Звіт про виконання антикорупційної програми Мінрегіону на 2019- 2020 роки та реалізацію визначених у ній заходів

18.01.2021

 

Найменування заходу, зазначеного у антикорупційній програмі

Строк виконання заходу

Відповідальні за виконання

Стан виконання

Заходи з реалізації засад відомчої політики щодо запобігання та протидії корупції у сфері діяльності Мінрегіону

1.

Проведення серед працівників апарату Мінрегіону, підвідомчих державних підприємств організаційної та роз’яснювальної роботи із запобігання, виявлення та протидії корупції, проведення інструктажів щодо дотримання вимог, заборон та обмежень, встановлених Законом України «Про запобігання корупції» для осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону

 

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду Сектором з питань запобігання та виявлення корупції (далі – Сектор) постійно проводилась організаційна, консультаційна та роз’яснювальна робота з питань запобігання корупції серед працівників апарату Мінрегіону, а також державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – державні підприємства), шляхом надання письмових роз’яснень самостійним структурним підрозділам апарату Мінрегіону, державним підприємствам, надання індивідуальних консультацій, проведення інструктажів для новопризначених працівників апарату Мінрегіону, проведення координаційних нарад із представниками уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції державних підприємств, проведення навчальних заходів (семінарів, тренінгів) антикорупційної тематики, розміщення інформаційних повідомлень в категорії «Роз’яснення щодо застосування норм антикорупційного законодавства» розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону, а також у папці «Запобігання та протидія корупції» рубрики «Документи Мінрегіону» внутрішнього порталу Мінрегіону.

Облік наданих індивідуальних консультацій ведеться в електронному вигляді у Журналі обліку працівників, які звертаються за роз’ясненнями/консультаціями з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства. Протягом 2019-2020 років Сектором надано 352 такі консультації.

Облік проведених інструктажів з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства ведеться у Журналі проведених інструктажів для новопризначених працівників апарату Мінрегіону. У 2019-2020 роках проведено 124 інструктажі.

Облік наданих письмових роз’яснень самостійним структурним підрозділам апарату Мінрегіону ведеться Сектором в електронному вигляді у Журналі обліку роз’яснювальних листів. У 2019- 2020 роках надано 63 роз’яснення.

Облік проведених навчальних заходів (семінарів, тренінгів) ведеться в електронному вигляді у Журналі обліку проведення навчальних заходів. У 2019-2020 роках Сектором проведено 13 таких заходів.

2.

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, а також посад з підвищеним корупційним ризиком

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

На виконання Порядку проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.2015 № 171, за період 2019-2020 років Сектором організовано проведення 44 спеціальні перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань запобігання корупції.

За результатами спеціальних перевірок підстав для відмови у призначені претендентів на відповідні посади не виявлено.

3.

Надання допомоги працівникам Мінрегіону в заповненні декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду Сектором систематизовано та налагоджено процес надання суб’єктам декларування, які працюють у Мінрегіоні, практичної допомоги в заповненні декларацій та повідомлень про суттєві зміни в майновому стані, надаються роз’яснення та індивідуальні консультації з питань декларування.

З метою організації подання суб’єктами декларування декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік, видано накази Мінрегіону від 25.02.2019 № 46 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік», від 24.12.2019 № 329 із змінами, внесеними наказом Мінрегіону від 25.05.2020 № 126 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік».

Сектором забезпечено письмове інформування працівників Мінрегіону, які припинили трудові відносини з Мінрегіоном, та працівників, які перебувають у соціальних відпустках, про необхідність подання декларацій.

4.

Здійснення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працюють (працювали) в апараті Мінрегіону, входять (входили) до складу конкурсної комісії, утвореної в Мінрегіоні відповідно до Закону України «Про державну службу», декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави, відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та повідомлення Національного агентства з питань запобігання корупції про випадки неподання чи несвоєчасного подання декларацій у визначеному ним Порядку

 

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Наказом Мінрегіону від 23.05.2018 № 122 «Про перевірку факту подання декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави» затверджено Порядок взаємодії Сектору зі структурними підрозділами Мінрегіону з метою обліку суб’єктів декларування, у яких виник обов’язок подати декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави.

Протягом 2019 року Сектором здійснено перевірку фактів подання суб’єктами декларування:

–          щорічних декларацій за 2018 рік – 339;

–          декларацій після звільнення за 2018 – 34.

Про виявлення 8 фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону, проінформовано Національне агентство листами від 12.02.2019 № 7/25/2239, від 08.04.2019 № 7/25/5788-19, від 08.04.2019 № 7/25/5789-19, від 08.04.2019 № 7/25/5790-19, від 19.04.2019 № 7/25/6630-19, від 11.05.2019 № 7/25/7685-19, від 14.05.2019 № 7/25/7851-19, від 03.09.2019 № 7/25/14107.

У 2020 році Сектором здійснено перевірку фактів подання суб’єктами декларування:

–          щорічних декларацій за 2019 рік – 366;

–          декларацій після звільнення за 2019 – 70.

За результатами проведеної перевірки встановлено, що всі працівники Мінрегіону вчасно подали щорічні декларації. Разом з тим виявлено 4 факти неподання або несвоєчасного подання декларацій, особами, які звільнилися із Мінрегіону протягом 2019 року, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції листами від 11.06.2020 №7/25/9715-20, від 11.06.2020 № 7/25/9716-20, від 11.06.2020 № 7/25/9714-20, від 11.06.2020 № 7/25/9718-20.

