧ

Ярослава Ігорівна

Громадська організація «Матері землі» 17
103 КАЛУЄВ

Анатолій Григорович

Всеукраїнська громадська організація

«Чиста хвиля»

4
104 КАНЬОВСЬКА

Лілія Степанівна

Громадська організація «Міста якості»

не зареєструвався
105 КАПЛІЙ

Олег Володимирович

Громадська організація «Інститут Власності»

112
106 КАРАБІН

Зіновій Євгенович

Громадська організація «Співвласники міста»

109
107 КАРАВАН

Ніна Григорівна

Професійна спілка працівників молодіжних комплексів та комітетів місцевого самоврядування України

40
108 КАРМІНСЬКИЙ

Анатоль Маркович

Будівельна Палата України 123
109 КАЦАН

Володимир Гаврилович

Громадська організація «Антикорупційне бюро України в місті Києві та Київській області»

не зареєструвався
110 КИРПИЧ

Леонід Леонідович

Громадська організація «Права громаді»

1
111 КИСИЛЬ

Людмила Семенівна

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств»

15
112 КІЗЬКО

Юрій Андрійович

Громадська організація «Міжнародний спортивно-стрілецький клуб «Сапсан»

2
113 КІНЧЕВСЬКА

Любов Георгіївна

Громадська організація «Захист жінок України»

3
114 КЛИМЕНТЬЄВ

Олександр Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового будинку за адресою: пр-т. Тичини Павла, 18-б у Дніпровському районі м. Києва»

8
115 КЛИМУК

Юрій Петрович

Громадська організація «Центр громадської освіти» не зареєструвався
116 КЛЮС

Сергій Олександрович

Громадська організація «Центр підтримки ОСББ м.Вишгорода» 108
117 КОВАЛЮК

Валерій Антонович

Громадська організація «Бізнес-інкубатор «Управитель»

1
118 КОВАЛЬ

Леонід Григорович

Громадська організація «Центр інновацій технологій «Техновін» 2
119 КОВАЛЬОВА

Раїса Григорівна

Громадська організація «Центр соціально-культурного розвитку «Креативна громада» 2
120 КОВАЛЬЧУК

Наталя Олександрівна

Громадська організація «Волонтерський рух «За життя» не зареєструвався
121 КОВЕРЖЕНКО

Михайло Васильович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд соціальної допомоги відродженню козацького війська Запорізького України «Козацький» 3
122 КОВРИГА

Сергій Володимирович

Громадська організація «Стратегія успіху»

104
123 КОДАК

Андрій Олександрович

Всеукраїнська громадська організація

«Молодь. Житло. Кредит»

3
124 КОЛІСНИК

Вячеслав Анатолійович

Асоціація «Український центр сталевого будівництва»

113
125 КОЛОМІЄЦЬ

Дмитро Михайлович

Громадська організація «Міжрегіональне бюро з енергоефективності»

10
126 КОЛЯДА

Оксана Михайлівна

Громадська організація «Зоря Донбасу»

3
127 КОМЛЄВ

Сергій Іванович

Громадська організація «Київська міська громадська організація «Інститут проблем радикалізму»

6
128 КОНСТАНТИНОВ

Костянтин Олександрович

Київська місцева профспілкова організація всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів

0
129 КОРОТКОВ

Євгеній Олександрович

Всеукраїнський благодійний фонд «Екологічна Україна»

20
130 КОСТИНСЬКИЙ

Володимир Валерійович

Громадська організація «Запорізька Скеля»

2
131 КОТЕНКО

Тетяна Миколаївна

Кіровоградська обласна громадська організація «Кіровоградський обласний клуб «За правову державу»

1
132 КОТОВ

Сергій Олександрович

Асоціація «Нафтогазова асоціація України»

не зареєструвався
133 КОЦЬКО

Ольга Миколаївна

Громадська організація «Правий Сектор Шевченківський район»

не зареєструвався
134 КОЧКІН

Сергій Михайлович

Громадська спілка «Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів»

0
135 КРАВЧЕНКО

Богдан Миколайович

Кіровоградська обласна громадська організація «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства»

2
136 КРАМАРЕНКО

Антон Сергійович

Громадська організація «Ресурсний центр ОСББ м.Бровари»

не зареєструвався
137 КРАСОВСЬКИЙ

Олександр Олегович

Громадська спілка «Асоціація суб’єктів господарювання України»

17
138 КРЕМНЄВ

Анатолій  Володимирович

Громадська організація «Міжнародна дипломатична місія «Організація Безпеки Спільної Європи»

3
139 КРИВОБОК

Володимир Іванович

Громадська організація «Співдружність учасників бойових дій ветеранів військової служби та правоохоронних органів у Київській області «Честь та праця»

2
140 КРИВОНОС

Альона В’ячеславівна

Громадська організація «Гуманітарний центр»

2
141 КРИВОНОС

Андрій Олексійович

Громадська організація «Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу»

1
142 КРИКНІЦЬКИЙ

Олександр Петрович

Громадська організація «Запорізька регіональна Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України»

0
143 КУЗІН

Олександр Вікторович

Громадська організація «Громадський рух «Трудовий союз»

1
144 КУЗНЄЦОВ

Володимир Сергійович

Громадська організація «Ліга підтримки бізнесу»

 

не зареєструвався
145 КУЛІШЕНКО

Владислав Вікторович

Громадська організація «Київське міське відділення Асоціацій фахівців з нерухомості (рієлторів) України»

1
146 КУРНОСОВА

Галина Сергіївна

Громадська організація «Російськомовні українські націоналісти»

4
147 КУРТЯН

Сергій Анатолійович

Об’єднання громадських формувань України з охорони громадського порядку і державного кордону

1
148 КУРЧЕНКО

Валерій Дмитрович

Громадська організація «Вікінг» 1
149 КУХАРСЬКА

Юлія Володимирівна

Громадська організація «Всеукраїнська організація підтримки ЖБК та ОСББ»

9
150 ЛАГОВСЬКА

Тетяна Володимирівна

Громадська організація «Спілка жінок Київщини» 2
151 ЛАГУНОВА

Ірина Анатоліївна

Громадська організація «Норма» 7
152 ЛЕБЕДЄВ

Євген Валер’янович

Громадська організація «Звіринецький сквер»

2
153 ЛЕБЕДЄВ

Ростислав Віталійович

Друкований засіб масової інформації –газета «Київ.org» 3
154 ЛЕВИК

Дмитро Мирославович

Львівська міська громадська організація «Відродження Знесіння»

5
155 ЛЕСИК

Костянтин Едуардович

Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація індустрії безпеки»

15
156 ЛИСАК

Андрій Анатолійович

Об’єднання роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України»

28
157 ЛИСЕНКО

Людмила Леонідівна

Благодійна організація «Міжнародний фонд розвитку індустрії туризму в Україні»

2
158 ЛИТВИНЕНКО

Ірина Зіновіївна

Благодійна організація «Академія розвитку, підтримки та соціальної адаптації дитини «КІДДОМ» 0
159 ЛІСНЯК

Наталія Юріївна

Громадська організація «Українська платформа демократичних ініціатив» 1
160 ЛІСНЯК

Юрій Григорович

Громадська організація «Оріана» не зареєструвався
161 ЛОГВИН

Валерій Олександрович

Благодійна організація Міжнародний благодійний фонд «Народна рада»

не зареєструвався
162 ЛОЗОВИЙ

Ігор Григорович

Громадська організація «Центр дієвих комунікацій «Домінанта»

0
163 ЛУК’ЯНОВ

Максим Олегович

Тернопільська міська громадська організація «Асоціація власників нерухомого майна»

107
164 ЛУКІН

Дмиро Анатолійович

Громадська організація «Цент наукових досліджень, мобільності та росту»

 

102
165 ЛУП’ЯК

Ольга Геннадіївна

Громадська  організація «Всеукраїнський рух «Я є»

