Наказ Мінрегіону від 22.12.2020 № 318 “Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону”

22.12.2020


МІНІСТЕРСТВО
РОЗВИТКУ  ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

Н А К А З

від 22 .  12 . 2020 р.                                                                         № 318
  Київ 

Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», Методології оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.12.2016 року № 126, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 28.12.2016 року за № 1718/29848,

НАКАЗУЮ:

1. Провести оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства розвитку громад та територій України з метою підготовки Антикорупційної програми Мінрегіону на 2021рік.

2. Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України, утвореній наказом Мінрегіону від 24.12.2019 року № 330 (у редакції наказу Мінрегіону від 28.10.2020 року № 262) (далі – Комісія):

провести ідентифікацію та оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону;

підготувати звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону;

підготувати пропозиції до проєкту Антикорупційної програми Мінрегіону на 2021 рік.

3. Керівникам структурних підрозділів Мінрегіону забезпечити невідкладне надання Комісії інформації, необхідної для виконання оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону.

4. Відділу взаємодії із засобами масової інформації забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Мінрегіону.

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр                                                                                   Олексій ЧЕРНИШОВ

Повернутися вгору