Звіт про виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2019-2020 роки та реалізацію визначених у ній заходів у 2019 році

04.03.2020

 

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк

виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

Заходи із реалізації засад відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінрегіону

1.

Проведення серед працівників апарату Мінрегіону, підвідомчих державних підприємств організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції

 

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) постійно проводилась організаційна, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань запобігання корупції серед працівників апарату Мінрегіону, а також державних підприємств, установ і організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – державні підприємства), шляхом надання письмових роз’яснень самостійним структурним підрозділам апарату Мінрегіону, державним підприємствам, надання індивідуальних консультацій, проведення інструктажів для новопризначених працівників апарату Мінрегіону, проведення координаційних нарад із представниками уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств, проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів) антикорупційної тематики, розміщення інформаційних повідомлень в категорії «Роз’яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства» розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону, а також у папці «Запобігання та протидія корупції» рубрики «Документи Мінрегіону» внутрішнього порталу Мінрегіону та інформаційних стендах.

Облік наданих індивідуальних консультацій ведеться в електронному вигляді у Журналі обліку працівників, які звертаються за роз’ясненнями/консультаціями з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. У 2019 році Сектором надано 357 таких консультацій.

Облік проведених інструктажів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства ведеться у Журналі проведених інструктажів для новопризначених працівників апарату Мінрегіону. У 2019 році проведено 69 інструктажів.

Облік наданих письмових роз’яснень самостійним структурним підрозділам апарату Мінрегіону ведеться Сектором в електронному вигляді у Журналі обліку роз’яснювальних листів. У 2019 році надано 21 роз’яснення (листи від 11.01.2019 №9/25-264, від 22.01.2019 № 9/25-777, від 25.01.2019 № 9/25-958, від 11.02.2019 № 9/25-1681, від 13.02.2019 № 9/25-1851,                від 25.02.2019 б/н, від 28.02.2019 № 9/25-2641, від 07.05.2019 №9/25-5444, від 05.06.2019 № 9/25-6625, від 27.06.2019 № 9/25-7493-19, від 24.07.2019 б/н, від 18.09.2019 № 9/25-10232,                      від 17.10.2019 № 9/25-11412, від 28.10.2019 б/н, від 04.11.2019 б/н, від 15.11.2019 б/н, від 26.11.2019 б/н, від 03.12.2019 № 9/25-13913, від 04.12.2019 № 9/25-13956, від 10.12.2019 б/н,                                             від 16.12.2019 б/н).

Облік проведених навчальних заходів (семінарів, тренінгів) ведеться в електронному вигляді у Журналі обліку проведення навчальних заходів. У 2019 році Сектором проведено 10 таких заходів.

Сектором розроблено бланк «Попередження про вимоги, заборони та обмеження, встановлені Законом України «Про запобігання корупції», з яким ознайомлено працівників апарату Мінрегіону під особистий підпис (доручення заступника Міністра Негоди В.А. від 20.09.2019 № 25-78-19).

З метою підвищення кваліфікації з питань запобігання корупції працівники Сектору у 2019 році направлялися до Інституту підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, Української школи урядування на тематичні короткострокові семінари та програми з питань запобігання та виявлення корупції (свідоцтво від 18.09.2019 № 236968430119919, сертифікати від 21.06.2019 ТСК 31115684/000198-19, від 26.11.2019 ЗКП 31115684/002764-19, від 26.11.2019 ЗКП 31115684/002630-19).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

2.

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

На виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171, у 2019 році Сектором проведено 11 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

За результатами спеціальних перевірок підстав для відмови у призначені претендентів на відповідні посади не виявлено.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

3.

Надання допомоги працівникам Мінрегіону в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором систематизовано та налагоджено процес надання суб’єктам декларування, які працюють у Мінрегіоні, практичної допомоги під час проходження щорічної кампанії з декларування.

Так, з метою організації подання у 2019 році суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, видано наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 46 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік».

Крім того, Сектором розміщено оголошення на інформаційних дошках, що розташовані у приміщенні адміністративної будівлі Міністерства, про необхідність подання декларацій за типом «щорічна».

На виконання доручення т.в.о. державного секретаря Корхового І.Г. від 24.01.2019 до доповідної записки завідувача Сектору Гуріної О.М. від 22.01.2019 № 9/25-749-19 забезпечено письмове інформування працівників Мінрегіону, які припинили трудові відносини з Мінрегіоном, про необхідність подання декларацій за 2018 рік за типом «після звільнення».

