Звіт про виконання Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-2020 роки та реалізацію визначених у ній заходів протягом ІІІ кварталу 2019 року

19.12.2019

№ з/п

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі Строк виконання заходу Відповідальні за виконання

Стан виконання

Заходи щодо усунення корупційних ризиків

Організаційна діяльність Мінрегіону

1. Перегляд положень про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників апарату Мінрегіону, внесення до них необхідних змін з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань,  функцій, обов’язків, прав та відповідальності працівників Протягом 2019-2020 років Управління (служба) управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів Виконується
На виконання пункту 3 наказу Мінрегіону від 04.02.2019 №12 «Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» були переглянуті та затвердженні положення про такі самостійні структурні підрозділи (накази Мінрегіону від 01.03.2019 №49 та №50):
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції;
Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування,  територіальної організації влади та  адміністративно-територіального устрою;
Директорат регіонального розвитку;
Директорат енергоефективності;
Директорат просторового планування територій та архітектури;
Директорат технічного регулювання у будівництві;
Департамент адміністративно-організаційного забезпечення;
Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики;
Департамент з питань проектування об’єктів будівництва‚ технічного регулювання та науково-технічного розвитку;
Департамент містобудування‚ архітектури та планування територій;
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку;
Управління ціноутворення‚ економіки та договірних відносин у будівництві;
Управління благоустрою територій та комунального обслуговування;
Управління (службу) управління персоналом;
Управління інформаційних технологій;
Відділ протокольного забезпечення міжнародного співробітництва Міністерства;
Сектор внутрішнього аудиту;
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції;
Сектор контролю.
Крім того, наказом Мінрегіону від 30.09.2019 № 222 внесено зміни до Положення про Фінансовий департамент, затвердженого наказом Мінрегіону від 14 листопада 2017 року № 300, шляхом викладення його у новій редакції.
У зв’язку з перейменуванням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на Міністерство розвитку громад та територій України  (постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 №829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади») та зміною структури Мінрегіону (наказ Мінрегіону від 10.09.2019 № 207 «Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства розвитку громад та територій України») положення про самостійні структурні підрозділи, про структурні підрозділи у їх складі та посадові інструкції працівників знову потребують приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та перезатвердження.
Внутрішній контроль та аудит
2. 1) Проведення інструктажу щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки працівниками перед початком кожного внутрішнього аудиту; Постійно Сектор внутрішнього аудиту Виконується
Інструктаж щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки членами аудиторської групи проведено перед початком планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укразахідпроектреставрація» (наказ Мінрегіону від 01.08.2019 №172).
2) Залучення представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для участі у проведенні внутрішнього аудиту в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом 2019-2020 років Сектор внутрішнього аудиту Виконується
Відповідно до наказу Мінрегіону від 01.08.2019 №172 «Про проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укразахідпроектреставрація» працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Гуріну О.М. та Бутік О.О. було включено до складу аудиторської групи Мінрегіону для проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укразахідпроектреставрація».
Управління персоналом
3. 1) Перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам. Постійно Управління (служба) управління персоналом Виконується
Протягом звітного періоду під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби Управлінням (службою) управління персоналом здійснювалася перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам.
2) Перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В» шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення. Постійно Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконується
Протягом звітного періоду Сектор з питань запобігання та виявлення корупції постійно перевіряє відомості про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В», шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/).
4. Здійснення контролю результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам, прийняття рішення щодо допущення до участі у конкурсі Протягом 2019-2020 років Управління (служба) управління персоналом Виконується
Протягом звітного періоду керівництвом Управління (служби) управління персоналом постійно здійснювався контроль результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам, прийняття рішення щодо допущення до участі у конкурсі. За його результатами порушень не виявлено.
5. Здійснення контролю за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону Протягом 2019-2020 років Управління (служба) управління персоналом Виконується
Протягом звітного періоду керівництвом Управління (служби) управління персоналом постійно здійснювався контроль за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону. За його результатами порушень не виявлено.
Слід зазначити, що у новій редакції затверджено Положення про Комісію з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону та склад цієї Комісії (наказ Мінрегіону від 26.04.2019 № 105).
У новій редакції Положення про Комісію:
