Річний план діяльності Міністерства розвитку громад і територій України на 2020 рік

27.02.2020
Ціль Пріоритетність Завдання Захід Ключові співробітники Строк виконання Індикатор виконання
Угода з ЄС
1 3 4 5 7 8 9
Директорат просторового планування територій та архітектури
10.1 Українці живуть у комфортних містах та селах 1. Розробити Концепцію запровадження інтегрованого розвитку громад 1.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту розпорядження “Про схвалення Концепції запровадження інтегрованого розвитку громад та затвердження плану заходів з її реалізації” Литвинчук М.Ю Жеребчук В.О. I квартал
лютий
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
2. Розробити Методичні рекомендації розроблення концепцій інтегрованого розвитку громад 2.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження методичних рекомендацій розроблення концепцій інтегрованого розвитку громади” Литвинчук М.Ю . Мельничук Г.В. I квартал
березень
проект наказу подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
прийнято наказ Мінрегіону
3. Залучити міжнародний досвід та забезпечити поширення кращих практик у сфері просторового планування територій та інтегрованого розвитку 3.1. Проведення регіональних конференцій з питань планування інтегрованого розвитку громад з представниками міст та територіальних громад за участю міжнародних експертів Литвинчук М.Ю Драгомирова Г.А. Жеребчук В.О. Мельничук Г.В. IV квартал
жовтень
конференції проведено, протоколи засідань додано
3.2. Оновлення розділу існуючого вебсайту для розміщення передових напрацювань та кращих практик у сфері просторового планування територій та інтегрованого розвитку громад Литвинчук М.Ю. Мельничук Г.В IV квартал
грудень
оновлено розділ існуючого вебсайту
4. Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва 4.1. Забезпечення функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності (2 черга) Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
IV квартал
грудень
електронний кабінет у сфері містобудівної діяльності функціонує (2 черга)
4.2. Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (1 черга) Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
IV квартал
грудень
запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
4.3. Розроблення та затвердження КМУ проекту розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
I квартал
січень
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
4. Запровадити Єдину державну електронну систему у сфері будівництва 4.1. Забезпечення функціонування електронного кабінету у сфері містобудівної діяльності (2 черга) Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
IV квартал
грудень
електронний кабінет у сфері містобудівної діяльності функціонує (2 черга)
4.2. Запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва (1 черга) Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
IV квартал
грудень
запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва
4.3. Розроблення та подання КМУ проекту Закону “Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо запровадження автоматичного включення до Реєстру будівельної діяльності документів дозвільного характеру” Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
4.4. Розроблення та затвердження КМУ проекту розпорядження “Про затвердження плану заходів щодо створення та запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” Безрукова І.В.
Гульчук Є.О.
I квартал
лютий
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
5. Скоротити строки розгляду справ за позовами про припинення права на виконання підготовчих та/або будівельних робіт 5.1. Розроблення та подання КМУ проекту Закону  “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення скорочення строків розгляду справ за позовами органів державного архітектурно-будівельного контролю та нагляду” Безрукова І.В.
Шевчук О.В.
I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
6. Створити Містобудівний кадастр на державному рівні 6.1. Створення Головного управління з питань містобудівного кадастру Лисак Р.О. I квартал
лютий
подано пропозиції Міністру по створенню Служби
III квартал
липень
Служба містобудівного кадастру функціонує
7. Оновити державні будівельні норми, які встановлюють вимоги до складу і змісту історико-архітектурних опорних планів історичних населених пунктів 7.1. Розроблення та затвердження Зміни № 1 ДБН Б.2.2-3:2012 “Склад та зміст історико-архітектурного опорного плану населеного пункту” Банних А.В. IV квартал
жовтень
затверджено наказом Мінрегіону ДБН, додано листи погодження ЦОВВ
8. Вдосконалити процедуру оформлення об’єктів (стаціонарні та пересувні споруди комерційної діяльності) на підставі паспорта прив’язки 8.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до Порядку розміщення тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності” Литвинчук М.Ю.
Драгомирова Г.А.
IV квартал
жовтень
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
9. Вдосконалити процедуру взаємодії між містобудівним та земельним кадастрами 9.1. Розроблення спільного проекту наказу разом з Мінекономіки “Про затвердження формату обміну інформацією між містобудівним та державним земельним кадастрам” Литвинчук М.Ю.
Лисак Р.О.
II квартал
травень
проект наказу подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
10. Запровадити механізм функціонування публічного управління у будівельній галузі 10.1 Розроблення та затвердження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України “Про схвалення Концепції публічного управління у сфері містобудівної діяльності та затвердження плану заходів з її реалізації” Литвинчук М.Ю.
Береза Д.О.
II квартал
травень
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
11. Забезпечення територій громад містобудівною документацією відповідного рівня 11.1. Розроблення Операційного посібника з організації розроблення планів просторового
розвитку територій громад по Програмі “Прискорення приватних інвестицій у сільське господарство України”
Литвинчук М.Ю.
Канішина Л.М.
I квартал
березень
операційний посібник погоджено Мінрегіоном та Світовим банком
12. Забезпечити правові засади роботи Комісії з питань створення безперешкодного життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 12.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження Положення про Комісію з питань створення безперешкодноо життєвого середовища для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення Міністерства розвитку громад та територій України Банних А.В. IІ квартал
травень
прийнято наказ Мінрегіону
10.3 Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад 13. Створити підґрунтя для розмежування функцій уповноважених органів містобудуваня та архітектури обласних та районних державних адміністрацій 13.1.Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування функцій уповноважених органів містобудування та архітектури” Литвинчук М.Ю.
