Конкурс на посаду керівника державного підприємства «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

20.01.2020

Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД»

Адреса місцезнаходження: 03039, м. Київ, пр. Голосіївський, 50

Основні напрями діяльності:

– виконання проектно-вишукувальних, науково-дослідних, дослідно-конструкторських і експертно-оціночних робіт у галузі житлово-цивільного будівництва, в тому числі в сейсмічних районах і в районах зі складними інженерно-геологічними умовами;

– розроблення та впровадження програмного забезпечення для виконання науково-дослідних і проектних робіт у галузі житлово-цивільного будівництва, обслуговування комп’ютерних систем;

– проведення землевпорядних та землеоціночних робіт;

– складання планів земельно-господарського устрою поселень;

– участь в оцінюванні об’єктів незавершеного будівництва та проведенні експертної оцінки об’єктів державного майна України, що підлягає приватизації;

– участь у розробленні державних, відомчих, регіональних нормативних актів у галузі цивільного будівництва;

– ведення авторського нагляду за будівництвом запроектованих об’єктів;

– надання експертних висновків на право одержання ліцензії на ведення проектних робіт відповідно до атестату акредитації головного центру ліцензування Уповноваженого органу управління;

– розроблення технічної документації зі складання державних актів на право власності на землю та права постійного користування землею (у тому числі на умовах оренди);

– складання проектів відведення земельних ділянок у власність або користування (у тому числі на умовах оренди), відмежування у натурі (на місцевості) вилучених (викуплених) і відведених земельних ділянок;

– поновлення планово-картографічного матеріалу знімання минулих років;

– інвентаризація земель усіх категорій;

– надання різноманітних платних послуг населенню, організаціям, підприємствам згідно з профілем своєї діяльності;

– рекламна та видавнича діяльність, організація виставок;

– торгово-комерційна та виробнича діяльність з юридичними та фізичними особами.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки: в додатках до оголошення.

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилає електронною поштою:

– заява про участь у конкурсному відборі;

– належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтвержує громадянство, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

– біографічна довідка (резюме);

– конкурсна пропозиція;

– згода на обробку персональних даних;

– рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОСТОВІРНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НЕСЕ ПРЕТЕНДЕНТ.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має складатись із чотирьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– проект стратегічного плану розвитку на середньострокову (3 роки) перспективу;

– конкурентні переваги претендента.

При цьому в проекті стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (3 роки) мають бути передбачені наступні розділи:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

– інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point чи Adobe Acrobat обсягом до 10 слайдів).

Інформація про фінансово-економічний стан підприємства: в додатках до оголошення

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 18:00 19 лютого 2020 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство розвитку громад та територій України;

телефон для довідок: 284-06-30, 278-87-97.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються документи для участь у конкурсному відборі: konkursdp@minregion.gov.ua

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати його завершення. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду поданих претендентами документів та пропозицій.

Повернутися вгору