0
166 ЛУЦЕНКО

Геннадій  Володимирович

Громадська спілка «Асоціація з захисту прав інвесторів житлового будівництва в м. Києві»

14
167 ЛЮБАРСЬКИЙ

Вадим Сергійович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Стоп наркотик»

3
168 ЛЯШУК

Олександр Євгенійович

Громадська організація «Рівненська відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України»

0
169 МАЄВСЬКА

Надія Анатоліївна

Громадська організація «Наживо» 1
170 МАЗАЄВА

Тетяна Вікторівна

Громадська організація «Асоціація енергетичних аудиторів в житлово-комунальному господарстві»

13
171 МАЗАЛЕВСЬКИЙ

Михайло Володимирович

Всеукраїнська громадська організація

«Еліта держави»

4
172 МАКАГОН

Тетяна Іванівна

Київський територіальний міський осередок спілки дизайнерів України

30
173 МАКАР

Іван Іванович

Громадська організація «Ветеранська взаємодопомога»

6
174 МАЛЕЦЬКИЙ

Андрій Миколайович

Громадська організація «Ліга розвитку науки»

не зареєструвався
175 МАНЬКОВСЬКА

Ольга Юріївна

Громадська організація «Берегиня Полісся»

1
176 МАРТИНЕНКО

Василь Савович

Громадська організація «Об’єднання «Рада громадського самоврядування мікрорайону Бортничі»

1
177 МАРТИНЮК

Юрій Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та «71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»

65
178 МЕДВЕДЧУК

Оксана Валеріївна

Громадська спілка «Національна асамблея розбудови України» 31
179 МЕДВІДЬ

Маркіян Володимирович

Громадська організація «Асоціація технічних інвентаризаторів «Східтехінвентаризація»

1
180 МЕЛЬНИК

Олександр Анатолійович

Громадська спілка «Асоціація підприємств та підприємців Києва і Київської області»

не зареєструвався
181 МЕЛЬНИЧЕНКО

Віктор Михайлович

Громадська організація «Форте мьюзік»

4
182 МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України»

132
183 МОТІН

Федір Олександрович

Громадська спілка «Всеукраїнський громадський рух «Лівий берег»

не зареєструвався
184 МУЖЕЙДОВ

Русланбек Абдул-Азимович

Громадська організація «Палата міжнародного ділового співробітництва»

3
185 МУЗАЛЬОВА

Ніна Олексіївна

Громадська організація «Міць» 0
186 МУСІЙЧУК

Сергій Володимирович

Міжнародна асоціація «Пожежна безпека України»

40
187 МЯСІН

Сергій Олександрович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Демократичний фундамент»

30
188 НАЗАРЕНКО

Василь Васильович

Громадська організація  «Всеукраїнська організація Союз осіб з інвалідністю України»

не зареєструвався
189 НАЗАРЧУК

Сергій Леонідович

Громадська організація «Одеська Агенція регіонального розвитку»

не зареєструвався
190 НЕВІНЧАНА

Олена Геннадіївна

Громадська організація «Народне правосуддя»

6
191 НЕЧЕПОРЧУК

Анатолій Антонович

Громадське об’єднання «Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю»

136
192 НІКУЛІН

Олександр Васильович

Громадська організація «Країна Майбутнього» не зареєструвався
193 НОВИЦЬКИЙ

Дмитро Юрійович

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» 121
194 ОВСЯННІКОВ

Олег Венедиктович

Громадська організація «Київська організація інвалідів «Ірида»

0
195 ОГАР

Максим Григорович

Громадська організація «Київська муніципальна асамблея»

не зареєструвався
196 ОКАЯНЮК

Ірина Миколаївна

Громадська спілка «Міжнародна бізнес асоціація»

32
197 ОЛЕКСІЄНКО

Юрій Володимирович

Громадська організація «Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України»

2
198 ОЛІЙНИК

Борис Джанович

Громадська організація «Варта закону»

не зареєструвався
199 ОЛІЙНИК

Євген Миколайович

Громадська спілка «Біоенергетична асоціація України»

7
200 ОЛІЙНИК

Наталія Іванівна

Громадська організація «Всеукраїнська рада голів ОСББ»

34
201 ОЛІЙНИК

Олена Михайлівна

Громадська організація «Яро. Молодіжно-патріотичний рух»

5
202 ОЛІФІР

Олександр Іванович

Громадська організація «Всеукраїнська організація інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій»

2
203 ОНИЩЕНКО

Юрій Олексійович

Громадська організація «Наше покоління»

1
204 ОПАНАСЮК

Юрій Анатолійович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр утеплення»

102
205 ОСИНСЬКИЙ

Олег Вадимович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання «Союз учасників миротворчих операцій»

не зареєструвався
206 ОХРІМЕНКО

Тарас Олегович

Всеукраїнська громадська організація

«Зелена варта»

2
207 ПАНАСЕНКО

Олексій Олексійович

Громадська організація «Інженерна академія України» 13
208 ПАНФІЛОВА

Раїса Михайлівна

Благодійна організація «Всесвітній український благодійний екологічний фонд

не зареєструвався
209 ПАНЧЕНКО

Павло Григорович

Громадська спілка «Українська національна асоціація пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту»

131
210 ПАЦЬОРА

Жанна Володимирівна

Товариство з обмеженою відповідальністю «МедіаПрайсЦентр»

не зареєструвався
211 ПЕДЕНКО

Лідія Григорівна

Громадська організація «Громадянський рух підтримки реформ»

не зареєструвався
212 ПЕРЕДЕРІЙ

Едуард Валерійович

Громадська організація «Фундація активної молоді України»

0
213 ПЕТРЕНКО

Микола Миколайович

Міжнародна благодійна організація «Фонд інформаційної, правової та економічної підтримки військовослужбовців запасу»

1
214 ПЕТРОВА

Катерина Ігорівна

Громадська організація «Громадський молодіжних рух «Об’єднані метою – гром»

0
215 ПЕТРОВСЬКИЙ

Володимир Борисович

Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів»

2
216 ПЄТУХОВ

Іван Михайлович

Громадська спілка «Національна асамблея України» 12
217 ПИРІГ

Володимир Алімович

Всеукраїнська профспілка працездатних інвалідів 2
218 ПІНЧУК

Євген Володимирович

Громадська організація «Всеукраїнська спілка безквартирних офіцерів» 3
219 ПІТА

Юрій Анатолійович

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України 102
220 ПІЧКА

Леонід Олександрович

Громадська організація «Сім» 0
221 ПЛАХТІЙ

Юлія Іванівна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Дарниця»

49
222 ПЛАТКЕВИЧ

Борис Станіславович

Громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки»

4
223 ПОБЕРЕЖНА

Анна Валеріївна

Громадська організація «Регіональний Екологічний Центр»

не зареєструвався
224 ПОДЗЕГА

Андрій Олександрович

Громадська організація «Струм. Самоврядування територій – розвиток українських можливостей»

1
225 ПОЄДИНОК

Микола Сергійович

Всеукраїнська асоціація сільських

та селищних рад

107
226 ПОЛЕТУХА

Олексій  Володимирович

Всеукраїнська громадська організація «Об’єднання Богдана Хмельницького»

не зареєструвався
227 ПОЛОЗЮК

Олег Миколайович

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України»

6
228 ПОНОМАРЕНКО

Валерій Вікторович

Асоціація «Одеська житлова спілка» 3
229 ПОПІТЧЕНКО

Руслан

Миколайович

Громадська організація «Житлова спілка переселенців»

5
230 ПОПОВ

Дмитро  Володимирович

Громадська організація «Спілка інженерів з технічної інвентаризації нерухомого майна»

110
231 ПОПОВА

Оксана Дмитрівна

Громадська організація «Громадська рада Міжнародних експертів»