Корнієнко І.В.
I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
10.4 Українці мають комфортне та доступне житло 14. Удосконалити відносини, пов’язані із проведенням заходів щодо реконструкції кварталів застарілого житлового фонду 14.1. Розроблення та затвердження КМУ та подання до ВРУ законопроекту щодо програми комплексної реконструкції кварталів (мікрорайонів) застарілого житлового фонду Литвинчук М.Ю.
Корнієнко І.В.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
Департамент містобудування, архітектури та планування територій
10.1 Українці живуть у комфортних містах та селах 1. Розробити та затвердити нову Генеральну схему планування території України 1.1. Формування нормативно-правового забезпечення розроблення нової Генеральної схеми планування території України Білоус С.Я.
Пономарьов А.М.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України зареєстровано у ВРУ
1.2. Проведення моніторингу та направлення доповіді Кабінету Міністрів України щодо стану реалізації Генеральної схеми планування території України у 2019 році Білоус С.Я.
Пономарьов А.М.
IV квартал
жовтень
доповідь направлено Кабінету Міністрів України
2. Визначити на законодавчому рівні вимоги щодо необхідності розроблення та актуалізації містобудівної документації для прогнозування розвитку територій 2.1. Розроблення та затвердження зміни № 1 державних будівельних норм ДБН Б.1.1-15:2012 “Склад та зміст генерального плану населеного пункту”. Білоус С.Я.
Пономарьов А.М.
III квартал
вересень
зміну № 1 ДБН затверджено наказом Мінрегіону
2.2. Розроблення та затвердження зміни № 2 державних будівельних норм ДБН Б.1.1-14:2012 “Склад та зміст детального плану території”. Білоус С.Я.
Пономарьов А.М.
III квартал
вересень
зміну № 2 ДБН затверджено наказом Мінрегіону
2.3. Проведення моніторингу забезпечення територій та населених пунктів містобудівною документацією місцевого рівня Білоус С.Я.
Пономарьов А.М. Серєкова А.О.
IІ квартал
червень
IV квартал
грудень
результати моніторингу надіслано до КМУ та розміщено на офіційному сайті Мінрегіону
3. Здійснити моніторинг та оцінку ступеня безбар’єрності фізичного оточення та доступності будівель, у складі яких є приміщення з надання послуг, та приміщень, у яких надаються послуги особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 3.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови КМУ “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” Білоус С.Я.
Кулик Н.Г.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3.2. Розроблення та затвердження наказу Мінрегіону “Критерії оцінки доступності будівель, у складі яких є приміщення з надання послуг, та приміщень, у яких надаються послуги населенню” Білоус С.Я.
Кулик Н.Г.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
4. Внести зміни до державних будівельних норм для забезпечення комфорту та безпеки життєвого простору для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 4.1. Розроблення та затвердження Зміни № 1 ДБН В.2.2-40:2018 “Інклюзивність будівель і споруд” Білоус С.Я.
Кулик Н.Г.
IV квартал
грудень
зміну № 1 ДБН затверджено наказом Мінрегіону
5. Забезпечити належний рівень діалогу з представниками громадянського суспільства в питаннях забезпечення доступності до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури 5.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 28.02.2017 № 41 “Про активізацію роботи та оновлення складу Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури” Білоус С.Я.
Кулик Н.Г.
I квартал
березень
прийнято наказ Мінрегіону
5.2. Забезпечити діяльність Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Мінрегіоні Білоус С.Я.
Кулик Н.Г.
IV квартал
грудень
засідання проведено, протоколи засідань додано
Директорат технічного регулювання у будівництві
10.1 Українці живуть у комфортних містах та селах 1. Забезпечити актуалізацію не менше 75% (щорічний перегляд не менше 15%) державних будівельних норм відповідно до міжнародних методів нормування у будівництві із застосуванням параметричних вимог до об’єктів будівництва, усунити з державних будівельних норм  корупційні чинники 1.1. Розроблення плану перегляду державних будівельних норм (внесення змін або викладення у новій редакції) з метою забезпечення актуалізації 100% державних будівельних норм Воскобійник О.П.
Євстаф’єв В.І.
Лісняк Н.Ю.
Апостолюк О.П.
III квартал
липень
план підготовлено і подано на розгляд Міністру
1.2. Розроблення 18 проектів державних будівельних норм (розроблення та затвердження наказами Мінрегіону стосовно внесення змін або затвердження у новій редакції). Воскобійник О.П. Євстаф’єв В.І. IV квартал
грудень
затверджено наказом Мінрегіону ДБН, додано листи погодження ЦОВВ
2. Підвищити якість розроблення державних будівельних норм, в тому числі шляхом розширення переліку базових організацій із нормування у будівництві з метою створення конкурентного середовища, удосконалення застарілого порядку розроблення будівельних норм 2.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до Порядку застосування будівельних норм, розроблених на основі національних технологічних традицій, та будівельних норм, гармонізованих з нормативними документами Європейського Союзу”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2011 № 547″ Воскобійник О.П.
Лісняк Н.Ю.
Мостепанюк Д.О.
III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 212 3. Імплементувати Регламент ЄС 305 щодо визначення вимог до будівельних виробів 3.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України, що імплементує Регламент 305/2011 Європейського Парламенту і Ради, що встановлює гармонізовані умови для розміщення на ринку будівельних виробів Воскобійник О.П.
Лісняк Н.Ю.