Крім того, на виконання доручення т.в.о. державного секретаря Корхового І.Г. від 13.02.2019 до доповідної записки завідувача Сектору Гуріної О.М. від 13.02.2019 № 9/25-1854-19 забезпечено письмове інформування працівників Мінрегіону, які перебувають у соціальних відпустках, про необхідність подання декларацій за 2018 рік за типом «щорічна».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

4.

Здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в апараті Мінрегіону, входять (входили) до складу конкурсної комісії, утвореної в Мінрегіоні відповідно до Закону України «Про державну службу», декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у визначеному ним Порядку

 

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Відповідно до частини другої статті 49 Закону України «Про запобігання корупції» державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права зобов’язані перевіряти факт подання суб’єктами декларування, які в них працюють (працювали) відповідно до цього Закону декларацій та повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій наказом Мінрегіону від 23.05.2018 № 122 «Про перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави» покладено на Сектор.

Цим наказом затверджено Порядок взаємодії Сектору зі структурними підрозділами Мінрегіону з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Враховуючи зазначене у 2019 році Сектором здійснено перевірку фактів подання суб’єктами декларування відповідних декларацій.

За результатами проведеної Сектором перевірки виявлено             8 фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій, про які поінформовано керівництво Мінрегіону (доповідні записки від 08.02.2019 № 9/25-1605, від 04.04.2019 № 9/25-4346, від 17.04.2019 № 9/25-4754, від 10.05.2019 № 9/25-5557, від 14.05.2019 № 9/25-5683, від 02.09.2019 № 9/25-9495).

Про виявлення фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону, також проінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції листами від 12.02.2019 №7/25/2239, від 08.04.2019 № 7/25/5788-19, від 08.04.2019 № 7/25/5789-19, від 08.04.2019 № 7/25/5790-19, від 19.04.2019 № 7/25/6630-19, від 11.05.2019 № 7/25/7685-19, від 14.05.2019 № 7/25/7851-19, від 03.09.2019 № 7/25/14107.

Окремо слід зазначити, що згідно з дорученням державного секретаря Мінрегіону Малашкіна М.А. від 03.03.2018 № 4-26-18 у Мінрегіоні забезпечено суворе дотримання вимог ч. 2 ст. 52 Закону України «Про запобігання корупції» щодо інформування Національного агентства з питань запобігання корупції у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування, а саме отримання ним доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Налагоджено чітку взаємодію Сектора з Фінансовим департаментом, стосовно невідкладного повідомлення про кожний випадок нарахування працівникам Мінрегіону заробітної плати, а також будь-яких інших заохочувальних та компенсаційних виплат, сума яких перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

5.

Вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Мінрегіону та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Сектором вживаються заходи з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Мінрегіону шляхом проведення з ними роз’яснювальної роботи відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Сектором поширено інформацію про навчальний онлайнкурс «Конфлікт інтересів: треба знати!» серед працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств з метою підвищення ефективності запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Протягом звітного періоду Сектором виявлено факт можливого порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно 1 особи, про що поінформовано Національну поліцію України та Національне агентство з питань запобігання корупції листом Мінрегіону від 20.09.2019 №7/25/14958-19.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

6.

Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату Мінрегіону, на державних підприємствах та вжиття заходів з їх усунення

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

На виконання статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», наказу Мінрегіону від 25.02.2019 № 44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону», відповідно до Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 №126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28.12.2016 за №1718/29848, у 2019 році проведено оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону.

За результатами проведеної оцінки корупційних ризиків видано наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

7.

Розроблення та опрацювання проєктів відомчих нормативно-правових актів з питань, формування та реалізації антикорупційної політики

 

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором розроблено 17 внутрівідомчих актів з питань запобігання корупції, а саме:

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 43 «Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 вересня 2016 року № 257»;

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків»;

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 45 «Про внесення змін до складу Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»;

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 46 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік»;

наказ Мінрегіону від 13.03.2019 № 64 «Про затвердження Плану заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік»;

наказ Мінрегіону від 20.03.2019 № 72 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71 (зі змінами)»;

наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 139 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019-2020 роки»;

наказ Мінрегіону від 19.08.2019 № 194 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон»;

наказ Мінрегіону від 28.08.2019 № 200 «Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 21 червня 2019 року № 138 та № 139»;

наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 217 «Про скасування наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 серпня 2019 року № 194»;

наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 218 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону»;

наказ Мінрегіону від 25.10.2019 № 248 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів»;

наказ Мінрегіону від 05.11.2019 № 259 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної та дисциплінарної комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», у Міністерстві розвитку громад та територій України»;

наказ Мінрегіону від 21.12.2019 № 325 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня         2018 року № 122»;

наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 329 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;

наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 330 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

8.

Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінрегіоном, з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором опрацьовано – 732 проєкти наказів Мінрегіону з основної діяльності та кадрових питань.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

9.

Інформування громадськості про здійснювані Мінрегіоном заходи щодо запобігання корупції через офіційний вебсайт Мінрегіону

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором на постійній основі забезпечено підтримку розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону.

Крім того, Мінрегіон щоквартально звітує про здійснення заходів щодо запобігання корупції на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» (листи від 06.03.2019 №1/25/2968-19; від 07.06.2019 №1/25/6088-19; від 09.09.2019 №1/25/13836-19; від 05.12.2019 №1/25/151/10/19).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

10.

Проведення службових розслідувань (перевірок) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду працівники Сектору взяли участь у проведенні 1 службового розслідування (наказ Мінрегіону від 15.01.2019 № 2 «Про проведення службового розслідування» на підставі подання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Лабзенка Н.О. від 14.01.2019 № 24/2282).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

11.

Ведення обліку працівників апарату Мінрегіону притягнутих до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

У 2019 році не було випадків притягнення працівників апарату Мінрегіону до відповідальності за вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов’язаного з корупцією.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

12.

Розгляд повідомлення щодо причетності працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, до вчинення корупційних правопорушень

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (у тому числі анонімними), внесеними викривачами, в Мінрегіоні здійснюється відповідно до розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції», Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.11.2018 № 303, зареєстрованого у Мін’юсті 25.03.2019 за № 292/33263. У Мінрегіоні визначені захищені канали для надання повідомлень про корупцію, зокрема поштою, від викривача особисто до служби діловодства, у скриньку для кореспонденції або на особистому прийомі, через офіційний вебсайт Мінрегіону, засобами електронного зв’язку або усно через телефонну «гарячу лінію». На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.05.2019 № 20-19/39495/19 з метою зручного та загальнодоступного використання можливості потенційного викривача здійснити повідомлення про корупцію Мінрегіон забезпечив розміщення на головній сторінці офіційного вебсайту Міністерства банера «Повідом про корупцію». Також на офіційному вебсайті Мінрегіону зазначена інформація про керівника уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції, номер його телефону та електронна пошта.

Протягом звітного періоду Сектором розглянуто 4 повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (від 07.10.2019 № Д-4141, від 17.10.2019 № К-4322, від 06.11.2019 № І-3332/5, від 04.11.2019 № Г-74/14).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Управління органом влади

1.

Перегляд положень про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників апарату Мінрегіону, внесення до них необхідних змін з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань,  функцій, обов’язків, прав та відповідальності працівників

Протягом

2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів

 

Протягом звітного періоду положення про самостійні структурні підрозділи Мінрегіону, посадові інструкції працівників періодично переглядалися (накази Мінрегіону                від 01.03.2019 № 49, від 01.03.2019 № 50, від 01.03.2019 № 55,                від 04.03.2019 № 58, від 30.09.2019 № 222).

У зв’язку з перейменуванням Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на Міністерство розвитку громад та територій України  (постанова Кабінету Міністрів України від 02.09.2019 № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади») та зміною структури Мінрегіону (наказ Мінрегіону від 28.12.2019 № 343 «Про затвердження та введення в дію структури апарату Міністерства розвитку громад та територій України») положення про самостійні структурні підрозділи, про структурні підрозділи у їх складі та посадові інструкції працівників знову потребують приведення у відповідність до вимог чинного законодавства та перезатвердження.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Внутрішній контроль та аудит

2.

1) Проведення інструктажу щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки працівниками перед початком кожного внутрішнього аудиту;

Постійно

 

 

 

 

 

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

 

 

 

Інструктаж щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки членами аудиторської групи проведено перед початком планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» (наказ Мінрегіону від 01.08.2019 №172).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

2) Залучення представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для участі у проведенні внутрішнього аудиту в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

 

 

 

Протягом

2019-2020 років

 

 

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

Протягом звітного періоду відповідно до наказу Мінрегіону від 01.08.2019 № 172 «Про проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» працівників Сектору Гуріну О.М. та Бутік О.О. було включено до складу аудиторської групи Мінрегіону для проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Управління персоналом

3.

1) Перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

 

 

 

 

 

 

Постійно

 

 

 

 

 

 

Управління (служба) управління персоналом

 

 

Протягом звітного періоду під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби Управлінням (службою) управління персоналом постійно здійснювалася перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

2) Перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В» шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно

Сектор

з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом звітного періоду працівники Сектору постійно перевіряли відомості про осіб, які претендують на зайняття посад категорії «В», шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

 

4.

Здійснення контролю результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам, прийняття рішення щодо допущення до участі у конкурсі

Протягом

2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом

 

Протягом звітного періоду керівництвом Управління (служби) управління персоналом постійно здійснювався контроль результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам. За його результатами порушень не виявлено.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

5.

Здійснення контролю за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону

 

Протягом

2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом

 

Протягом звітного періоду керівництвом Управління (служби) управління персоналом постійно здійснювався контроль за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону. За його результатами порушень не виявлено.

Слід зазначити, що у 2019 році затверджено Положення про Комісію з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону та склад цієї Комісії (наказ Мінрегіону від 18.11.2019 № 271).

На виконання Указу Президента України від 30.05.2012 №365/2012 «Про відомчі заохочувальні відзнаки» Мінрегіон розробив проєкт Положення про відомчі заохочувальні відзнаки. Ескізи малюнків, описи, проєкт наказу та положення направлено на погодження до Комісії державних нагород та геральдики (лист від 18.11.2019 № 1/23/14828).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Проведення процедур закупівель

6.

1) Перегляд тендерної документації на предмет наявності  вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;

Постійно

 

 

 

 

Сектор тендерних процедур

 

 

 

Протягом звітного періоду Сектором тендерних процедур постійно переглядалася тендерна документація на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. За результатами моніторингу Держаудитслужби порушень законодавства у сфері публічних закупівель з боку Мінрегіону не виявлено.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

2) Організація участі членів Тендерного комітету Мінрегіону в навчальних заходах з питань публічних закупівель.

Грудень

2019 року

Сектор тендерних процедур

 

Сектором тендерних процедур у IV кварталі 2019 року організовано проходження членами Тендерного комітету Мінрегіону курсу підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення закупівель за програмою «Публічні закупівлі в Україні» у Центрі державних замовлень. Факт успішного проходження навчання підтверджено виданими сертифікатами.

100% виконання заходу у звітному періоді.

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

7.

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта, що визначатиме механізм організації та проведення перевірок стану правової роботи, додержання законодавства про працю, запобігання корупції державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон

Вересень

2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Порядок проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, затверджено наказом Мінрегіону від 20.09.2019 № 218.

100% виконання заходу у звітному періоді.

8.

Проведення навчальних заходів серед працівників  Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону з питань дотримання антикорупційного законодавства

Протягом

2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Протягом звітного періоду Сектором організовано та проведено 10 навчальних заходів антикорупційної тематики.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

9.

Зовнішній ризик

Підготувати звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з обґрунтуванням потреби вжиття заходів з усунення відповідного зовнішнього корупційного ризику та пропозиціями щодо шляхів такого усунення

Вересень

2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано (100%)

Лист Мінрегіону від 13.09.2019 № 7/25/14684-19 з пропозиціями направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

Управління документообігом

10.

Розроблення та затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Мінрегіоні

Серпень

2019 року

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затверджено наказом Мінрегіону від 27.06.2019 № 145, зареєстровано у Мін’юсті 23.07.2019 за №811/33782.

100% виконання заходу у звітному періоді.

11.

1) Попередження керівників самостійних структурних підрозділів про персональну відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації;

Вересень  2019 року

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Керівників самостійних структурних підрозділів Мінрегіону попереджено про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації.

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

2) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Приймальна громадян» найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них;

Протягом 2019-2020 років

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

На офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Приймальна громадян» розміщено звіти про стан виконання запитів на публічну інформацію та інформаційні матеріали про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Міністерства. Крім того, періодично розміщується інформація щодо найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

3) Здійснення постійного моніторингу за якістю та своєчасністю надання відповідей громадянам з подальшим інформуванням керівництва Мінрегіону про виявлені порушення;

Щомісячно

 

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

Щомісячно керівництву Мінрегіону подаються доповідні записки про стан виконання розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації (від 21.05.2019                  № 9/6.3-5933-19, від 04.06.2019 №9/6.3-6563-19, від 19.07.2019 №9/6.3-8233, від 16.08.2019 №9/6.3-9112, від 20.09.2019 №9/6.3-10289, від 21.10.2019 № 9/6.3-11507, від 21.11.2019 № 9/6.3-13318, від 16.12.2019 № 9/6.3-14493).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

4) Розміщення на

Вересень 2019 року

Департамент адміністративно-організаційного

У розділі «Загальна інформація» офіційного вебсайту Мінрегіону розміщено порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Міністерства.