– включено до її складу заступників Міністра та представника громадської організації;
– деталізовано порядок роботи Комісії та процедуру погодження/відмови у нагородженні державними та урядовими нагородами, відомчими відзнаками Мінрегіону.
Проведення процедур закупівель
6. 1) Перегляд тендерної документації на предмет наявності  вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників Постійно Члени Тендерного комітету Мінрегіону Виконується
За результатами моніторингу Держаудитслужби порушень законодавства у сфері публічних закупівель в частині наявності в тендерній документації дискримінаційних вимог до учасників не виявлено.
Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції
7. Розроблення та затвердження нормативно-правового акта, що визначатиме механізм організації та проведення перевірок стану правової роботи, додержання законодавства про працю, запобігання корупції державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон Вересень 2019 року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконано (100%)
Порядок проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, затверджено наказом Мінрегіону від 20.09.2019 №218.
8. Проведення навчальних заходів серед працівників  Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону з питань дотримання антикорупційного законодавства Протягом  2019-2020 років Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконується
Протягом звітного періоду проведено такі заходи:
– навчальний семінар на тему: «Виявлення в нормативних актах технічного характеру корупціогенних факторів». Всього у заході взяло участь осіб.
– навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (20.09.2019). Всього у заході взяло участь 9 осіб.
– навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції» (19.09.2019). Всього у заході взяло участь 15 осіб.
9. Зовнішній ризик
Підготувати звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з обґрунтуванням потреби вжиття заходів з усунення відповідного зовнішнього корупційного ризику та пропозиціями щодо шляхів такого усунення
Вересень 2019 року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконано (100%)
Лист Мінрегіону від 13.09.2019 № 7/25/14684-19 направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.
Управління документообігом
10. Розроблення та затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Мінрегіоні Серпень  2019 року Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконано (100%)
Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджено наказом Мінрегіону від 27.06.2019 №145, зареєстровано в Мін’юсті 23.07.2019 №811/33782
11. 1) Попередження керівників самостійних структурних підрозділів про персональну відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації; Вересень 2019 року Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконується
1) Керівників самостійних структурних підрозділів Мінрегіону попереджено про персональну відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації.
2) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Приймальна громадян» найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них; Протягом  2019-2020 років Департамент адміністративно-організаційного забезпечення 2) На офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщено звіти про стан виконання запитів на публічну інформацію та інформаційні матеріали про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Міністерства. Крім того, періодично розміщується інформація щодо найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них.
3) Здійснення постійного моніторингу за якістю та своєчасністю надання відповідей громадянам з подальшим інформуванням керівництва Мінрегіону про виявлені порушення; щомісячно Департамент адміністративно-організаційного забезпечення 3) Щомісячно керівництву Мінрегіону подаються доповідні записки про стан виконання розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації (від 21.05.2019 № 9/6.3-5933-19, від 04.06.2019 №9/6.3-6563-19, від 19.07.2019 №9/6.3-8233, від 16.08.2019 №9/6.3-9112, від 20.09.2019 №9/6.3-10289).
4) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону порядку оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Мінрегіону. Вересень 2019 року Департамент адміністративно- організаційного забезпечення 4) На офіційному веб-сайті Мінрегіону розміщено порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Міністерства
Управління матеріальними ресурсами
12. 1) Запровадження  контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей; Вересень 2019 року Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконано (100%)
1) Доручення керівництва Мінрегіону щодо впровадження контролю за внутрішнім переміщенням та зберігання матеріальних цінностей видано (від 12.07.2019 № 6.2-64-19).
2) Складання актів про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей. Постійно Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконується
2) Протягом звітного періоду складено 10 актів про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей.
*У подальшому достатньо вести облік переміщень матеріальних цінностей, не складаючи акти.
Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону
13. 1) Надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна обов’язково за результатами попереднього розгляду на засіданні створеного консультативно-дорадчого органу Мінрегіону; Протягом  2019-2020 років Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконується
1) Протягом ІІІ кварталу 2019 року відділом управління державної власності Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення організовано та проведено 3 засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону (05.07.2019, 19.07.2019, 02.08.2019). Всього Комісією розглянуто 29 листів та запитів щодо надання згоди на передачу в оренду державного нерухомого майна, з них Комісією  прийнято рішення про надання згоди на передачу в оренду по 6 листах. По інших листах (запитах) рішення Комісією приймається.
2) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону інформації щодо порядку денного засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону Протягом 2019-2020 років Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконується
2) Інформація щодо проведення засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону, розміщено на офіційному веб-сайті Мінрегіону 04.07.2019 та 19.07.2019 (https://www.minregion.gov.ua/about/komisiya-z-rozglyadu-dokumentiv-stosovno-pitan-orendi-neruhomogo-derzhavnogo-mayna-shho-nalezhit-do-sferi-upravlinnya-minregionu/).
14. Проведення обов’язкових інструктажів членів комісії з перевірки використання державного майна щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом 2019-2020 років Департамент адміністративно-організаційного забезпечення Виконується
Протягом ІІІ кварталу 2019 року відділом управління державної власності Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення проведено 4 виїзні перевірки використання державного майна, а саме: ЗДП «Кремнійполімер», ДП «Державний проектний інститут Запоріжцивільпроект» ДП «Державне спеціалізоване ремонтно-будівельне та монтажно-налагоджувальне управління «Запоріжжякомунекологія», Південноукраїнське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва «Укрпівденбудрозвідування».
Формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства
20. Внесення змін до наказу Мінрегіону від 17.07.2018 № 175 «Про затвердження Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки» Вересень 2019 року Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики Виконано (100%)
Мінрегіоном розроблено та видано наказ Мінрегіону від 01.08.2019 № 170 «Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 року за № 940/33911.
Погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених норм безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами
25. Внесення змін до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, щодо доповнення Переліком положень будівельних норм, у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам Липень 2019 року Департамент містобудування, архітектури та планування територій Виконано (100%)
Мінрегіоном розроблено та видано наказ від 01.03.2019 № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», який 21 травня 2019 року зареєстровано в Міністерстві юстиції України за № 539/33510.
Організація нормування у будівництві
26. Перегляд державних будівельних норм з метою усунення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики Протягом 2019-2020 років Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку Виконується
Протягом III кварталу 2019 року Мінрегіоном затверджено такі проекти державних будівельних норм та змін до них:
-Зміни №1 ДБН В.2.6-160-2010 «Сталезалізобетонні конструкції. Основніположення»;
-Зміни №1 ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основніположення»;
-Зміни №1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»;
-Зміни №1 ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість»;
-Зміни №2 ДБН В.2.2-25-2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»;
-Зміни №2 ДБН В.2.2-26-2010 «Суди»;
-Зміни №2 ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»;
-Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування».
Наразі проекти змін до державних будівельних норм розміщено на офіційному сайті Мінрегіону для обговорення.
Організація правової роботи
27. Проведення юридичної експертизи нормативно-правових актів з метою встановлення наявності або відсутності дискреційних повноважень Протягом 2019-2020 років Юридичний департамент Виконується
Протягом III кварталу 2019 року проведено юридичну експертизу 45 нормативно-правових актів. За її результатами правових норм, що встановлюють дискреційні повноваження не виявлено.
28. Проведення аналізу проектів договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню  корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель Протягом 2019-2020 років Юридичний департамент
Сектор з питань запобігання та виявлення корупції
Виконується
Протягом III кварталу 2019 року проведено аналіз 74  договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
Ведення Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії суб’єктів господарювання
29. Внесення змін до наказу Мінрегіону  24.04.2017 № 94  «Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії» Вересень 2019 року Департамент економіки систем життєзабезпечення Виконано (100%)
Розроблено та видано наказ Мінрегіону від 19.08.2019 № 192 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.04.2017 № 94 Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії»
Здійснення функцій захисту інформації
32. Впровадження комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем режимно-секретного органу Мінрегіону, Управління (служби) управління персоналом, Фінансового департаменту Протягом 2019-2020 років Управління інформаційних технологій Виконується
Протягом звітного періоду Мінрегіоном проведено атестування двох робочих місць на відповідність комплексної системі захисту інформації у Секторі з режимно-секретної роботи. Придбано систему антивірусного захисту поштової системи.
Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2019-2020 роки
33. Навчальний семінар на тему: «Виявлення в нормативних актах технічного характеру корупціогенних факторів» III квартал 2019 року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконано (100%)
Навчальний семінар проведено.
34. Навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» III квартал 2019 року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконано (100%)
20 вересня 2019 року проведено навчальний захід. В якому взяли участь 9 державних службовці апарату Мінрегіону.
35. Навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції» III квартал 2019 року Сектор з питань запобігання та виявлення корупції Виконано (100%)
19 вересня 2019 року проведено відповідні навчальні заходи. В яких взяли участь 15 державних службовці апарату Мінрегіону.
Повернутися вгору