Конфлікт інтересів: поняття, основні його складові та порядок дій у разі виникнення

03.07.2020

Міністерство розвитку громад та територій України звернулось до керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, з листом, щоби вкотре нагадати про необхідність неухильного виконання вимог антикорупційного законодавства посадовими особами юридичних осіб публічного права. Роз’яснюємо, коли ситуацію можна охарактеризувати, як “конфлікт інтересів” та що робити в таких випадках.

Що таке конфлікт інтересів

Конфлікт інтересів виникає, коли протиріччя між приватним інтересом та службовими чи представницькими повноваженнями впливають на об’єктивність або неупередженість прийняття рішення, вчинення чи невчинення дій під час виконання службових повноважень. Найчастіше (але не виключно) приватний інтерес пов’язаний із сімейними відносинами або ухваленням керівником рішень стосовно себе.

Наприклад, в юридичній особі публічного права працює донька директора цього підприємства. Звісно, він хоче піклуватися про близьку йому людину. Цим і зумовлюється його приватний інтерес. 

Якщо директор підприємства має повноваження приймати рішення, наприклад, щодо преміювання своєї доньки, яка працює керівником відділу на цьому підприємстві, – це потенційний конфлікт інтересів. Тобто потенційний конфлікт інтересів виникає, коли посадова особа має службові повноваження, пов’язані із вчиненням/невчиненням дій, прийняттям рішень стосовно близької особи.

Якщо ж керівник підприємства реалізовує службові повноваження стосовно близької особи – це реальний конфлікт інтересів. Тобто якщо директор підприємства затвердить видати премію своїй доньці, то це реальний конфлікт інтересів. І тоді подібні дії керівника – це правопорушення. 

Аналогічно, якщо цей директор підприємства видасть наказ щодо преміювання себе без погодження з органом управління, він порушить вимоги Закону України «Про запобігання корупції». Така ситуація – також реальний конфлікт інтересів. 

Якщо, наприклад, директор укладає цивільно-правові договори від імені свого підприємства на виконання певної роботи або надання послуг з фізичною особою-підприємцем, яка є його племінником, – це також реальний конфлікт інтересів.

До того ж у цих ситуаціях керівник підприємства порушує вимоги щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – він не повідомив про наявність конфлікту інтересів та прийняв рішення  в умовах реального конфлікту інтересів. Це – адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. 

Як діяти, якщо виник конфлікт інтересів

Керівнику необхідно постійно перевіряти, чи не потрапляє в коло його повноважень приватний інтерес, адже навіть звичні на перший погляд дії та рішення можуть мати ознаки конфлікту інтересів.

Якщо посадова особа не впевнена, чи існує у неї конфлікт інтересів, вона має право звернутися за роз’ясненням до Національного агентства з питань запобігання корупції і зачекати з подальшими діями до отримання  відповідного роз’яснення.

Якщо конфлікт інтересів виник, необхідно невідкладно повідомити про це вищого керівника або Національне агентство з питань запобігання корупції та не вчиняти жодних дій чи рішень до врегулювання ситуації. 

Законом України «Про запобігання корупції» чітко визначено способи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів. Крім того, завжди можна  самостійно врегулювати конфлікт інтересів, позбувшись приватного інтересу. В такому випадку необхідно надати підтверджуючі документи безпосередньому керівнику або керівнику органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади.

Якщо конфлікт інтересів має постійний характер і його неможливо врегулювати в інший спосіб, доведеться вдатися аж до звільнення особи. А безпосередній керівник або керівник органу, до повноважень якого належить звільнення/ініціювання звільнення з посади, якому стало відомо про конфлікт інтересів підлеглого, зобов’язаний вжити заходи врегулювання протягом двох робочих днів з моменту отримання такого повідомлення.

Якщо в діях керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, буде виявлений конфлікт інтересів і він не буде врегульований самостійно, до вказаних посадових осіб необхідно буде застосувати заходи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, в тому числі у вигляді звільнення з посади.

Конфлікт інтересів регулюється статтями 28-36 Закона України «Про запобігання корупції»

Повернутися вгору