 офіційному веб-сайті сайті Мінрегіону порядку оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Мінрегіону.

 

забезпечення

 

 

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

Управління матеріальними ресурсами

12.

1) Запровадження  контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей;

 

2) Складання актів про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей*.

Вересень 2019 року

 

 

 

 

Постійно

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

Доручення керівництва Мінрегіону щодо впровадження контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей видано (від 12.07.2019 № 6.2-64-19).

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

 

 

Протягом звітного періоду складено 23 записи про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (III квартал – 10 записів, IV квартал – 13 записів).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

*У подальшому достатньо вести облік переміщень матеріальних цінностей, не складаючи акти.

Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону

13.

1) Надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна обов’язково за результатами попереднього розгляду на засіданні створеного консультативно-дорадчого органу Мінрегіону;

Протягом 2019-2020 років

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Протягом звітного періоду відділом управління державної власності Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення організовано та проведено 5 засідань Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону (протоколи від 05.07.2019, 19.07.2019, 02.08.2019, 06.11.2019, 16.12.2019). Всього Комісією розглянуто 90 листів та запитів щодо надання згоди на передачу в оренду державного нерухомого майна, з них Комісією прийнято рішення про надання згоди на передачу в оренду по 25 листах, відмовлено по 4 листах. По інших листах (запитах) рішення Комісією приймається.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

2) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону інформації щодо порядку денного засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону

Протягом 2019-2020 років

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

Інформація щодо проведення засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону, розміщено у розділі «Комісія з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону» офіційного вебсайту Мінрегіону  (https://www.minregion.gov.ua/about/komisiya-z-rozglyadu-dokumentiv-stosovno-pitan-orendi-neruhomogo-derzhavnogo-mayna-shho-nalezhit-do-sferi-upravlinnya-minregionu/).

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

14.

Проведення обов’язкових інструктажів членів комісії з перевірки використання державного майна щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Протягом 2019-2020 років

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Протягом звітного періоду відділом управління державної власності Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення проведено 6 виїзних перевірок використання державного майна, а саме: ЗДП «Кремнійполімер», ДП «Державний проектний інститут «Запоріжцивільпроект», ДП «Державне спеціалізоване ремонтно-будівельне та монтажно-налагоджувальне управління «Запоріжжякомунекологія», Південноукраїнське державне виробниче підприємство по інженерним розвідуванням для будівництва «Укрпівденбудрозвідування», ДП «Державний інститут проектування міст «Містопроект» м. Львів, ПАТ «КиївЗНДІЕП».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Управління фінансовими ресурсами

15.

Проведення робочої наради з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань складання фінансових планів

Грудень 2019 року

Фінансовий департамент,

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

Фінансовий департамент разом з Департаментом адміністративно-організаційного забезпечення 21.12.2019 провели робочу нараду з керівниками та головними бухгалтерами державних підприємств під головуванням т.в.о. державного секретаря Касіяника А.В.

На робочій нараді було розглянуто питання складення та подання до Мінрегіону фінансових планів державних підприємств на 2019 – 2020 роки, стан виконання основних показників фінансового плану за 9 місяців 2019 року, перспективи виконання річних фінансових планів за 2019 рік та інші.

100% виконання заходу у звітному періоді.

Формування та реалізація державної регіональної політики

16.

Розгляд та схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»

 

Грудень 2019 року

Директорат регіонального розвитку

Відповідно до абзацу третього пункту б) частини другої Указу Президента України від 08.11.2019 №837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» з метою удосконалення механізмів стимулювання розвитку регіонів, зміни критеріїв для визначення проблемних територій та створення ефективної системи їх державної підтримки на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, Директоратом регіонального розвитку підготовлено проєкт Закону України «Про стимулювання розвитку територій» (нова редакція).

25% виконання заходу у звітному періоді. За інформацією відповідального виконавця захід реалізовано частково, так як на підставі доручення Прем’єр-міністра України від 24.12.2019 № 6935/0/2-19 строк подання проєкту цього акта Кабінету Міністрів України визначено – 30 жовтня                          2020 року.

Формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства

17.

Внесення змін до наказу Мінрегіону від 08.08.2012 № 403 «Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання» в частині удосконалення процедури погодження

Грудень 2019 року

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Проєкт наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання» 23.01.2020 підписано Міністром Бабак А.В. Після чого проєкт наказу надісланий на погодження із центральними органами виконавчої влади та соціальними партнерами (листи Мінрегіону від 24.01.2020 № 7/9.2.2/1260-20; від 24.01.2020 № 7/9.2.2/1261-20).

25% виконання заходу у звітному періоді.

18.

1) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроєкту щодо державного нагляду та контролю у сфері житлово-комунального господарства

Грудень 2019 року

 

 

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

 

Департаментом систем життєзабезпечення та житлової політики розроблено проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства».

25% виконання заходу у звітному періоді, цей законопроєкт зареєстровано у Верховні Раді України (реєстраційний № 2100 від 09.09.2019) через народного депутата Кучеренка Олексія Юрійовича (IX скликання).

19.

Внесення змін до наказу Мінрегіону від 17.07.2018 № 175 «Про затвердження Порядку відбору проєктів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки»

Вересень 2019 року

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Мінрегіоном розроблено та видано наказ Мінрегіону від 01.08.2019 № 170 «Про внесення змін до Порядку відбору проєктів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки», який зареєстровано у Міністерстві юстиції України 19.08.2019 за № 940/33911.

100% виконання заходу у звітному періоді.

Формування та реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження

20.

1) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про енергетичну ефективність»

 

Грудень 2019 року

Директорат енергоефективності

Директорат енергоефективності розробив проєкт Закону України «Про енергетичну ефективність», погодив його із центральними органами виконавчої влади та листом від 27.05.2019 № 1/29.2/5981-19 направив до Кабінету Міністрів України.

06.09.2019 проєкт Закону повернуто листом Кабінету Міністрів України від 30.08.2019 № 17759/0/2-19 у зв’язку з набуттям повноважень новосформованим Урядом.

Листом від 08.11.2019 № 7/29/17694-19 проєкт Закону України «Про енергетичну ефективність» направлено на погодження:

– Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України (від 08.11.2019 № 03/74666);

– Міністерству фінансів України (від 08.11.2019 № 13-46700);

– Міністерству енергетики та захисту довкілля (від 12.11.2019 № 35391/5-19);

– Національній комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (від 08.11.2019 № 24104/1-19, надано зауваження);

– Державному агентству з енергоефективності та енергозбереження (від 08.11.2019 № 163/01/9-19);

– Антимонопольному комітету України (від 08.11.2019 № 6-01/13150 погоджено без зауважень).

30% виконання заходу у звітному періоді*.

*У зв’язку з розподілом повноважень між Мінрегіоном та Мінекоенерго листом від 02.12.2019 №1.1-3-13705 Мінекоенерго звернулось до Мінрегіону з пропозицією визначити головним розробником цього Закону Мінекоенерго. Станом на 02.01.2019 законопроєкт знаходиться у Мінекоенерго.

Формування та реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури

21.

Розроблення та подання на розгляд  Кабінету Міністрів України проєкту розпорядження «Про схвалення Концепції публічного управління у будівництві»

Грудень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Листами Директорату просторового планування територій та архітектури від 29.11.2019№9/30-13785 та від 21.12.2019 №9/30-14868 проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» (далі – проєкт розпорядження) було направлено на погодження до структурних підрозділів Мінрегіону.

Листом Мінрегіону від 28.12.2019 №7/30/21185-19 проєкт розпорядження надіслано Міністерству фінансів України, Міністерству розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Міністерству енергетики та захисту довкілля України, Міністерству інфраструктури України, Міністерству освіти і науки України, Міністерству охорони здоров’я України, Державній архітектурно-будівельній інспекції України, Державному агентству автомобільних доріг України для погодження протягом 10 робочих днів.

Листом Мінрегіону від 28.12.2019 №7/30/21186-19 проєкт розпорядження надіслано Міністерству цифрової трансформації України, Міністерству культури, молоді та спорту України, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг для погодження протягом 10 робочих днів.

Листом Мінрегіону від 28.12.2019 №7/30/21187-19 проєкт розпорядження  надіслано Державній регуляторній службі України для надання інформації про наявність/відсутність у проєкті розпорядження регуляторних процедур у найкоротший термін.