Мостепанюк Д.О.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
4. Актуалізувати Порядок проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва 4.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови щодо внесення змін до Порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об’єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 р. № 257 Воскобійник О.П. Мостепанюк Д.О. IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
10.6 Українці зменшать
втрати при споживанні тепла, гарячого водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках
5. Актуалізувати вимоги до енергетичної ефективності будівель 5.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження мінімальних вимог до енергетичної ефективності будівель” Воскобійник О.П.
Кононова Н.В.
Костров І.А.
III квартал
липень
прийнято наказ Мінрегіону
5.2. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону щодо внесення змін до наказу Мінрегіону від 11 липня 2018 р. № 172 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката” зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 825/32277 в частині приведення відповідності до ЗУ “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення порядку надання адміністративних послуг у сфері будівництва та створення Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва” Воскобійник О.П.
Костров І.А.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.3. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону щодо внесення змін до наказу Мінрегіону  від 11 липня 2018 р. № 173 “Про затвердження Методики обстеження інженерних систем будівлі”, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 16 липня 2018 р. за № 826/32278 Воскобійник О.П.
Кононова Н.В.
Костров І.А.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.4. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону щодо внесення змін до наказу Мінрегіону від 11.07.2018 №169 “Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель” в частині оновлення критеріїв визначення класу енергетичної ефективності та оновлення розрахункових формул Воскобійник О.П.
Кононова Н.В.
Костров І.А.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
Євро 671 5.5. Розроблення наказу Мінрегіону щодо встановлення вимог до будівель із майже нульовим споживанням енергії Воскобійник О.П.
Кононова Н.В.
Костров І.А.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку
10.1 Українці живуть у комфортних містах та селах 1. Підвищити якість розроблення державних будівельних норм, в тому числі шляхом розширення переліку базових організацій із нормування у будівництві з метою створення конкурентного середовища, удосконалення застарілого порядку розроблення будівельних норм 1.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до Положення про базову організацію з науково-технічної діяльності у будівництві, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 липень 2010 року № 589” Кучеренко О.В. Кожекіна О.Ю. Марчук І.М. III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.2. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до Порядку розроблення, погодження, затвердження, внесення змін до будівельних норм та визнання їх такими, що втратили чинність”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 червень 2010 № 543″ Кучеренко О.В. Кожекіна О.Ю. Марчук І.М. III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.3. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до Переліку центральних органів виконавчої влади, до повноважень яких належить питання нормування у будівництві”, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.02.2010 № 197″ Кучеренко О.В. Кожекіна О.Ю. Чепік О.С. III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.4. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до Положення про центральний фонд будівельних норм та Типового положення про фонд галузевих будівельних норм”, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 червень 2010 року № 483″ Кучеренко О.В. Польський О.С. Марчук І.М. III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин  у будівництві
10.1 Українці живуть у комфортних містах та селах 1.Створити систему нормативного забезпечення проектування із застосуванням ВІМ-технологій, в тому числі із урахуванням життєвого циклу об’єкта будівництва 1.1. Розроблення та затвердження КМУ Концепції впровадження ВІМ-технологій у будівництві із визначенням етапності та відповідного плану заходів із її реалізації Пономаренко І.Б. Сєргєєнко О.П. IV квартал
листопад
проект акта подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
2. Запровадити контроль за ефективністю використання бюджетних коштів у будівництві 2.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови  “Про внесення змін до Порядку затвердження титулів об’єктів, будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів, коштів державних підприємств, установ та організацій, а також кредитів, наданих під державні гарантії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересень 1997 р. № 995” Пономаренко І.Б Мотрусь О.С. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
10.4 Українці мають комфортне та доступне житло 3. Удосконалити кошторисне нормування і ціноутворення у будівництві 3.1. Розроблення та затвердження  наказу  Мінрегіону “Про забезпечення переведення  національних стандартів з ціноутворення у будівництві в статус кошторисних норм і нормативів” Пономаренко І.Б.
Сєргєєнко О.П.
IV квартал
грудень
прийнято наказ Мінрегіону
3.2. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови  “Про внесення змін до Порядку проведення професійної атестації відповідальних виконавців окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітень 2011 р. № 554” Пономаренко І.Б. Левко Г.І. II квартал
травень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3.3. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про показники опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України” Пономаренко І.Б. Снєгірьова Ю.П. I квартал
березень
II квартал
червень
III квартал
вересень
IV квартал
грудень
прийнято наказ Мінрегіону
3.4. Розроблено та підготовлено проект наказу “Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Державного комітету України з будівництва та архітектури від 27 вересень 2005 року № 174” Пономаренко І.Б. Снєгірьова Ю.П. IV квартал
грудень
прийнято наказ Мінрегіону
4. Застосувати будівельне інформаційне моделювання в управлінні життєвим циклом будівель і споруд державної і комунальної власності 4.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту Дорожньої карти (концепції і програми) розвитку будівельного інформаційного моделювання та цифрової трансформації будівельної галузі Пономаренко І.Б. Сєргєєнко О.П. IV квартал
листопад
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
4.2. Розроблення наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 15.08.2017 № 204 “Деякі питання здійснення експертизи проектної документації на будівництво об’єктів”, зареєстрованого в Мін’юсті 18.09.2017 за № 1140/31008 Пономаренко І.Б. Кунасюк О.М. II квартал
травень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
4.3. Розроблення та затвердження КМУпроекту постанови  “Про внесення змін до Порядку затвердження проектів будівництва і проведення їх експертизи, затвердженого постаново. Кабінету Міністрів України від 13 квітень 2011 р. № 560 Пономаренко І.Б Мотрусь О.С. I квартал
березень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Директорат регіонального розвитку
10.2 Українці, що мешкають в “депресивних регіонах”, мають достатні можливості для розвитку 1.Посилити можливості розвитку територій, які потребують державної підтримки 1.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про затвердження Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року” Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
I квартал
березень
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.2. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про затвердження плану заходів на 2021-2023 роки з реалізації Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2027 року” Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
IV квартал
жовтень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.3. Розроблення та затвердження КМУпроекту постанови “Про затвердження порядку повернення українськими бенефіціарами неналежно витрачених коштів та/або невикористаної їх частини (в рамках реалізації Угоди про фінансування Дунайської транснаціональної програми (Interreg V-B Danube — CCI 2014TC16M6TN001)” Бойко О.А.