Сектором постійно здійснюється перевірка своєчасності подання декларацій перед призначення на посади державної служби та перед звільненням у випадках припинення діяльності, пов’язаним з виконанням функцій держави.

5.

Вжиття заходів щодо запобігання та виявлення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Мінрегіону та його врегулювання, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Сектором вживаються заходи з попередження умов, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів у діяльності працівників апарату Мінрегіону шляхом проведення з ними роз’яснювальної роботи відповідно до вимог антикорупційного законодавства. Сектором поширено інформацію про навчальний онлайнкурс «Конфлікт інтересів: треба знати!» серед працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств з метою підвищення ефективності запобігання, виявлення та врегулювання конфлікту інтересів, дотримання встановлених заборон та обмежень, передбачених Законом України «Про запобігання корупції».

Мінрегіоном визначено механізм повідомлення про виникнення реального, потенційного конфлікту інтересів у керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону (доручення Міністра від 02.07.2020 № 25-97-20).

Сектором підготовлено та доведено до відома керівників державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, огляд найпоширеніших ситуацій конфлікту інтересів за рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції та матеріалами судової практики (лист Мінрегіону від 24.06.2020 № 7/25/10515-20).

Протягом звітного періоду Сектором виявлено факти можливого порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно 2 осіб, про що поінформовано Національну поліцію України та Національне агентство з питань запобігання корупції. 

6.

Виявлення сприятливих для вчинення корупційних правопорушень ризиків у діяльності посадових і службових осіб апарату Мінрегіону, на державних підприємствах та вжиття заходів з їх усунення

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Відповідно до абзаців третього та четвертого розділу IV антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2019-2020 роки Комісією з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми щоквартально здійснювався аналіз виконання антикорупційної програми та реалізації визначених у ній заходів. Звіти про виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України на 2019 -2020 роки розміщені на офіційному сайті Мінрегіону.

 

7.

Розроблення та опрацювання проєктів відомчих нормативно-правових актів з питань, формування та реалізації антикорупційної політики

 

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом 2019-2020 років Сектором розроблено 24 внутрівідомчих акти з питань запобігання корупції, а саме:

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 43 «Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 вересня 2016 року № 257»;

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків»;

наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 45 «Про внесення змін до складу Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»;
наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 46 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік»;

наказ Мінрегіону від 13.03.2019 № 64 «Про затвердження Плану заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік»;

наказ Мінрегіону від 20.03.2019 № 72 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71 (зі змінами)»;

наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 139 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019-2020 роки»;

наказ Мінрегіону від 19.08.2019 № 194 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон»;

наказ Мінрегіону від 28.08.2019 № 200 «Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 21 червня 2019 року № 138 та № 139»;

наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 217 «Про скасування наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 серпня 2019 року № 194»;

наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 218 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону»;

наказ Мінрегіону від 25.10.2019 № 248 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів»;

наказ Мінрегіону від 05.11.2019 № 259 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної та дисциплінарної комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», у Міністерстві розвитку громад та територій України»;
наказ Мінрегіону від 21.12.2019 № 325 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2018 року № 122»;

наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 329 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;

наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 330 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України»;

наказ Мінрегіону від 31.01.2020 № 20 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону»;

наказ Мінрегіону від 21.02.2020 № 53 «Про утворення Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»;

наказ Мінрегіону від 25.05.2020 № 126 «Про внесення змін до наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 24 грудня 2019 року № 329»;

наказ Мінрегіону від 25.06.2020 № 148 «Про утворення (визначення) уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції»;

наказ Мінрегіону від 02.07.2020 № 152 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2018 року № 122»;

наказ Мінрегіону від 28.10.2020 № 262 «Про внесення змін до наказу Мінрегіону 24.12.2019 № 330»;

наказ Мінрегіону від 22.12.2020 № 318 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону». 

8.

Проведення експертизи проєктів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінрегіоном, з метою виявлення корупційних чинників, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі

Всі організаційно-розпорядчі акти Мінрегіону та накази з кадрових питань щодо призначення на посади, звільнення з посади, притягнення до відповідальності обов’язково візуються Сектором Протягом 2019-2020 років Сектором опрацьовано  1468 проєктів наказів Мінрегіону з основної діяльності та кадрових питань.

9.

Інформування громадськості про здійснювані Мінрегіоном заходи щодо запобігання корупції через офіційний вебсайт Мінрегіону

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду Сектором на постійній основі забезпечено підтримку розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону.

Крім того, Мінрегіон щоквартально звітує про здійснення заходів щодо запобігання корупції на виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади». 

10.

Проведення службових розслідувань (перевірок) відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та вжиття заходів щодо притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомлення про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Працівники Сектору взяли участь у проведенні 1 службового розслідування (наказ Мінрегіону від 15.01.2019 № 2 «Про проведення службового розслідування» на підставі подання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Лабзенко Н. О. від 14.01.2019 № 24/2282).

Подання спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції щодо проведення службових розслідувань стосовно працівників Мінрегіону у 2020 році не надходили.

11.

Ведення обліку працівників апарату Мінрегіону притягнутих до відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

У 2019-2020 роках не було випадків притягнення працівників апарату Мінрегіону до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень. 

