Звіт про виконання плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України за 2020 рік

01.02.2021

з/п

Зміст заходу

Термін виконання

Відповідальні виконавці, співвиконавці

Очікуваний результат (за необхідності)

Спосіб контролю, відмітка про виконання

1

2

3

4

5

6

1.

Проведення підсумкового узагальнення стану виконання Плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України (далі – Сектор) щодо запобігання і виявлення корупції                            на 2019 рік

 

до 1 лютого

Працівники Сектору

Звіт про виконання плану роботи Сектору щодо запобігання і виявлення корупції на 2019 рік складено та затверджено керівництвом Мінрегіону

Виконано

31 січня 2020 року заступником Міністра Негодою В.А. затверджено Звіт про виконання плану роботи Сектору на 2019 рік, який опубліковано на офіційному вебсайті Мінрегіону.

2.

Подання до Національного агентства з питань запобігання корупції (далі – Національне агентство) інформації щодо діяльності Сектору

 

щопівроку

Працівники Сектору

Інформацію надано

 

Виконано

Листами Мінрегіону від 07.02.2020
№ 7/25/1922-20 та від 07.08.2020
№ 7/25/13598-20 інформацію надано.

 

3.

Подання до Національного агентства інформації, необхідної для підготовки національної доповіді щодо реалізації засад антикорупційної політики, відповідно до статті 20 Закону України «Про запобігання корупції»

до 15 лютого

Працівники Сектору

Інформацію надано

 

Виконано

Листом Мінрегіону від 11.02.2020 № 7/25/2431-20 інформацію надано.

4.

Подання до Міністерства інформаційної політики інформації про стан виконання Плану заходів з реалізації Стратегії комунікацій у сфері запобігання та протидії корупції на 2019 рік для узагальнення

 

до 15 лютого

Завідувач Сектору

 

Інформацію про стан виконання плану заходів подано до Міністерства інформаційної політики

 

Виконано

Листом Мінрегіону від 13.02.2020 № 7/25/2619-20 інформацію надано

5.

Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, підготовка заходів щодо їх усунення, внесення Міністру відповідних пропозицій

I квартал

(березень)

Працівники Сектору

Зміни до наказу Мінрегіону від 21.06.2019 №138 «Про затвердження Звіту за результатами оцінки корупційних ризиків у діяльності Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України» внесено

Виконано частково

Відповідно до наказу Мінрегіону від 31.01.2020 № 20  розпочато оцінку корупційних ризиків у діяльності Міністерства з метою перегляду антикорупційної програми Міністерства на 2019-2020 роки.

У зв’язку з введенням карантину, встановленого з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-Cov-2, роботу у повному обсязі не завершено.

6.

Розроблення та внесення змін до Антикорупційної програми Мінрегіону на 2019-2020 роки, затвердженої наказом Мінрегіону від 21.06.2019 №139

I квартал

(березень)

Працівники Сектору

Зміни до наказу Мінрегіону внесено

Не виконано

У зв’язку з невиконанням пункту 5

7.

Забезпечення роботи Комісії з оцінки корупційних ризиків та моніторингу виконання антикорупційної програми Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України (далі – Комісія)

протягом року

Завідувач Сектору

 

Документи, необхідні для забезпечення роботи Комісії складено

Виконано

Забезпечено роботу Комісії, складено протоколи засідання Комісії від 03.03.2020 та 02.11.2020.

8.

Консультування працівників апарату Мінрегіону з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

 

у разі звернення

Працівники Сектору

Кількість працівників, які зверталися за наданням роз’яснень/консультацій

Виконано

Надано консультації 181 працівнику апарату Мінрегіону.

9.

Ведення обліку звернень працівників Мінрегіону щодо отримання роз’яснень/консультацій щодо застосування антикорупційного законодавства

протягом року

Працівники Сектору

100% звернень щодо отримання роз’яснень/консультацій внесено до відповідного журналу

Виконано

Всі звернення внесено до Журналу звернень працівників Мінрегіону щодо отримання роз’яснень щодо застосування антикорупційного законодавства.

10.

Вжиття заходів з виявлення конфлікту інтересів та сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Мінрегіону та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, що вжиті для його врегулювання

 

постійно

Працівники Сектору

Заходи вжито, керівництво Мінрегіону та Національного агентства поінформовано

Виконано

Виявлено факти можливого порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів стосовно 2 осіб, про що поінформовано керівництво Мінрегіону, та Національне агентство

11.

