Звіт про виконання Антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2021 рік та реалізацію визначених у ній заходів за 9 місяців 2021 року.

25.10.2021

 

(корупційного ризику)

Найменування заходу щодо усунення корупційних ризиків

Строк

виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

(причини невиконання)

1

2

3

4

5

Розділ 1. Заходи щодо усунення корупційних ризиків

Забезпечення формування та реалізація державної політики у сфері будівництва, містобудування,

просторового планування територій та архітектури

1

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації»

 

Грудень

2021 року

Директорат просторового планування територій та архітектури

(Плащенко Є.М.)

Виконується

Розроблений Мінрегіоном проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації»:

Погоджено/погоджено без зауважень/повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій: Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством енергетики України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною інспекцією містобудування України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною судовою адміністрацією України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

погоджено із пропозиціями (пропозицією): Міністерством освіти і науки України, Державною сервісною службою містобудування України;

погоджено із зауваженнями: Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством інфраструктури України, Мінюстом.

не погоджено – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До проекту розпорядження надано зауваження та пропозиції Національним банком України.

Проект розпорядження не містить норм регуляторного характеру за результатами розгляду Державною регуляторною службою України.

Листом від 18.09.2020 №7/30/15726-20 проект розпорядження надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

За результатами правової експертизи проекту розпорядження Міністерство юстиції України надало висновок від 16.10.2020 № 46193/20285-26-20/8.1.4 із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроектувальної техніки.

Через втрату актуальності низки положень є потреба в проведенні наради із заінтересованими сторонами щодо подальшого доопрацювання проекту акта.

2

Проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту нового Національного класифікатору об’єктів містобудування благоустрою, будівель і споруд

 

Грудень

2021 року

Директорат просторового планування територій та архітектури

(Плащенко Є.М.)

Виконується

Проведено тендерні закупівлі на створення (передачу) науково-технічної розробки (НТР) «Проведення аналітичних досліджень та розроблення проекту нового національного класифікатора об’єктів містобудування, благоустрою, будівель і споруд (на заміну державного класифікатора будівель і споруд ДК 018-2000)», на виконання наказу Мінрегіону від 09.04.2021 № 89 «Про затвердження Переліків прикладних науково-технічних розробок, щодо яких здійснюватиметься фінансування у 2021 році за бюджетною програмою КПКВК 2751030» та визначено виконавця (завершення робіт – грудень 2021 р.).

3

Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва для всіх усіх учасників сфери будівельної діяльності, у т.ч. органів державної влади та місцевого самоврядування, які здійснюють надання адміністративних та інших послуг у сфері будівництва.

Грудень

2021 року

Директорат просторового планування територій та архітектури

(Плащенко Є.М.)

Виконано

Урядом прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва», якою затверджено Порядок ведення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

4

Розроблення та прийняття проекту наказу Мінрегіону «Про внесення змін до

Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами» стосовно використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою забезпечення публічності і прозорості процедури погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм.

IV квартал

2021 року

Директорат просторового планування територій та архітектури

(Плащенко Є.М.)

Виконано

Наказом Мінрегіону від 25.06.2021 року № 163 (зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.07.2021 за № 908/36530) «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 97» внесено відповідні зміни  стосовно використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва з метою забезпечення публічності і прозорості процедури погодження обґрунтованих відхилень від будівельних норм.

Забезпечення формування та реалізація державної регіональної політики

5

1) Супроводження проекту Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку» (реєстраційний номер 4200 від 08.10.2020)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Розроблення та подання Кабінету Міністрів України проекту  Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики»

1) протягом року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) II квартал  2021 року

 

1) Директорат регіональної політики,

(Подорожний В.А.)

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

(Бондарчук Н.Л.)

 

 

 

 

 

 

 

2) Директорат регіональної політики,

(Подорожний В.А.)

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

(Бондарчук Н.Л.)

Виконується

1)  Комітет ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування на своєму засіданні від 27.01.2021 розглянув проект акта та ухвалив рішення, яким запропоновано Комітету Верховної Ради України з питань бюджету, визначеному головним з підготовки і опрацювання відповідного проекту акта, якнайшвидше розглянути його та рекомендувати Верховній Раді України за результатами розгляду в першому читанні прийняти за основу. Щодо законопроекту отримано висновок Головного науково-експертного управління Верховної Ради України від 10.02.2021 та висновок Комітету з питань інтеграції України з Європейським Союзом від 17.02.2021.