12.

Розгляд повідомлення щодо причетності працівників апарату Мінрегіону, державних підприємств, до вчинення корупційних правопорушень

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Організація роботи з повідомленнями про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, інших порушень Закону України «Про запобігання корупції» (у тому числі анонімними), внесеними викривачами, в Мінрегіоні здійснюється відповідно до розділу VIII Закону України «Про запобігання корупції», Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, затвердженого наказом Мінрегіону від 07.11.2018 № 303, зареєстрованого у Мін’юсті 25.03.2019 за № 292/33263. У Мінрегіоні визначені захищені канали для надання повідомлень про корупцію, зокрема поштою, від викривача особисто до служби діловодства, у скриньку для кореспонденції або на особистому прийомі, через офіційний вебсайт Мінрегіону, засобами електронного зв’язку або усно через телефонну «гарячу лінію». На виконання листа Національного агентства з питань запобігання корупції від 14.05.2019 № 20-19/39495/19 з метою зручного та загальнодоступного використання можливості потенційного викривача здійснити повідомлення про корупцію Мінрегіон забезпечив розміщення на головній сторінці офіційного вебсайту Міністерства банера «Повідом про корупцію».

Протягом 2019-2020 років до Мінрегіону надійшло 7 повідомлень про можливі порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Мінрегіону та державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону. Сектором розглянуто ці повідомлення відповідно до вимог законодавства.

Заходи щодо усунення виявлених корупційних ризиків

Управління органом влади

1.

Перегляд положень про самостійні структурні підрозділи, посадових інструкцій працівників апарату Мінрегіону, внесення до них необхідних змін з метою їх упорядкування, усунення дублювання завдань,  функцій, обов’язків, прав та відповідальності працівників

Протягом 2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом, керівники самостійних структурних підрозділів

 

Виконано.

Протягом 2019-2020 років положення про самостійні структурні підрозділи апарату Мінрегіону постійно переглядалися (накази Мінрегіону від 01.03.2019 № 49,
від 01.03.2019 № 50, від 01.03.2019 № 55, від 04.03.2019 № 58, від 30.09.2019 № 222, від 12.06.2020 № 136, від 08.07.2020, № 160, від 23.07.2020 № 169, від 06.08.2020 № 182, від 06.08.2020 № 183).

Переглянуто та затверджено посадові інструкції працівників апарату Мінрегіону.

Внутрішній контроль та аудит

2.

1) Проведення інструктажу щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки працівниками перед початком кожного внутрішнього аудиту;

2) Залучення представників уповноваженого підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для участі у проведенні внутрішнього аудиту в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Постійно

 

 

 

 

 

Протягом 2019-2020 років

 

Сектор внутрішнього аудиту

 

 

 

 

Сектор внутрішнього аудиту

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Інструктаж щодо неухильного дотримання правил етичної поведінки членами аудиторської групи проведено перед початком планових внутрішніх аудитів: «Оцінка ефективності планування і виконання бюджетної програми «Надання державної підтримки для будівництва (придбання) доступного житла» КПКВК 2751190; «Оцінка діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація»; «Оцінка діяльності ДП «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс»; «Оцінка діяльності Мінрегіону з питань планування і виконання бюджетної програми за КПКВК 2761600; «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам для реалізації проектів в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України»; «Оцінка діяльності  Державного підприємства «Науково-дослідний і проектний інститут містобудування»; «Оцінка діяльності Мінрегіону щодо стану укладання, продовження строку дії, розірвання контрактів з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону»; «Оцінка діяльності Мінрегіону з питань планування і виконання бюджетної програми за КПКВК 2751270; «Підтримка регіональної політики України».

Інструктаж проведено перед початком позапланових внутрішніх аудитів: «Оцінка діяльності ЗДП «Кремнійполімер»; «Оцінка діяльності ДП «ДПІ «Міськбудпроект» (м. Полтава); «Оцінка діяльності ДП «Центр будівельного та енергоефективного інжинірингу».

Залучено представників підрозділу з питань запобігання та виявлення корупції для участі у проведенні аудиту «Оцінка діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація». 

Управління персоналом

3.

1) Перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

2) Перевірка відомостей про особу, яка претендує на зайняття посади категорії «В» шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Постійно

 

 

 

 

 

 

 

 

Постійно

Управління (служба) управління персоналом

 

 

 

 

 

 

 

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду під час проведення конкурсів на зайняття посад державної служби Департаментом персоналу постійно здійснювалася перевірка поданих кандидатами на посади державної служби документів на предмет їх достовірності, звірка з оригіналами або завіреними копіями відповідних документів, а також встановлення їх відповідності кваліфікаційним вимогам.

 

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду працівники Сектору постійно перевіряли відомості про осіб, які претендують на зайняття посад категорії «В», шляхом пошуку відомостей про фізичну особу у Єдиному державному реєстрі осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (https://corruptinfo.nazk.gov.ua/).

 

4.

Здійснення контролю результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам, прийняття рішення щодо допущення до участі у конкурсі

Протягом 2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду керівництвом Департаменту персоналу постійно здійснювався контроль результатів перевірки документів, поданих кандидатами, на відповідність встановлених законом вимогам. За його результатами порушень не виявлено.

5.