8
232 ПРАВ

Юрій Григорович

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

42
233 ПРОЦАК

Тарас Володимирович

Громадська організація «Фундація «Галичини»

7
234 ПУЗАНОВ

Іван Володимирович

Асоціація «Екологія України» не зареєструвався
235 ПУШКАРЕНКО

Михайло Олексійович

Громадська організація «Київська міська громадська організація «Інститут екотехнології та ресурсозберігання»

9
236 РАБОШУК

Ярослав Олексійович

Асоціація міст України 115
237 РЕВА

Світлана Леонідівна

Міжнародна громадська організація

«Україна – Польща – Німеччина»

58
238 РЄПІН

Юрій Вікторович

Громадська організація «В майбутнє разом»

0
239 РИСУХІН

Леонід Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»

61
240 РОВНЯНСЬКИЙ

Андрій Миколайович

Громадська організація «Центр перспективного розвитку та інновацій «ГРАДІС»

1
241 РОМАНЕНКО

Євген Олександрович

Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління»

34
242 РУБАН

Руслан В’ячеславович

Громадська організація «Білоцерківське міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України»

31
243 РУБАН

Юрій Якович

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія проектувальників у будівництві» 38
244 РУЖИЧ

Роман Анатолійович

Громадська організація «Захист звичайних людей» 1
245 РЯБЕЦЬ

Лівія Аладарівна

Громадська організація «Біржа молодіжних проектів» 3
246 САФ’ЯНЦ

Артем Сергійович

Спілка об’єднань громадських організацій «Всеукраїнський народний конгрес» 0
247 САЮК

Олександр Вікторович

Громадська організація «Стоп корупції»

не зареєструвався
248 СЕМКО

Петро Павлович

Українське виробничо-екологічне об’єднання по заготівлі та використанню вторинних матеріальних ресурсів «Укрвторма»

не зареєструвався
249 СЕРДЮК

Анастасія Павлівна

Друкований засіб масової інформації  «Львівський квартал»

7
250 СІДЕНЬКОВ

Юрій Михайлович

Громадська організація «Східноукраїнська асоціація відновлення розвитку будівництва та теплоенергетики»

104
251 СІЛЬВАНОВИЧ

Сергій Володимирович

Громадська організація «Антикорупційний громадянський рух «Україна-Європейський вибір»

6
252 СІНЦОВ

Геннадій Львович

Молодіжна громадська організація «Асоціація «Молодіжний гуртожиток»

3
253 СІНЦОВА

Наталія Богданівна

Громадська організація «Федерація тенісу м. Києва»

3
254 СІРЕНКО

Аліна Ігорівна

Громадська організація «Асоціація молодіжних громадських ініціатив та організацій»

3
255 СКАЛІЦЬКИЙ

Юрій Олегович

Громадська спілка «Київська дружина»

38
256 СКІЛЬСЬКИЙ

Роман Володимирович

Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»

103
257 СОЛДАТЕНКОВА

Інна Валеріївна

Громадська організація «Вільне майбутнє»

1
258 СТАРІКОВ

Олег Іванович

Громадська спілка «Всеукраїнська спілка громадських організацій  – Громадянська солідарність»

103
259 СТЕГНІЙ

Кирило Русланович

Громадська організація «Агенція енергетичних реформ України»

7
260 СТЕПАНЧУК

Юрій Олександрович

Агентство регіонального розвитку

Луганської області

3
261 СТЕПАШКО

Володимир Іванович

Асоціація «Багатоквартирні будинки» 4
262 СТЕПУРА

Віталій Вікторович

Спілка об’єднань громадян «Велика рада» 0
263 ТАРАСЕНКО

Володимир Валентинович

Громадська організація «Право на допомогу»

не зареєструвався
264 ТАРАСЕНКО

Олександр Євгенович

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання

88
265 ТАТАРЕНКО

Зоя Павлівна

Громадська організація «Дипломатичний Бізнес Клуб»

не зареєструвався
266 ТИМЧЕНКО

Сергій Анатолійович

Громадська організація «Громадський контроль за використанням земельних ресурсів»

не зареєструвався
267 ТИШКО

Світлана Ярославівна

Дочірнє підприємство «Рекламно-інформаційне агентство «Аспекти»

0
268 ТІМОШ

Марія Василівна

Благодійна організація «Зерно любові»

0
269 ТІШИНА

Ольга Стефанівна

Громадська організація «Небайдужі громадяни»

1
270 ТКАЧЕНКО

Дмитро Олександрович

Конфедерація будівельників України 116
271 ТОВСТЕНКО

Георгій Іванович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання  та учасників бойових дій інженерних військ (Об’єднання «Фортеця»)

1
272 ТОКАРЕВ

Денис Петрович

Громадська організація «Сила Людей»

2
273 ТОРОУС

Володимир Васильович

Громадська організація «Партійний контроль» 0
274 ТОРОХТІЙ

Земфіра Чингізовна

Громадська організація «Антикорупційний захист, децентралізація та безпека»

не зареєструвався
275 ТОЧОНОВ

Ігор Вікторович

Громадська організація «Донбаська національна академія будівництва і архітектури – Клуб»

106
276 ТРЕТЯК

Василь Васильович

Громадська спілка «Громадський контроль з безпеки дорожнього руху»

16
277 ТРЕТЬЯК

Жанна Вікторівна

Громадська організація «Асоціація «Дніпротехінвентаризація»

20
278 ТРЕТЯК

Олег Васильович

Асоціація «Пожежної безпеки України»

16
279 ТУЛЯНКІН

Олег Владиславович

Громадська організація «Українське громадське об’єднання міжвідомчих комунікацій у сфері охорони навколишнього середовища»

не зареєструвався
280 ТУРКЕНЯ

Ігор Григорович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Каруна Україна»

2
281 ТУРКЕНЯ

Інна Григорівна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Безпечна Дарниця»

11
282 ТУРКО

Анатолій Григорович

Громадська організація «Українське земляцтво»

16
283 УЛИДА

Вадим Юрійович

Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»

108
284 УСТІЧ

Віктор Сергійович

Міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання «Укртеплокомуненерго»

 

не зареєструвався
285 УШКАЛОВ

Сергій Вячеславович

Громадська організація «Громадянський Правозахист»

не зареєструвався
286 ФАТЄЄВ

Анатолій Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнська організація «Національне об’єднання ветеранів-інвалідів»

53
287 ФЕДОРЧУК

Оксана Аркадіївна

Громадська організація «Громадський центр городян «Перспектива»

0
288 ФІЛЬЧУКОВА

Іраїда Константинівна

Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд розвитку міста «Перспектива»

2
289 ХАБЕНСЬКИЙ

Олександр Феліксович

Асоціація «Українська містобудівна асоціація»

11
290 ХІВРИЧ

Юрій Єгорович

Асоціація «Питна вода України» 110
291 ХЛІВНИЙ

Євген Миколайович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Федерація організацій миротворців України»

3
292 ХОДАРЄВ

Юрій Сергійович

Благодійна організація «Фонд оборони України»

1
293 ХОРІН

Андрій Володимирович

Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських організацій України «Народна Рада»

47
294 ЦВЄТКОВА

Ганна Максимівна

Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама-86»

7
295 ЦИМБАЛ

Олександр Олексійович

Громадська організація «Платформа об’єднання»

0
296 ЧЕПЕЦЬ

Володимир Іванович

Міжнародна громадська організація «Воїнство і віра»

3
297 ЧЕРВАТЮК

Людмила Дмитрівна

Громадська організація «Жінки майбутнього»

6
298 ЧОРНОЗУБ

Ярослав Іванович

Громадська організація «Перша медійна група»

не зареєструвався
299 ШАТНІЙ

Олександр Вікторович

Громадська організація «Громадська екологічна ініціатива»

102
300 ШЛЕЙЧЕНКО

Юлія Олександрівна

Асоціація «Управителів багатоквартирними будинками»

