Звіт про виконання плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України на 2019 рік

03.02.2020
№ з/п Зміст заходу Термін виконання Відповідальні виконавці, співвиконавці Очікуваний результат
(за необхідності)
Спосіб контролю, відмітка про виконання
1.

Проведення підсумкового узагальнення стану виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Сектор) на 2018 рік

до 15 січня

Завідувач

Сектору

Звіт про виконання плану роботи Сектору на 2018 рік затверджено керівництвом Мінрегіону

Виконано
14 січня 2019 року першим заступником Міністра Негодою В.А. затверджено Звіт про виконання плану роботи Сектору на 2018 рік, який опубліковано на офіційному вебсайті Мінрегіону у рубриці «Плани та звіти уповноваженого підрозділу щодо запобігання і виявлення корупції» розділу «Запобігання та протидія корупції».

2.

Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Комісія)

 

протягом року

Завідувач

Сектору

Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії складено

Виконано
На виконання наказу Мінрегіону від 25.02.2019 № 44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону» Комісія провела у 2019 році оцінку корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону з метою підготовки Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-2020 роки. Протягом звітного періоду Сектором забезпечено роботу Комісії, а саме: складено 5 протоколів засідань комісії (№ 1 від 26.03.2019, № 2 від 02.04.2019, № 3 від 14.05.2019, № 4 від 22.08.2019, № 5 від 16.10.2019).

3. Підготовка та подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Антикорупційна програма)

 

I-II квартал Працівники Сектору 1. Антикорупційна програма затверджена наказом Мінрегіону
2. Антикорупційна програма подана на погодження до Національного агентства 
Виконано
Антикорупційна програма затверджена наказом Мінрегіону від 21.06.2019 № 139 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019-2020 роки». Листом Мінрегіону від 24.06.2019 № 7/25/10125-19 Антикорупційну програму направлено на погодження до Національного агентства з питань запобігання корупції. Національне агентство своїм рішенням від 26.07.2019 № 2171 погодило Антикорупційну програму. За результатами розгляду пропозицій Національного агентства до Антикорупційної програми були внесені зміни (наказ Мінрегіону від 28.08.2019 № 200 «Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 2 червня 2019 року № 138 та № 139»).
4. Подання до Міністерства інформаційної політики інформації про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік для узагальнення

 

до 15 лютого

Завідувач

Сектору

Інформація про стан виконання плану заходів подано до Міністерства інформаційної політики

 

Виконано
Листом Мінрегіону від 15.02.2019 № 7/25/2525-19 Сектором надіслано інформацію про стан виконання плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2018 рік до Міністерства інформаційної політики.
5. Подання до Кабінету Міністрів України та розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону звіту про здійснення заходів щодо запобігання корупції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016-р № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади») до 9 березня
до 9 червня
до 9 вересня
до 9 грудня
Працівники Сектору Звіт про здійснення зазначених заходів подано до Кабінету Міністрів України та опубліковано на  офіційному веб-сайті Мінрегіону Виконано
Мінрегіон щоквартально звітує про здійснення зазначених заходів до Кабінету Міністрів України (листи від 06.03.2019 №1/25/2968-19; від 07.06.2019 №1/25/6088-19; від 09.09.2019 №1/25/13836-19; від 05.12.2019 №1/25/151/10/19).
6. Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Мінрегіону у терміни встановлені чинним законодавством Працівники Сектору Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» розглянуто відповідно до вимог Закону

 