Здійснення контролю за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону

Протягом 2019-2020 років

Управління (служба) управління персоналом

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду керівництвом Департаменту персоналу постійно здійснювався контроль за дотриманням процедури розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону. За його результатами порушень не виявлено.

Слід зазначити, що у 2019 році затверджено Положення про Комісію з розгляду матеріалів щодо представлення до нагородження державними, урядовими нагородами України та відомчими відзнаками Мінрегіону та склад цієї Комісії (наказ Мінрегіону від 18.11.2019 № 271).

У 2020 році затверджено Положення про відомчі заохочувальні відзнаки Мінрегіону, відповідно до яких встановлено такі відомчі заохочувальні відзнаки Мінрегіону: Подяка, Почесна грамота, нагрудний знак «Знак пошани» (наказ Мінрегіону від 04.08.2020 № 179, зареєстровано в Міністерстві юстиції України від 11.08.2020 №771/35054). 

Проведення процедур закупівель

6.

1) Перегляд тендерної документації на предмет наявності  вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників;

 

 

2) Організація участі членів Тендерного комітету Мінрегіону в навчальних заходах з питань публічних закупівель.

Постійно

 

 

 

 

 

Грудень 2019 року

Сектор тендерних процедур

 

 

 

 

 

Сектор тендерних процедур

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду Сектором тендерних процедур постійно переглядалася тендерна документація на предмет наявності вимог, що обмежують конкуренцію та призводять до дискримінації учасників. За результатами моніторингу Державної аудиторської служби України порушень у публічних закупівлях Мінрегіону не виявлено.

 

Виконано.

Сектором тендерних процедур у IV кварталі
2019 року організовано проходження 7 членами Тендерного комітету Мінрегіону курсу підвищення кваліфікації з питань організації та здійснення закупівель за програмою «Публічні закупівлі в Україні» у Центрі державних замовлень. Факт успішного проходження навчання підтверджено виданими сертифікатами. 

Організація роботи щодо запобігання та виявлення корупції

7.

Розроблення та затвердження нормативно-правового акта, що визначатиме механізм організації та проведення перевірок стану правової роботи, додержання законодавства про працю, запобігання корупції державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон

Вересень 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Порядок проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону (далі – Порядок), затверджено наказом Мінрегіону від 20.09.2019 № 218.

До Порядку наказом Мінрегіону від 01.10.2020 № 233 «Про внесення змін до Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону» внесено зміни з метою приведення у відповідність до вимог законодавства.

8.

Проведення навчальних заходів серед працівників  Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону з питань дотримання антикорупційного законодавства

Протягом 2019-2020 років

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом 2019-2020 років Сектором організовано та проведено 13 навчальних заходів антикорупційної тематики для працівників Мінрегіону, посадових осіб підприємств, установ і організації, що належать до сфери управління Мінрегіону з питань дотримання антикорупційного законодавства. 

9.

Зовнішній ризик

Підготувати звернення до Національного агентства з питань запобігання корупції з обґрунтуванням потреби вжиття заходів з усунення відповідного зовнішнього корупційного ризику та пропозиціями щодо шляхів такого усунення

Вересень 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Лист Мінрегіону від 13.09.2019 № 7/25/14684-19 з пропозиціями направлено до Національного агентства з питань запобігання корупції.

Управління документообігом

10.

Розроблення та затвердження Інструкції з діловодства за зверненнями громадян у Мінрегіоні

Серпень 2019 року

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Виконано.

Порядок розгляду звернень громадян у Міністерстві регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України затверджено наказом Мінрегіону від 27.06.2019 № 145, зареєстровано у Мін’юсті 23.07.2019 за №811/33782.

11.

1) Попередження керівників самостійних структурних підрозділів про персональну відповідальність за порушення законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації;

 

2) Розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Приймальна громадян» найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них;

 

3) Здійснення постійного моніторингу за якістю та своєчасністю надання відповідей громадянам з подальшим інформуванням керівництва Мінрегіону про виявлені порушення;

 

4) Розміщення на офіційному веб-сайті сайті Мінрегіону порядку оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Мінрегіону.

Вересень 2019 року

 

 

 

 

 

Протягом 2019-2020 років

 

 

 

 

Щомісячно

 

 

 

 

 

Вересень 2019 року

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Виконано.

Керівників самостійних структурних підрозділів Мінрегіону попереджено про персональну відповідальність за порушення чинного законодавства про звернення громадян, доступ до публічної інформації.

 

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

На офіційному вебсайті Мінрегіону в рубриці «Приймальна громадян» розміщено звіти про стан виконання запитів на публічну інформацію та інформаційні матеріали про роботу із зверненнями громадян, що надійшли до Міністерства. Крім того, періодично розміщується інформація щодо найчастіше порушених заявниками та запитувачами питань та відповідей на них.

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Щомісячно керівництву Мінрегіону подаються доповідні записки про стан виконання розгляду звернень громадян та запитів на отримання публічної інформації.

Керівникам структурним підрозділів Мінрегіону щотижнево надсилаються випереджувальна інформація про звернення/запити, які необхідно закрити.

 

 Виконано.

У розділі «Загальна інформація» офіційного вебсайту Мінрегіону розміщено порядок оскарження рішень, дій (бездіяльності) посадових осіб Міністерства.

Управління матеріальними ресурсами

12.

1) Запровадження  контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей;

 

2) Складання актів про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей.

Вересень

2019 року

 

 

 

 

Постійно

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Виконано.

