Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні за грудень 2020-лютий 2021

09.03.2021

В Мінрегіоні організація виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 05 жовтня 2016 року № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади» відбувається відповідно до затвердженого Плану здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні, в основу якого покладено заходи, розроблені в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції».

1) Захід № 70. Розроблення проекту концепції публічного управління у галузі будівництва, яка передбачатиме: єдність та публічність дозвільних процедур та усієї інформації у будівництві, перетворення містобудівного кадастру на єдине публічне джерело її отримання; інформаційну інтеграцію містобудівного, Державного земельного кадастру, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, геопросторових даних технічної інвентаризації та обліку об’єктів нерухомого майна, єдиного адресного реєстру; розвиток та розширення повноважень саморегулівних організацій.

Станом на 01 березня 2021 року розроблений Міністерством розвитку громад та територій України проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації» (далі – проєкт Концепції):

погоджено/погоджено без зауважень/повідомлено про відсутність зауважень і пропозицій: Міністерством фінансів України, Міністерством охорони здоров’я України, Міністерством цифрової трансформації України, Міністерством енергетики України, Державною архітектурно-будівельною інспекцією України, Державною інспекцією містобудування України, Державним агентством автомобільних доріг України, Державною судовою адміністрацією України, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг;

погоджено із пропозиціями (пропозицією): Міністерством освіти і науки України, Державною сервісною службою містобудування України;

погоджено із зауваженнями: Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, Міністерством внутрішніх справ України, Міністерством культури та інформаційної політики України, Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, Державною службою України з питань геодезії, картографії та кадастру, Міністерством інфраструктури України;

не погоджено – Міністерством розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України.

До проекту Коцепції надано зауваження та пропозиції Національним банком України.

Міністерством юстиції України проведено правову експертизу проекту та надано висновок від 16.10.2020 № 46193/20285-26-20/8.1.4.

Відповідно до пункту 6 § 33 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1156) під час опрацювання проекту акта Кабінету Міністрів повинні бути вжиті вичерпні заходи для врегулювання розбіжностей (проведені узгоджувальні процедури, консультації, наради, робочі зустрічі тощо).

Після проведення узгоджувальних процедур проєкт Концепції буде подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

2) Захід № 71. Забезпечення відкритості і прозорості роботи з відбору та моніторингу інвестиційних програм і проєктів, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, шляхом внесення відповідних змін до законодавства.

Відповідно до наказу Мінрегіону від 30.10.2020 № 331 «Питання експлуатації інформаційно-аналітичної системи Державного фонду регіонального розвитку» розпочато наступний етап дослідної експлуатації інформаційно-аналітичної системи.

На новому онлайн-ресурсі зареєстровано регіональних адміністраторів, яким надано доступ до адміністрування сторінок нового публічного порталу державного фонду регіонального розвитку, зареєстровано представників регіональних комісій (голів, секретарів, членів), триває реєстрація регіональних комісій, які здійснюватимуть оцінку проєктів.

Членами регіональних комісій здійснено оцінювання проектів на 2021 рік. З метою надання методичної допомоги щодо здійснення зазначеного оцінювання за участі представників компанії-розробника, Мінрегіону та регіональних адміністраторів було проведено онлайн-навчання.

За результатами проведених попередніх конкурсних відборів регіонами в Мінрегіоні 18.02.2021 відбулося засідання Комісії для оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку за результатами якого було підготовлено проект розпорядження Кабінету Міністрів України стосовно затвердження таких проектів.

Через зазначену інформаційно-аналітичну систему у 2020-2021 роках забезпечено здійсннення відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що фінансуватимуться за рахунок державного фонду регіонального розвитку в 2021 році.

Також, з метою надання методичної та практичної допомоги користувачам нової інформаційно-аналітичної системи регіональним адміністраторам було надіслано відеоінструкції щодо роботи адміністративної та публічної частини системи, оцінювання проектів. В рубриках «Про ДФРР» та «Як подати проект» було розміщено алгоритм подання проектів, здійснення їх відбору за рахунок державного фонду регіонального розвитку та відповідні відеоінструкції для заявників з детальною інформацією щодо необхідних дій для реєстрації в системі та подання проектів.

Представники Мінрегіону постійно надають телефонні консультації з проблемних питань, які виникають під час реєстрації заявників та подання проектів.

Крім того, на виконання Указу Президента України від 20 вересня 2019 року № 713 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення економічного зростання, стимулювання розвитку регіонів та запобігання корупції» Мінрегіоном розроблені:

проєкт Закону України «Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення ефективності використання коштів державного фонду регіонального розвитку», який схвалено Урядом та зареєстровано у Верховній Раді України 08.10.2020 № 4200;

проєкт Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про засади державної регіональної політики» (щодо комплексного удосконалення системи формування та реалізації державної регіональної політики), який листом Мінрегіону від 21.02.2021 № 1/36,1/651-21 подано на розгляд Кабінету Міністрів України.

Повернутися вгору