Виконано
Протягом звітного періоду Сектором розглянуто 4 повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (від 07.10.2019 № Д-4141, від 17.10.2019 № К-4322, від 06.11.2019 № І-3332/5,                від 04.11.2019 № Г-74/14).
7. Розроблення (участь в розробленні) внутрівідомчих актів з питань запобігання корупції у разі необхідності Працівники Сектору Кількість прийнятих актів (наказів, доручень, методичних рекомендацій тощо) Виконано
Протягом звітного періоду Сектором розроблено 17 внутрівідомчих актів з питань запобігання корупції, а саме:
наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 43 «Про внесення зміни до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 20 вересня 2016 року № 257»;
наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 44 «Про проведення оцінки корупційних ризиків»;
наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 45 «Про внесення змін до складу Комісії з питань оцінки вартості дарунка, вирішення питання щодо можливості його використання, місця та строку зберігання»;
наказ Мінрегіону від 25.02.2019 № 46 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2018 рік»;
наказ Мінрегіону від 13.03.2019 № 64 «Про затвердження Плану заходів Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік»;
наказ Мінрегіону від 20.03.2019 № 72 «Про внесення змін у додаток до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05 квітня 2017 року № 71 (зі змінами)»;
наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України»;
наказ Мінрегіону від 21.06.2019 № 139 «Про затвердження Антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2019-2020 роки»;
наказ Мінрегіону від 19.08.2019 № 194 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон»;
наказ Мінрегіону від 28.08.2019 № 200 «Про внесення змін до наказів Мінрегіону від 21 червня 2019 року № 138 та № 139»;
наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 217 «Про скасування наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 19 серпня 2019 року № 194»;
наказ Мінрегіону від 20.09.2019 № 218 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону»;
наказ Мінрегіону від 25.10.2019 № 248 «Про врегулювання потенційного конфлікту інтересів»;
наказ Мінрегіону від 05.11.2019 № 259 «Про затвердження Порядку повідомлення про наявність реального чи потенційного конфлікту інтересів членом конкурсної та дисциплінарної комісій, утворених відповідно до Закону України «Про державну службу», у Міністерстві розвитку громад та територій України»;
наказ Мінрегіону від 21.12.2019 № 325 «Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 23 травня 2018 року № 122»;
наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 329 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;
наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 330 «Про утворення Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства розвитку громад та територій України».
Крім того, підготовлені такі доручення керівництва Мінрегіону:
доручення першого заступника Міністра Негоди В.А. від 26.03.2019 № 25-35-19 стосовно надання керівниками самостійних структурних підрозділів Мінрегіону пропозицій до робочого плану оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону;
доручення першого заступника Міністра Негоди В.А. від 05.04.2019 № 25-43-19 стосовно проведення ідентифікації та оцінки корупційних ризиків;
доручення Міністра від 21.03.2019 № 25-33-19 стосовно виконання плану заходів, передбачених розпорядженням КМУ від 05.10.2016 № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;
доручення заступника Міністра Негоди В.А. від 20.09.2019 № 25-78-19 стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства, в частині спільної роботи близьких осіб;
доручення Міністра від 27.09.2019 № 25-79-19 стосовно виконання плану заходів, передбачених розпорядженням КМУ від 05.10.2016  № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»;
доручення Міністра від 30.10.2019 № 25-95-19 стосовно розгляду пропозицій, наданих Урядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції»;
доручення Міністра від 25.11.2019 № 25-102-19 стосовно підготовки детальних планів виконання  антикорупційних заходів, запропонованих Урядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції»;
доручення Міністра від 23.12.2019 № 25-124-19 стосовно виконання антикорупційних заходів, запропонованих Урядово-громадською ініціативою «Разом проти корупції».
8. Забезпечення проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством у разі необхідності Працівники Сектору Кількість проведених спеціальних перевірок стосовно зазначених осіб Виконано
Протягом звітного періоду Сектором проведено 11 спеціальних перевірок стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством.
9. Проведення експертизи проектів нормативно-правових актів, організаційно-розпорядчих документів, що видаються Мінрегіоном, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень протягом року

Завідувач Сектору

Кількість проведених експертиз проектів актів Виконано
Протягом звітного періоду  Сектором опрацьовано – 732 проєкти наказів з основної діяльності та кадрових питань.
10. Проведення прямої телефонної «Гарячої лінії» та особистого прийому громадян за окремим графіком Завідувач Сектору Забезпечено функціонування телефонної «Гарячої лінії», підвищено довіру громадян та відкритість Мінрегіону Виконано
Протягом звітного періоду працівники Сектору щомісячно проводили телефонну «Гарячу лінію» та особистий прийом громадян згідно із затвердженими графіками.
11. Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Мінрегіону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб у разі необхідності за дорученням керівництва Працівники Сектору Кількість проведених службових розслідувань (перевірок), а також дисциплінарних проваджень, які стосувалися питань запобігання та виявлення корупції Виконано
Протягом звітного періоду працівники Сектору взяли участь у проведенні 1 службового розслідування (наказ Мінрегіону від 15.01.2019 № 2 «Про проведення службового розслідування» на підставі подання старшого слідчого СУ ГУНП в Київській області Лабзенко Н.О. від 14.01.2019 № 24/2282).
12. Участь в межах компетенції у проведенні внутрішнього аудиту апарату Мінрегіону, державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства за дорученням