Доручення керівництва Мінрегіону щодо впровадження контролю за внутрішнім переміщенням та зберіганням матеріальних цінностей видано (від 12.07.2019 № 6.2-64-19).

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом 2019 року складено 23 записи про внутрішнє переміщення матеріальних цінностей (III квартал 2019 року – 10 записів, IV квартал 2019 року – 13 записів).

Протягом 2020 року внутрішнє переміщення матеріальних цінностей не здійснювалось.

 

Управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Мінрегіону

13.

1) Надання згоди (відмови) на передачу в оренду нерухомого державного майна, а також здійснення невід’ємних поліпшень орендованого державного майна обов’язково за результатами попереднього розгляду на засіданні створеного консультативно-дорадчого органу Мінрегіону;

2) Розміщення на офіційному вебсайті Мінрегіону інформації щодо порядку денного засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону

Протягом 2019-2020 років

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2019-2020 років

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

 

 

 

 

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду Відділом управління державної власності організовано та проведено 23 засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону, за результатами засідань складено протоколи.

 

 

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Інформацію, щодо проведення засідання Комісії з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону, розміщено на офіційному вебсайті Мінрегіону у розділі «Комісія з розгляду документів стосовно питань оренди нерухомого державного майна, що належить до сфери управління Мінрегіону».

14.

Проведення обов’язкових інструктажів членів комісії з перевірки використання державного майна щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Протягом 2019-2020 років

Департамент адміністративно-організаційного забезпечення

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Відділом управління державною власністю постійно проводиться інструктаж членів комісії з перевірки використання державного майна щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства.

Протягом звітного періоду відділом управління державної власності проведено 31 перевірку використання державного майна, фінансово-господарської діяльності державних підприємств, установ, організацій, які належать до сфери управління Мінрегіону, здійснення контролю за ефективним використанням державного майна в орендних відносинах.

 

Управління фінансовими ресурсами

15.

Проведення робочої наради з керівниками самостійних структурних підрозділів Мінрегіону, з питань складання пропозицій до  бюджетного запиту

Березень 2020 року

Фінансовий департамент,

Директорат старатегічного планування та європейської інтеграції

 

Виконано.

Робочу нараду проведено.

Відповідно до статті 34 Бюджетного кодексу України для формування проекту Державного бюджету України на 2021 рік, Бюджетний запит на 2021-2023 роки складено та надано до Мінфіну 25.08.2020 за № 7/7.3/14421-20 з детальними розрахунками та обґрунтуваннями.

 

16.

Проведення робочої наради з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань складання фінансових планів

Грудень 2019 року

 

Фінансовий департамент,

Департамент адміністративно-господарського забезпечення

 

Виконано.

Робочу нараду з керівниками державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, з питань складання фінансових планів проведено.

Відповідно до вимог Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки, затвердженого наказом Мінекономіки від 02.02.2015 № 205 (зі змінами)  проведено засідання комісії та погоджено фінансові плани на 2021 рік 16 державним підприємствам і 1 акціонерному товариству та надано зведений Фінансовий план на 2021 рік до Мінекономрозвитку 20.07.2020 № 7/31.5/12436-20, Мінфіну 20.07.2020 № 7/31.5/12435-20 та ДПСУ 20.07.2020 №7/31.5/12437-20 

Формування та реалізація державної регіональної політики

17.

Розгляд та схвалення Кабінетом Міністрів України проєкту Закону України «Про стимулювання розвитку регіонів»

 

Грудень 2019 року

Директорат регіонального розвитку

Виконано частково.

Відповідно до абзацу дванадцятого підпункту 2 пункту 1 Указу Президента від 8 листопада 2019 року № 837/2019 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави» (строк виконання – до 31 грудня 2020 року) Мінрегіоном розроблено проект Закону України «Про особливості стимулювання регіонального розвитку». У зв’язку зі зміною термінології та повноважень органів місцевого самоврядування та обласних державних адміністрацій проект потребував додаткових експертних обговорень. Станом на 11.01.2021 проект Закону опрацьовується структурними підрозділами Мінрегіону та готується до направлення на погодження до заінтересованих органів. Проектом Закону передбачено зміну правових, організаційних, фінансових та інших підходів до системи стимулювання розвитку регіонів та окремих типів територій шляхом: впровадження нової термінології для визначення типів територій, які потребують особливої уваги з боку держави та застосування спеціальних механізмів та інструментів стимулювання їх розвитку (з урахуванням певних особливостей економічного розвитку, географічного розташування, екологічного стану, демографічної ситуації); запровадження стимулювання регіонального розвитку на державному та регіональному рівнях; розширення переліку інструментів стимулювання розвитку територій з обмеженими можливостями для розвитку; удосконалення механізму узгодження державних та регіональних стратегічних пріоритетів; спрощення процедури підготовки та реалізації договорів щодо регіонального розвитку; впровадження нової форми організації міжрегіонального співробітництва (договорів щодо міжрегіонального співробітництва) для реалізації спільних міжрегіональних проектів у сферах економічного розвитку, поводження з твердими побутовими відходами, громадського транспорту, що забезпечує жителів суміжних регіонів, збереження історичної спадщини та довкілля; забезпечення цільової фінансової підтримки реалізації заходів щодо стимулювання регіонального розвитку на основі програмно-цільового підходу до розв’язання проблем соціально-економічного розвитку, створення сприятливого інвестиційного середовища в регіонах та створення умов для надання державної допомоги суб’єктам господарювання, які здійснюють свою діяльність на територіях з обмеженими можливостями для розвитку.