У даний час зазначений проект акта готується до розгляду у Комітеті Верховної Ради України з питань бюджету.

 

Виконано

2) Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики схвалено Кабінетом Міністрів України та зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. № 5323 від 01.04.2021).

 

(8.09.2021 законопроект розглянуто на засіданні Комітету ВРУ з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування, рекомендовано ВРУ схвалити у другому читанні та в цілому.

Забезпечення формування державної політики у сфері містобудування та архітектури

6

Розроблення та подання  на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві»

I квартал

2021 року

 

 

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

(Пономаренко І.Б.)

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 17.03.2021 р. № 224 «Про внесення змін до Загальних умов укладення та виконання договорів підряду в капітальному будівництві».

7

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України
від 23 травня 2011 р. № 554»

щодо удосконалення Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури з використанням Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва

IV квартал

2021 року

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

(Пономаренко І.Б.)

Виконано

Прийнято постанову Кабінету Міністрів України від 23 червня 2021 р. № 651 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2011 р. № 554».

8

1) Розроблення та прийняття проекту наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердженням Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів»

 

 

 

 

2) Підготовка та направлення до Національного органу стандартизації звернення стосовно приведення у відповідність до законодавства ДСТУ 8907:2019 «Настанова з організації проведення експертизи проектної документації на будівництво»

1) ІV квартал 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ІІІ квартал 2021 року

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)

 

 

 

 

 

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві (Пономаренко І.Б.)

Виконується

1) Розроблений проєкт наказу Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердженням Критеріїв, яким повинні відповідати експертні організації, що здійснюють експертизу проектної документації на будівництво об’єктів» проходить внутрішнє погодження із структурними підрозділами.

На разі редакція Критеріїв підготовлена для врахування проєктом Закону України № 5655 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери містобудівної діяльності».

 

Виконано

Мінрегіоном направлено до Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» лист від 19 липня 2021 р.
№ 7/15.1/10539-21 щодо приведення положень ДСТУ 8907:2019 у відповідність до вимог постанови КМУ від 23 червня 2021 р.
№ 681 «Деякі питання забезпечення функціонування Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» у можливо стислі строки.

Листом ДП «Укрдержбудекспертиза» від
13 вересня 2021 р. № 398 поінформовано Мінрегіон що термін здійснення вказаних заходів грудень 2021 року.

Забезпечення формування державної політики у сфері поховання

9

Подання на розгляд Кабінету Міністрів України проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поховання»

IV квартал 2021 року

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування

(Ведмідь А.С.)

Виконується

Мінрегіоном розроблено законопроект «Про внесення змін до деяких законів України у сфері поховання» (далі – законопроєкт), яким буде суттєво оновлено Закон України «Про поховання та похоронну справу» та внесено необхідні зміни до Кримінального Кодексу України.

Законопроєкт було погоджено з заінтересованими органами, отримано експертний висновок Мін’юсту України та Національного агентства з питань запобігання корупції. Після узгодження численних наданих зауважень та пропозицій, зокрема зауважень НАЗК, його буде подано до Кабінету Міністрів України у встановленому законодавством порядку.

Здійснення міжнародного співробітництва у сфері житлово-комунального господарства

10

1) Проведення серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів, роз’яснювальної роботи з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

 

 

 

 

2) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства у сфері запобігання корупції та ознайомлення з нею працівників, які здійснюють попередній розгляд документів

1) Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) II квартал 2021 року

1) Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування

(Ведмідь А.С.)

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

 

 

2) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

Виконується

1) Серед працівників, які здійснюють попередній розгляд документів про включення/виключення до/з переліку проектів/пропозицій або організацій, підприємств, що беруть участь, щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги, для розвитку програм житлово-комунального господарства та муніципальної інфраструктури, було проведено відповідну роз’яснювальну роботу з питань запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції».