Проведення перевірки факту подання суб’єктами декларування, які працють (працювали) або входять (входили) до складу утвореної в апараті Мінрегіону конкурсної комісії, декларації особи, упоноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (дала – декларація)

у строки встановлені чинним законодавством

Працівники Сектору

 

1.Розроблено та затверджено наказ Мінрегіону «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік»;

 

 

2. Поінформовано суб’єктів декларування, які працють (працювали) в апараті Мінрегіону про обов’язок подання декларацій;

 

 

 

 

 

 

3. Доповідну записку про результати перевірки підготовлено та надано керівництву Мінрегіону.

Виконано

1. Видано Наказ Мінрегіону від 24.12.2019 № 329 «Про деякі питання, пов’язані з поданням декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2019 рік».

 

 

2. Забезпечено письмове інформування 41 працівника Мінрегіону, які припинили трудові відносини з Мінрегіоном, та 28 працівників, які перебувають у соціальних відпустках, про необхідність подання декларацій.

 

 

3. Доповідною запискою від 20.05.2020
№ 9/25/6595 повідомлено керівництво Мінрегіону про результати перевірки.

12.

Повідомлення НАЗК про випадки неподання чи несвоєчасного подання суб’єктами декларування декларацій особи, уповноваженої на виконання функцій держави (далі – декларація), у визначеному законодавством порядку

 

протягом року

Завідувач Сектору

Підготовлено та надіслано до Національного агентства повідомлення про всі виявлені факти неподання чи несвоєчасного подання декларації

Виконано

У 2020 році виявлено 4 факти неподання або несвоєчасного подання декларацій, особами, які звільнилися із Мінрегіону протягом 2019 року, про що поінформовано Національне агентство з питань запобігання корупції листами від 11.06.2020 №7/25/9715-20, від 11.06.2020 № 7/25/9716-20, від 11.06.2020 № 7/25/9714-20, від 11.06.2020 № 7/25/9718-20.

13.

Забезпечення попередження осіб, які припиняють діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про зобов’язання наступного року після припинення діяльності подавати в установленому порядку декларацію

 

протягом року

Працівники Сектору

Кількість попереджених осіб

Виконано

Попереджено 47 осіб, які припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, про зобов’язання подавати декларацію наступного року.

14.

Проведення інструктажів для  новопризначених працівників апарату Мінрегіону та керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону щодо ознайомлення з обмеженнями та заборонами, встановленими Законом України «Про запобігання корупції»

постійно

Працівники Сектору

100% новопризначених працівників апарату Мінрегіону та керівників державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону охоплено інструктажем

Виконано

Проведено інструктаж для 65 новопризначених працівників

15.

Розроблення та внесення змін до Порядку організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, в апараті Мінрегіону, затвердженого наказом Мінрегіону від  07.11.2018 №303, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 25.03.2019 за № 292/33263

II квартал

(червень)

Працівники Сектору

Зміни до наказу внесено та зареєстровано в Мін’юсті

Не виконано

16.

Розгляд в межах повноважень повідомлень про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції», що надійшли до Мінрегіону

 

у терміни встановлені чинним законодавством

Працівники Сектору

Повідомлення про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» розглянуто відповідно до вимог Закону

 

Виконано

Протягом 2020 року до Мінрегіону надійшло 3 повідомлення про можливі порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» працівниками Мінрегіону та державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону. Сектором розглянуто ці повідомлення відповідно до вимог законодавства.

17.

Розроблення та внесення змін до Правил етичної поведінки працівників апарату Мінрегіону, затвердженого наказом Мінрегіону від 12.09.2018 № 240, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24.09.2018 № 1093/32545

II квартал

(червень)

Працівники Сектору

Зміни до наказу внесено та зареєстровано в Мін’юсті

Не виконано

18.

Подання до Кабінету Міністрів України та розміщення на офіційному веб-сайті Мінрегіону звіту про здійснення заходів щодо запобігання корупції (розпорядження Кабінету Міністрів України від 05.10.2016-р № 803-р «Деякі питання запобігання корупції в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади»)

до 9 березня

до 9 червня

до 9 вересня

до 9 грудня

Працівники Сектору

Звіт про здійснення зазначених заходів подано до Кабінету Міністрів України та опубліковано на  офіційному веб-сайті Мінрегіону

Виконано

Листами Мінрегіону від 06.03.2020 №1/25/2953-20, від 04.06.2020 № 1/25-4450-20, від 10.09.20 № 1/25/1197-20, від 09.12.2020 №1/25/12574-20 інформацію надано.

19.

Розроблення (участь в розробленні) внутрівідомчих актів, доручень з питань запобігання корупції

 

у разі необхідності

Працівники Сектору

Кількість прийнятих актів (наказів, доручень тощо)

 

Виконано

Сектором розроблено 7 наказів Мінрегіону та 7 доручень керівництва Мцінрегіону з питань запобігання корупції.

20.