 

Формування та реалізація державної політики у сфері житлово-комунального господарства

18.

Внесення змін до наказу Мінрегіону від 08.08.2012 № 403 «Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання» в частині удосконалення процедури погодження

Грудень 2019 року

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Виконано.

Наказ Мінрегіону від 28 квітня 2020 р. № 101 «Про затвердження Порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тисяч осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 23 червня 2020 р. за № 564/34847.

19.

Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України законопроекту щодо державного нагляду та контролю у сфері житлово-комунального господарства;

Грудень 2019 року

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Виконано частково.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства», розроблено.

У зв’язку з прийняттям Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення процедури внесення змін», яким передбачено, що зміни до Кодексу України про адміністративні правопорушення можуть вноситися виключно окремими законами, додатково був розроблений проект Закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства».

Разом з цим, 19.11.2020 у Верховній Раді України зареєстровано проекти законів України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» (реєстр. № 4403) та «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення щодо здійснення державного контролю (нагляду) у сфері житлово-комунального господарства» (реєстр. № 4403), які є аналогічними до законопроектів, розроблених Міністерством. Ініціаторами внесення законопроектів виступили народні депутати України.

У зв’язку із зазначеним, Мінрегіон здійснює супровід вищенаведених законопроектів у Верховній Раді України.

20.

Внесення змін до наказу Мінрегіону від 17.07.2018 № 175 «Про затвердження Порядку відбору проєктів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки»

Вересень 2019 року

Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики

Виконано.

Наказ Мінрегіону від 01 серпня 2019 р. № 170 «Про внесення змін до Порядку відбору проектів, спрямованих на реалізацію завдань і заходів з виконання Загальнодержавної цільової програми «Питна вода України» на 2011-2020 роки», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 19 серпня 2019 р. за № 940/33911.

Формування та реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів та енергозбереження

21.

1) Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проекту Закону України «Про енергетичну ефективність»

Грудень 2019 року

Директорат енергоефективності

Не виконано, підлягає виключенню.

У зв’язку зі зміною розподілу повноважень між Мінрегіоном та Міненерго та враховуючи лист Міненерго
від 02.12.2019 № 1.1-3-13705 стосовно визначення головним розробником проекту Закону України «Про енергетичну ефективність» Міненерго, пункт 21 підлягає виключенню.

 Формування та реалізація державної політики у сфері містобудування та архітектури

22.

Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України проєкту розпорядження «Про схвалення Концепції публічного управління у будівництві»

Грудень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Виконано частково

Проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України підготовлено, отримано пропозиції, зауваження від заінтересованих органів та сторін, з 28 грудня 2019 року по
13 січня 2020 року проведено громадське обговорення.

12.06.2020 проведено онлайн обговорення проекту розпорядження за підтримки Конфедерації будівельників України на платформі ZOOM у режимі відеоконференції.

На офіційному вебсайті Мінрегіону з 22 липня 2020 року
по 05 серпня 2020 року тривало повторне громадське обговорення проекту розпорядження, за період обговорення зауважень та пропозицій до проекту розпорядження не надходило.

Відповідно до § 40 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950, проект розпорядження надіслано для повторного погодження до заінтересованих органів та сторін.

За результатами розгляду до проекту розпорядження надано зауваження Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Асоціація міст України»; надано пропозиції Всеукраїнською асоціацією органів місцевого самоврядування «Українська асоціація районних та обласних рад».

За результатами розгляду проект розпорядження погоджено без зауважень Спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні, не підтримано Спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та погоджено Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку науки і технологій.

Проект розпорядження погоджено без зауважень/повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій: Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством енергетики України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною інспекцією містобудування України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною судовою адміністрацією України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

погоджено із пропозиціями (пропозицією): Міністерством освіти і науки України, Державною сервісною службою містобудування України;

погоджено із зауваженнями: Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру;

не погоджено – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До проекту розпорядження надано зауваження та пропозиції Національним банком України.

Проект розпорядження не містить норм регуляторного характеру за результатами розгляду Державною регуляторною службою України.

Листом від 18.09.2020 №7/30/15726-20 проект розпорядження надіслано до Міністерства юстиції України для проведення правової експертизи.

За результатами правової експертизи проекту розпорядження Міністерство юстиції України надало висновок від 16.10.2020 № 46193/20285-26-20/8.1.4 із загальною підсумковою оцінкою: відповідний із зауваженнями щодо недотримання вимог нормопроектувальної техніки.

Відповідно до пункту 6 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156) під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів повинні бути вжиті вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

Після проведення узгоджувальних процедур проект розпорядження буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України. 

Формування державної політики у сфері архітектурно-будівельного контролю та нагляду

23.

Розроблення та затвердження наказу Мінрегіону «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету забудовника»

Грудень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Виконано.

Видано наказ Мінрегіону від 02.12.2019 № 285 «Про затвердження Порядку функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності» та зареєстровано в Мін’юсті 12.12.2019 за № 1238/34209.

 

24.