5
301 ШНЯКІН

Володимир  Олексійович

Громадська організація «Народний екологічний контроль»

3
302 ЩЕРБАКОВ

Олег Вікторович

Громадська організація «Аль-Енерго» 2
303 ЩЕРБАНЕНКО

Юрій Анатолійович

Об’єднання всеукраїнських профспілок і профоб’єднань «Єдність»

5
304 ЯКОВИЦЬКИЙ

Віктор Володимирович

Місцева громадська організація «Асоціація Київ-МАФ»

11
305 ЯНІЦЬКА

Ася Валеріївна

Журнал «Prof Build» 14
306 ЯРЕШКО

Ірина Петрівна

Громадська організація «Кіровоградська обласна організація товариства «Знання» України»

1
307 ЯРОВИЙ

Тихон Сергійович

Всеукраїнська професійна спілка

працівників сфери вищої освіти

11
308 ЯЩУК

Федір Михайлович

Громадська організація «Молодіжний фонд «Новий вибір»

не зареєструвався

 

Результат рейтингового голосування за кандидатів до складу Громадської ради, що взяли участь в установчих зборах 04 липня 2018 року від більшої кількості набраних голосів до меншої:

№ п/п № п/п Прізвище, ім’я, по батькові Найменування інституту громадянського суспільства Кількість отриманих голосів
1 191 НЕЧЕПОРЧУК

Анатолій Антонович

Громадське об’єднання «Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю» 136
2 182 МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України» 132
3 209 ПАНЧЕНКО

Павло Григорович

Громадська спілка «Українська національна асоціація пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту» 131
4 64 ГОЛУБНИЧИЙ

Михайло Михайлович

Асоціація «Експертні організації України»

125
5 108 КАРМІНСЬКИЙ

Анатоль Маркович

Будівельна Палата України 123
6 193 НОВИЦЬКИЙ

Дмитро Юрійович

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»

121
7 270 ТКАЧЕНКО

Дмитро  Олександрович

Конфедерація будівельників України

116
8 236 РАБОШУК

Ярослав Олексійович

Асоціація міст України 115
9 35 БУРАВЧЕНКО

Сергій Григорович

Національна спілка архітекторів України

114
10 74 ДАВИДЮК

Андрій Володимирович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Технічні інвентаризатори України»

114
11 3 АНДРІЙЧУК

Юрій Миколайович

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

113
12 17 БЕРКУТА

Анатолій  Всеволодович

Громадська організація «Академія будівництва України»

113
13 124 КОЛІСНИК

Вячеслав Анатолійович

Асоціація «Український центр сталевого будівництва»

113
14 105 КАПЛІЙ

Олег Володимирович

Громадська організація «Інститут Власності»

112
15 230 ПОПОВ

Дмитро  Володимирович

Громадська організація «Спілка інженерів з технічної інвентаризації нерухомого майна»

110
16 290 ХІВРИЧ

Юрій Єгорович

Асоціація «Питна вода України» 110
17 106 КАРАБІН

Зіновій Євгенович

Громадська організація «Співвласники міста»

109
18 116 КЛЮС

Сергій Олександрович

Громадська організація «Центр підтримки ОСББ м.Вишгорода»

108
19 283 УЛИДА

Вадим Юрійович

Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»

108
20 13 БАРДАСОВА

Ірина Сергіївна

Громадська організація «Офіс ефективного регулювання»

107
21 163 ЛУК’ЯНОВ

Максим Олегович

Тернопільська міська громадська організація «Асоціація власників нерухомого майна» 107
22 225 ПОЄДИНОК

Микола Сергійович

Всеукраїнська асоціація сільських

та селищних рад

107
23 275 ТОЧОНОВ

Ігор Вікторович

Громадська організація «Донбаська національна академія будівництва і архітектури – Клуб»

106
24 83 ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва»

105
25 122 КОВРИГА

Сергій Володимирович

Громадська організація «Стратегія успіху» 104
26 250 СІДЕНЬКОВ

Юрій Михайлович

Громадська організація «Східноукраїнська асоціація відновлення розвитку будівництва та теплоенергетики»

104
27 256 СКІЛЬСЬКИЙ

Роман Володимирович

Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»

103
28 258 СТАРІКОВ

Олег Іванович

Громадська спілка «Всеукраїнська спілка громадських організацій  – Громадянська солідарність»

103
29 164 ЛУКІН

Дмиро Анатолійович

Громадська організація «Цент наукових досліджень, мобільності та росту»

 

102
30 204 ОПАНАСЮК

Юрій Анатолійович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр утеплення»

102
31 219 ПІТА

Юрій Анатолійович

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України

102
32 299 ШАТНІЙ

Олександр Вікторович

Громадська організація «Громадська екологічна ініціатива»

102
33 264 ТАРАСЕНКО

Олександр

Євгенович

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання

88
34 46 ВЛАСЕНКО

Ігор Миколайович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі»

86
35 177 МАРТИНЮК

Юрій Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та «71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»

65
36 239 РИСУХІН

Леонід Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Гільдія інженерів технічного нагляду за будівництвом об’єктів архітектури»

61
37 237 РЕВА

Світлана Леонідівна

Міжнародна громадська організація «Україна – Польща – Німеччина»

58
38 62 ГОДІК

Вікторія Олексіївна

Громадська організація «Енергійна країна»

55
39 25 БОНДАРЕНКО

Олександр Миколайович

Громадська спілка «Асоціація громадського контролю у сфері будівництва та містобудування»»

54
40 72 ГУРСЬКА

Ірина Володимирівна

Громадська організація «Громада житлового комплексу «Паркове Місто» 53
41 286 ФАТЄЄВ

Анатолій Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнська організація «Національне об’єднання ветеранів-інвалідів»

53
42 221 ПЛАХТІЙ

Юлія Іванівна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Дарниця» 49
43 293 ХОРІН

Андрій Володимирович

Всеукраїнська громадська організація «Спілка громадських організацій України «Народна Рада» 47
44 44 ВЛАСЕНКО

Андрій Олександрович

Інформаційне агентство «Експерт-КР» 45
45 232 ПРАВ

Юрій Григорович

Громадська спілка «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

42
46 107 КАРАВАН

Ніна Григорівна

Професійна спілка працівників молодіжних комплексів та комітетів місцевого самоврядування України

40
47 186 МУСІЙЧУК

Сергій Володимирович

Міжнародна асоціація «Пожежна безпека України»

40
48 243 РУБАН

Юрій

Якович

Всеукраїнська громадська організація

«Гільдія проектувальників у будівництві»

38
49 255 СКАЛІЦЬКИЙ

Юрій Олегович

Громадська спілка «Київська дружина»

38
50 4 АНТОНЕНКО

Олександр Леонідович

Громадська організація «Маю вибір»

36
51 26 БОНДАРЕНКО

Олександр  Михайлович

Громадська організація «Фонд відновлення довіри до правоохоронних органів»

35
52 200 ОЛІЙНИК

Наталія Іванівна

Громадська організація «Всеукраїнська рада голів ОСББ»

34
53 241 РОМАНЕНКО

Євген Олександрович

Громадська організація «Всеукраїнська асамблея докторів наук з державного управління» 34
54 196 ОКАЯНЮК

Ірина Миколаївна

Громадська спілка «Міжнародна бізнес асоціація» 32
55 99 ІСАЄВ

Євген Анатолійович

Громадська організація «Всеукраїнська Асоціація «Укрмолодьжитло» 31
56 178 МЕДВЕДЧУК

Оксана

Валеріївна

Громадська спілка

«Національна асамблея розбудови України»

31
57 242 РУБАН

Руслан

В’ячеславович

Громадська організація «Білоцерківське міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 31
58 172 МАКАГОН

Тетяна

Іванівна

Київський територіальний міський осередок спілки дизайнерів України 30
59 187 МЯСІН

Сергій

Олександрович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд «Демократичний фундамент» 30
60 156 ЛИСАК

