Конкурс на посаду керівника державного підприємства «Український карантинний розсадник»

20.01.2020

Державне підприємство «Український карантинний розсадник»

Адреса місцезнаходження: 08112, Київська обл., с. Мила, вул. Комарова, 2-В

Основні напрями діяльності: 

– вирощування та реалізація квітково-декоративних рослин для населення, підприємств, установ та організацій;

– проведення заходів, спрямованих на захист рослинних багатств країни від завезення та вторгнення з інших країн небезпечних шкідників, збудників хвороб та бур’янів;

– вирощування та реалізація елітного та суперелітного садивного, посадкового матеріалу (включаючи але не обмежуючи наступних: живців гвоздики, троянд, хризантем тощо, листяно-декоративних рослин, насіння квітів відкритого та закритого ґрунту, нових сортів дерев і кущів для всіх господарств зеленого будівництва та сільськогосподарської продукції);

– розробка та впровадження технологій оздоровлення квіткових рослин методом культури тканини, проведення розмноження оздоровлених рослин для задоволення попиту населення (громадян) та господарств шляхом функціонування меристемної лабораторії;

– відпрацювання технологій вирощування квіткових та сільськогосподарських культур;

– вивчення попиту населення на квіткові рослини;

– здійснення закупівлі та реалізації квіткової, розсадницької, сільськогосподарської продукції та інших товарів народного споживання;

– надання агентських послуг з налагодження контактів та зв’язків між українськими і зарубіжними підприємствами та організаціями, приватними особами;

– співробітництво (в тому числі і прямі зв’язки) з вітчизняними суб’єктами господарювання з метою оперативного вирішення проблемних питань, що виникають в процесі діяльності Підприємства;

– проведення навчання спеціалістів з технології вирощування квітів, у галузі фітодизайну;

– вивчення узагальнення та розповсюдження передового досвіду з питань розвитку квітникарства (маркетинг, реклама, проведення семінарів, виставок тощо);

– здійснення комерційної діяльності;

– надання платних послуг різного профілю підприємствам, установам, організаціям, іншим суб’єктам господарювання та населенню;

– виконання комплексу робіт з озеленення, ландшафтного дизайну, благоустрою (в т.ч. міст та селищ України);

– створення екологічно чистих енергозберігаючих технологій на підприємствах зеленого господарства;

– організація захисту зелених насаджень від хвороб і шкідників;

– надання практичної допомоги підприємствам різних форм власності щодо вирішення задач розвитку зеленого господарства;

– надання комунальних послуг у тому числі з постачання теплової енергії, електроенергії та водозабезпечення населення і підприємств-споживачів;

– створення та розвиток виробництва для випуску товарів народного споживання;

– виробництво продуктів харчування та їх переробка;

– торгівля продуктами харчування та товарами народного споживання;

– проведення будівельних та ремонтно-будівельних робіт;

– проведення науково-дослідних робіт з удосконалення технології вирощування квітково-декоративної продукції, розширення асортименту та сортименту посадкового матеріалу та насіння, розроблення нормативних документів, що регламентують роботу квітникарських господарств;

– проведення роботи з екологічного навчання, екскурсійної діяльності, навчально-виховної роботи в учбових закладах;

– організація діяльності торгових об’єктів, в т.ч. на правах відокремлених підрозділів Підприємства;

– проведення оптової та роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, виробами, конструкціями, промисловими товарами, сільськогосподарською продукцією, садивним та посадковим матеріалом, продуктами харчування та іншими товарами (вітчизняного та імпортного виробництва);

– здійснення пересувної лоткової та колісної роздрібної торгівлі;

– участь у підготовці та проведенні місцевих, зональних, регіональних та міжнародних виставок та ярмарків;

– здійснення дилерської діяльності з реалізації (продажу) товарів і продукції за договором доручення інших державних, колективних, приватних чи міжнародних підприємств, фірм та організацій;

– реалізація сільгосппродукції, продовольчих товарів та товарів народних ремесел;

– здійснення (виконання) інших видів торгівельної діяльності з дотриманням вимог чинного законодавства України;

– виконання проектних робіт з проектно-планувальної документації, генеральних планів та схем інженерних мереж, ремонту, реконструкції та будівництва житлових, громадських, транспортних, промислових, сільськогосподарських та виробничих будівель і споруд, проектних робіт з прокладання інженерних мереж та систем, виконання спеціальних та загально будівельних робіт, прив’язки типових проектів, будівництва систем газопостачання та газокористування, виконання ремонтно-будівельних робіт;

– виконання будівельних, будівельно-монтажних, ремонтних, відновлювальних та спеціальних робіт, включаючи, але не обмежуючи наступними: підготовчих на об’єктах, дільницях і комплексах; виробничих по окремим конструкти вам об’єктів і об’єктів в цілому; з прокладання інженерних мереж і систем; з газифікації та спеціальних робіт; з будівництва окремих об’єктів і цілісних майнових комплексів житлового, виробничого, громадського, транспортного, промислового та сільськогосподарського призначення; з будівництва об’єктів для переробки сільськогосподарської продукції (хлібопекарень, масло-сиро-молочних та ковбасних цехів, рибокоптилень, забійно-м’ясних цехів, млинів, масло боєнь, фермерських господарств та магазинів); з благоустрою територій та ландшафтного дизайну; капітального ремонту;

– проведення ремонтних робіт з реконструкції санаторно-курортних закладів, будинків відпочинку, туристичних баз та інших оздоровчих об’єктів України;

– надання в оренду будинків, приміщень чи окремих палат-кімнат для відпочинку та оздоровлення на договірних умовах, реалізація санаторно-курортних та туристичних путівок, проведення комплексно-туристичних заходів по організації відпочинку та оздоровлення громадян;

– інжинірингові послуги та посередницькі роботи у будівництві, обстеженні будівельних конструкцій;

– участь у держаних та міжнародних виставках у сфері будівництва, промисловості та квітникарства; організація виставок;

– надання платних послуг населенню;

– надання практичної виробничо-господарської допомоги щодо створення індивідуальних, фермерських та колективних сільських господарств;

– проведення навчання спеціалістів з технології вирощування квіткових, сільськогосподарських рослин та в галузі фітодизайну;

– укладення договорів з вітчизняними та зарубіжними суб’єктами господарювання, в т.ч. щодо спільної діяльності чи залучення передових технологій для власних потреб Підприємства;

– здійснення інших видів зовнішньоекономічної діяльності у порядку, передбаченому чинним законодавством України;

– надання транспортних послуг.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

В додатках до оголошення

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилає електронною поштою:

– заява про участь у конкурсному відборі;

– належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

– біографічна довідка (резюме);

– конкурсна пропозиція;

– згода на обробку персональних даних;

– рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОСТОВІРНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НЕСЕ ПРЕТЕНДЕНТ.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має складатись із чотирьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– проект стратегічного плану розвитку на середньострокову (3 роки) перспективу;

– конкурентні переваги претендента.

При цьому в проекті стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (3 роки) мають бути передбачені наступні розділи:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

– інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point чи Adobe Acrobat обсягом до 10 слайдів).

Інформація про фінансово-економічний стан підприємства:

В додатках до оголошення

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 18:00
19 лютого 2020 року)
.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство розвитку громад та територій України;

телефон для довідок: 284-06-30, 278-87-97.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються документи для участь у конкурсному відборі: konkursdp@minregion.gov.ua

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати його завершення. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду поданих претендентами документів та пропозицій.

Повернутися вгору