Основні завдання структурних підрозділів

06.07.2020

Патронатна служба Міністра розвитку громад та територій України

Основні завдання:

 • організаційне, інформаційне, експертно-аналітичне, та інше забезпечення діяльності Міністра, створення належних умов для його роботи;
 • забезпечення зв’язків Міністра із структурними підрозділами апарату Мінрегіону та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра, а також Офісом Президента України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, засобами масової інформації, громадськістю тощо.

Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції

Основні завдання:

 • стратегічне планування діяльності Мінрегіону, удосконалення такого планування;
 • координація роботи інших структурних підрозділів апарату Мінрегіону (далі – структурні підрозділи) із забезпечення формування державної політики у сферах компетенції Мінрегіону та забезпечення її відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики, положеннями Угоди про асоціацію, іншим міжнародним зобов’язанням держави.
 • координація роботи структурних підрозділів щодо участі Мінрегіону у формуванні проекту Державного бюджету України на відповідний рік та Бюджетної декларації з метою забезпечення врахування пріоритетів діяльності Мінрегіону на плановий та наступні за плановим два бюджетні періоди за бюджетними програмами, головним розпорядником яких є Мінрегіон

Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою

Основні завдання:

 • забезпечення формування державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
 • забезпечення координації, здійснення моніторингу оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою;
 • забезпечення формування спроможних територіальних громад.

Директорат регіональної політики

Основні завдання:

 • забезпечення формування державної регіональної політики на основі постійного аналізу та пріоритезації ключових проблем розвитку регіонів, вироблення шляхів їх розв’язання;
 • здійснення моніторингу та оцінювання впливу на соціально-економічний розвиток регіонів проектів регіонального розвитку;
 • підготовка бюджетних запитів необхідних для реалізації державної регіональної політики, розробка та впровадження механізмів та програм стимулювання розвитку регіонів;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері регіонального розвитку, планування ресурсів та заходів, необхідних для реалізації державної регіональної політики;
 • сприяння виконання міжнародних зобов’язань України щодо транскордонного та регіонального співробітництва, зокрема в рамках Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами – членами, з іншої сторони;
 • проведення цифрової трансформації у відповідних сферах, віднесених до компетенції Директорату.

Директорат просторового планування територій та архітектури

Основні завдання:

 • забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ у сферах містобудування, просторового планування територій та архітектури, зокрема, визначення порядку, складу та змісту містобудівної документації, в тому числі схем планування окремих частин територій України, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, ведення містобудівного кадастру, проведення містобудівного моніторингу, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем;
 • забезпечення координації, здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, розроблення пропозицій щодо її продовження або коригування;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сферах містобудування, просторового планування територій та архітектури, сталого розвитку населених пунктів, збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору, ведення містобудівного кадастру, архітектурно-будівельного контролю і нагляду.

Директорат технічного регулювання у будівництві

Основні завдання:

 • забезпечення формування державної політики на основі постійного аналізу стану справ, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем у сфері будівництва, містобудування; нормування та технічного регулювання у будівництві (щодо промисловості будівельних матеріалів і енергетичної ефективності будівель);
 • забезпечення координації, здійснення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики, проведення аналізу та оцінки впливу її реалізації на заінтересовані сторони у сфері будівництва, містобудування; нормування та технічного регулювання у будівництві (щодо промисловості будівельних матеріалів і енергетичної ефективності будівель);
 • забезпечення нормативного та нормативно-правового регулювання у сфері будівництва щодо нормування у будівництві з метою формування безпечного середовища для життя і здоров’я людини, технічного регулювання промисловості будівельних матеріалів і енергетичної ефективності будівель;
 • здійснення нормативно-методичного забезпечення розроблення проектів будівництва, методології проектування та будівництва об’єктів цивільного і промислового призначення, інженерно-транспортної інфраструктури у звичайних і складних інженерно-геологічних умовах, в тому числі із застосуванням новітніх інформаційних цифрових технологій будівельного інформаційного моделювання;
 • проведення цифрової трансформації у відповідних сферах, віднесених до компетенції Директорату.