Кінщак А.В.
Будик О.О. Ткаченко В.А.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.4. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про затвердження Державної програми транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки” Бойко О.А. Супруненко Л.А. Далєвська Т.А.
Будик О.О.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.5. Забезпечення організації та проведення засідання Українсько-Польської Міжурядової Координаційної Ради з питань міжрегіонального співробітництва Бойко О.А.
Далєвська Т.А.
Супруненко Л.А.
II квартал
червень
засідання проведено, протоколи засідань додано
1.6. Забезпечення організацію та проведення засідання Українсько-Словацької міжурядової комісії з питань транскордонного співробітництва Бойко О.А.
Далєвська Т.А.
Супруненко Л.А.
IV квартал
грудень
засідання проведено, протоколи засідань додано
1.7. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Деякі питання державної фінансової підтримки проектів (програм) транскордонного співробітництва” Бойко О.А.
Будик О.О. Супруненко Л.А. Далєвська Т.А.
III квартал
вересень
проект постанови подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.8. Проведення аналізу стану реалізації Державної стратегії регіонального розвитку України на період до 2020 року та Плану заходів з її реалізації Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
II квартал
травень
звіт за результатами аналіз стану подано до КМУ
1.9. Організація та проведення засідання Координаційного центру з провадження діяльності, пов’язаної з участю України в реалізації Стратегії Європейського Союзу для Дунайського регіону Бойко. О.А.
Кінщак А. В.
Ткаченко В.О.
Макаренко Л.П.
Бондаренко А.Б.
III квартал
вересень
засідання проведено, протоколи засідань додано
1.10. Проведення моніторингу (аналізу) стану виконання завдань і заходів за 2019 рік Державної програми розвитку транскордонного співробітництва на 2016-2020 роки, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 серпня 2016 р. № 554 Бойко О.А.
Будик О.О. Супруненко Л.А. Далєвська Т.А.
I квартал
березень
результати моніторингу надано Кабінетові Міністрів України та розміщено на Урядовому порталі і офіційному веб-сайті Мінрегіону
2. Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України 2.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2016 року № 827 (щодо порядку використання коштів та проведення конкурсного відбору проектів, які фінансуються за рахунок коштів секторальної бюджетної підтримки ЄС)” Бойко О.А. Москаленко В.В. Ковальчук Н.О. Бондар О.Ю. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
2.2. Розроблення проекту наказу Мінрегіону “Про затвердження пропозицій щодо розподілу у 2020 році бюджетних коштів за проектами регіонального розвитку, які можуть реалізовуватися за рахунок коштів, отриманих від Європейського Союзу у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики — Підтримка регіональної політики України, що пройшли конкурсний відбір” (поточні проекти) Бойко О.А. Москаленко В.В. Ковальчук Н.О. Бондар О.Ю. II квартал
червень
прийнято наказ Мінрегіону
2.3. Організація проведення конкурсного відбору проектів регіонального розвитку Бойко О.А. Москаленко В.В. Ковальчук Н.О. Бондар О.Ю. III квартал
вересень
конкурс проведено, перелік проектів-переможців схвалено комісією з відбору проектів регіонального розвитку
2.4. Підготовка та підписання договорів щодо реалізації проектів регіонального розвитку в межах бюджетної програми КПКВК 2751270 Бойко О.А. Москаленко В.В. Ковальчук Н.О. Бондар О.Ю. II квартал
червень
договори підписано
3. Сформувати горизонтальну та вертикальну координацію секторальних та державної регіональної політик 3.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 16 вересень 2015 р. № 714 “Про утворення Міжвідомчої координаційної комісії з питань регіонального розвитку” Бойко О.А.
Павлюк А.П.
Барвіцький С.Ю.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
4. Побудувати систему ефективного та прозорого інвестування на всіх рівнях врядування 4.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України “Про стимулювання розвитку регіонів” Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5. Розбудувати потенціал суб’єктів державної регіональної політики 5.1. Розроблення, схвалення КМУ та реєстрація у ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про засади державної регіональної політики” Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5.2. Розроблення та затвердження КМУ проекту розпорядження про затвердження плану заходів щодо створення у Херсонській області Агенції регіонального розвитку “Офіс євроінтеграції” Бойко О.А.
Павлюк А.П.
Барвіцький С.Ю.
I квартал
лютий
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
5.3. Розроблення, схвалення КМУ та реєстрація у ВРУ проекту Закону України “Про гірські території в Україні” Бойко. О.А.
Кінщак А.В.
Голвазіна Л.В.
Бондаренко А.Б.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5.4. Розроблення, схвалення  КМУ та реєстрація у ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу щодо стимулювання інвестиційної діяльності та створення нових робочих місць на проблемних територіях” Бойко О.А.
