Наказ Мінрегіону від 28.10.2020 № 262 “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.12.2019 № 330”

22.12.2020

 
МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 28. 10. 2020 р.                                                        № 262
Київ

Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.12.2019 № 330

Відповідно до пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 30 квітня 2014 року № 197 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 р. № 850), з метою приведення у відповідність до вимог законодавства та у зв’язку із кадровими змінами  

НАКАЗУЮ:

  1. Внести зміни у додаток до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 24 грудня 2019 року № 330 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України», виклавши його у новій редакції, що додається.
  2. Внести до Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України, затвердженого наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 24 грудня 2019 року № 330, такі зміни:

у підпунктах 3, 4 пункту 4 слово «річної» виключити;

у пункті 5:

у підпунктах 8, 10 слово «щорічної» виключити;

у підпунктах 9, 11 слово «річної» виключити;

пункт 11 викласти в такій редакції:

«11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться за потреби, але не рідше одного разу на квартал.

Засідання Комісії можуть проводитися:

шляхом безпосередньої участі членів Комісії;

у режимі відеоконференції.».

  1. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра                                                                 Василь ЛОЗИНСЬКИЙ

Повернутися вгору