 

Виконано

2) Розроблено Пам’ятку для працівників Мінрегіону, які беруть участь в підготовці та розгляді документів щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги тощо щодо недопущення порушень антикорупційного законодавства, з якою ознайомлено працівників Департаменту комунальних послуг та комунального обслуговування.

Організація роботи у сфері інформаційно-аналітичних систем та захисту інформації

11

Впровадження комплексної системи захисту інформації в  інформаційних системах, що використовуються Департаментом персоналу, Фінансовим департаментом і Сектором режимно-секретної роботи.

грудень

2021 року

 

Управління інформаційних технологій

(Яковлев Р.А.)

Виконується

Комплексна система захисту інформації в інформаційних системах, що використовуються Департаментом персоналу, Фінансовим департаментом і Сектором режимно-секретної роботи в процесі розробки.

 

Внутрішній аудит

12

1)       Проведення внутрішнього аудиту аудиторською групою, колегіальне прийняття рішень в процесі написання аудиторського звіту за результатами внутрішнього аудиту.

 

 

 

 

 

 

 

2) Розміщення інформації про результати проведених внутрішніх аудитів на офіційному веб-сайті Мінрегіону.

 

1)       Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Постійно

 

 

1) Відділ внутрішнього аудиту

(Чабак О.А.

Головко Д.І.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Відділ внутрішнього аудиту

(Чабак О.А.

Головко Д.І.)

 

Виконується

1) Протягом 9 місяців 2021 року аудиторською групою проведено внутрішній плановий аудит діяльності Мінрегіону з питань планування і виконання бюджетної програми за КПКВК 2751270 «Підтримка регіональної політики України», відповідно до наказу Мінрегіону від 10.11.2020 № 274 (із змінами, про результати якого повідомлений Міністр розвитку громад та територій України, позаплановий внутрішній аудит діяльності ПАТ «КиївЗНДІЕП» за період з 01.01.2019 по 31.01.2021 (аудиторський звіт від 07.09.2021 № 24-21/2).

Станом на 30.09.2021 проводиться плановий внутрішній аудит з оцінки ефективності та результативності претензійно-позовної роботи за період з 01.01.2020 по 30.09.2021.

Виконується

2) Інформація про результати проведеного позапланового внутрішнього аудиту ПАТ «КИЇВЗНДІЕП» буде розміщена на офіційному веб-сайті Мінрегіону після розгляду Міністром аудиторського звіту.

 

Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону

13

1) Проведення перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, із залученням працівників Сектору з питань запобігання та виявлення корупції.

 

 

 

 

 

 

 

2) Розроблення та затвердження Порядку здійснення Мінрегіоном перевірок підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань ефективності використання державного майна

 

3) Розміщення інформації про результати проведених перевірок ефективності використання державного майна  підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, на офіційному вебсайті Мінрегіону

1) Протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) IV квартал 2021 року

 

 

 

 

 

 

3) Постійно

1) Відділ управління державною власністю

(Грабар О.В.),

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

 

 

 

 

 

 

2) Відділ управління державною власністю

(Грабар О.В.)

 

 

 

 

 

3) Відділ управління державною власністю

(Грабар О.В.)

Виконується

1)  Протягом 9 місяців 2021 року Відділом управління державної власності (далі – Відділ) із залученням Сектору з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) проведено 1 перевірку використання державного майна на ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція».

Крім того, Відділом взято участь у спільних перевірках з Регіональним відділенням Фонду державного майна України по м. Києву щодо ефективного використання державного майна на ДП Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УкрНДПІцивільбуд» та ПрАТ «Агрофірма «Квіти України».

 

Строк виконання заходу не настав

 

 

 

 

 

 

 

Виконується

3) Інформація про результати проведення перевірок ефективності використання державного майна підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, буде розміщена на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Фінансова діяльність

14

Проведення аналізу детальних розрахунків потреби в коштах, наданих структурними підрозділами Мінрегіону, при формуванні показників проекту державного бюджету України на 2022 рік та проекту прогнозу державного бюджету на 2022-2024 роки, їх узагальнення

Серпень – вересень

2021 року

 

Фінансовий департамент  (Касіяник А.В.)

 

 

 

Виконано

Аналіз детальних розрахунків потреби в коштах проведено, узагальнена інформація надана керівництву Мінрегіону.

