Звіт про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні (грудень 2018 року – лютий 2019 року)

11.03.2019

Мінрегіон у партнерстві з представниками інститутів громадянського суспільства та експертами в рамках Урядово-громадської ініціативи «Разом проти корупції» продовжує реалізовувати заходи щодо запобігання корупції у сфері діяльності Мінрегіону.

У 2018 році Мінрегіон повністю завершив реалізацію заходу № 68 Перегляд державних будівельних норм з метою виключення положень, що є предметом регулювання нормативно-правових актів, та положень, які зумовлюють корупційні ризики. За результатами здійснення зазначеного заходу в минулому році Мінрегіон затвердив 16 державних будівельних норм та змін до них:

ДБН В.1.2-14:2018 «Загальні принципи забезпечення надійності та конструктивної безпеки будівель і споруд» (наказ Мінрегіону від 02.08.2018 № 198);

ДБН В.2.6-33:2018 «Конструкції зовнішніх стін із фасадною теплоізоляцією. Вимоги до проектування» (наказ Мінрегіону від 02.08.2018 № 199);

ДБН В.2.1-10:2018 «Основи і фундаменти будівель та споруд. Основні положення» (наказ Мінрегіону від 02.08.2018 № 200).

ДБН В.2.2-9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення» (наказ Мінрегіону від 28.09.2018 № 260).

ДБН В.2.3-19:2018 «Споруди транспорту. Залізниці колії 1520 мм. Норми проектування» (наказ Мінрегіону від 28.09.2018 № 261).

ДБН В.2.5-20:2018 «Газопостачання» (наказ Мінрегіону від 15.11.2018 № 305).

ДБН В.2.3-7:2018 «Споруди транспорту. Метрополітени» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 311).

ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (наказ Мінрегіону від 29.11.2018 № 327).

Зміна № 1 ДБН В.2.5-64-2012 «Внутрішній водопровід та каналізація. Частина I. Проектування. Частина II. Будівництво» (наказ від 25.09.2018 № 251);

Зміна № 2 ДБН В.2.3-15:2007 «Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів» (наказ Мінрегіону від 25.09.2018 № 252);

Зміна № 1 ДБН В.2.5-75-2013 «Каналізація. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (наказ від 25.09.2018 № 253);

Зміна № 1 ДБН В.2.5-56-2014 «Системи протипожежного захисту» (наказ від 25.09.2018 № 254);

Зміна № 1 ДБН В.2.5-74-2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування» (наказ від 25.09.2018 № 255);

Зміни № 1 ДБН В.2.2-20:2008 «Готелі» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 312).

Зміни № 1 ДБН В.2.2-23:2009 «Будинки і споруди. Підприємства торгівлі» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 313).

Зміни № 1 ДБН В.1.1-12:2014 «Будівництво у сейсмічних районах України» (наказ Мінрегіону від 20.11.2018 № 314).

Крім того, протягом звітного періоду Мінрегіон прийняв наказ від 01.03.2019 № 48 «Про внесення змін до Порядку погодження Міністерством регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України обґрунтованих відхилень від будівельних норм, що забезпечують дотримання встановлених вимог безпеки до будівель і споруд у спосіб, не передбачений будівельними нормами», який наразі подано для проведення державної реєстрації до Міністерства юстиції України.

Слід зазначити, що 5 лютого 2019 року проект Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності на 2019-2030 роки схвалено на засіданні Редакційної колегії (протокол від 05.02.2019) та передано до Мінрегіону.

Із черговим звітом про здійснення заходів щодо запобігання корупції в Мінрегіоні можна ознайомитись тут.

Повернутися вгору