Слишова Т.А.
Єзерова А.І.
Самсонюк К.О.
Зубко С.Д.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5.5. Розроблення пропозицій для Уряду щодо підвищення ефективності управління у сфері регіонального розвитку за результатами аналізу звітів голів обласних, Київської і Севастопольської міських державних адміністрацій за 2019 рік Бойко. О.А.
Кінщак А.В.
Ткаченко В.О.
Макаренко Л.П.
Котляр А.І.
Голвазіна Л.В.
Бондаренко А.Б.
II квартал
квітень
висновки та пропозиції подано на розгляд Кабінету Міністрів України
5.6. Проведення моніторингу соціально-економічного розвитку регіонів відповідно до постанови КМУ від 21 жовтня 2015 р. № 856 “Про затвердження Порядку та Методики проведення моніторингу та оцінки результативності реалізації державної регіональної політики” Бойко О.А.
Павлюк А.П.
Барвіцький С.Ю.
I квартал
березень
ІI квартал
червень
ІI квартал
травень
ІІI квартал
вересень
IV квартал
грудень
результати моніторингу надано Кабінетові Міністрів України та розміщено на Урядовому порталі і офіційному веб-сайті Мінрегіону
5.7. Проведення щопіврічного моніторингу соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів Бойко. О.А.
Кінщак А.В.
Голвазіна Л.В.
Бондаренко А.Б.
I квартал
березень
ІІI квартал
вересень
подано КМУ та оприлюднено результати моніторингу соціально-економічного розвитку гірських населених пунктів на офіційному веб-сайті Мінрегіону
Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку
10.2  Українці, що мешкають в “депресивних регіонах”, мають достатні можливості для розвитку 1. Забезпечити державну підтримку розвитку регіонів та підвищити інвестиційну привабливість територій України 1.1. Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 р. № 1068” Бондарчук Н.Л. Потьомкіна Н.П.
Тараканова Ю.І.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.2. Здійснення заходів щодо підготовки та підписання Фінансової угоди з ЄІБ щодо залучення позики (орієнтовно 200 млн євро) – Проект “Надзвичайна кредитна програма-2” Бондарчук Н.Л. Потьомкіна Н.П.
Тараканова Ю.І.
IV квартал
грудень
підготовлено пакет документів для підписання Фінансової угоди з ЄІБ
1.3. Відпрацювання Угод про передачу коштів по проектах в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України (між Мінфіном, Мінрегіоном, Власниками об’єктів/Розпорядниками коштів за місцевими бюджетами та Кінцевими бенефіціарами) Бондарчук Н.Л. Потьомкіна Н.П.
Тараканова Ю.І.
протягом року підписано Угоди
1.4. Розроблення та подання до КМУ проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій”, затвердженої постановою КМУ від 6 лютого 2012 року № 106 Бондарчук Н.Л.
Діденко Л.П.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.5. Розроблення та подання до КМУ проектів розпоряджень КМУ “Деякі питання розподілу у 2020 році субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку територій” Бондарчук Н.Л.
Діденко Л.П.
Карась В.П.
ІI квартал
квітень
ІІI квартал
липень
ІІI квартал
вересень
3 проекти розпоряджень подано на розгляд Міністру
ІI квартал
травень
ІІI квартал
серпень
ІV квартал
жовтень
прийнято 3 розпорядження Кабінету Міністрів України
1.6. Розроблення та подання до КМУ проекту розпорядження КМУ “Про затвердження переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку” Бондарчук Н.Л.
Діденко Л.П.
Карась В.П.
II квартал
квітень
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
1.7. Розроблення та подання до КМУ проектів розпоряджень КМУ “Про внесення змін до переліку інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися у 2020 році за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку, в тому числі тих, що фінансуються з метою погашення кредиторської заборгованості, зареєстрованої органами Державної казначейської служби станом на 1 січень року” Бондарчук Н.Л.
Діденко Л.П.
Карась В.П.
ІІI квартал
липень
ІІI квартал
вересень
2 проекти розпоряджень подано на розгляд Міністру
ІІI квартал
серпень
ІV квартал
жовтень
прийнято 2 розпорядження Кабінету Міністрів України
1.8. Погодження переліків проектів (більш ніж 3,0 тис. проектів на суму 2,1 млрд. гривень), що фінансуються у 2020 році за рахунок субвенції на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад Бондарчук Н.Л.
Скубак А.А.
Родянчук І.М.
II квартал
червень
III квартал
вересень
IV квартал
грудень
проведено 25 засідань Комісії та надано листи-погодження більш ніж 1000 об’єднаним територіальним громадам
1.9 Погодження пропозицій облдержадміністрацій щодо перерозподілу в межах затверджених проектів та заходів субвенції на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров’я у сільській місцевості Бондарчук Н.Л.
Подюк Ю.В.
протягом року (по мірі надходження пропозицій від облдержадміністрацій) надано листи-погодження від Міністерства до ОДА
2. Побудувати систему ефективного та прозорого інвестування на всіх рівнях врядування 2.1. Розроблення та подання до Кабінету Міністрів України проекту постанови Кабінету Міністрів України “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 18 березень 2015 року № 196” (в частині удосконалення порядку підготовки, оцінки та відбору інвестиційних програм і проектів регіонального розвитку, що можуть реалізовуватися за рахунок коштів державного фонду регіонального розвитку) Бондарчук Н.Л. Карась В.П. у двомісячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України проект постанови подано на розгляд Міністру
у тримісячний строк з дня набрання чинності Законом України «Про внесення змін до статті 24-1 Бюджетного кодексу України прийнято постанову Кабінету Міністрів України
2.2. Розроблення проекту наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 24 квітень 2015 року № 80” Бондарчук Н.Л.