З метою складання проекту Державного бюджету України на 2022 рік листом Мінрегіону від 13 серпня 2021 року № 7/35/12060-21 подано до Міністерства фінансів України показники видатків і надання кредитів загального та спеціального фондів проекту Державного бюджету на 2022 рік та 2023-2024 роки.

15

Проведення нарад з керівниками  підприємств, установ та організацій, що належать  до сфери управління Мінрегіону, щодо складання фінансових планів, перевірка фінансових планів

 III квартал 2021 року

Фінансовий департамент  (Касіяник А.В.)

 

Виконано

08 – 09 червня 2021 року проведено засідання постійно діючої комісії з розгляду проектів фінансових планів та змін до затверджених фінансових планів підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами щодо яких здійснює Мінрегіон, щодо стану виконання показників фінансового плану
за 2020 рік, І квартал 2021 року та проекту фінансового плану на 2022 рік.

16

Проведення інвентаризації (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, інвентаризаційною комісією. Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів

 

II квартал 2021 року

Фінансовий департамент  (Касіяник А.В.)

Виконується

Інвентаризацію (обстеження) матеріальних ресурсів, що підлягають списанню, інвентаризаційною комісією проведено (Протокол засідання інвентаризаційної комісії Мінрегіону з проведення інвентаризації в апараті Міністерства розвитку громад та територій України від 23.03.2021).

Перевірка встановлених норм списання та первинних документів, що є підставою для прийняття рішення про списання матеріальних ресурсів проводиться протягом року комісією Мінрегіону із прийняття, введення в експлуатацію, передачі та списання засобів, інших необоротних матеріальних активів, нематеріальних активів, запасів, до складу якої входить представник Сектору з питань запобігання та виявлення корупції. Протягом 9 місяців 2021 року складено 63 акти на списання та затверджено Державним секретарем.

Матеріально-технічне забезпечення

17

1) Проводити аналіз запасів матеріальних ресурсів та інтенсивності їх використання

 

 

 

 

2) Забезпечувати планування потреби в матеріальних ресурсах виключно на підставі обґрунтованих пропозицій структурних підрозділів

1) 1 раз у квартал

 

 

 

 

 

2) Під час планування

 

1) Секретаріат Державного секретаря Міністерства

(Костик В.В.

Смолінська Н.В.)

 

2) Секретаріат Державного секретаря Міністерства

(Костик В.В.

Смолінська Н.В.)

Виконується

1) проведено аналіз запасів матеріальних ресурсів, інтенсивність їх використання та подані пропозиції до Бюджетної декларації 2022-2024 рр. щодо закупівлі товарів, робіт, послуг.

 

Виконується

2) На підставі обґрунтованих пропозицій та заявок структурних підрозділів здійснюється планування потреби в матеріальних ресурсах.

18

Проводити контрольну звірку щодо цільового використання державного майна

1 раз у квартал

 

Секретаріат Державного секретаря Міністерства

(Костик В.В.

Смолінська Н.В.)

Виконується

Проведено аналіз цільового використання державного майна

Публічні закупівлі

19

1) Використання Модулів аналітики ВІ Prozorro та системи YouControl на етапі підготовки тендерної документації.

 

 

2) Проведення аналізу ринку та вивчення специфічності характеристик товарів, робіт чи послуг, заявлених замовником в тендерній документації, у порівнянні з іншими.

 

 

 

3) Організація участі членів тендерного комітету у тренінгах та навчальних заходах з питань публічних закупівель

 

 

4) Проведення моніторингу щодо дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель

1) Під час проведення закупівель

 

 

2) Під час проведення закупівель

 

 

 

 

 

3) Протягом року

 

 

 

 

4)  Під час проведення закупівель

1)Тендерний комітет

Уповноважена особа з публічних закупівель

(Левченко А.В.)

 

2) Уповноважена особа з публічних закупівель

(Левченко А.В.)

 

 

 

 

 

3) Сектор тендерних процедур

(Левченко А.В.)

 

 

4) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

1) Аналітичні модулі BI Prozzoro та система Youcontrol використовуються на етапі підготовки тендерної документації.

 

Виконується

2) Проведено аналіз ринку та перевірено, наскільки заявлені замовником в тендерній документації характеристики товару, роботи чи послуги є специфічними чи спеціальними у порівнянні з іншими.

