Конкурс на посаду керівника державного підприємства «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

20.01.2020

Державне підприємство «Всеукраїнський науково-методичний та дослідно-інформаційний центр архітектурної спадщини»

Адреса місцезнаходження: 04070, м. Київ, Контрактова площа, 4

Основні напрями діяльності:

– науково-методичне та нормативне забезпечення виявлення, ототожнення, документування, утримання в належному стані, реставрації, регенерації та використання пам’яток.

– науково-методичне забезпечення ведення Державного реєстру нерухомих пам’яток України, Державного реєстру національного культурного надбання (нерухомих пам’яток), Списку історичних населених місць України.

– дослідження у сфері охорони пам’яток та історичного середовища.

– розробка облікової документації на об’єкти культурної спадщини.

– опрацювання науково-методичних засад з питань інвентаризації земель історико-культурного призначення і розробка містобудівних та історико-містобудівних обґрунтувань.

– проведення експертиз та підготовка висновків у сфері охорони культурної спадщини, визначення історико-культурної та містобудівної цінності об’єктів культурної спадщини.

– опрацювання та комплектування документації щодо об’єктів культурної спадщини.

– створення автоматизованого інформаційного банку даних у сфері охорони пам’яток, комп’ютерної мережі та їх програмного забезпечення.

– оперативне видання інформаційних, науково-методичних матеріалів щодо культурної спадщини.

– інформаційно-видавнича діяльність з популяризації охорони культурної спадщини.

– розробка проектів реставрації окремих пам’яток, проектів регенерації історичної забудови, історико-архітектурних опорних планів, проектів зон охорони об’єктів культурної спадщини та проведення попередніх робіт по об’єктах культурної спадщини.

Усі види діяльності, які згідно із законодавством України потребують спеціальних дозволів чи ліцензій, здійснюються Підприємством лише після їх отримання.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки:

В додатках до оголошення

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилає електронною поштою:

– заява про участь у конкурсному відборі;

– належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтвержує громадянство, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

– біографічна довідка (резюме);

– конкурсна пропозиція;

– згода на обробку персональних даних;

– рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОСТОВІРНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НЕСЕ ПРЕТЕНДЕНТ.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має складатись із чотирьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– проект стратегічного плану розвитку на середньострокову (3 роки) перспективу;

– конкурентні переваги претендента.

При цьому в проекті стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (3 роки) мають бути передбачені наступні розділи:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

– інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point чи Adobe Acrobat обсягом до 10 слайдів).

Інформація про фінансово-економічний стан підприємства:

В додатках до оголошення

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 18:00 19 лютого 2020 року).

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство розвитку громад та територій України;

телефон для довідок: 284-06-30, 278-87-97.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються документи для участь у конкурсному відборі: konkursdp@minregion.gov.ua

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати його завершення. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду поданих претендентами документів та пропозицій.

Повернутися вгору