Наказ Мінрегіону від 21.02.2020 № 53 «Про утворення Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»

04.03.2020

МІНІСТЕРСТВО

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 21.02.2020 р.

Київ

53

 

Про утворення Комісії з питань оцінки вартості дарунка,

вирішення питання щодо можливості його використання,

місця та строку зберігання

Відповідно до частини третьої статті 23 Закону України «Про запобігання корупції», Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195, підпункту 3 пункту 6, пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), з метою оцінки вартості дарунків, вирішення питання щодо можливості їх використання, місця та строку зберігання

НАКАЗУЮ:

 1. Утворити Комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, у складі згідно з додатком.
 2. Затвердити Положення про Комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, що додається.
 3. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 19 квітня 2018 року № 98 «Про утворення Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 25 лютого 2019 року № 45 «Про внесення змін до складу Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України».

 1. Контроль за виконанням цього наказу покласти на державного секретаря Войтовича О.
Віце-прем’єр-міністр України – Міністр розвитку громад та територій України                                                                                                                                                   Денис ШМИГАЛЬ

 

Додаток

до наказу Міністерства розвитку громад та територій України

21 лютого 2020 року № 53

 

Склад

Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання

 

Войтович

Олег Михайлович

 

державний секретар Міністерства розвитку громад та територій України, голова Комісії

 

Гуріна

Ольга Михайлівна

 

завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Мінрегіону, секретар Комісії

Члени Комісії:

Живило

Галина Володимирівна

 

 

Пікуща

Тетяна Миколаївна

 

Сколота

Ірина Володимирівна

 

 

 

Плахотна                           Тетяна Володимирівна

 

 

головний спеціаліст відділу фінансування програм житлово-комунального господарства Фінансового департаменту Мінрегіону

 

т.в.о. начальника Відділу протокольного забезпечення міжнародного співробітництва

 

заступник директора департаменту – начальник відділу адміністративного забезпечення Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення

 

головний спеціаліст відділу оцінки нерухомості, рухомого майна і майнових прав Управління оцінки майна та майнових прав Департаменту оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності Фонду державного майна України (за згодою)

 

Топольськова

Ганна Олексіївна

 

 

заступник начальника відділу нормативно-правової роботи‚ експертизи проектів актів з питань будівництва Юридичного департаменту

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства розвитку громад та територій України

21 лютого 2020 року № 53

ПОЛОЖЕННЯ

про Комісію з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання

 1. Це Положення визначає порядок створення, завдання, загальні організаційні та процедурні засади діяльності Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання (далі – Комісія).
 2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, Положенням про Міністерство розвитку громад та територій України та цим Положенням.
 3. Комісія утворюється з метою оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання, одержаного особою, уповноваженою на виконання функцій держави, яка працює у Мінрегіоні, під час проведення офіційних заходів.
 4. Оцінка вартості дарунка здійснюється відповідно до законів України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» та наказу Міністерства фінансів України від 12 жовтня 2010 року № 1202 «Про затвердження національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1017/18312.
 5. Керівництво роботою Комісії здійснює її голова.
 6. Голова Комісії організовує її роботу і є відповідальним за виконання покладених на Комісію функцій. Голова Комісії визначає функції кожного члена Комісії.
 7. Персональний склад Комісії затверджуються наказом Мінрегіону.
 8. Зміни до складу Комісії вносяться за поданням голови Комісії та оформлюються наказом Мінрегіону.
 9. Організаційною формою роботи Комісії є засідання, яке проводиться протягом місяця з дати передачі дарунка до Мінрегіону відповідно до Порядку передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи організаціям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 року № 1195.
 10. Засідання Комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні більшість її членів.
 11. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на засіданні її членів.

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

 1. Комісія приймає рішення на підставі наявних документів, акта приймання-передачі дарунка, з урахуванням думки фахівців з оцінки майна.
 2. Рішення Комісії оформляється протоколом, який підписує голова і секретар Комісії.
 3. Рішення Комісії у триденний строк з дати його прийняття затверджується наказом Мінрегіону.
 4. У разі незгоди з рішенням Комісії окрема думка члена Комісії зазначається в протоколі засідання.
 5. Основними завданнями Комісії є:

1) оцінка вартості дарунка;

2) вирішення питання можливості використання дарунка;

3) визначення місця зберігання дарунка;

4) вирішення питання строку зберігання дарунка.

 1. Голова Комісії:

1) веде засідання Комісії;

2) вносить на розгляд керівника органу пропозиції щодо змін у складі Комісії;

3) підписує протоколи засідань Комісії;

4) засвідчує своїм підписом інші документи, що складаються за результатами засідань Комісії.

 1. Секретар Комісії:

1) веде та оформляє протоколи засідань Комісії;

2) забезпечує оперативне інформування членів Комісії щодо організаційних питань її діяльності;

3) за дорученням голови Комісії виконує іншу організаційну роботу.

 1. Члени Комісії:

1) зобов’язані додержуватись норм законодавства, Положення про Комісію;

2) об’єктивно та неупереджено вирішувати питання щодо оцінки вартості, можливості використання, місця та строку зберігання дарунка.

 

Завідувач Сектору з питань

запобігання та виявлення корупції                                                                                                                                                                                                                                            Ольга Гуріна

Повернутися вгору