Андрій

Анатолійович

Об’єднання роботодавців «Всеукраїнська конференція роботодавців житлово-комунальної галузі України» 28
61 82 ДОВГАНЮК

Валерій

Миколайович

Громадська організація «Еко-Україна» 26
62 15 БАСАНЬКО

Сергій

Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання реальних учасників бойових дій» 20
63 129 КОРОТКОВ

Євгеній Олександрович

Всеукраїнський благодійний фонд

«Екологічна Україна»

20
64 277 ТРЕТЬЯК

Жанна

Вікторівна

Громадська організація

«Асоціація «Дніпротехінвентаризація»

20
65 6 БАБИЧ

Юлія

Олегівна

Громадська організація «За рівні можливості» 18
66 12 БАРАНОВ

Євген

Володимирович

Громадська організація «Український інститут землі, справедливості і права» 18
67 102 КАЛИНОВИЧ

Ярослава

Ігорівна

Громадська організація «Матері землі» 17
68 137 КРАСОВСЬКИЙ

Олександр

Олегович

Громадська спілка

«Асоціація суб’єктів господарювання України»

17
69 276 ТРЕТЯК

Василь

Васильович

Громадська спілка «Громадський контроль з безпеки дорожнього руху» 16
70 278 ТРЕТЯК

Олег

Васильович

Асоціація «Пожежної безпеки України» 16
71 282 ТУРКО

Анатолій

Григорович

Громадська організація «Українське земляцтво» 16
72 39 ВАСИЛЬЧЕНКО

Жанна

Миколаївна

Громадська спілка «Культурна держава» 15
73 96 ІБРАГІМОВ

Юсіф

Вагіфович

Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України 15
74 111 КИСИЛЬ

Людмила

Семенівна

Громадська організація

«Всеукраїнська асоціація кредитних спілок військовослужбовців та працівників силових відомств»

15
75 155 ЛЕСИК

Костянтин

Едуардович

Всеукраїнська громадська організація «Українська федерація індустрії безпеки» 15
76 63 ГОДОВСЬКА

Тетяна

Борисівна

Громадська організація

«Центр сучасник інновацій»

14
77 73 ГУСЄВ

Олег

Юрійович

Громадська спілка «Комісія з питань науки та інформаційних технологій» 14
78 166 ЛУЦЕНКО

Геннадій Володимирович

Громадська спілка «Асоціація з захисту прав інвесторів житлового будівництва в м. Києві» 14
79 305 ЯНІЦЬКА

Ася

Валеріївна

Журнал «Prof Build» 14
80 71 ГУМЕНЧУК

Ігор

Богданович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Глибочицька, 13

у Шевченківському районі м. Києва

«Львівський квартал»

13
81 170 МАЗАЄВА

Тетяна

Вікторівна

Громадська організація

«Асоціація енергетичних аудиторів в житлово-комунальному господарстві»

13
82 207 ПАНАСЕНКО

Олексій

Олексійович

Громадська організація

«Інженерна академія України»

13
83 59 ГІНКУЛ

Андрій

Георгійович

Громадська організація «Центр реформ та місцевого розвитку» 12
84 92 ЗЕЛЕНКО

Сергій

Олексійович

Громадська організація

«Асоціація фахівців психологічної допомоги»

12
85 216 ПЄТУХОВ

Іван

Михайлович

Громадська спілка

«Національна асамблея України»

12
86 8 БАЗІК

Олег

Миколайович

Громадська організація

«Українська асоціація інвалідів АТО»

11
87 79 ДИКАНЬ

Костянтин Володимирович

Громадська організація «Асоціація гаражних кооперативів, автостоянок, паркінгів, об’єднань автовласників «Асгард» 11
88 94 ЗОЗУЛЯ

Володимир

Миколайович

Громадська організація

«Творча майстерня художників та архітекторів»

11
89 281 ТУРКЕНЯ

Інна

Григорівна

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Безпечна Дарниця»

11
90 289 ХАБЕНСЬКИЙ

Олександр

Феліксович

Асоціація «Українська містобудівна асоціація» 11
91 304 ЯКОВИЦЬКИЙ

Віктор

Володимирович

Місцева громадська організація

«Асоціація Київ-МАФ»

11
92 307 ЯРОВИЙ

Тихон

Сергійович

Всеукраїнська професійна спілка

працівників сфери вищої освіти

11
93 5 АРТЮХ

Віталій

Іванович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового комплексу за адресою: вул. Світла, 3-Д у Дарницькому районі м. Києва «Східна Брама» 10
94 16 БЕЗИМА

Михайло

Андрійович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд інвалідів війни в Афганістані та інших локальних конфліктів «За справедливість» 10
95 125 КОЛОМІЄЦЬ

Дмитро

Михайлович

Громадська організація

«Міжрегіональне бюро з енергоефективності»

10
96 29 БОРОВКО

Сергій

Володимирович

Громадська організація

«Енергонезалежна Україна»

9
97 49 ВОЛКОВА

Анна

Олегівна

Громадська організація

«Громадське об’єднання учасників АТО»

9
98 149 КУХАРСЬКА

Юлія

Володимирівна

Громадська організація «Всеукраїнська організація підтримки ЖБК та ОСББ» 9
99 235 ПУШКАРЕНКО

Михайло

Олексійович

Громадська організація «Київська міська громадська організація «Інститут екотехнології та ресурсозберігання» 9
100 10 БАЛАБАН

Ростислав

Валерійович

Благодійна організація

«Фонд підтримки муніципальних ініціатив»

8
101 114 КЛИМЕНТЬЄВ

Олександр Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлового будинку за адресою: пр-т. Тичини Павла, 18-б у Дніпровському районі м. Києва» 8
102 231 ПОПОВА

Оксана

Дмитрівна

Громадська організація

«Громадська рада Міжнародних експертів»

8
103 7 БАДУНЬ

Андрій

Степанович

Громадська організація «Асоціація технічних інвентаризаторів «Західтехінвентаризація» 7
104 11 БАЛАКА

Ігор

Миколайович

Громадська організація «Харківське обласне відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України»

 

7
105 37 ВАСИЛЬЄВА

Ганна

Олександрівна

Громадська організація

«Спілка юристів міста Кривого рогу»

7
106 41 ВИНАРЧИК

Андрій

Мирославович

Громадська організація «Івано-Франківська обласна Асоціація експертів з технічної інвентаризації об’єктів нерухомого майна» 7
107 151 ЛАГУНОВА

Ірина

Анатоліївна

Громадська організація «Норма» 7
108 199 ОЛІЙНИК

Євген

Миколайович

Громадська спілка

«Біоенергетична асоціація України»

7
109 233 ПРОЦАК

Тарас

Володимирович

Громадська організація «Фундація «Галичини» 7
110 249 СЕРДЮК

Анастасія

Павлівна

Друкований засіб масової інформації  «Львівський квартал» 7
111 259 СТЕГНІЙ

Кирило

Русланович

Громадська організація

«Агенція енергетичних реформ України»

7
112 294 ЦВЄТКОВА

Ганна

Максимівна

Всеукраїнська екологічна громадська організація «Мама-86» 7
113 9 БАЙДЕРІН

Олександр Анатолійович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація правників України» 6
114 31 БОТЕЗ

В’ячеслав

Петрович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів житлового комплексу «Покровський посад» 6
115 56 ГЕОРГІЄВСЬКИЙ

Олексій

Миколайович

Громадська організація

«Організація з захисту прав пайовиків-інвесторів елінг-центру «Лагуна»

6
116 65 ГОНЧАРУК

Василь

Віталійович

Громадська організація «Наша Оболонь» 6
117 95 ЗЮЗЬ

Андрій

Юрійович

Громадська організація «Суспільне око» 6
118 127 КОМЛЄВ

Сергій

Іванович

Громадська організація

«Київська міська громадська організація «Інститут проблем радикалізму»