Листом Мінрегіону від 28.12.2019 №7/30/21184-19 проєкт розпорядження надіслано Науковому комітету Національної ради України з питань розвитку науки і технологій для надання відповідних рекомендацій протягом 10 робочих днів.

Листом Мінрегіону від 28.12.2019 №7/30/21183-19 проєкт розпорядження надіслано Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України», Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад», Всеукраїнській асоціації органів місцевого самоврядування «Асоціація сільських, селищних рад та об’єднаних громад України», Спільному представницькому органу репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні, Спільному представницькому органу сторони роботодавців на національному рівні для погодження протягом 10 робочих днів.

Листом Мінрегіону від 02.01.2020 №7/30/25-20 проєкт розпорядження надіслано Громадській організації «Офіс ефективного регулювання» (BRDO), Громадській організації «Разом проти корупції», Будівельній палаті України, Конфедерації будівельників України, Національній спілці архітекторів України, Інституту архітектури, урбаністики та регіоналістики НСАУ, Державному підприємству «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД», Державному підприємству «Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «ДІПРОМІСТО» імені Ю.М. Білоконя для погодження до 15 січня 2020 року.

Наразі отримано зауваження від Міністерства енергетики та захисту довкілля України листом від 08.01.2020 №26/1.4-15.2-462.

Також на офіційному вебсайті Мінрегіону 28.12.2019 року проєкт розпорядження розміщено для громадського обговорення.

30% виконання заходу у звітному періоді.

Формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

22.

Розроблення та затвердження наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету забудовника»

Грудень

2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Видано наказ Мінрегіону від 02.12.2019 № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності» та зареєстровано в Мін’юсті 12.12.2019 за № 1238/34209.

100% виконання заходу у звітному періоді.

23.

Внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553, в частині врегулювання порядку прийняття рішення стосовно притягнення до відповідальності забудовників, у разі їх відсутності на об’єкті будівництва

Грудень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

0% виконання заходу у звітному періоді. Захід не виконано, так як відповідно до пункту 11 частини ІІ Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» (далі – Закон) встановлено, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності цього Закону, міністерствам та іншим центральним і місцевим органами виконавчої влади привести їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. Зокрема, це стосується і Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 553.

Погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених норм безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами

24.

Внесення змін до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, щодо доповнення Переліком положень будівельних норм, у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам

Липень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Мінрегіоном розроблено та видано наказ від 01.03.2019 № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», який зареєстровано в Мін’юсті 21.05.2019 за № 539/33510.

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

Організація нормування у будівництві

25.

Перегляд державних будівельних норм з метою усунення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики

Протягом 2019-2020 років

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

Протягом III кварталу 2019 року Мінрегіоном затверджено такі проєкти державних будівельних норм та змін до них:

-Зміни №1 ДБН В.2.6-160-2010 «Сталезалізобетонні конструкції. Основніположення»;

-Зміни №1 ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основніположення»;

-Зміни №1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»;

-Зміни №1 ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість»;

-Зміни №2 ДБН В.2.2-25-2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»;

-Зміни №2 ДБН В.2.2-26-2010 «Суди»;

-Зміни №2 ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій»;

-Зміни №2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування».

Мінрегіоном протягом ІV кварталу 2019 року розроблено та затверджено в 2020 році такі проєкти змін до державних будівельних норм:

Зміна № 1 ДБН В.2.6-160-2010 «Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 7);

-Зміна № 1 ДБН В.2.6-98-2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 8);

-Зміна № 1 ДБН В.1.2-2-2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 5);

-Зміна № 1 ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 6);

-Зміна № 2 В.2.2-25-2009 «Підприємства  харчування (заклади ресторанного господарства)» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 9);

-Зміна № 2 ДБН Б.2.2-5-2011 «Благоустрій територій» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 4);

-Зміна № 2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 № 3);

-Зміна № 1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення» (наказ Мінрегіону від 16.01.2020 №10).

Також, розроблено та планується затвердити найближчим часом:

-Зміна № 1 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання»;

-Зміна № 2 ДБН В.2.2-26-2010 «Суди».

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

Організація правової роботи

26.

Проведення юридичної експертизи нормативно-правових актів з метою встановлення наявності або відсутності дискреційних повноважень

Протягом 2019-2020 років

Юридичний департамент

 

 

Протягом III кварталу 2019 року проведено юридичну експертизу 45 нормативно-правових актів. За її результатами правових норм, що встановлюють дискреційні повноваження не виявлено.