Подюк Ю.В.
у двомісячний строк з дня внесення відповідних змін до постанови КМУ від 18.03.2015 №196 проект наказу подано на розгляд Міністру
у тримісячний строк з дня внесення відповідних змін до постанови КМУ від 18.03.2015 №196 наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
2.3. Введення в промислову експлуатацію онлайн системи відбору проектів регіонального розвитку, що можуть фінансуватися з державного бюджету за рахунок коштів Державного фонду регіонального розвитку та коштів, що отримані від ЄC у рамках виконання Угоди про фінансування Програми підтримки секторальної політики – Підтримка регіональної політики України Бондарчук Н.Л.
Бойко О.А.
Топіха О.Ю. Ковальчук Н.О.
протягом року прийнято наказ Мінрегіону
3. Надати державну підтримку забезпечення громадян доступним житлом 3.1. Розроблення та прийняття наказ Мінрегіону “Про збільшення статутного капіталу Державної спеціалізованої фінансової установи “Державний фонд сприяння молодіжному житловому будівництву” Бондарчук Н.Л. Толстова А. В. Ревуцька А.О. I квартал
лютий
прийнято наказ Мінрегіону
3.2. Розроблення та подання до КМУ проекту постанови КМУ “Деякі питання щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі” Бондарчук Н.Л. Толстова А. В. Ревуцька А.О. I квартал
лютий
проект постанови Кабінету Міністрів України подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3.3. Розроблення та подання до КМУ проекту постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 10 жовтень 2018 р. № 819 “Деякі питання забезпечення громадян доступним житлом” Бондарчук Н.Л. Толстова А. В. Ревуцька А.О. у двомісячний термін після скасування Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва проект постанови подано на розгляд Міністру
у тримісячний термін після скасування Закону України “Про запобігання впливу світової фінансової кризи на розвиток будівельної галузі та житлового будівництва прийнято постанову Кабінету Міністрів України
 Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою
10.3 Українці мають реальну можливість впливати на організацію свого життєвого простору як мешканці спроможних громад 1. Охопити всю території України спроможними територіальними громадами 1.1. Розроблено проект постанови КМУ “Про внесення змін до Методики формування спроможних територіальних громад” Шаршов С.І.
Шилкін М.О.
Коток О.Ю.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.2. Розроблення та подання на розгляд КМУ проектів розпоряджень КМУ про затвердження, внесення змін до перспективних планів формування територій громад областей Шаршов С.І. Шилкін М.О. Шпильчин Я.Б. Поп’юк Л.В. I квартал
лютий
проекти розпоряджень подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
1.3. Розроблення та подання проекту розпорядження КМУ про визнання спроможними об’єднаних територіальних громад Шаршов С.І. Павлюк О.В. Святовець Л.В. I квартал
лютий
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
1.4. Розроблення та подання проекту постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку використання коштів субвенції на розвиток інфраструктури об’єднаних територіальних громад” Шаршов С.І. Павлюк О.В. Арсенюк Т.А. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.5. Надання державної фінансової підтримки на розвиток об’єднаних територіальних громад шляхом розподілу коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на формування інфраструктури об’єднаних територіальних громад Шаршов С.І. Павлюк О.В. Арсенюк Т.А. II квартал
травень
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
Євро 4,6 1.6. Розроблення та подання на розгляд КМУ проекту урядового акта щодо адміністративно-територіального устрою базового рівня (у разі прийняття Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” щодо визначення адміністративних центрів територіальних громад та територій територіальних громад (законопроект реєстр. № 2653 від 20.12.2019) Шаршов С.І. Шилкін М.О.
Коток О.Ю.
II квартал
квітень
проект акта подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
1.7. Розроблення та подання на розгляд КМУ проектів постанов Верховної Ради України про зміну в адміністративно-територіальному устрої відповідної області, зміну і встановлення меж міст та районів областей (у разі надходження відповідних доручень Уряду, Прем’єр-міністра України ) Шаршов С.І. Шилкін М.О. Усенко В.А. I квартал
березень
II квартал
червень
III квартал
вересень
IV квартал
грудень
проекти постанов ВРУ подано на розгляд Міністру
проекти постанов ВРУ схвалено КМУ
1.8. Ведення реєстру про співробітництво територіальних громад Шаршов С.І. Попова Л.Г. Биканова Н.В. Шилкіна А.В. I квартал
березень
II квартал
червень
III квартал
вересень
IV квартал
грудень
договори про співробітництво внесено до Реєстру
1.9. Здійснення аналізу та проведення моніторингу результатів впровадження реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади Шаршов С.І. Шпильчин Я.Б. Поп’юк Л.В. I квартал
березень
II квартал
червень
III квартал
вересень
IV квартал
грудень
звіт подано на розгляд Міністру та розміщено на офіційному сайті Мінрегіону
2. Охопити всю територію України районами, які відповідають європейським вимогам та стандартам 2.1. Розроблення та подання на розгляд КМУ проекту акта щодо адміністративно-територіального устрою субрегіонального рівня Шаршов С.І. Шилкін М.О.
Коток О.Ю.