За 9 місяців 2021 року Мінрегіоном проведено 100 відкритих торгів, 7 переговорних процедур, 67 закупівель без використання електронної системи.

 

Виконано

3) Члени тендерного комітету Мінрегіону (5 осіб) пройшли навчання з питань організації та здійснення закупівель за програмою «Публічні закупівлі в Україні» та отримали сертифікати 30.06.2021.

 

Виконується

4) Представником Сектору, який входить до складу тендерного комітету, проведено моніторинг дотримання вимог чинного законодавства під час здійснення публічних закупівель.

Організація роботи із запобігання та виявлення корупції

20

Запровадження моніторингових заходів контролю розгляду  звернень, в яких оскаржується діяльність посадових осіб самостійних структурних підрозділів Мінрегіону

Щоквартально

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Сектором проводиться моніторинг звернень, які надходять до Мінрегіону.

За результатами моніторингу встановлено, що протягом
9 місяців 2021 року до Мірнегіону надійшло 4845 звернень, у тому числі 146 скарг, більшість з яких стосувалися неправомірних дій, бездіяльності посадових осіб органів місцевої влади та органів місцевого самоврядування, діяльності ДАБІ, суб´єктів підприємницької діяльності, які надають послуги у сфері ЖКГ, тощо.

З усіх скарг 5 скарг від 3 заявників стосуються посадових осіб Мінрегіону: порушення правил етичної поведінки та надання неповної відповіді на звернення.

Зазначені скарги розглянуті з дотриманням вимог Закону України «Про звернення громадян», порушень з боку працівників Мінрегіону не встановлено. До розгляду зазначених скарг працівники Мінрегіону, дії яких оскаржуються, не залучалися.

21

1) Надання методичної допомоги та консультацій з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Мінрегіону

 

2) Проведення навчального заходу для  уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств з проблемних питань застосування антикорупційного законодавства

 

 

3) Проведення координаційної наради з керівниками  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань дотримання антикорупційного законодавства

1) Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Березень – квітень

2021 року

 

 

 

 

 

3) IV квартал 2021 року

 

 

1) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

 

 

 

 

2)  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

 

 

 

3) Державний секретар

(Баласинович Б.О.),

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

Виконується

1) Сектором надається методична допомога та консультації з питань організації роботи уповноважених осіб з питань запобігання корупції підприємств, установ та організацій, що належить до сфери управління Мінрегіону.

 

 

Виконано

2) В березні 2021 проведено 2 навчальних заходи для уповноважених осіб державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, на теми: «Електронне декларування 2021», «Проблемні питання застосування антикорупційного законодавства у діяльності уповноважених осіб з питань запобігання та виявлення корупції юридичних осіб публічного права».

 

Строк виконання заходу не настав

 

 

Управління персоналом

22

1) Розробка пам’ятки про персональну відповідальність за порушення законодавства та обов’язок повідомлення керівника у разі спроби протиправного впливу з боку третіх осіб та ознайомлення з пам’яткою усіх працівників  Департаменту персоналу та членів конкурсної комісії.

 

2) Моніторинг звернень фізичних або юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби

1) II квартал 2021 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)  Протягом року

 

 

1) Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

Департамент персоналу

(Писанко Л. М.)

 

 

 

 

2)  Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

Департамент персоналу

(Писанко Л. М.)

 

 

Виконано

1) Розроблено Пам’ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності працівників Департаменту персоналу Мінрегіону та відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства, з якою ознайомлено працівників Департаменту персоналу.

Розроблено Пам’ятку щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів у діяльності членів колегіальних органів Мінрегіону, з якою ознайомлено членів конкурсних комісій.

 

Виконується

2) Сектором проведено моніторинг звернень фізичних або юридичних осіб щодо можливих порушень антикорупційного законодавства в роботі конкурсних комісій з проведення конкурсного відбору на зайняття посад державної служби, за результатами якого встановлено, що до Мінрегіону за 9 місяців 2021 року надійшло 3 звернення, які стосуються проведення конкурсів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б», які оголошені та проведені в Мінрегіоні за цей період.

Порушень вимог Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648) при проведенні вищезазначених конкурсів не встановлено.