6
119 173 МАКАР

Іван

Іванович

Громадська організація

«Ветеранська взаємодопомога»

6
120 190 НЕВІНЧАНА

Олена

Геннадіївна

Громадська організація «Народне правосуддя» 6
121 227 ПОЛОЗЮК

Олег

Миколайович

Громадська спілка «Всеукраїнське громадське об’єднання «Національна асамблея людей з інвалідністю України» 6
122 251 СІЛЬВАНОВИЧ

Сергій

Володимирович

Громадська організація

«Антикорупційний громадянський рух «Україна-Європейський вибір»

6
123 297 ЧЕРВАТЮК

Людмила

Дмитрівна

Громадська організація «Жінки майбутнього» 6
124 55 ГАЦЕНКО

Сергій

Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнський центр протидії корупції та сприяння правоохоронним органам «Антикорупційна ініціатива» 5
125 154 ЛЕВИК

Дмитро

Мирославович

Львівська міська громадська організація «Відродження Знесіння» 5
126 201 ОЛІЙНИК

Олена

Михайлівна

Громадська організація

«Яро. Молодіжно-патріотичний рух»

5
127 229 ПОПІТЧЕНКО

Руслан

Миколайович

Громадська організація

«Житлова спілка переселенців»

5
128 300 ШЛЕЙЧЕНКО

Юлія

Олександрівна

Асоціація

«Управителів багатоквартирними будинками»

5
129 303 ЩЕРБАНЕНКО

Юрій

Анатолійович

Об’єднання всеукраїнських профспілок

і профоб’єднань «Єдність»

5
130 20 БЛИЗНЮК

Віталій

Іванович

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Укропи»

4
131 21 БОЙЧУК

Іван

Михайлович

Громадська організація

«Центр» юридичної підтримки

та правової інновації»

4
132 52 ГАЙДУК

Валерій

Якович

Громадська організація

«Шлях до самоврядування»

4
133 100 ІСАЄВ

Олексій

Львович

Громадська організація

«Антикорупційний комітет майдану»

4
134 103 КАЛУЄВ

Анатолій

Григорович

Всеукраїнська громадська організація

«Чиста хвиля»

4
135 146 КУРНОСОВА

Галина

Сергіївна

Громадська організація «Російськомовні українські націоналісти» 4
136 171 МАЗАЛЕВСЬКИЙ

Михайло Володимирович

Всеукраїнська громадська організація

«Еліта держави»

4
137 181 МЕЛЬНИЧЕНКО

Віктор

Михайлович

Громадська організація «Форте мьюзік» 4
138 222 ПЛАТКЕВИЧ

Борис

Станіславович

Громадська організація «Український союз пожежної та техногенної безпеки» 4
139 261 СТЕПАШКО

Володимир

Іванович

Асоціація «Багатоквартирні будинки» 4
140 2 АЛЬВАН

Лейс

Абдель-Ілахович

Громадська організація «Криворізьке міське відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 3
141 22 БОЙЧУК

Оксана

Ігорівна

Благодійна організація

«Південно-східний Центр

Муніципального і Регіонального Розвитку»

3
142 23 БОНДАР

Андрій

Максимович

Громадська організація «Громадський рух соціальних ініціатив учасників бойових дій, ветеранів військової служби та працівників правоохоронних органів м.Києва» 3
143 34 БУР’ЯН

Анна

Михайлівна

Громадська організація «Всесвітня Ліга Миру» 3
144 45 ВЛАСЕНКО

Вадим

Олександрович

Благодійна організація

«Київський міський фонд «Інтеграція»

3
145 47 ВОЙНА

Валентин

Васильович

Громадська організація «Територія-нових схід» 3
146 51 ВОРОБЙОВ

Володимир

Сергійович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд підтримки ветеранів та інвалідів інженерів військ «Редут» 3
147 53 ГАЛУЩЕНКО

Олександр Миколайович

Всеукраїнська громадська організація

«Союз громад України»

3
148 57 ГЕРАЩЕНКО

Олександр Володимирович

Громадська організація «Громада Лікограду» 3
149 58 ГЕТМАН

Сергій

Сергійович

Громадська організація «Громада Майбутнього» 3
150 69 ГРИГОР’ЄВ

Роман

Сергійович

Громадська організація «Звіт патріота» 3
151 75 ДЕМЧЕНКО

Дмитро Олександрович

Громадська організація

«Самооборона Києво – Святошинського району в Київській області»

3
152 88 ЄФІМОВ

Анатолій

Миколайович

Громадська організація «Батьків дітей з інвалідністю «Світ без обмежень» 3
153 93 ЗЕМЛЯНСЬКА

Наталія

Геннадіївна

Всеукраїнська профспілка виробничників

і підприємців

3
154 101 КАЗБАНОВ

Сергій

Олексійович

Громадська організація

«Організація ветеранів і пенсіонерів України»

3
155 113 КІНЧЕВСЬКА

Любов

Георгіївна

Громадська організація «Захист жінок України» 3
156 121 КОВЕРЖЕНКО

Михайло

Васильович

Благодійна організація «Міжнародний благодійний фонд соціальної допомоги відродженню козацького війська Запорізького України «Козацький» 3
157 123 КОДАК

Андрій

Олександрович

Всеукраїнська громадська організація

«Молодь. Житло. Кредит»

3
158 126 КОЛЯДА

Оксана

Михайлівна

Громадська організація «Зоря Донбасу» 3
159 138 КРЕМНЄВ

Анатолій Володимирович

Громадська організація

«Міжнародна дипломатична місія

«Організація Безпеки Спільної Європи»

3
160 153 ЛЕБЕДЄВ

Ростислав

Віталійович

Друкований засіб масової інформації –

газета «Київ.org»

3
161 167 ЛЮБАРСЬКИЙ

Вадим

Сергійович

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Стоп наркотик»

3
162 184 МУЖЕЙДОВ

Русланбек

Абдул-Азимович

Громадська організація

«Палата міжнародного ділового співробітництва»

3
163 218 ПІНЧУК

Євген

Володимирович

Громадська організація

«Всеукраїнська спілка безквартирних офіцерів»

3
164 228 ПОНОМАРЕНКО

Валерій

Вікторович

Асоціація «Одеська житлова спілка» 3
165 245 РЯБЕЦЬ

Лівія

Аладарівна

Громадська організація

«Біржа молодіжних проектів»

3
166 252 СІНЦОВ

Геннадій

Львович

Молодіжна громадська організація

«Асоціація «Молодіжний гуртожиток»

3
167 253 СІНЦОВА

Наталія

Богданівна

Громадська організація

«Федерація тенісу м. Києва»

3
168 254 СІРЕНКО

Аліна

Ігорівна

Громадська організація «Асоціація молодіжних громадських ініціатив та організацій» 3
169 260 СТЕПАНЧУК

Юрій

Олександрович

Агентство регіонального розвитку

Луганської області

3
170 291 ХЛІВНИЙ

Євген

Миколайович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Федерація організацій миротворців України» 3
171 296 ЧЕПЕЦЬ

Володимир

Іванович

Міжнародна громадська організація

«Воїнство і віра»

3
172 301 ШНЯКІН

Володимир Олексійович

Громадська організація

«Народний екологічний контроль»

3
173 30 БОРОЗДІНА

Жанна

Валеріївна

Благодійна організація «Україна – це ми» 2
174 32 БРАНД

Михайло

Григорович

Громадська організація «Чернігівське містке відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 2
175 36 ВАГАЄВ

Артур

Вільданович

Громадська організація «Асоціація працівників будівельної галузі м.Рівне та Рівненської області» 2
176 38 ВАСИЛЬКІВСЬКА

Анастасія Володимирівна

Одеська обласна організація Всеукраїнської організації інвалідів війни та збройних сил 2
177 43 ВІРОВЦЕВ