II квартал
травень
проект акта подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
проект акта схвалено КМУ
2.2. Здійснено аналіз та проведено моніторинг діяльності проектів (програм) міжнародної технічної допомоги, які надають підтримку у реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні Шаршов С.І. Котлярова О.С. Поп’юк Р.Д. IV квартал
грудень
звіт подано на розгляд Міністру
3. Передати органам місцевого самоврядування повноваження органів виконавчої влади у секторальних сферах 3.1. Розроблення та обговорення концепції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція) Шаршов С.І. Павлюк О.В. Кіндрат С.М. Свіргун В.С. I квартал
лютий
проведено обговорення концепції Закону України
I квартал
лютий
проект концепції проекту Закону України подано на розгляд Міністру
Євро 4,6 3.2. Розроблення та подання на розгляд КМУ проекту Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” (нова редакція) Шаршов С.І. Павлюк О.В. Кіндрат С.М. Свіргун В.С. II квартал
травень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект Закону України схвалено КМУ
3.3. Розроблення та подання на розгляд КМУ проектів нормативно-правових актів, спрямованих на виконання нової редакції Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” Шаршов С.І. Павлюк О.В. Кіндрат С.М. Свіргун В.С. III квартал
серпень
проект акта подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
3.4. Розроблення та подання КМУ проекту Закону України “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо фінансового забезпечення бюджетів місцевого самоврядування” Шаршов С.І. Павлюк О.В. Арсенюк Т.А. II квартал
травень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект Закону України схвалено КМУ
3.5. Розроблення та подання КМУ проекту Закону України “Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо укріплення власних доходів – місцевих податків та зборів” Шаршов С.І. Павлюк О.В. Арсенюк Т.А. II квартал
травень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект Закону України схвалено КМУ
3.6. Розроблення та подання Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до секторальних законів в частині децентралізації та розмежування повноважень Шаршов С.І.
Рубчак М.В.
Євтушенко Л.Г.
Яровенко Н.П.
II квартал
травень
пропозиції подано КМУ
3.7. Розроблення та подання на розгляд Кабінету Міністрів України пропозицій щодо внесення змін до Закону України “Про центральні органи виконавчої влади” в частині оптимізації повноважень центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів з урахуванням принципу субсидіарності Шаршов С.І.
Рубчак М.В.
Євтушенко Л.Г.
Яровенко Н.П.
II квартал
травень
пропозиції подано КМУ
4. Переформатувати місцеві державні адміністрації у відповідності до нової компетенції, основними повноваженнями яких буде забезпечення законності та
правопорядку, виконання державних і регіональних програм, забезпечення координації (взаємодії) діяльності територіальних органів центральних органів виконавчої влади, здійснення
4.1. Розроблення та обговорення концепції Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція) Шаршов С.І.
Павлюк О.В.
Рубчак М. В.
I квартал
лютий
проведено обговорення концепції Закону України
I квартал
лютий
проект концепції проекту Закону України подано на розгляд Міністру
4.2. Розроблення та подання на розгляд КМУ проекту Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція) Шаршов С.І.
Павлюк О.В.
Рубчак М. В.
II квартал
травень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект Закону України схвалено КМУ
адміністративного нагляду за відповідністю Конституції та законам України актів органів місцевого самоврядування 4.3. Розроблення та подання на розгляд КМУ підзаконних нормативно-правових актів, спрямованих на виконання Закону України “Про місцеві державні адміністрації” (нова редакція) Шаршов С.І.
Павлюк О.В.
Рубчак М. В.
III квартал
вересень
проект акта подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
4.4. Розроблення та подання КМУ проекту акта про затвердження рекомендаційних переліків структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій Шаршов С.І.
Рубчак М.В.
Євтушенко Л.Г.
Яровенко Н.П.
IV квартал
листопад
проект акта подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики
10.4 Українці мають комфортне та доступне житло 1. Створити нову системну законодавчу базу, яка регулює основні засади державної житлової політики та встановити критерії надання житла громадянам безоплатно або за доступну плату в найм (оренду), вдосконалити механізм врегулювання відносин на ринку орендного житла та сформувати стимулюючі інструменти щодо модернізації існуючого житлового фонду, зокрема механізм моніторингу стану житлового фонду, віднесення до ветхого та аварійного та удосконалити критерії віднесення громадян до категорії таких, що мають право на державну підтримку 1.1. Розроблення та схвалення КМУ проекту Концепції державної житлової політики Залєвська Г.М. Старцева С.М.
Федевич О.М.
Олейнікова І.В.
II квартал
березень
проект акта подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
1.2. Розроблення та подання до ЦОВВ проекту Житлового кодексу України Залєвська Г.М.
Старцева С.М.
Федевич О.М.
Олійник Н.Ф.
Лєппо О.О.
Хорєва Н.П.
III квартал
серпень
проект Житлового кодексу подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
проект Житлового кодексу подано до ЦОВВ
2. Створити механізми правових гарантій та захисту житлових прав, у т. ч. на управління житлом, і відповідальності щодо впровадження державної житлової політики, а також механізмів реалізації та захисту прав з управління житлом та виконання обов’язків з управління 2.1. Розроблення та схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України щодо удосконалення процедури прийняття рішень співвласників багатоквартирного будинку Залєвська Г.М.
Старцева С.М.
Олійник Н.Ф.
Рогальова А.Г.
III квартал
вересень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
жовтень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
2.2. Розроблення проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 14 березня 2012 р. № 201” Залєвська Г.М. Старцева С.М. Васильківська О.В.
Олейнікова І.В. Гвоздьов Д.О.