Проведення спеціальної перевірки стосовно осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону, які передбачають зайняття відповідального або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національни агентством

у разі необхідності

Працівники Сектору

Кількість проведених спеціальних перевірок стосовно зазначених осіб

Виконано

Організовано проведення 33 спеціальних перевірок щодо осіб, які претендують на зайняття посад в апараті Мінрегіону та керівників державних підприємств, що входять до сфери управління Мінрегіону

 

21.

Проведення внутрішнього погодження наказів Мінрегіону з основної діяльності, а також проектів наказів з кадрових питань щодо призначення (прийняття), переведення, звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників

протягом року

Завідувач

Сектору

 

100% проектів наказів Мінрегіону опрацьовано

Виконано

Протягом звітного періоду  Сектором опрацьовано – 734 проєкти наказів з основної діяльності та кадрових питань.

22.

Проведення прямої телефонної «Гарячої лінії» та особистого прийому громадян

за окремим графіком

Завідувач Сектору

Забезпечено функціонування телефонної «Гарячої лінії», підвищено довіру громадян та відкритість Мінрегіону

Виконано

Проведено 4 заходи.

23.

Участь у проведенні в установленому порядку службового розслідування (перевірки), а також в дисциплінарних провадженнях в апараті Мінрегіону з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення або невиконання вимог Закону в інший спосіб

у разі необхідності за дорученням керівництва

Працівники Сектору

Кількість проведених службових розслідувань (перевірок), а також дисциплінарних проваджень, які стосувалися питань запобігання та виявлення корупції

Службові розслідування стосовно працівників Мінрегіону у 2020 році не проводились у зв’язку з відсутністю подання спеціально уповноважених суб’єктів у сфері запобігання корупції.

24.

Участь у проведенні перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства, відповідно до наказу Мінрегіону від 20.09.2019 № 218 «Про затвердження Порядку проведення Мінрегіоном перевірок діяльності державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону»

протягом року

Працівники

Сектору

Кількість проведених перевірок в частині дотримання вимог антикорупційного законодавства

Виконано

Працівники Сектору взяли участь у перевірках діяльності щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства 4 підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону.

25.

Проведення навчальних заходів з питань запобігання корупції

протягом року

за окремим графіком

Працівники Сектору

Навчальні заходи проведено згідно зі встановленим планом

Виконано

Організовано та проведено 6 навчальних заходів з питань дотримання антикорупційного законодавства.

26.

Координація діяльності уповноважених підрозділів (уповноважених осіб) з питань запобігання та виявлення корупції утворених (визначених) на підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, надання їм методичної та консультативної допомоги з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства

постійно

Працівники Сектору

Кількість надісланих листів в рамках координації

Виконано

В рамках координації до державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону, надіслано 16 листів

27.

Інформування громадськості про здійснювані Сектором заходи щодо запобігання корупції через офіційний веб-сайті Мінрегіону (періодичне оновлення рубрики «Запобігання та протидія корупції»)

 

постійно

Працівники Сектору

Кількість розміщених інформаційних матеріалів

Виконано

Протягом звітного періоду Сектором розміщено 61 інформаційний матеріал у розділі «Запобігання та протидія корупції» офіційного вебсайт Мінрегіону.

28.

Проведення інформаційної кампанії присвяченої Міжнародному дню боротьби з корупцією

до 9 грудня

Працівники Сектору

Інформаційні заходи проведено

Виконано

Підготовлено Публічний звіт Міністерства розвитку громад та територій України щодо прогресу в реалізації антикорупційних ініціатив Мінрегіону до Міжнародного дня боротьби з корупцією.

29.

Ведення обліку працівників апарату Міністерства, а також державних підприємств притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень

постійно

Завідувач Сектору

Кількість осіб, притягнутих у звітному періоді до відповідальності за корупційні, або пов’язані з корупцією правопорушення

Виконано

Сектором ведеться Журнал обліку працівників апарату Мінрегіону, яких притягнуто до кримінальної, адміністративної, цивільно-правової та дисциплінарної відповідальності за вчинення корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення.

У 2020 році випадків притягнення працівників апарату Мінрегіону до відповідальності за вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень не було.

1 працівник державного підприємства, що належить до сфери управління Мінрегіону, притягнутий до адміністративної відповідальності за вчинення правопорушення, пов’язаного з корупцією.

30.

Розробка та подання на затвердження плану роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства розвитку громад та територій України щодо запобігання корупції на 2021 рік

 

до 15 грудня

Завідувач Сектору

План роботи затверджено керівництвом Мінрегіону

Виконано

План роботи Сектору з питань запобігання та виявлення корупції на 2021 рік щодо запобігання корупції підготовлено та затверджено заступником Міністра В’ячеславом Негодою 15.12.2020.

 

Повернутися вгору