Директорат енергоефективності

 Основні завдання:

 • забезпечення формування державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель, вироблення альтернативних варіантів розв’язання існуючих проблем на основі постійного аналізу стану справ у відповідній сфері;
 • забезпечення координації, здійснення моніторингу та оцінювання результатів державної політики у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель громадського та житлового призначення, розроблення пропозицій щодо її впровадження або коригування;
 • забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері забезпечення енергетичної ефективності будівель;
 • проведення цифрової трансформації у відповідних сферах, віднесених до компетенції Директорату.

Департамент житлової політики та благоустрою

Основні завдання:

 • Забезпечення формування та реалізація державної житлової політики і політики у сфері благоустрою населених пунктів.
 • Забезпечення формування та реалізація державної політики з питань державної підтримки забезпечення громадян житлом, підготовка і внесення пропозицій щодо підвищення ефективності державної політики у цій сфері;
 • Забезпечення виконання у межах компетенції державних цільових програм у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів.
 • Розроблення та забезпечення виконання у межах компетенції Департаменту державних і регіональних програм благоустрою населених пунктів.
 • Здійснення аналізу стану житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів, а також ефективності їх функціонування; підготовка пропозицій щодо напрямів реформування та визначення стратегій їх розвитку.
 • Сприяння залученню інвестицій у житлову сферу та у сферу благоустрою населених пунктів шляхом впровадження механізму державно-приватного партнерства.
 • Здійснення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів.
 • Підготовка у межах компетенції пропозицій щодо формування та реалізації державної політики у сфері контролю житлово-комунального господарства.
 • Забезпечення у межах компетенції технічного регулювання у житловій сфері та у сфері благоустрою населених пунктів.
 • Розроблення та участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, а також у встановленому порядку їх погодження та прийняття.
 • Здійснення організаційного, нормативно-правового та методологічного забезпечення виконання завдань з реформування житлової сфери та сфери благоустрою населених пунктів.
 • Здійснення цифрової трансформації у сферах віднесених до компетенції Департаменту.

Департамент комунальних послуг та комунального обслуговування

Основні завдання:

 • Забезпечення формування та реалізація в межах компетенції державної політики у сфері комунального господарства, а саме у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій.
 • Здійснення міжнародного співробітництва у сфері комунального господарства.
 • Розроблення заходів, спрямованих на формування та реалізацію державної політики з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Підготовка пропозицій щодо визначення пріоритетних напрямів розвитку в сферах комунального господарства, а саме у сферах питної води та питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій.
 • Забезпечення формування державної політики у сфері контролю комунального господарства.
 • Підготовка пропозицій щодо напрямів реформування сфер комунального господарства, питної води, питного водопостачання, водовідведення, теплопостачання, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій, визначення стратегії розвитку відповідних сфер.
 • Забезпечення у межах компетенції технічного регулювання у сферах комунального господарства, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій.
 • Розроблення та участь у розробленні нормативно-правових актів з питань, що відносяться до компетенції Департаменту, а також забезпечення в установленому законодавством порядку їх погодження та прийняття.
 • Забезпечення розроблення та виконання державних програм у сфері поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій.
 • Сприяння залученню інвестицій у сферах комунального господарства, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій шляхом впровадження механізму державно-приватного партнерства.
 • Сприяння залученню іноземних інвестицій шляхом реалізації програм розвитку муніципальної інфраструктури України.
 • Здійснення заходів з ініціювання, підготовки та реалізації проектів у сфері розвитку муніципальної інфраструктури України, що підтримуються міжнародними фінансовими організаціями.
 • Проведення моніторингу та аналізу ефективності використання кредитних ресурсів, спрямованих на реалізацію програм розвитку муніципальної інфраструктури України.
 • Підготовка та опрацювання документів стосовно укладання (підготовки, підписання, затвердження, ратифікації чи приєднання) та виконання міжнародних договорів, що належать до повноважень Мінрегіону щодо реалізації програм розвитку муніципальної інфраструктури України.
 • Здійснення організаційного, нормативно-правового та методологічного забезпечення виконання завдань з реформування та розвитку комунального господарства.
 • Здійснення аналізу стану сфер комунального господарства, поводження з побутовими відходами, поховання, увічнення пам`яті жертв війни та політичних репресій, а також ефективності їх функціонування.
 • Здійснення співробітництва з міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення інвестицій, кредитів та грантів, технічної допомоги для розвитку сфер, що належать до компетенції Департаменту.
 • Здійснення цифрової трансформації у сферах, віднесених до компетенції Департаменту.

Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку

Основні завдання:

 • Організація заходів щодо оцінки та відбору програм і проектів регіонального розвитку;
 • Забезпечення реалізації державної політики з питань впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку;
 • Аналіз визначення ефективності впровадження проектів регіонального розвитку та формування пропозицій для удосконалення державної політики з цих питань;
 • Забезпечення в межах компетенції координації залучення, використання, обліку та моніторингу міжнародної фінансової допомоги у сфері регіонального розвитку, взаємодії, з міжнародними фінансовими організаціями що забезпечують реалізацію проектів міжнародної технічної допомоги;
 • Здійснення моніторингу реалізації бюджетних програм у сфері регіонального розвитку та визначення оцінки їх ефективності;
 • Проведення цифрової трансформації у відповідних сферах, віднесених до компетенції Департаменту.

Юридичний департамент

Основні завдання:

 • організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів Міністерством розвитку громад та територій України під час виконання покладених на нього завдань і функціональних обов’язків;
 • розроблення та участь у розробленні нормативно-правових актів з питань діяльності Міністерства розвитку громад та територій України, а також забезпечення у встановленому порядку їх погодження та прийняття;
 • координація правової роботи, здійснення методичного керівництва та перевірки її проведення на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Міністерства розвитку громад та територій України, акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Міністерство розвитку громад та територій України (далі – державні підприємства);
 • організація претензійно-позовної роботи Міністерства розвитку громад та територій України;
 • представництво інтересів Міністерства розвитку громад та територій України в судах, інших органах влади;
 • сприяння в межах своєї компетенції розвитку інформаційної сфери та цифрової трансформації державного управління;
 • здійснення в межах своєї компетенції заходів, які спрямовані запровадження єдиних підходів та механізмів управлінських процесів, підвищення якості підбору персоналу;
 • організація законопроектної роботи та забезпечення взаємодії Міністерства розвитку громад та територій України з Верховною Радою України та Кабінетом Міністрів України.

Фінансовий департамент

Основні завдання:

 • забезпечення формування та реалізація державної політики Мінрегіону у відповідних сферах у частині фінансового забезпечення окремих програм і заходів;
 • участь у формуванні пропозицій до Бюджетної декларації на наступні три бюджетні періоди;
 • участь у формуванні попередніх показників проекту Державного бюджету України на наступні роки;
 • забезпечення бюджетного планування та виконання державного бюджету за видатками за бюджетними програмами та міжбюджетними трансфертами, головним розпорядником яких є Мінрегіон;
 • організація роботи щодо забезпечення державної бюджетної політики в процесі складання, розгляду, затвердження та виконання кошторисів видатків на утримання апарату Мінрегіону, неухильне дотримання обґрунтованості, ефективності та цільового використання коштів;
 • ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності Мінрегіону та складення фінансової та бухгалтерської звітності;
 • відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;
 • забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;
 • забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використанням фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;
 • запобігання виникненню негативних явищ у фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньогосподарських резервів;
 • здійснення у межах компетенції контролю за цільовим та ефективним використанням бюджетних коштів, передбачених для реалізації проектів, виконання програм;
 • складання зведеної фінансової та бюджетної звітності за бюджетними програмами та міжбюджетними трансфертами, головним розпорядником яких є Мінрегіон;
 • складання зведеної бухгалтерської та фінансової звітності підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону, та акціонерних товариств, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – державні підприємства);
 • здійснення у межах компетенції аналізу фінансової звітності державних підприємств, що належать до сфери управління Мінрегіону для прийняття управлінських рішень.

