Оголошення щодо добору кандидатур від громадських організацій у сфері культури для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного

15.07.2021

Відповідно до вимог законів України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» та «Про культуру» та наказу Міністерства розвитку громад та територій України від 14.07.2021 № 171 «Про проведення конкурсу на посаду директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного» Міністерством розвитку громад та територій України (далі – Мінрегіон) оголошено конкурс на посаду директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

Керуючись частинами третьою та шостою статті 213 Закону України «Про культуру» Мінрегіон розпочинає прийом пропозицій від громадських організацій у сфері культури відповідного функціонального спрямування щодо кандидатур для включення до складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на посаду директора Державної наукової архітектурно-будівельної бібліотеки імені В.Г. Заболотного.

Членами конкурсної комісії можуть бути:

  • незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес-адміністрування;
  • члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону;
  • члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах культури.

 Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка:

  • за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена;
  • має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або  не знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного правопорушення;
  • є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи органу управління;
  • є членом трудового колективу Бібліотеки, на посаду керівника якого проводиться конкурс.

Відбір кандидатур для включення до складу конкурсної комісії від громадських організацій здійснюється шляхом жеребкування.

Для участі у жеребкуванні громадська організація подає до Мінрегіону до 15 год. 30 хв. 29.07.2021 в письмовому вигляді (вул. Велика Житомирська, буд. 9, м. Київ, 01601) та на електронну пошту franchuksv@minregion.gov.ua лист у довільній формі, підписаний керівником громадської організації, із зазначенням трьох кандидатур, які рекомендуються для включення до складу конкурсної комісії (із позначкою «кандидатури до складу конкурсної комісії «бібліотека ім. В.Г. Заболотного» (громадські організації)»).

Разом з листом подаються заява та анкета, за формами, що додаються.

Подані пропозиції розглядаються Мінрегіоном з 30.07.2021 по 05.08.2021.

Телефон для довідок: (044) 278-87-97, відповідальна особа – Франчук Сергій Васильович, адреса електронної пошти: franchuksv@minregion.gov.ua.

Додатково інформуємо, що відповідно до частин третьої і шостої статті 213 Закону України «Про культуру» кандидатури до складу конкурсної комісії подають громадські організації у сфері культури відповідного функціонального спрямування.

Правові та організаційні засади реалізації права на свободу об’єднання, гарантованого Конституцією України та міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, порядок утворення, реєстрації, діяльності та припинення громадських об’єднань визначено Законом України «Про громадські об’єднання», згідно із яким громадська організація – це громадське об’єднання, засновниками та членами (учасниками) якого є фізичні особи.

Частиною дев’ятою статті 9 Закону України «Про громадські об’єднання» визначено, що дії від імені незареєстрованого громадського об’єднання, крім дій, пов’язаних з реєстрацією такого об’єднання, забороняються.

З огляду на викладене та з метою підтвердження функціонального спрямування громадської організації та її державної реєстрації, просимо подати засвідчені належним чином копії затвердженого в установленому порядку статуту громадської організації та документа про державну реєстрацію разом із вищезазначеними документами для участі у відборі кандидатур для включення до складу конкурсної комісії.

Додатки до оголошення:
Зразок заяви згоди на участь;
анкета кандидата до складу комісії

Повернутися вгору