Розділ 2. Заходи з реалізації засад відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінрегіону, які здійснюються на постійній основі

1

Консультування працівників апарату Мінрегіону та державних підприємств з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Протягом звітного періоду Сектором постійно проводилась організаційна, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань дотримання вимог законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом серед працівників апарату Мінрегіону, а також державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону. За 9 місяців 2021 року Сектором надано 506 консультацій працівникам Мінрегіону та працівникам державних підприємств, а також 7 письмових роз’яснень працівникам апарату Мінрегіону.

Крім того, Сектором проведено 5 навчальних заходів для працівників Мінрегіону на теми: «Електронне декларування 2021», «Відповідальність за порушення вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції», «Обмеження щодо отримання подарунків», «Правила етичної поведінки. Відповідальність за порушення».

2

Забезпечення якісного добору персоналу на засадах прозорого та неупередженого конкурсного відбору

Протягом року

Департамент персоналу

(Писанко Л. М.)

 

 

Виконується

Конкурси на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В» проводяться в Мінрегіоні з суворим дотриманням вимог  Законів України «Про державну службу», «Про запобігання корупції» та Порядку проведення конкурсу на зайняття посад державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2016 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 18.08.2017 № 648).

Протягом звітного періоду:

– проведено 5 конкурсів (11 посад) на зайняття вакантних посад фахівців з питань реформ, визначено 7 переможців, 1 конкурс (4 посади) в стадії проведення, 295 осіб подали документи для участі у конкурсних відборах;

– проведено 8 конкурсів (39 посад) на зайняття вакантних посад державних службовців категорії «Б» та «В», визначено 52 переможці, 2 конкурси (17 посад) в стадії проведення,  подали документи для участі у  конкурсних відборах 635 осіб.

 

3

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища та посад з підвищеним корупційним ризиком у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Протягом звітного періоду Сектором організовано проведення 19 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

За результатами спеціальних перевірок підстав для відмови у призначені претендентів на відповідні посади не виявлено.

4

Проведення обов’язкового інструктажу щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону та осіб, які претендують на зайняття посад керівників державних підприємств

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Протягом 9 місяців 2021 року проведено інструктаж щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом, для 67 новопризначених працівників Мінрегіону та
5 керівників державних підприємств, що  належать до сфери управління Мінрегіону.

 

5

Моніторинг та контроль за виконанням працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Сектором протягом звітного періоду здійснювався моніторинг за виконанням працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств актів законодавства з питань етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших вимог, обмежень та заборон, передбачених Законом України «Про запобігання корупції». За дорученням Національного агентства з питань запобігання та виявлення корупції Сектором було проведено роботу з виявлення конфлікту інтересів у державних службовців категорії «А» та «Б», які працюють/працювали в апараті  Мінрегіону у 2019-2021 роках. Фактів, що можуть свідчити про порушення державними службовцями Мінрегіону вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів не виявлено.

6

Перевірка інформації, що міститься у зверненнях фізичних або юридичних осіб, засобах масової інформації, інших джерелах, у тому числі отриманої через спеціальну телефонну лінію, сторінку в мережі Інтернет, засоби електронного зв’язку Мінрегіону, щодо причетності працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Протягом 9 місяців 2021 року до Мінрегіону надійшло 3 повідомлення на електронну адресу [email protected] про можливі факти вчинення працівниками Мінрегіону та працівником державного підприємства корупційних правопорушень, 1 повідомлення на телефон Сектору про можливі факти вчинення працівниками Мінрегіону корупційних правопорушень.

За результатами розгляду зазначених повідомлень: 1 повідомлення було перенапрввлено за належністю до Національної поліції України, факти, викладені у інших повідомленнях, не знайшли підтвердження. 

7

Проведення службових розслідувань стосовно працівників апарату Мінрегіону, керівників державних підприємств, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, вжиття заходів щодо усунення таких причин та умов

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Службові розслідування стосовно працівників апарату Мінрегіону, керівників державних підприємств, які належать до сфери управління Мінрегіону, з метою виявлення причин і умов, які сприяли вчиненню корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або невиконанню вимог Закону в інший спосіб, не проводились у зв’язку з відсутністю подань спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції.

