План роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України на 2020 рік

18.12.2019

 

з/п

Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці, співвиконавці Очікуваний результат
(за необхідності)
Спосіб контролю, відмітка про виконання
1. Проведення підсумкового узагальнення стану виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Сектор) щодо запобігання і виявлення корупції на 2019 рік до 1 лютого Працівники Сектору Звіт про виконання плану роботи Сектору щодо запобігання і виявлення корупції на 2019 рік складено та затверджено керівництвом Мінрегіону
2. Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) інформації щодо діяльності Сектору щопівроку Працівники Сектору Інформацію надано

 

3. Подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, відповідно до статті 20 Закону України «Про запобігання корупції» до 15 лютого Працівники Сектору Інформацію надано

 

4. Подання до Міністерства інформаційної політики інформації про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік для узагальнення до 15 лютого Завідувач Сектору Інформацію про стан виконання плану заходів подано до Міністерства інформаційної політики

 

5. Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення Міністру відповідних пропозицій I квартал
(березень)
Працівники Сектору Зміни до наказу Мінрегіону від 21.06.2019 №138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» внесено
6. Розроблення та внесення змін до Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-2020 роки, затвердженої наказом Мінрегіону від 21.06.2019 №139 I квартал
(березень)
Працівники Сектору Зміни до наказу Мінрегіону внесено
7. Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Комісія) протягом року Завідувач Сектору

 

Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії складено
8. Консультування працівників апарату Мінрегіону з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства у разі звернення Працівники Сектору Кількість працівників, які зверталися за наданням роз’яснень/консультацій
9. Ведення обліку звернень працівників Мінрегіону щодо отриманням роз’яснень/консультацій щодо застосування антикорупційного законодавства протягом року Працівники Сектору 100% звернень щодо отримання роз’яснень/консультацій внесено до відповідного журналу
10. Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Мінрегіону та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що вжиті для його врегулювання постійно Працівники Сектору Заходи вжито, керівництво Мінрегіону та Національного агентства поінформовано
11. Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працють (працювали) або входять (входили) до складу утвореної в апараті Мінрегіону конкурсної комісії, декларації особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (дала – декларація) у строки встановлені чинним законодавством Працівники Сектору 1.Розроблено та затверджено наказ Мінрегіону «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;
2. Поінформовано суб’єктів декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону про обов’язок подання декларацій;
3. Доповідну записку про результати перевірки підготовлено та надано керівництву Мінрегіону.
 

 

12. Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави (далі – декларація), у визначеному законодавством порядку протягом року Завідувач Сектору Підготовлено та надіслано до Національного агентства повідомлення про всі виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларації
13. Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію протягом року Працівники Сектору Кількість попереджених осіб
14. Проведення інструктажів для  новопризначених працівників апарату Мінрегіону та керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» постійно Працівники Сектору 100% новопризначених працівників апарату Мінрегіону та керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону  охоплено інструктажем
15. Розроблення та внесення змін до Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Мінрегіону, затвердженого наказом Мінрегіону від  07.11.2018 №303, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 292/33263 II квартал
(червень)
Працівники Сектору Зміни до наказу внесено та зареєстровано в Мін’юсті
16. Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Мінрегіону у терміни встановлені чинним законодавством Працівники Сектору Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» розглянуто відповідно до вимог Закону
17. Розроблення та внесення змін до Правил етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону, затвердженого наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2018 № 1093/32545 II квартал
(червень)
Працівники Сектору Зміни до наказу внесено та зареєстровано в Мін’юсті
18. Подання до Кабінету Міністрів України та розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону звіту про здійснення заходів щодо запобігання корупції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016-р № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади») до 9 березня
до 9 червня
до 9 вересня
до 9 грудня
Працівники Сектору Звіт про здійснення зазначених заходів подано до Кабінету Міністрів України та опубліковано на  офіційному веб-сайті Мінрегіону
19. Розроблення (участь в розробленні) внутрівідомчих актів, доручень з питань запобігання корупції у разі необхідності Працівники Сектору Кількість прийнятих актів (наказів, доручень тощо)
20. Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством у разі необхідності Працівники Сектору Кількість проведених спеціальних перевірок стосовно зазначених осіб
21. Проведення внутрішнього погодження наказів Мінрегіону з основної діяльності, а також проектів наказів з кадрових питань щодо призначення (прийняття), переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників протягом року Завідувач Сектору

 

100% проектів наказів Мінрегіону опрацьовано
22. Проведення прямої телефонної «Гарячої лінії» та особистого прийому громадян за окремим графіком Завідувач Сектору Забезпечено функціонування телефонної «Гарячої лінії», підвищено довіру громадян та відкритість Мінрегіону
23. Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Мінрегіону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб у разі необхідності за дорученням керівництва Працівники Сектору Кількість проведених службових розслідувань (перевірок), а також дисциплінарних проваджень, які стосувалися питань запобігання та виявлення корупції
24. Участь у проведенні перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до наказу Мінрегіону від 20.09.2019 № 218 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону» протягом року Працівники Сектору Кількість проведених перевірок в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства
25. Проведення навчальних заходів з питань запобігання корупції протягом року за окремим графіком Працівники Сектору Навчальні заходи проведено згідно зі встановленим планом  

 

26. Координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції утворених (визначених) на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, надання їм методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства постійно Працівники Сектору Кількість надісланих листів в рамках координації
27. Інформування громадськості про здійснювані Сектором заходи щодо запобігання корупції через офіційний веб-сайті Мінрегіону (періодичне оновлення рубрики «Запобігання та протидія корупції») постійно Працівники Сектору Кількість розміщених інформаційних матеріалів
28. Проведення інформаційної кампанії присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією до 9 грудня Працівники Сектору Інформаційні заходи проведено
29. Ведення обліку працівників апарату Міністерства, а також державних підприємств притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень постійно Завідувач Сектору Кількість осіб, притягнутих у звітному періоді до відповідальності за корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення
30. Розробка та подання на затвердження плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України щодо запобігання корупції на 2021 рік до 15 грудня Завідувач Сектору План роботи затверджено керівництвом Мінрегіону
    Повернутися вгору