Наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 330 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України»

09.01.2020

тризуб

МІНІСТЕРСТВО

РОЗВИТКУ ГРОМАД ТА ТЕРИТОРІЙ УКРАЇНИ

 

НАКАЗ

 

від  24.12.2019 р. Київ 330

Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків
та моніторингу виконання антикорупційної програми
Міністерства розвитку громад та територій України

 

Відповідно до статті 19 Закону України «Про запобігання корупції», постанови Кабінету Міністрів України від 2 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», пункту 8 Положення про Міністерство розвитку громад та територій України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 квітня 2014 року № 197 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 25 вересня 2019 року № 850), керуючись Методологією оцінювання корупційних ризиків у діяльності органів влади, затвердженою рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02 грудня 2016 року № 126, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 грудня 2016 року за № 1718/29848, Методичними рекомендаціями щодо підготовки антикорупційних програм органів влади, затвердженими рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 19 січня 2017 року № 31,

НАКАЗУЮ:

1. Утворити Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України у складі згідно з додатком.

2. Затвердити Положення про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Комісія), що додається.

3. Відділу взаємодії із засобами масової інформації (Цибенко О.О.) забезпечити оприлюднення цього наказу на офіційному вебсайті Мінрегіону.

4. Визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 25 квітня 2017 року № 97 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 31 жовтня 2017 року № 284 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 12 березня 2018 року № 53 «Про внесення змін до складу Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 18 жовтня 2018 року № 277 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71»;

наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 20 березня 2019 року № 72 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71».

5. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Міністр  Альона БАБАК

       

Додаток
до наказу Міністерства розвитку громад та територій України
24.12.2019 року № 330 

СКЛАД
Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України 

Негода
В’ячеслав Андронович
заступник Міністра розвитку громад та територій України, голова комісії
Веха
Юлія Сергіївна
заступник директора Юридичного департаменту – начальник відділу нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань будівництва, заступник голови комісії
Гуріна
Ольга Михайлівна
завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції, секретар комісії
Члени комісії:
Бондарчук
Надія Леонідівна
 директор Департаменту впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку
Величко
Оксана Володимирівна
 координатор урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції», член Ради РПР (за згодою)
Воскобійник
Олена Петрівна
 керівник експертної групи проектування у будівництві Директорату технічного регулювання у будівництві
Забарний
Андрій Михайлович
завідувач Сектору внутрішнього аудиту
Заря
Андрій Федорович
заступник начальника управління житлової політики – начальник відділу моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики
Литвинчук
Марина Юріївна
керівник експертної групи сталого розвитку населених пунктів Директорату просторового планування територій та архітектури
Мельніченко
Алла Валеріївна
заступник директора Фінансового департаменту – начальник відділу бухгалтерського обліку та звітності – заступник головного бухгалтера
Міхайліді
Павло Миколайович
голова Громадської ради при Мінрегіоні (за згодою)
Пономаренко
Ірина Борисівна
начальник Управління ціноутворення‚ економіки та договірних відносин у будівництві
Фугель
Лариса Мар’янівна
директор Департаменту адміністративно-організаційного забезпечення
Хоцянівська
Наталія Володимирівна
директор Департаменту економіки систем життєзабезпечення
Худяков
Юрій Федорович
експерт урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» (за згодою)
Шаршов
Сергій Іванович
генеральний директор Директорату з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою
Штендера
Микола Миколайович
заступник начальника Управління (служби) управління персоналом – начальник відділу роботи з персоналом апарату та державних підприємств

 

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції   Ольга ГУРІНА

                                                                                                                                                                                                                                           

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства розвитку громад та територій України
24.12.2019 року № 330

 

Положення
про Комісію з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України

 

1. Комісія з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Комісія) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом Мінрегіону.

2. Це Положення визначає завдання та функції Комісії, а також регулює питання організації діяльності Комісії.

3. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Національного агентства з питань запобігання корупції, Положенням про Міністерство розвитку громад та територій України та цим Положенням.

4. Основними завданнями Комісії є:

1) проведення оцінки корупційний ризиків у діяльності Мінрегіону;

2) розроблення за результатами проведеної оцінки пропозицій щодо усунення виявлених корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону;

3) підготовка пропозицій до проекту річної антикорупційної програми Мінрегіону;

4) координація та моніторинг виконання річної антикорупційної програми Мінрегіону.