Внесення змін до Порядку здійснення державного архітектурно-будівельного контролю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 23.05.2011 № 553, в частині врегулювання порядку прийняття рішення стосовно притягнення до відповідальності забудовників, у разі їх відсутності на об’єкті будівництва

Грудень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Виконано частково.

Мінрегіоном розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо удосконалення діяльності органів державного архітектурного-будівельного контролю» та оприлюднено з метою громадського обговорення на офіційному вебсайті Мінрегіону.

Погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених норм безпеки у спосіб, не передбачений будівельними нормами

25.

Внесення змін до Порядку погодження Мінрегіоном обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами, щодо доповнення Переліком положень будівельних норм, у погодженні відхилень від яких Мінрегіон відмовляє заявникам

Липень 2019 року

Департамент містобудування, архітектури та планування територій

Виконано.

Мінрегіоном розроблено та видано наказ від 01.03.2019 № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», який зареєстровано в Мін’юсті 21.05.2019 за № 539/33510.

 

Організація нормування у будівництві

26.

Перегляд державних будівельних норм з метою усунення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики

Протягом 2019-2020 років

Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку

 

 

 

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом 2019-2020 років затверджено 17 ДБН та Змін ДБН, а саме:

– ДБН В.1.2-4:2019 «Інженерно-технічні заходи цивільного захисту» (ДСК);

– Зміна № 4 ДБН В.2.2-5-97 «Будинки і споруди. Захисні споруди цивільного захисту» (ДСК);

– Зміна № 1 ДБН В.2.3-4:2015 «Автомобільні дороги. Частина І. Проектування. Частина ІІ. Будівництво»;

– ДБН В.2.2-16:2019 «Культурно-видовищні та дозвіллєві заклади»;

– ДБН В.2.2-41:2019 «Висотні будівлі. Основні положення»;

– ДБН В.2.2-15:2019 «Житлові будинки. Основні положення»;

– ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування та забудова територій»;

– Зміна № 2 ДБН В.2.2 18:2007 «Будинки і споруди. Заклади соціального захисту населення»;

– Зміна № 2 ДБН В.2.4-2-2005 «Полігони твердих побутових відходів. Основні положення проектування»;

– Зміна № 2 ДБН Б.2.2-5:2011 «Благоустрій територій»;

– Зміна № 2 ДБН В.1.2-2:2006 «Навантаження і впливи. Норми проектування»;

– Зміна № 1 ДБН В.1.2-6-2008 «Основні вимоги до будівель і споруд. Механічний опір та стійкість»;

– Зміна № 1 ДБН В.2.6-160:2010 «Сталезалізобетонні конструкції. Основні положення»;

– Зміна № 1 ДБН В.2.6-98:2009 «Бетонні та залізобетонні конструкції. Основні положення»;

– Зміна № 2 ДБН В.2.2-25:2009 «Підприємства харчування (заклади ресторанного господарства)»;

– Зміна 1 ДБН В.2.5-76:2014 «Автоматизовані системи раннього виявлення загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення»;

– Зміна № 1 ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання». 

Організація правової роботи

27.

Проведення юридичної експертизи нормативно-правових актів з метою встановлення наявності або відсутності дискреційних повноважень

Протягом 2019-2020 років

Юридичний департамент

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду проведено юридичну експертизу 720 нормативно-правових актів, опрацьовано 590 проєктів наказів з основної діяльності, опрацьовано та завізовано 187 проєктів аналізів регуляторного впливу до проектів регуляторних актів Мінрегіону та 220 проєктів звітів відстежень результативності (базових, повторних, періодичних) регуляторних актів, прийнятих Мінрегіоном Правових норм, що встановлюють дискреційні повноваження, не виявлено.

28.

Проведення аналізу проєктів договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення у разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг з використанням електронної системи закупівель

Протягом 2019-2020 років

Юридичний департамент,

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконання заходу здійснювалося на постійній основі.

Протягом звітного періоду здійснено аналіз проєктів договорів на наявність/відсутність умов, що можуть сприяти вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення, завізовано 345 договорів.

 Ведення Реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії суб’єктів господарювання

29.

Внесення змін до наказу Мінрегіону  24.04.2017 № 94 «Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процедурі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії»

Вересень 2019 року

Департамент економіки систем життєзабезпечення

Виконано.

Розроблено та прийнято наказ Міністерства розвитку громад та територій України від 17.11.2020 № 280 «Про організацію ведення реєстру теплопостачальних та теплогенеруючих  організацій, підприємств централізованого водопостачання та водовідведення, що беруть участь у процесі врегулювання заборгованості за спожиті енергоносії».

Формування та реалізація державної політики з питань впровадження пріоритетних проєктів регіонального розвитку, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності державної політики з цього питання

30.

1) Внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку»;

 

2) Внесення змін до наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» (із змінами).

Грудень 2019 року

 

 

 

 

 

Грудень 2019 року

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

 

 

 

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

 

 

Виконано.

Кабінетом Міністрів України прийнято постанову
від 26.06.2019 № 541 «Про внесення зміни до пункту 7 Порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку та проєктів – переможців «Всеукраїнського громадського бюджету, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку».

 

 

Виконано.

