Календарний план реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади

25.05.2020

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади 

Крок/завдання

Обґрунтування

/підстава

Відповідальний за виконання

Строк

Очікуваний результат

 
 

 

1.

Затвердження, внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей

Формування соціально та економічно обґрунтованих перспективних планів формування територій спроможних громад

КМУ, ОДА, Мінрегіон

Травень

100% покриття території України  перспективними планами формування територій спроможних громад

 

 

2.

Прийняття урядового акта щодо визначення  територій територіальних громад  (адміністративно-територіального устрою базового рівня)

Формування спроможних територіальних громад

КМУ, Мінрегіон

Травень

100% покриття території України  спроможними територіальними громадами

 

3.

Подання на розгляд ВРУ проекту Закону України щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня

Формування нового адміністративно-територіального устрою, що відповідає європейським вимогам та стандартам

КМУ, Мінрегіон

Травень

100% покриття території України районами, які відповідають європейським вимогам та стандартам

 

 

 

4.

Прийняття урядового акта щодо Порядку встановлення (зміни) меж територій територіальних громад та районів у натурі (на місцевості)

Визначення меж територій територіальних громад і районів у натурі (на місцевості)

КМУ, Мінрегіон

Червень

Створено передумови для встановлення меж територій територіальних громад і районів у натурі (на місцевості)

 

 

5.

Розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до секторальних законів у частині децентралізації та розмежування повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади

Розподіл повноважень між органами місцевого самоврядування та органами виконавчої влади, в тому числі щодо повноважень територіальних органів центральних органів виконавчої влади з урахуванням принципу субсидіарності та нової територіальної основи

Мінрегіон

Червень

Узгодження обсягу повноважень органів місцевого самоврядування та органів виконавчої влади у секторальних сферах з урахуванням принципу субсидіарності та нової територіальної основи, усунення дублювання повноважень

 

6.

Подання на розгляд ВРУ проекту Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція)

Перегляд повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів, оновлення системи місцевого самоврядування, приведення українського законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування

(Указу  Президента України від 08.11.2019 №837 «Про невідкладні заходи з проведення реформ та зміцнення держави»)

 

КМУ, Мінрегіон

Вересень

Встановлення:

– єдиних підходів до визначення повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням принципу субсидіарності;

– чіткого порядку та умов передачі повноважень держави органам місцевого самоврядування.

Приведення українського законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування

 

 

7.

Подання на розгляд ВРУ проекту Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція)

Перегляд повноважень місцевих державних адміністрацій з метою децентралізації повноважень за принципом субсидіарності, усунення конфлікту інтересів під час здійснення місцевими органами виконавчої влади повноважень виконавчих органів районних, обласних рад та функцій щодо забезпечення законності і правопорядку на відповідній території

КМУ, Мінрегіон

Вересень

Визначення повноважень місцевих державних адміністрацій за принципом субсидіарності, усунення конфлікту інтересів під час здійснення місцевими органами виконавчої влади повноважень виконавчих органів районних, обласних рад та функцій щодо забезпечення законності і правопорядку на відповідній території

 

8.

Подання на розгляд ВРУ законопроектів щодо внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням проектів нових редакцій законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні»

Фінансове забезпечення власних та делегованих державою повноважень органів місцевого самоврядування

КМУ, Мінрегіон

Вересень

Оновлення бюджетного і податкового законодавства в частині фінансового забезпечення нових повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, фінансового забезпечення виконання органами місцевого самоврядування делегованих державною повноважень

 

9.

Розроблення рекомендацій щодо реорганізації районних рад, вирішення питання розпорядження майном спільної власності територіальних громад району

Надання методичної допомоги органам місцевого самоврядування при реорганізації районних рад,  вирішення питання розпорядження майном спільної власності територіальних громад району

 

Мінрегіон

Жовтень

Отримання органами місцевого самоврядування методичної підтримки при  реорганізації, вирішення питання  розпорядження майном спільної власності територіальних громад району

 

10.

Подання на розгляд ВРУ проекту Закону України «Про засади адміністративно-територіального устрою України»

Необхідність законодавчого визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів

Мінрегіон

Жовтень

Законодавче визначення засад адміністративно-територіального устрою України відповідно до європейських принципів і стандартів

 

11.

Прийняття урядового акта щодо реорганізації райдержадміністрацій

Забезпечення реорганізації   райдержадміністрацій з урахуванням нових повноважень на новій територіальній основі

Мінрегіон

Грудень

100%  райдержадміністрацій реорганізовано

 

 

ПЛАН

законопроектної роботи Міністерства розвитку громад та територій України на 2020 рік

в частині місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою

 

Питання, які потребують  законодавчого врегулювання (орієнтовна назва законопроекту, його мета та предмет врегулювання)

Обґрунтування необхідності розроблення законопроекту

Строк подання (місяць)

Відповідальний за розроблення (подання) законопроекту

Орієнтовний строки внесення та розгляду ВРУ

(квартал)

Проект Закону України щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального (районного) рівня.