Протягом IV кварталу 2019 року проведено юридичну експертизу 80 нормативно-правових актів. За її результатами правових норм, що встановлюють дискреційні повноваження не виявлено.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

27.

Проведення аналізу проєктів договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню  корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель

 

Протягом 2019-2020 років

Юридичний департамент, Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

 

Протягом III кварталу 2019 року проведено аналіз 74  договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Протягом IV кварталу 2019 року проведено аналіз 72  договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

Ведення Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії суб’єктів господарювання

28.

Внесення змін до наказу Мінрегіону  24.04.2017 № 94  «Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії»

Вересень

2019 року

Департамент економіки систем життєзабезпечення

Розроблено та видано наказ Мінрегіону від 19.08.2019 № 192 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.04.2017 № 94 Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії».

100% виконання заходу у звітному періоді.

 

Формування та реалізація державної політики з питань впровадження пріоритетних проєктів регіонального розвитку, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності державної політики з цього питання

29.

1) Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»;

Грудень 2019 року

 

 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

 

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову від 26.06.2019 № 541 «Про внесення зміни до пункту 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та проєктів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

100% виконання заходу у звітному періоді.

2) Внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами).

Грудень 2019 року

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

Прийнято наказ Мінрегіону від 08.10.2019 № 234 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за № 1243/34214 та опублікований у Офіційному віснику України № 100 – 28.12.2019. З метою приведення у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами) положень наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зокрема, в частині визначення підходів щодо підготовки, оцінювання та відбору проєктів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».

100% виконання заходу у звітному періоді.

Реєстрація саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій, контроль за їх діяльністю

30.

1) Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови щодо внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»;

Грудень 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

 

 

 

 

Протягом звітного періоду розроблено проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням обєктів архітектури».

Проєкт постанови погоджено з центральними органами виконавчої влади та отримано правову експертизу Мін’юсту  (листи: Міносвіти № 1/12-3831 від 31.05.2019, МЕРТ № 3622-06/23495-03 від 05.06.2019, Мінфіну № 05220-04-5/13279 від 20.05.2019, Мін’юсту № 362/15931-26-19.8.1.5 від 29.07.2019).

У зв’язку зі зміною складу Уряду та прийняттям 17.10.2019 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» виникла необхідність повторного погодження проєкту акта із ЦОВВ та приведення у відповідність з прийнятим Законом.

50% виконання заходу у звітному періоді.

2) Внесення змін до наказів Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, від 13.05.2014 № 137, від 13.10.2014 № 282.

 

Грудень 2019 року

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

Розроблено проєкт наказу  Мінрегіону «Про внесення змін   до деяких наказів Мінрегіону» (від 25.06.2011 № 93, від 13.05.2014 № 137, від 13.10.2014 № 282). Проте, Юридичним департаментом Мінрегіону повідомлено (лист від 10.05.2019 № 9/8.1-5542-19), що прийняття наказу є передчасним до прийняття актів вищої юридичної сили.

25% виконання заходу у звітному періоді.

Здійснення функцій захисту інформації

31.

Впровадження комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем режимно-секретного органу Мінрегіону, Управління (служби) управління перс оналом, Фінансового департаменту

Протягом  2019-2020 років

Управління інформаційних технологій

 

 

Протягом звітного періоду Мінрегіоном проведено атестування двох робочих місць на відповідність комплексної системи захисту інформації у Секторі з режимно-секретної роботи. Придбано систему антивірусного захисту поштової системи.

100% виконання заходу у звітному періоді, виконання заходу здійснюється на постійній основі.

 

 

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2019-2020 роки

1.

Навчальний семінар на тему: «Виявлення в нормативних актах технічного характеру корупціогенних факторів»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

25 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 12 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

2.

Навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ї»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

20 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 9 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

3.

Навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

19 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 15 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

4.

Навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

06 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 79 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

5.

Навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

06 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 79 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

6.

Навчальний тренінг на тему: «Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

19 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 9 осіб.

100% виконання заходу у звітному періоді.

7.

Інформаційна компанія до Міжнародного дня боротьби з корупцією щодо прогресу в реалізації Мінрегіоном антикорупційних ініціатив

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

09 грудня 2019 року Сектором спільно з Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою імені                           В.Г. Заболотного організовано та проведено тематичну виставку друкованих видань з питань запобігання та протидії корупції, про що проінформовано на офіційному вебсайті Мінрегіону в підрубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» рубрики «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону.

100% виконання заходу у звітному періоді.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повернутися вгору