Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні за березень-травень 2021 року.

09.06.2021

В Мінрегіоні організація виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» відбувається відповідно до затвердженого Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні, в основу якого покладено заходи, розроблені в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

 

1) Захід № 70. Розроблення проекту концепції публічного управління у галузі будівництва, яка передбачатиме: єдність та публічність дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання; інформаційну інтеграцію містобудівного, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; розвиток та розширення повноважень саморегулівних організацій.

Станом на 01 червня 2021 року розроблений Міністерством розвитку громад та територій України проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» (далі – проєкт Концепції):

погоджено/погоджено без зауважень/повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій: Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством енергетики України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною інспекцією містобудування України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною судовою адміністрацією України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

погоджено із пропозиціями (пропозицією): Міністерством освіти і науки України, Державною сервісною службою містобудування України;

погоджено із зауваженнями: Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством інфраструктури України;

не погоджено – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До проекту Концепції надано зауваження та пропозиції Національним банком України.

Міністерством юстиції України проведено правову експертизу проекту та надано висновок від 16.10.2020 № 46193/20285-26-20/8.1.4.

Відповідно до пункту 6 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156) під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів повинні бути вжиті вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

Після проведення узгоджувальних процедур проєкт Концепції буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

 

2) Захід № 71. Забезпечення відкритості і прозорості роботи з відбору та моніторингу інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

Відповідно до наказу Мінрегіону від 30.10.2020 № 266 «Питання експлуатації інформаційно-аналітичної системи Державного фонду регіонального розвитку» розпочато наступний етап дослідної експлуатації інформаційно-аналітичної системи.

На новому онлайн ресурсі зареєстровано регіональних адміністраторів, яким надано доступ до адміністрування сторінок нового публічного порталу державного фонду регіонального розвитку, зареєстровано представників регіональних комісій (голів, секретарів, членів), триває реєстрація регіональних комісій, які здійснюватимуть оцінку проєктів.

За результатами проведених попередніх конкурсних відборів регіонами в Мінрегіоні 18.02.2021 та 04.03.2021 відбулися засідання Комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, за результатами яких розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.04.2021 № 297-р «Про інвестиційні програми і проекти регіонального розвитку, що можуть реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку» затверджено до фінансування
295 проектів із обсягом фінансування 4339,9 млн. грн.

Загалом через зазначену інформаційно-аналітичну систему у 2020-2021 роках забезпечено здійснення відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок державного фонду регіонального розвитку в 2021 році та відбувається відбір проектів, що плануються до реалізації у 2022 році.

Також, з метою надання методичної та практичної допомоги користувачам нової інформаційно-аналітичної системи регіональним адміністраторам було надіслано відеоінструкції щодо роботи адміністративної та публічної частини системи, оцінювання проектів. В рубриках «Про ДФРР» та «Як подати проект» було розміщено алгоритм подання проектів, здійснення їх відбору за рахунок державного фонду регіонального розвитку та відповідні відеоінструкції для заявників з детальною інформацією щодо необхідних дій для реєстрації в системі та подання проектів.

Представниками Мінрегіону постійно здійснюється надання телефонних консультацій з проблемних питань, які виникають під час реєстрації заявників та подання проектів.

Наразі розробником продовжує здійснюватися технічна підтримка функціонування інформаційно-аналітичної системи та її удосконалення в частині моніторингового блоку, а саме підготовки та форсування звітності та аналітики на підставі даних з онлайн платформи, можливості проведення аналізу використання коштів тощо.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 20.09.2019 № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» Мінрегіоном розроблені:

проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку», який схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 08.10.2020 № 4200;

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» (щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики), який схвалений Кабінету Міністрів України та зареєстрований у Верховній Раді України 01.04.2021 за № 5323. Законопроєкт схвалений Верховною Радою України у першому читанні 01.06.2021.

Повернутися вгору