8

Запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінрегіону

Протягом року

Управління інформаційних технологій

(Яковлев Р.А.)

Виконується

Проводиться комплекс заходів щодо запобігання несанкціонованому доступу до інформації, у тому числі з обмеженим доступом, яка накопичується, зберігається та обробляється в інформаційних системах Мінрегіону.

9

Здійснення перевірки своєчасності подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, що подаються особами, які працюють (працювали) в апараті Мінрегіону, та керівниками державних підприємств у порядку, визначеному Національним агентством з питань запобігання корупції

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Відповідно до пункту 5 частини шостої статті 13¹ Закону України «Про запобігання корупції» Сектором перевірено факт своєчасності подання суб’єктами декларування декларацій. За результатами перевірки встановлено наступне: декларацію за типом «щорічна» своєчасно подали 324 працівника апарату Мінрегіону та 22 керівника державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону;

декларацію за типом «після звільнення» своєчасно подали 39 працівників апарату Мінрегіону та 3 керівника державних  підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, які звільнилися протягом 2020 року.

В ході перевірки встановлено 2 факти неподання щорічної декларації за 2020 рік 2 особами, які призначені на вакантні  посади в.о. директора державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, про що повідомлено  керівництво Мінрегіону та Національне агентство з питань запобігання корупції.

Крім того, Сектором протягом звітного періоду здійснюється перевірка факту подання декларацій особами, які призначаються чи звільняються з посад державної служби у Мінрегіоні, а також особами, які призначаються чи звільняються з посад керівників державних підприємств.

10

Забезпечення викривачам умов для здійснення повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону шляхом заохочення та формування культури повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону.

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Забезпечено функціонування внутрішніх, регулярних каналів, а також інших шляхів повідомлення про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень:

Всі працівники Мінрегіону ознайомлені з Пам’яткою для працівників Мінрегіону щодо шляхів повідомлення про корупцію та прав і гарантій захисту викривачів. Потягом звітного періоду з пам’яткою ознайомлено 67 новопризначених працівників Мінрегіону та 5 керівників державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону .

 

11

Вжиття заходів щодо захисту працівників апарату Мінрегіону, які повідомили інформацію про корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення, вчинене працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

 

Працівники апарату Мінрегіону протягом звітного періоду не повідомляли інформацію про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, вчинені працівниками апарату Мінрегіону, державних підприємств, у зв’язку з чим заходи щодо їх захисту не здійснювалися.

 

12

Опрацювання проектів наказів з основної діяльності, адміністративно-господарських питань, а також проектів наказів з кадрових питань з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Проєкти організаційно-розпорядчих актів Мінрегіону та наказів з кадрових питань щодо призначення на посади, звільнення з посади, притягнення до відповідальності візуються Сектором. Протягом
9 місяців 2021 Сектором опрацьовано 792 проєкти наказів Мінрегіону з основної діяльності та кадрових питань.

 

13

Ведення обліку працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

Протягом звітного періоду не було випадків притягнення працівників апарату Мінрегіону та державних підприємств до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень.

14

Реалізація антикорупційної програми Мінрегіону та її періодичний перегляд з урахуванням ідентифікованих ризиків

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання Антикорупційної програми Мінрегіону розглянуто пропозиції Національного агентства з питань запобігання корупції та схвалено зміни до Антикорупційної програми Мінрегіону. Наказом Мінрегіону від 02.06.2021 № 137 «Про затвердження Змін до Антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2021 рік» відповідні зміни внесено.

15

Виконання заходів щодо запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 05 жовтня 2016 року № 803-р

Протягом року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

(Саркісьян Д.Р.)

 

Виконується

Мінрегіоном продовжується виконання заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні, розроблених в рамках «Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», затверджених розпорядженням Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р. Інформацію про стан виконання заходів (листи від 05.03.2021
№ 1/25/899-21,від 08.06.2021 № 1/25/2134-21 та від 09.09.2021
№ 1/25/3264-21) направлено до Секретаріату Кабінету Міністрів України та розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону.

               

 

 

В. о. завідувача Сектору з питань запобігання
та виявлення корупції                                                                                                                                                                            Галина БРИГАС

Повернутися вгору