керівництва

Працівники Сектору Кількість проведених внутрішніх аудитів в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства Виконано
Протягом звітного періоду працівники Сектору взяли участь у плановому аудиті відповідності та фінансовому аудиті діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація») в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства (наказ Мінрегіону                              від 01.08.2019 № 172 «Про проведення планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності Державного підприємства «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроект-реставрація»).
13. Надання самостійним структурним підрозділам апарату Мінрегіону, а також окремим працівникам роз’яснень/консультацій щодо застосування антикорупційного законодавства у разі необхідності Працівники Сектору Кількість наданих роз’яснень/консультацій Виконано
Протягом звітного періоду Сектором надано 21 письмове роз’яснення/консультацію самостійним структурним підрозділам Мінрегіону щодо застосування антикорупційного законодавства (листи від 11.01.2019 №9/25-264, від 22.01.2019 № 9/25-777, від 25.01.2019 № 9/25-958, від 11.02.2019 № 9/25-1681, від 13.02.2019 № 9/25-1851, від 25.02.2019 б/н, від 28.02.2019 № 9/25-2641, від 07.05.2019 № 9/25-5444, від 05.06.2019 № 9/25-6625, від 27.06.2019 № 9/25-7493-19, від 24.07.2019 б/н, від 18.09.2019 № 9/25-10232, від 17.10.2019 № 9/25-11412, від 28.10.2019 б/н, від 04.11.2019 б/н, від 15.11.2019 б/н, від 26.11.2019 б/н, від 03.12.2019 № 9/25-13913, від 04.12.2019 № 9/25-13956, від 10.12.2019 б/н, від 16.12.2019 б/н.
14. Введення обліку працівників, які зверталися за роз’ясненнями/ консультаціями протягом року Працівники Сектору Ведення журналу обліку працівників, які зверталися за наданням роз’яснень/консультацій Виконано
Протягом звітного періоду Сектором проконсультовано 357 працівників, які зверталися за наданням роз’яснень/консультацій. Відповідний журнал обліку ведеться.
15. Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування протягом року Працівники Сектору Кількість попереджених осіб Виконано
Протягом звітного періоду Сектором забезпечено попередження 46 осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування.
16. Проведення навчання з питань запобігання та виявлення корупції протягом року за окремим графіком Працівники Сектору Кількість проведених навчань Виконано
Протягом звітного періоду проведено 10 навчальних заходів для державних службовців апарату Мінрегіону та посадових осіб державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, акціонерних товариств, щодо яких Міністерство здійснює управління корпоративними правами.
17. Проведення інструктажів для  новопризначених працівників апарату Мінрегіону щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції» постійно Працівники Сектору 100% новопризначених працівників апарату Мінрегіону охоплено інструктажем Виконано
Протягом звітного періоду Сектором проведено 69 інструктажів для  новопризначених працівників апарату Мінрегіону.
18. Координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції утворених (визначених) на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, надання їм методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства постійно Працівники Сектору Кількість проведених заходів, наданих консультацій/роз’яснень Виконано
Протягом звітного періоду Сектором надано 7 письмових консультацій (листи від 23.01.2019 № 7/25/981-19, від 12.02.2019 № 8/25/292-19, від 14.02.2019 № 8/25/310-19, від 01.03.2019 № 8/25/473-19, лист від 19.06.2019 № 7/25/9803-19, від 23.10.2019 № 8/25/4096-19,  від 28.10.2019 № 8/25/4185-19).
19. Забезпечення періодичного оновлення інформації розміщеної на офіційному веб-сайті Мінрегіону в рубриці «Запобігання та протидія корупції»

 