Департамент економіки систем життєзабезпечення

Основні завдання:

 • Забезпечення формування та реалізації у межах компетенції державної політики у сфері житлово-комунального господарства, зокрема державної політики з питань ціно-, тарифоутворення на підприємствах галузі, розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за енергоносії, а також оплати споживачами наданих їм житлово-комунальних послуг; сприяння провадженню інвестиційної діяльності у сфері житлово-комунального господарства.
 • Здійснення прогнозних розрахунків рівня тарифів на теплову енергію, житлово-комунальні послуги в залежності від цін на енергоносії, мінімального рівня заробітної плати, інфляції та інших факторів, що впливають на господарську діяльність підприємств у сфері житлово-комунального господарства.
 • Аналіз та прогнозування розвитку галузі житлово-комунального господарства з питань, що належать до компетенції Департаменту.
 • Моніторинг реалізації стану реформування та розвитку житлово-комунального господарства та моніторинг показників фінансово-економічної діяльності підприємств житлово-комунального господарства; моніторинг розрахунків підприємств житлово-комунального господарства за спожиті енергоносії; моніторинг стану розрахунків споживачів за житлово-комунальні послуги.
 • Моніторинг розроблення та виконання інвестиційних програм підприємствами житлово-комунального господарства;
 • Участь у розробленні державних соціальних норм і нормативів користування житлово-комунальними послугами.
 • Участь у реформуванні оплати праці в житлово-комунальній сфері та розробленні норм і положень Галузевої угоди у сфері житлово-комунального господарства.
 • Моніторинг проблемних питань регіонів з питань, що належать до компетенції Департаменту;
 • Розроблення та участь у розробленні нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Департаменту, а також забезпечує в установленому порядку їх погодження та прийняття;
 • Здійснення цифрової трансформації у відповідних сферах, віднесених до компетенції Департаменту.

Управління інформаційних технологій

Основні завдання:

 • Здійснення планування та забезпечення перспективних розробок інформаційно-аналітичних систем.
 • Забезпечення впровадження сучасних інформаційних технологій, електронного урядування та його елементів.
 • Здійснення технічної підтримки впровадження електронного документообігу в діяльності Мінрегіону, а також роботи телефонної «гарячої лінії» Мінрегіону.
 • Здійснення технічного супроводу апаратних нарад у Мінрегіоні.
 • Забезпечення працівників Мінрегіону комп’ютерною та оргтехнікою, засобами зв’язку та іншими телекомунікаційним обладнанням, необхідним для виконання їх функціональних обов’язків.
 • Вжиття заходів до створення та розвитку інформаційних систем і ресурсів, розроблення та впровадження в межах повноважень, передбачених законом, сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, комплексних систем захисту інформації, систем технічного захисту інформації у самостійних структурних підрозділах Мінрегіону.
 • Створення та керування заходами і засобами захисту інформації, вимогу щодо захисту якої встановлено чинним законодавством.
 • Впровадження та забезпечення функціонування інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем в Мінрегіоні.
 • Забезпечення роботи і обслуговування комп’ютерної мережі Мінрегіону, систем зв’язку (крім систем спеціального зв’язку), вебсайту Мінрегіону.

Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві  

Основні завдання:

 • Забезпечення реалізації політики ціноутворення у будівництві, участь у формуванні кошторисно-нормативної бази у будівництві та визначення порядку її застосування.
 • Здійснення нормативно-методичного забезпечення розроблення проектів будівництва, проведення їх експертизи та затвердження.
 • Перевіряє в межах повноважень, передбачених законом, дотримання нормативних документів і нормативів обчислення вартості будівництва об’єктів, що споруджуються із залученням бюджетних коштів, коштів державних і комунальних підприємств, установ та організацій, кредитів, наданих під державні гарантії.
 • Сприяння ефективному використанню економічного, трудового потенціалу та ресурсів у будівельній діяльності, досягнення на цій основі підвищення рівня життя людей.