Володимир

Юрійович

Громадська організація «Щит громади» 2
178 50 ВОЛКОВСЬКИЙ

Олександр

Іванович

Громадська організація

«Міжнародна громадська організація «Міжнародна академія козацтва»

2
179 68 ГРИБАН

Андрій

Олексійович

Друкований засіб масової інформації  «Оперативно. Актуально. Об’єктивно» 2
180 70 ГУБАНОВА

Віра

Анатоліївна

Благодійна організація «Благодійний фонд «Соціальне підприємство «Мій дім» 2
181 76 ДЕМЧИХІНА

Олена

Євгеніївна

Друкований засіб масової інформації «Дарниця.орг» 2
182 90 ЖИТНИК

Богдан

Миколайович

Громадська організація «Всеукраїнське молодіжне об’єднання «Молоді патріоти» 2
183 112 КІЗЬКО

Юрій

Андрійович

Громадська організація «Міжнародний спортивно-стрілецький клуб «Сапсан» 2
184 118 КОВАЛЬ

Леонід

Григорович

Громадська організація

«Центр інновацій технологій «Техновін»

2
185 119 КОВАЛЬОВА

Раїса

Григорівна

Громадська організація «Центр соціально-культурного розвитку «Креативна громада» 2
186 130 КОСТИНСЬКИЙ

Володимир Валерійович

Громадська організація «Запорізька Скеля» 2
187 135 КРАВЧЕНКО

Богдан

Миколайович

Кіровоградська обласна громадська організація «Комітет сприяння розвитку інформаційного суспільства» 2
188 139 КРИВОБОК Володимир

Іванович

Громадська організація «Співдружність учасників бойових дій ветеранів військової служби та правоохоронних органів у Київській області «Честь та праця»

 

2
189 140 КРИВОНОС

Альона

В’ячеславівна

Громадська організація «Гуманітарний центр» 2
190 150 ЛАГОВСЬКА

Тетяна

Володимирівна

Громадська організація

«Спілка жінок Київщини»

2
191 152 ЛЕБЕДЄВ

Євген

Валер’янович

Громадська організація «Звіринецький сквер» 2
192 157 ЛИСЕНКО

Людмила

Леонідівна

Благодійна організація «Міжнародний фонд розвитку індустрії туризму в Україні» 2
193 197 ОЛЕКСІЄНКО

Юрій

Володимирович

Громадська організація «Дніпропетровське регіональне відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 2
194 202 ОЛІФІР

Олександр

Іванович

Громадська організація «Всеукраїнська організація інвалідів війни, збройних сил та учасників бойових дій» 2
195 206 ОХРІМЕНКО

Тарас

Олегович

Всеукраїнська громадська організація

«Зелена варта»

2
196 215 ПЕТРОВСЬКИЙ

Володимир

Борисович

Громадська організація «Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнський парламент працездатних інвалідів» 2
197 217 ПИРІГ

Володимир

Алімович

Всеукраїнська профспілка

працездатних інвалідів

2
198 272 ТОКАРЕВ

Денис

Петрович

Громадська організація «Сила Людей» 2
199 280 ТУРКЕНЯ

Ігор

Григорович

Благодійна організація

«Благодійний фонд «Каруна Україна»

2
200 288 ФІЛЬЧУКОВА

Іраїда

Константинівна

Благодійна організація «Всеукраїнський благодійний фонд розвитку міста «Перспектива» 2
201 302 ЩЕРБАКОВ

Олег

Вікторович

Громадська організація «Аль-Енерго» 2
202 24 БОНДАРЕНКО

Марина

Сергіївна

Кіровоградська обласна організація роботодавців туристичних агентств, готелів та санаторно-курортних організацій 1
203 28 БОРОВКО

Олександр Володимирович

Громадська організація «Щось важливе» 1
204 33 БРЕКС

Олександр

Вікторович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання учасників бойових дій та ветеранів військ зв’язку» 1
205 42 ВІДАНОВ

Анатолій

Васильович

Громадська організація «Об’єднання ветеранів та учасників бойових дій понтонних частин інженерних військ Об’єднання «Понтонер» 1
206 48 ВОЙТЮК

Любов

В’ячеславівна

Громадська організація

«Київська федерація страйкболу»

1
207 61 ГОВОРУХІН

Сергій

Юрійович

Друкований засіб масової інформації

«Бізнес-довідник «БЕСТ-Маркетинг»

1
208 66 ГРАБ

Марко

Олександрович

Громадська організація «Приморська районна організація інвалідів війни та Збройних Сил» 1
209 97 ІВАНЮК

Ірина

Володимирівна

Громадська організація «Спілка молоді Подолу» 1
210 110 КИРПИЧ

Леонід

Леонідович

Громадська організація «Права громаді» 1
211 117 КОВАЛЮК

Валерій

Антонович

Громадська організація

«Бізнес-інкубатор «Управитель»

1
212 131 КОТЕНКО

Тетяна

Миколаївна

Кіровоградська обласна громадська організація «Кіровоградський обласний клуб

«За правову державу»

1
213 141 КРИВОНОС

Андрій

Олексійович

Громадська організація

«Асоціація роботодавців у галузі франчайзингу»

1
214 143 КУЗІН

Олександр

Вікторович

Громадська організація

«Громадський рух «Трудовий союз»

1
215 145 КУЛІШЕНКО

Владислав

Вікторович

Громадська організація «Київське міське відділення Асоціацій фахівців з нерухомості (рієлторів) України» 1
216 147 КУРТЯН

Сергій

Анатолійович

Об’єднання громадських формувань України

з охорони громадського порядку

і державного кордону

1
217 148 КУРЧЕНКО

Валерій

Дмитрович

Громадська організація «Вікінг» 1
218 159 ЛІСНЯК

Наталія

Юріївна

Громадська організація

«Українська платформа демократичних ініціатив»

1
219 169 МАЄВСЬКА

Надія

Анатоліївна

Громадська організація «Наживо» 1
220 175 МАНЬКОВСЬКА

Ольга

Юріївна

Громадська організація «Берегиня Полісся» 1
221 176 МАРТИНЕНКО

Василь

Савович

Громадська організація

«Об’єднання «Рада громадського самоврядування мікрорайону Бортничі»

1
222 179 МЕДВІДЬ

Маркіян Володимирович

Громадська організація «Асоціація технічних інвентаризаторів «Східтехінвентаризація» 1
223 203 ОНИЩЕНКО

Юрій

Олексійович

Громадська організація «Наше покоління» 1
224 213 ПЕТРЕНКО

Микола

Миколайович

Міжнародна благодійна організація

«Фонд інформаційної, правової та економічної підтримки військовослужбовців запасу»

1
225 224 ПОДЗЕГА

Андрій

Олександрович

Громадська організація «Струм. Самоврядування територій – розвиток українських можливостей» 1
226 240 РОВНЯНСЬКИЙ

Андрій

Миколайович

Громадська організація

«Центр перспективного розвитку

та інновацій «ГРАДІС»

1
227 244 РУЖИЧ

Роман

Анатолійович

Громадська організація

«Захист звичайних людей»

1
228 257 СОЛДАТЕНКОВА

Інна

Валеріївна

Громадська організація «Вільне майбутнє» 1
229 269 ТІШИНА

Ольга

Стефанівна

Громадська організація «Небайдужі громадяни» 1
230 271 ТОВСТЕНКО

Георгій

Іванович

Громадська організація «Всеукраїнське об’єднання  та учасників бойових дій інженерних військ (Об’єднання «Фортеця») 1
231 292 ХОДАРЄВ

Юрій

Сергійович

Благодійна організація «Фонд оборони України» 1
232 306 ЯРЕШКО

Ірина

Петрівна

Громадська організація «Кіровоградська обласна організація товариства «Знання» України» 1
233 27 БОРИШКЕВИЧ

Олександр Васильович

Громадська організація

«1991. Покоління незалежних»