постійно Працівники Сектору Кількість розміщених інформаційних матеріалів Виконано
Протягом звітного періоду Сектором розміщено 24 інформаційні матеріали у рубриках «Інформаційно-довідкові матеріали» та «Роз’яснення щодо застування норм антикорупційного законодавства» розділу «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайт Мінрегіону.
20. Проведення інформаційної кампанії присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією до 9 грудня Працівники Сектору Інформаційні заходи проведено Виконано
До Міжнародного дня боротьби з корупцією Сектором було організовано навчальний тренінг з питань дотримання антикорупційного законодавства за участі представника Національної поліції України, який відбувся 06.12.2019. У заході взяли участь 79 слухачів. Крім того, Сектором у приміщені Мінрегіону 09.12.2019 проведено тематичну виставку.
21. Проведення процедури перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону декларацій особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування у строки встановлені чинним законодавством Працівники Сектору 1. Складено доповідну записку керівництву Мінрегіону про результати  перевірки

 

2. У випадку виявлення фактів неподання або несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону інформування Національного агентства

Виконано
Сектором складено доповідні записки керівництву Мінрегіону стосовно результатів перевірки факту подання декларацій від 08.02.2019 № 9/25-1605, від 04.04.2019 № 9/25-4346, від 17.04.2019 № 9/25-4754, від 10.05.2019 № 9/25-5557, від 14.05.2019 № 9/25-5683, від 02.09.2019 № 9/25-9495.
Про виявлення фактів неподання та несвоєчасного подання декларацій суб’єктами декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону, проінформовано Національне агентство листами від 12.02.2019 № 7/25/2239, від 08.04.2019 № 7/25/5788-19, від 08.04.2019 № 7/25/5789-19, від 08.04.2019 № 7/25/5790-19, від 19.04.2019 № 7/25/6630-19, від 11.05.2019 № 7/25/7685-19, від 14.05.2019 № 7/25/7851-19, від 03.09.2019 № 7/25/14107.
22. Ведення обліку працівників апарату Міністерства, а також державних підприємств притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень постійно Завідувач Сектору Організовано ведення обліку осіб, притягнутих до відповідальності за корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення Виконано
Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.
23. Вжиття заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяння його усуненню, контроль дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів постійно Працівники Сектору Кількість осіб щодо яких виявлено факти конфлікту інтересів та порушення інших обмежень щодо запобігання корупції Виконано
Протягом звітного періоду Сектором виявлено факт конфлікту інтересів стосовно 1 особи, про що поінформовано Національну поліцію України та Національне агентство з питань запобігання корупції листом Мінрегіону від 20.09.2019 № 7/25/14958-19.
24. Інформування державних службовців апарату Мінрегіону, керівників державних підприємств про зобов’язання щодо передачі в управління іншій особі належних їм підприємств та/чи корпоративних прав у порядку встановленому законом у разі необхідності Працівники Сектору 100% працівників поінформовано Виконано
Протягом звітного періоду всі новопризначені працівники Мінрегіону та керівники державних підприємств ознайомлені із обов’язком передачі в управління іншій особі належних їм підприємств та/чи корпоративних прав у порядку встановленому законом.
25. Погодження призначення керівників уповноваженого підрозділу (уповноважених осіб) підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону

 

у разі

звернення

Завідувач Сектору Кількість матеріалів, які надійшли на погодження, скільки з них було погоджено Виконано
Протягом звітного періоду до Сектору надійшло 3 подання (лист ДП «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» від 21.01.2019 № 37, лист ДП «Державний науково-дослідний інститут будівельних конструкцій» від 03.06.2019 №206-950, лист ДСФУ «Державний фонд сприяння молодіжному будівництву» від 14.08.2019 № 1278/08 (згідно з листом Держмолодьжитла цей лист не розглядався по суті)),
За результатами розгляду наданих документів завідувачем Сектору погоджено кандидатури  претендентів на посади уповноважених осіб (лист Сектору від 23.01.2019 № 7/25/1004-19 щодо Лєвіна А.В. (ДП УКРНДПІЦИВІЛЬБУД») та лист Сектору від 11.06.2019 № 8/25/1380-19 щодо Любічевої Н.О. (ДП «НДІБК»).
26. Розробка, погодження та подання на затвердження плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України на 2020 рік до 15 грудня Завідувач Сектору План роботи затверджено керівництвом Мінрегіону Виконано
13 грудня 2019 року заступник Міністра Негода В.А. затвердив План роботи Сектору щодо запобігання корупції на                   2020 рік, який опубліковано на офіційному вебсайті Мінрегіону у рубриці «Плани та звіти уповноваженого підрозділу щодо запобігання і виявлення корупції» розділу «Запобігання та протидія корупції».

 

 

Повернутися вгору