Відділ взаємодії із засобами масової інформації

Основні завдання:

 • Вироблення і реалізація єдиної інформаційної та іміджевої політики Мінрегіону у ЗМІ. Висвітлення діяльності Міністра як ключової політичної фігури державного управління та експерта у сферах, визначених Положенням.
 • Організація роботи, спрямованої на забезпечення точного, своєчасного та актуального інформування громадськості та ЗМІ про діяльність Мінрегіону, основні засади державної політики у сфері його компетенції.
 • Реалізація принципу «зворотного зв’язку»: забезпечення керівництва Мінрегіону точною, своєчасною та актуальною інформацією щодо суспільної думки про Мінрегіон та його діяльність (імідж, сприйняття та ставлення до діяльності Мінрегіону у ЗМІ щодо змісту проблемних питань з тематики Мінрегіону), оприлюднених у ЗМІ.

Оперативно-диспетчерський відділ

Основні завдання:

 • Здійснення цілодобового чергування.
 • Забезпечення збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про виникнення та ліквідацію наслідків аварій та надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру, що виникають на об’єктах житлово-комунального господарства (далі ̶  аварії та надзвичайні ситуації).
 • Участь у здійсненні моніторингу стану проходження опалювального періоду.

Відділ управління державною власністю

Основні завдання:

 • Забезпечення реалізації державної політики у сфері управління об’єктами державної власності в межах повноважень, покладених на Мінрегіон.
 • Контроль за ефективністю використання закріпленого за суб’єктами господарювання державного сектору економіки, які належать до сфери управління Мінрегіону (далі – державні підприємства), державного майна.
 • Організація та координація роботи з приватизації, корпоратизації та оренди майна державних підприємств.
 • Організація та координація роботи з управління корпоративними правами, які належать державі у статутних капіталах господарських товариств.
 • Проведення аналізу ефективності здійснення фінансово-господарської діяльності державних підприємств, вжиття заходів щодо їх подальшого розвитку та ефективного управління.
 • Організація та забезпечення роботи з контролю за реорганізацією, ліквідацією та здійсненням процедури банкрутства державних підприємств.

Сектор контролю

Основні завдання:

 • Здійснення контролю за виконанням законів України, указів Президента України, постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України та доручень Прем’єр-міністра України, Ради національної безпеки і оборони України, запитів та звернень народних депутатів України, а також наказів і доручень керівництва Мінрегіону, актів інших центральних органів виконавчої влади (далі – акти законодавства, накази і доручення керівництва Мінрегіону), проведення аналізу причин порушень термінів їх виконання і внесення пропозицій керівництву Мінрегіону щодо усунення таких порушень.
 • Разом з іншими структурними підрозділами здійснює роботу щодо впровадження внутрішнього контролю в Мінрегіоні.
 • Підготовка інформаційних, довідкових та інших матеріалів з питань виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва Мінрегіону.
 • Інформування керівництва Мінрегіону про стан виконання структурними підрозділами апарату Мінрегіону, центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра розвитку громад та територій України, актів законодавства, наказів і доручень керівництва Мінрегіону.
 • Проведення випереджувального моніторингу стану виконання актів законодавства, наказів і доручень керівництва Мінрегіону та своєчасне інформування керівництва Мінрегіону у разі неможливості їх виконання у визначені строки.
 • Підготовка проектів наказів і доручень керівництва Мінрегіону з питань, що належать до компетенції Сектору.