Мета і предмет врегулювання:  

Затвердження адміністративно-територіального устрою  субрегіонального (районного) рівня.

Невідповідність існуючої системи адміністративно-територіального устрою України європейським стандартам.

травень

Мінрегіон

ІІІ квартал

Проект Закону України  «Про внесення змін до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (щодо призначення заступників голів місцевих державних адміністрацій)»

Мета і предмет врегулювання:

узгодження положень актів законодавства з питання погодження Кабінетом Міністрів України призначення та звільнення перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій.

 

Статтею 10 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» в редакції, станом на 27.07.2010, чинній відповідно до Закону України від 23.02.2019 № 763-VII «Про визнання таким, що втратив чинність, Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення їх у відповідність із Конституцією України», передбачено погодження Кабінетом Міністрів України призначення, серед іншого, перших заступників та заступників голів районних державних адміністрацій.

Разом з тим, пунктом 1 частини другої статті 23 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» визначено, що Кабінет Міністрів України розглядає питання щодо погодження кандидатур заступників голів лише обласних державних адміністрацій.

червень

Мінрегіон

ІІІ квартал

Проект Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (нова редакція).

 

Мета і предмет врегулювання:  

перегляд повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням принципу субсидіарності, оновлення системи місцевого самоврядування, приведення українського законодавства у відповідність до Європейської хартії місцевого самоврядування.

 

Відсутність:

– єдиних підходів до визначення повноважень органів місцевого самоврядування різних рівнів з урахуванням принципу субсидіарності;

– чіткого порядку та умов передачі повноважень держави органам місцевого самоврядування.

Невідповідність українського законодавства Європейській хартії місцевого самоврядування.

вересень

Мінрегіон

ІV квартал

Проект Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (нова редакція).

 

Мета і предмет врегулювання:  

перегляд повноважень місцевих державних адміністрацій з метою децентралізації повноважень за принципом субсидіарності, усунення конфлікту інтересів під час здійснення місцевими органами виконавчої влади повноважень виконавчих органів районних, обласних рад та функцій щодо забезпечення законності і правопорядку на відповідній території.

 

Конфлікт інтересів під час здійснення місцевими органами виконавчої влади повноважень виконавчих органів районних, обласних рад та функцій щодо забезпечення законності та правопорядку на відповідній території.

 

вересень

Мінрегіон

ІV квартал

Проект Закону України щодо статусу префектів / урядників (у разі прийняття змін до Конституції України щодо децентралізації влади).

 

Мета і предмет врегулювання:  

визначення правового статуту префектів (урядників), забезпечення координації діяльності територіальних органів ЦОВВ, законності та правопорядку на відповідній території.

Конфлікт інтересів під час здійснення місцевими органами виконавчої влади повноважень виконавчих органів районних, обласних рад та функцій щодо забезпечення законності і правопорядку на відповідній території.

Існуюча система  державного нагляду та контролю є громіздкою і заплутана, повноваження часто дублюються, а їх предмет нечіткий, що суперечить  Європейській хартії місцевого самоврядування.

60-денний строк з дня набрання чинності змінами до Конституції України

Мінрегіон

ІV квартал

Проекти законів України внесення змін до Бюджетного та Податкового кодексів України з урахуванням проектів нових редакцій Законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні».

 

Мета і предмет врегулювання:  

перегляд бюджетного і податкового законодавства в частині фінансового забезпечення нових повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади.

Прийняття нових редакцій законів України «Про місцеві державні адміністрації» та «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачає перегляд і перерозподіл повноважень між органами місцевого самоврядування різних рівнів та органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади, ТО ЦОВВ.

З урахуванням нових повноважень потребуватиме оновлення бюджетне і податкове законодавство в частині фінансового забезпечення нових повноважень органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, фінансового забезпечення виконання ОМС делегованих державною повноважень.

вересень

Мінрегіон

ІV квартал

Проект Закону України  «Про засади адміністративно-територіального устрою України».

Мета і предмет врегулювання:

законодавче визначення основних засад адміністративно-територіального устрою України, порядку утворення, ліквідації, встановлення і зміни меж адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів.

 

В Україні відсутнє законодавство, що визначає порядок утворення, реєстрації, перетворення адміністративно-територіальних одиниць, а також населених пунктів. Відтак, це породжує низку проблем, пов’язаних з упорядкуванням назв адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів, їх обліком та своєчасним внесенням змін до первинного реєстру.

Зокрема, значні ускладнення спостерігаються в питаннях найменування і перейменування населених пунктів, обліку населених пунктів та адміністративно-територіальних одиниць.

жовтень

Мінрегіон

ІV квартал

Повернутися вгору