Конкурс на посаду керівника Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація»

20.01.2020

Український державний науково-дослідний та проектний інститут «УкрНДІпроектреставрація»

Адреса місцезнаходження: 03110, м. Київ, пр-т. Лобановського, 51

Основні напрями діяльності:

– виконання вишукувальних, комплексних науково-дослідних робіт, містобудівної, спеціальної науково-проектної та проектно-кошторисної документації для містобудівної та архітектурної діяльності, збереження пам’яток та об’єктів нерухомої культурної спадщини;

– підготовка наукової, нормативної та методичної бази з розробки вишукувальної, наукової і проектної документації для пам’яток та об’єктів нерухомої культурної спадщини;

– виконання хіміко-технологічних вишукувань, діагностика стану конструкцій і матеріалів, лабораторні дослідження, розробка технологій виконання ремонтно-реставраційних робіт;

– здійснення інформаційно-консультативної та посередницької діяльності в сфері реставрації пам’яток та об’єктів нерухомої культурної спадщини, експертиз проектних рішень, виконаних як юридичними, так і фізичними особами, інжинірингових послуг у будівництві.

Вимоги до претендентів для участі у конкурсному відборі керівників суб’єктів господарювання державного сектору економіки: в додатках до оголошення

Перелік документів, що подаються претендентом особисто та/або надсилає електронною поштою:

– заява про участь у конкурсному відборі;

– належним чином завірені: копія документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство, копія трудової книжки або документів, що засвідчують досвід роботи, копія документа про вищу освіту;

– біографічна довідка (резюме);

– конкурсна пропозиція;

– згода на обробку персональних даних;

– рекомендації та інші документи на його розсуд (у разі наявності).

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА НЕДОСТОВІРНІСТЬ ДОКУМЕНТІВ НЕСЕ ПРЕТЕНДЕНТ.

Вимоги до конкурсної пропозиції:

Конкурсна пропозиція, що розробляється на підставі фактичних показників фінансово-господарської діяльності та має складатись із чотирьох розділів, а саме:

– поточна ситуація і проблеми підприємства та галузі;

– шляхи вирішення проблем підприємства та перспектив його розвитку;

– проект стратегічного плану розвитку на середньострокову (3 роки) перспективу;

– конкурентні переваги претендента.

При цьому в проекті стратегічного плану розвитку підприємства на середньострокову перспективу (3 роки) мають бути передбачені наступні розділи:

– детальний першочерговий план реформування підприємства протягом одного року;

– заходи з виконання завдань та результати аналізу можливих ризиків, а також з поліпшення техніко-економічних та фінансових показників підприємства, підвищення його конкурентоспроможності;

– обсяг надходження коштів до бюджетів;

– пропозиції щодо залучення інвестицій для розвитку підприємства;

– пропозиції щодо очікуваної динаміки поліпшення основних показників фінансово-господарської діяльності;

– інші пропозиції з удосконалення діяльності підприємства.

Конкурсна пропозиція має бути представлена у друкованому та/або електронному вигляді (презентації Microsoft Power Point чи Adobe Acrobat обсягом до 10 слайдів).

Інформація про фінансово-економічний стан підприємства: в додатках до оголошення.

Заяви щодо участі у конкурсному відборі приймаються протягом 30 календарних днів після дати оприлюднення оголошення (до 18:00
19 лютого 2020 року)
.

Адреса, за якою приймаються заяви про участь у конкурсному відборі:

01601, м. Київ, вул. Велика Житомирська, 9, Міністерство розвитку громад та територій України;

телефон для довідок: 284-06-30, 278-87-97.

Адреса електронної пошти, за якою надсилаються документи для участь у конкурсному відборі: konkursdp@minregion.gov.ua

Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційному веб-сайті Мінрегіону (www.minregion.gov.ua) не пізніше трьох робочих днів з дати його завершення. Тривалість конкурсного відбору не може перевищувати 30 календарних днів. Початком відбору вважається дата, на яку призначено засідання комісії з розгляду поданих претендентами документів та пропозицій.

Повернутися вгору