Сектор протокольного забезпечення міжнародного співробітництва

Основні завдання:

 • Координація двостороннього та багатостороннього міжнародного співробітництва Мінрегіону;
 • Участь у забезпеченні діяльності спільних міжурядових комісій з питань співробітництва, підкомісій та робочих груп;
 • Координація діяльності структурних підрозділів Мінрегіону у співпраці з міжнародними фінансовими організаціями з метою сприяння залученню ресурсів зовнішньої допомоги;
 • Сприяння активізації зовнішньоекономічних зв’язків, залученню іноземних інвестицій та входженню на зовнішні ринки підприємств, установ, організацій, що належать до сфери управління Мінрегіону;
 • Сприяння подальшому розвитку міжнародного співробітництва шляхом забезпечення високого рівня організації протокольних заходів, пов’язаних з візитами іноземних делегацій та зарубіжними візитами керівництва Мінрегіону;
 • Забезпечення дотримання державного протоколу в рамках проведення заходів за участю керівництва Мінрегіону.

 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

Основні завдання:

 • Розроблення, організація та контроль за проведенням заходів щодо запобігання корупційним правопорушенням та правопорушенням, пов’язаним з корупцією.
 • Організація роботи з оцінки корупційних ризиків у діяльності Мінрегіону, підготовки заходів щодо їх усунення, внесення Міністру відповідних пропозицій.
 • Надання методичної та консультаційної допомоги з питань додержання законодавства щодо запобігання корупції.
 • Здійснення заходів з виявлення конфлікту інтересів, сприяння його врегулюванню, інформування керівництва Мінрегіону та Національного агентства про виявлення конфлікту інтересів та заходи, вжиті для його врегулювання.
 • Перевірка факту подання суб’єктами декларування декларацій та повідомлення Національного агентства про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) порядку.
 • Здійснення контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, у тому числі розгляд повідомлень про порушення вимог Закону, зокрема на державних підприємствах.
 • Забезпечення захисту працівників, які повідомили про порушення вимог Закону, від застосування негативних заходів впливу з боку керівника або роботодавця відповідно до законодавства щодо захисту викривачів.
 • Інформування керівництва Мінрегіону, Національного агентства, інших спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції про факти порушення законодавства у сфері запобігання і протидії корупції.

Сектор з питань цивільного захисту

Основні завдання:

 • Організація заходів цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, а також акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – державні підприємства).
 • Організація і забезпечення виконання в межах повноважень Мінрегіону заходів цивільного захисту у мирний час та в особливий період.

Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони

Основні завдання:

 • Організація заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації і контроль за їх здійсненням у Мінрегіоні, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, в акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон (далі – державні підприємства), а також у сферах будівництва та житлово-комунального господарства у межах, визначених законом.
 • Організація і забезпечення виконання Мінрегіоном, державними підприємствами законів та інших нормативно-правових актів з питань територіальної оборони, інших завдань у сфері оборони.

Сектор режимно-секретної роботи

Основні завдання:

 • Реалізація в межах повноважень Мінрегіону державної політики стосовно державної таємниці, здійснення контролю за її збереженням в структурних підрозділах, центральних органах виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Міністром, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону, а також в акціонерних товариствах, повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіону (далі – державні підприємства).
 • Недопущення необгрунтованого допуску та доступу осіб до секретної інформації.
 • Своєчасне розроблення та здійснення разом з іншими структурними підрозділами заходів, що забезпечують охорону державної таємниці.
 • Запобігання розголошенню секретної інформації, випадкам втрат матеріальних носіїв цієї інформації, заволодінню секретною інформацією іноземними державами, іноземними юридичними особами, іноземцями, особами без громадянства та громадянами України, яким не надано допуску та доступу до неї.
 • Виявлення та закриття каналів просочення секретної інформації в процесі діяльності Мінрегіону.
 • Забезпечення запровадження заходів режиму секретності під час виконання всіх видів робіт, повʼязаних з державною таємницею, та під час здійснення зовнішніх відносин.
 • Організація та ведення секретного діловодства.
 • Координація та контроль за дотриманням вимог пропускного режиму до адміністративних будівель Мінрегіону.
 • Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань віднесених до компетенції Сектору. Вжиття заходів щодо їх погодження та прийняття.
 • Здійснення контролю, в межах компетенції, за станом режиму секретності на державних підприємствах, установах та організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону та акціонерних товариствах повноваження з управління корпоративними правами держави щодо яких здійснює Мінрегіон.