Прийнято наказ Мінрегіону від 08.10.2019 № 234 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітня 2015 року № 80» зареєстрований у Міністерстві юстиції України 13.12.2019 за № 1243/34214 та опублікований у Офіційному віснику України № 100 – 28.12.2019. З метою приведення у відповідність із постановою Кабінету Міністрів України 18.03.2015 № 196 «Деякі питання державного фонду регіонального розвитку» (із змінами) положень наказу Мінрегіону від 24.04.2015 № 80 «Питання підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проєктів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку», зокрема, в частині визначення підходів щодо підготовки, оцінювання та відбору проєктів-переможців «Всеукраїнського громадського бюджету».

Реєстрація саморегулівних організацій у сфері архітектурної діяльності та внесення відомостей про них до державного реєстру саморегулівних організацій, контроль за їх діяльністю

31.

1) Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проєкту постанови щодо внесення змін до постанови  Кабінету Міністрів України від 23.05.2011
№ 554 «Деякі питання професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури»;

 

 

 

2) Внесення змін до наказів Мінрегіону від 25.06.2011 № 93, від 13.05.2014 № 137, від 13.10.2014 № 282.

 

 

 

 

 

Грудень 2019 року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Грудень 2019 року

 

 

 

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

 

 

 

 

 

 

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві

 

 

Виконано частково

Розроблено проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), повязаних із створенням об´єктів архітектури».

У зв’язку із прийняттям 17.10.2019 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю» виникла необхідність доопрацювання  проекту акта з метою приведення у відповідність з зазначеними прийнятими актами.

Наразі доопрацьований проект постанови  знаходиться на погодженні у Мінекономрозвитку та Мінцифри (лист Мінрегіону від 30.12.2020 № 7/15.2-20718-20), а також у ДРС (лист Мінрегіону від 04.01.2021 № 7/15.2/72-21).

 

Виконано частково.

Розроблено проект наказу Мінрегіону «Про внесення змін до деяких наказів Мінрегіону» (від 13.05.2014 № 137, від 13.10.2014 № 282, скасування наказу від 25.06.2011 № 93).

У зв’язку із прийняттям 17.10.2019 Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва» та постанови Кабінету Міністрів України від 13.03.2020 № 219 «Про оптимізацію органів державного архітектурно-будівельного контролю» проект наказу доопрацьовано з метою приведення у відповідність з прийнятими актами.

Доопрацьований проект наказу погоджено із структурними підрозділами Мінрегіону та 09.11.2020 отримано висновок Юридичного департаменту Мінрегіону, знаходиться на підпису у керівництва Мінрегіону.

Здійснення функцій захисту інформації

32.

Впровадження комплексної системи захисту інформації автоматизованих систем режимно-секретного органу Мінрегіону, Управління (служби) управління персоналом, Фінансового департаменту

Протягом 2019-2020 років

Управління інформаційних технологій

 

 

Виконано частково.

Протягом звітного періоду Мінрегіоном проведено атестування двох робочих місць на відповідність комплексної системи захисту інформації у Секторі з режимно-секретної роботи. Замінено активне мережеве обладнання у приміщеннях на вул. Велика Житомирська, 9, вул. Ділова, 24 та велика зала Мінрегіону. Налаштовано серверні та клієнтські частини антивірусного забезпечення ESET Endpoint. Переписано політики безпеки облікових записів працівників Міністерства, замінено політики безпеки wi-fi мережі згідно до рекомендацій Держспецзв’язку «Щодо запобігання та протидії кібератакам». Удосконалено можливості моніторингу контролю автентифікації користувачів на ПК.

Навчальні заходи та заходи з поширення інформації щодо програм антикорупційного спрямування на 2019-2020 роки

1.

Навчальний семінар на тему: «Виявлення в нормативних актах технічного характеру корупціогенних факторів»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

25 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 12 осіб.

 

2.

Навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування ї»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

20 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 9 осіб.

 

3.

Навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції»

III квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

19 вересня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 15 осіб.

 

4.

Навчальний тренінг на тему: «Етичні стандарти поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

06 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 79 осіб.

 

5.

Навчальний тренінг на тему: «Дотримання законодавства про конфлікт інтересів та інших обмежень щодо запобігання корупції»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

06 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 79 осіб.

 

6.

Навчальний тренінг на тему: «Проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності органу влади»

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

19 грудня 2019 року проведено відповідний навчальний захід. В якому взяли участь 9 осіб. 

7.

Інформаційна компанія до Міжнародного дня боротьби з корупцією щодо прогресу в реалізації Мінрегіоном антикорупційних ініціатив

IV квартал 2019 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

09 грудня 2019 року Сектором спільно з Державною науковою архітектурно-будівельною бібліотекою імені В.Г. Заболотного організовано та проведено тематичну виставку друкованих видань з питань запобігання та протидії корупції, про що проінформовано на офіційному вебсайті Мінрегіону в підрубриці «Інформаційно-довідкові матеріали» рубрики «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайту Мінрегіону. 

8.

Навчальний семінар на тему: «Особливості електронного декларування. Відповідальність за порушення вимог фінансового контролю»

І квартал 2020 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Сектором проведено 5 навчальних заходів на зазначену тему 20.02.2020, 25.02.2020, 27.02.2020, 03.03.2020, 05.03.2020 у яких взяли участь 122 особи.

 

9,

Навчальний семінар на тему: «Проведення оцінки корупційних ризиків в діяльності Мінрегіону

ІV квартал 2020 року

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Виконано.

Сектором проведено 1 навчальний захід на зазначену тему 30.12.2020 у якому взяли участь 46 осіб.

 

Повернутися вгору