5. Основні функції Комісії відповідно до покладених на неї завдань:

1) здійснює планування діяльності з проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону та подає відповідний план на затвердження голові Комісії. За необхідності переглядає цей план на різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків;

2) проводить аналіз зовнішнього та внутрішнього середовища Мінрегіону з метою виявлення ризиків у нормативно-правових актах та організаційно-управлінській діяльності Мінрегіону;

3) організовує шляхом використання різних джерел отримання інформації для ідентифікації (виявлення) корупційних ризиків;

4) здійснює ідентифікацію (виявлення) корупційних ризиків;

5) у встановленому порядку здійснює оцінку корупційних ризиків;

6) готує звіт за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону та пропозиції щодо заходів із усунення (зменшення рівня) виявлених корупційних ризиків;

7) на підставі проведеної оцінки корупційних ризиків розробляє пропозиції до проекту антикорупційної програми Мінрегіону;

8) координує виконання щорічної антикорупційної програми Мінрегіону;

9) не рідше ніж один раз на квартал проводить моніторинг виконання річної антикорупційної програми Мінрегіону;

10) не рідше ніж один раз на півріччя проводить оцінку ефективності виконання щорічної антикорупційної програми Мінрегіону;

11) готує, у разі необхідності, пропозиції щодо здійснення в установленому порядку корегування річної антикорупційної програми Мінрегіону;

12) взаємодіє з громадськими організаціями, об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з питань, віднесених до компетенції Комісії;

13) здійснює за дорученням керівництва Мінрегіону інші повноваження.

6. Комісія для виконання покладених на неї завдань має право:

1) заслуховувати представників структурних підрозділів апарату Мінрегіону, державних підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, щодо яких Мінрегіон здійснює управління корпоративними правами держави (далі – державні підприємства), з питань, що належать до компетенції Комісії, давати їм відповідні доручення, необхідні для розв’язання питань, що належать до компетенції Комісії;

2) одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів апарату Мінрегіону, державних підприємств, інформацію, необхідну для виконання поставлених перед Комісією завдань;

3) залучати в установленому законодавством порядку до роботи Комісії працівників структурних підрозділів апарату Мінрегіону, державних підприємств, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу;

4) вносити керівництву Мінрегіону пропозиції щодо вдосконалення у Міністерстві роботи з питань запобігання і протидії корупції;

5) залучати для забезпечення своєї діяльності матеріальні ресурси Мінрегіону.

7. Склад Комісії затверджується наказом Мінрегіону. До складу Комісії входять голова, заступник голови, секретар та члени Комісії.

Комісію очолює голова Комісії, який має заступника. У разі відсутності голови Комісії його обов’язки виконує заступник голови.

До складу Комісії включаються особи, які знають особливості діяльності Мінрегіону, а також представники служби управління персоналом, бухгалтерської та юридичної служб, структурного підрозділу внутрішнього аудиту, уповноваженого підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції, представники громадськості та експертного середовища (за згодою).

На різних етапах проведення оцінки корупційних ризиків до роботи комісії можуть в установленому законодавством порядку залучатися інші працівники структурних підрозділів Мінрегіону, інших державних органів (за згодою їх керівників), які не входять до її складу, але можуть надати інформацію для здійснення об’єктивної та якісної оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону.

8. Голова Комісії:

1) організовує роботу Комісії та забезпечує для цього необхідні умови;

2) затверджує робочий план з проведення оцінки корупційних ризиків;

3)  визначає перелік питань для розгляду на засіданні Комісії;

4) забезпечує усім присутнім на засіданні членам Комісії можливість узяти участь в обговоренні питань порядку денного та висловити свою думку.

9. Секретар Комісії:

1) готує проекти порядку денного засідання Комісії;

2) інформує членів Комісії та запрошених осіб про дату, час і місце проведення засідання Комісії та порядок денний;

3) оформлює протоколи засідання Комісії;

4) готує інші документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії.

10. Засідання Комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини її членів.

11. Основною формою роботи Комісії є засідання, які проводяться відповідно до затвердженого плану роботи Комісії або в разі потреби, але не рідше одного разу на квартал.

12. Рішення Комісії приймається простою більшістю голосів, яке оформлюється протоколом засідання. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови Комісії.

13. У протоколі зазначається список присутніх на засіданні Комісії, питання, які розглядалися, та рішення, прийняті за результатами обговорення відповідного питання, із зазначенням результатів голосування.

14. Кожен член Комісії має право внести до протоколу свої пропозиції та зауваження з питання, яке розглядалося на засіданні.

15. Протокол засідання Комісії оформляється протягом двох робочих днів, підписується головою та секретарем Комісії. Копія протоколу доводиться до відома всіх членів Комісії.

16. Рішення Комісії, прийняті в межах її повноважень, мають рекомендаційний характер.

 

Завідувач Сектору з питань запобігання та виявлення корупції   Ольга ГУРІНА

 

Повернутися вгору