0
234 67 ГРАБІНА

Дмитро

Петрович

Громадська організація «Асоціація рієлторів в м. Одеси і Одеської області» 0
235 89 ЖИЖА

Марина

Іванівна

Громадська організація «Щит нації» 0
236 128 КОНСТАНТИНОВ

Костянтин Олександрович

Київська місцева профспілкова організація всеукраїнської профспілки працездатних інвалідів 0
237 134 КОЧКІН

Сергій

Михайлович

Громадська спілка «Всеукраїнський союз громадських об’єднань учасників бойових дій, антитерористичної операції, ветеранів військової служби та правоохоронних органів» 0
238 142 КРИКНІЦЬКИЙ

Олександр

Петрович

Громадська організація «Запорізька регіональна Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 0
239 158 ЛИТВИНЕНКО

Ірина

Зіновіївна

Благодійна організація

«Академія розвитку, підтримки та соціальної адаптації дитини «КІДДОМ»

0
240 162 ЛОЗОВИЙ

Ігор

Григорович

Громадська організація

«Центр дієвих комунікацій «Домінанта»

0
241 165 ЛУП’ЯК

Ольга

Геннадіївна

Громадська організація

«Всеукраїнський рух «Я є»

0
242 168 ЛЯШУК

Олександр Євгенійович

Громадська організація «Рівненська відділення Асоціації фахівців з нерухомості (ріелторів) України» 0
243 185 МУЗАЛЬОВА

Ніна

Олексіївна

Громадська організація «Міць» 0
244 194 ОВСЯННІКОВ

Олег

Венедиктович

Громадська організація

«Київська організація інвалідів «Ірида»

0
245 212 ПЕРЕДЕРІЙ

Едуард

Валерійович

Громадська організація

«Фундація активної молоді України»

0
246 214 ПЕТРОВА

Катерина

Ігорівна

Громадська організація «Громадський молодіжних рух «Об’єднані метою – гром» 0
247 220 ПІЧКА

Леонід

Олександрович

Громадська організація «Сім» 0
248 238 РЄПІН

Юрій

Вікторович

Громадська організація «В майбутнє разом» 0
249 246 САФ’ЯНЦ

Артем

Сергійович

Спілка об’єднань громадських організацій «Всеукраїнський народний конгрес» 0
250 262 СТЕПУРА

Віталій

Вікторович

Спілка об’єднань громадян «Велика рада» 0
251 267 ТИШКО

Світлана

Ярославівна

Дочірнє підприємство

«Рекламно-інформаційне агентство «Аспекти»

0
252 268 ТІМОШ

Марія

Василівна

Благодійна організація «Зерно любові» 0
253 273 ТОРОУС

Володимир Васильович

Громадська організація «Партійний контроль» 0
254 287 ФЕДОРЧУК

Оксана

Аркадіївна

Громадська організація «Громадський центр городян «Перспектива» 0
255 295 ЦИМБАЛ

Олександр Олексійович

Громадська організація «Платформа  об’єднання» 0

 

Обрано членами Громадської ради на установчих зборах 04 липня 2018 року:

№ п/п Прізвище, ім’я, по батькові Найменування інституту громадянського суспільства
1 АНДРІЙЧУК

Юрій Миколайович

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад»

2 БАРДАСОВА

Ірина Сергіївна

Громадська організація «Офіс ефективного регулювання»

3 БЕРКУТА

Анатолій Всеволодович

Громадська організація «Академія будівництва України»
4 БУРАВЧЕНКО

Сергій Григорович

Національна спілка архітекторів України
5 ВЛАСЕНКО

Ігор Миколайович

Всеукраїнська громадська організація «Асоціація експертів будівельної галузі»

6 ГОЛУБНИЧИЙ

Михайло

Михайлович

Асоціація «Експертні організації України»

7 ДАВИДЮК

Андрій Володимирович

Громадська спілка «Всеукраїнське об’єднання «Технічні інвентаризатори України»

8 ДОРОТИЧ

Сергій Іванович

Всеукраїнська громадська організація «Союз захисту підприємництва»

9 КАПЛІЙ

Олег Володимирович

Громадська організація «Інститут Власності»

10 КАРАБІН

Зіновій Євгенович

Громадська організація «Співвласники міста»
11 КАРМІНСЬКИЙ

Анатоль Маркович

Будівельна Палата України
12 КЛЮС

Сергій Олександрович

Громадська організація «Центр підтримки ОСББ м.Вишгорода»
13 КОВРИГА

Сергій Володимирович

Громадська організація «Стратегія успіху»
14 КОЛІСНИК

Вячеслав Анатолійович

Асоціація «Український центр сталевого будівництва»
15 ЛУК’ЯНОВ

Максим Олегович

Тернопільська міська громадська організація «Асоціація власників нерухомого майна»
16 ЛУКІН

Дмиро Анатолійович

Громадська організація «Цент наукових досліджень, мобільності та росту»

 

17 МАРТИНЮК

Юрій Анатолійович

Громадська організація «Організація з захисту прав інвесторів будівництва житлових будинків №71-А та «71-Б по вул. Головатого в м. Бориспіль Київської області»
18 МІХАЙЛІДІ

Павло Миколайович

Громадська організація «Спілка кризис-менеджерів України»
19 НЕЧЕПОРЧУК

Анатолій Антонович

Громадське б’єднання «Всеукраїнський центр туризму осіб з інвалідністю»
20 НОВИЦЬКИЙ

Дмитро Юрійович

Українська асоціація підприємств водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія»
21 ОПАНАСЮК

Юрій Анатолійович

Благодійна організація «Благодійний фонд «Центр утеплення»
22 ПАНЧЕНКО

Павло Григорович

Громадська спілка «Українська національна асоціація пожежної та техногенної безпеки і цивільного захисту»

23 ПІТА

Юрій Анатолійович

Асоціація фахівців з нерухомості (ріелторів) України
24 ПОЄДИНОК

Микола Сергійович

Всеукраїнська асоціація сільських та селищних рад
25 ПОПОВ

Дмитро Володимирович

Громадська організація «Спілка інженерів з технічної інвентаризації нерухомого майна»

26 РАБОШУК

Ярослав Олексійович

Асоціація міст України
27 СІДЕНЬКОВ

Юрій Михайлович

Громадська організація «Східноукраїнська асоціація відновлення розвитку будівництва та теплоенергетики»
28 СКІЛЬСЬКИЙ

Роман Володимирович

Асоціація виробників цементу України «Укрцемент»
29 СТАРІКОВ

Олег Іванович

Громадська спілка «Всеукраїнська спілка громадських організацій  – Громадянська солідарність»
30 ТАРАСЕНКО

Олександр Євгенович

Асоціація виробників та постачальників газового обладнання
31 ТКАЧЕНКО

Дмитро Олександрович

Конфедерація будівельників України
32 ТОЧОНОВ

Ігор Вікторович

Громадська організація «Донбаська національна академія будівництва і архітектури – Клуб»
33 УЛИДА

Вадим Юрійович

Всеукраїнська громадська організація «Вища рада енергоаудиторів та енергоменеджерів України»
34 ХІВРИЧ

Юрій Єгорович

Асоціація «Питна вода України»
35 ШАТНІЙ

Олександр Вікторович

Громадська організація «Громадська екологічна ініціатива»

 

Питання порядку денного вичерпані. Засідання Лічильної комісії вважається закритим одночасно із закриттям засідання Установчих зборів. Повноваження Лічильної комісії вважається припиненими в момент передачі цього Протоколу Секретарю Установчих зборів.

 

Голова лічильної комісії Красовський О.О.
Секретар лічильної комісії Власенко І.М.
Безима М.А
Бороздіна Ж. В.,
Гайдук В.Я.,
Гусєв О.Ю.,
Коверженко М.В.,
Кремнєв А.В.,
Рева С.Л.

 

Повернутися вгору