Сектор тендерних процедур

Основні завдання:

 • Організація проведення процедур закупівель товарів, робіт і послуг з метою забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель Мінрегіону, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції.
 • Забезпечення публічних закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти відповідно до чинного законодавства.
 • Розроблення і подання в установленому порядку проектів законодавчих та нормативно-правових актів, підготовка аналітичних і пояснювальних записок, довідок з питань, що належать до компетенції Сектору.
 • Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики у сфері закупівель у межах компетенції Сектору.
 • Проведення електронних закупівель у Мінрегіоні.

Сектор розвитку громадянського суспільства

Основні завдання:

 • Організація та проведення громадських слухань, круглих столів, інших заходів Мінрегіону за участю громадськості для обговорення питань реалізації державної політики у сфері сприяння розвитку громадянського суспільства, забезпечення відкритості та прозорості діяльності Мінрегіону.
 • Запобігання спробам спотворення офіційної позиції та іміджу Мінрегіону у засобах масової інформації, а також упередженості у сприйнятті та ставленні до Мінрегіону громадських організацій.
 • Реалізація принципу «зворотного зв’язку»: забезпечення керівництва Мінрегіону точною, своєчасною та актуальною інформацією щодо громадської думки про Мінрегіону та його діяльність (імідж, сприйняття та ставлення до діяльності Мінрегіону громадських організацій), щодо змісту проблемних питань з тематики Мінрегіону, оприлюднених у засобах масової інформації.
 • Забезпечення зв’язків Мінрегіону з громадськістю.
 • Розроблення проектів нормативно-правових актів з питань діяльності Мінрегіону, необхідних для забезпечення реалізації законів України, указів Президента України та актів Кабінету Міністрів України.
 • Моніторинг та аналіз виконання органами виконавчої влади Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68 «Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні».
 • Забезпечення постійного зв’язку та налагодження ефективного діалогу Мінрегіону з громадськістю, цільовими аудиторіями Мінрегіону.
 • Координація діяльності структурних підрозділів апарату Мінрегіону щодо питань взаємодії з інститутами громадянського суспільства.

Секретаріат Державного секретаря Міністерства

Основні завдання:

 • Організаційне, матеріально-технічне та господарське забезпечення діяльності Мінрегіону.
 • Організаційне забезпечення проведення колегій, апаратних нарад та нарад за участю керівництва Мінрегіону.

Управління документообігу

Основні завдання:

 • Документування управлінської діяльності Мінрегіону, регламентування та організація діловодства від моменту надходження або створення документів до передачі їх до архіву або знищення.
 • Організація роботи щодо розгляду звернень громадян та запитів на публічну інформацію.

Департамент персоналу

Основні завдання:

 • реалізація державної політики з питань управління персоналом у Мінрегіоні;
 • забезпечення здійснення керівником державної служби Мінрегіону своїх повноважень з питань управління персоналом;
 • забезпечення організаційного розвитку Мінрегіону;
 • добір персоналу Мінрегіону;
 • прогнозування розвитку персоналу, заохочення працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності;
 • здійснення аналітичної та організаційної роботи з кадрового менеджменту;
 • організаційно-методичне керівництво та контроль за роботою з персоналом у Мінрегіоні та на підприємствах, в установах і організаціях, що належать до сфери управління Мінрегіону;
 • документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення.

Відділ внутрішнього аудиту

Основним завданням Відділу є надання Міністру незалежних й об’єктивних висновків та рекомендацій щодо:

 • функціонування системи внутрішнього контролю та її удосконалення;
 • удосконалення системи управління;
 • запобігання фактам незаконного, неефективного та нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів;
 • запобігання виникненню помилок чи інших недоліків у діяльності Мінрегіону, а також підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління.
Повернутися вгору