IІ квартал
квітень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IІ квартал
черевень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3. Удосконалити механізм забезпечення житлом населення на випадок надзвичайних ситуацій (житлом з фонду для тимчасового проживання); переглянути критерії надання громадянам житла з фонду соціального призначення, умов користування ним. 4.1. Розроблення та прийняття проекту постанови КМУ “Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 682” Залєвська Г.М.
Старцева С.М.
Федевич О.М.
Олейнікова І.В.
Хорєва Н.П.
Сарапіна І.В.
IІ квартал
квітень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IІ квартал
черевень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
4. Урегулювати питання набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія) 5.1. Розроблення проекту Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України” щодо набуття співвласниками БКБ права власності (безоплатного постійного користування) на земельну ділянку, на якій розташовані БКБ і належні до нього будівлі та споруди і його прибудинкова територія) Залєвська Г.М.
Старцева С.М.
Федевич О.М.
Олейнікова І.В.
Хорєва Н.П.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
10.5 Українці отримують якісні комунальні послуги Євро 1722 5. Забезпечити централізованим водопостачанням населенні пункти України та впровадити централізоване водовідведення у населених пунктах з кількістю населення (популяційним еквівалентом) більше 2 тис. Жителів 5.1. Розроблення та схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України щодо водовідведення Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Васильківська О.В.
Габрилевич Ю.Ю.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5.2. Розроблення, схвалення КМУ та подання у ВРУ проекту Закону України “Загальнодержавна програми “Питна вода України” на 2021-2030 роки” Токаренко В.В.
Пащенко Л.В.
Журавльова О.С. Васильківська О.В.
Гвоздьов Д.О.
IV квартал
листопад
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5.3. Розроблення та схвалення КМУ Концепції реалізації державної політики у сфері централізованого водопостачання та водовідведення Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Васильківська О.В.
Хорєва Н.П.
IV квартал
листопад
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
5.4. Розроблення та подання до Офісу Президента України проекту Закону України “Про ратифікацію Листа про внесення змін № 3 до Фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком (Проект “Миколаївводоканал” (Розвиток системи водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв)” Залєвська Г.М. Фреїшин З.М. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
проект Закону України подано до Офісу Президента
5.5. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених пунктів України” Токаренко В.В.
Васильківська О.В.
Медведь Т.А.
Зайчук В.І.
Рогальова А.Г.
IV квартал
листопад
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.6. Внесення змін до постанови КМУ від 29.04.2004 № 576 “Про затвердження Порядку підготовки та оприлюднення Національної доповіді про якість питної води та стан питного водопостачання в Україні” Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І. Васильківська О.В.
Габрилевич Ю.Ю.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
5.7. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінжитлокомунгоспу від 28.06.2008 № 190 Залєвська Г.М.
Токаренко В.В.
Медведь Т.А.
Зайчук В.І.
Федевич О.М.
Гвоздьов Д.О.
IV квартал
листопад
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.8. Внесення змін до наказу Мінрегіону від 25.06.2014 № 181 “Про затвердження Методики розрахунку технологічних витрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1064/25841 Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І.
Федевич О.М. Хорєва Н.П.
IV квартал
листопад
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.9. Внесення змін до наказу Мінрегіону від 25.06.2014 № 180 “Про затвердження Методики розрахунку втрат питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 3 вересня 2014 р. за № 1063/25840 Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І.
Федевич О.М. Хорєва Н.П.
IV квартал
листопад
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.10. Внесення змін до наказу Мінрегіону від 25.06.2014 № 179 “Про затвердження Порядку розроблення та затвердження технологічних нормативів використання питної води підприємствами, які надають послуги з централізованого водопостачання та/або водовідведення”, зареєстрованого в Мінюсті 03.09.2014 за № 1062/25839 Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І.
Федевич О.М. Хорєва Н.П.
IV квартал
листопад
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
5.11. Розроблення та подання до КМУ проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1107” Залєвська Г.М. Васильківська О.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І.
Хорєва Н.П.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
6. Організувати ефективне теплопостачання населених пунктів 6.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження Методики  розроблення схем теплопостачання населених пунктів України” Токаренко В.В.
Потапенко С.П.
Федевич О.М.
Гвоздьов Д.О.
III квартал
липень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
серпень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
6.2. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 08.08.2012 № 403 “Про затвердження порядку погодження Мінрегіоном схем теплопостачання населених пунктів з кількістю жителів більш як 20 тис. осіб та регіональних програм модернізації систем теплопостачання” зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 серпня 2012 р. за № 1474/21786 Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Потапенко С.П.
Федевич О.М.
Рогальова А.Г.
II квартал
травень
проект наказу подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
6.3. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до Порядку погодження Мінрегіоном умов конкурсу щодо передачі в оренду чи концесію об’єктів, що використовуються для здійснення діяльності у сферах теплопостачання, водопостачання та водовідведення затвердженого наказом Міністерства з питань житлово-комунального господарства України від 8.12.2009 №386, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11 січня 2010 р. за №4/17299, (у редакції наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства 10.10.2011 №230) Токаренко В.В. Пащенко Л.В. Ресенчук О.П. Васильківська О.В.
Лєппо О.О.
II квартал
травень
проект наказу подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято наказ Мінрегіону
10.6. Українці зменшать втрати при споживанні тепла, гарячого водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках 7. Реалізація Стратегії термомодернізації будівель 7.1. Розроблення та прийняття проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 602” Залєвська Г.М.
Радченко Р.М.
Васильківська О.В.
Вишняк І.В.
Габрилевич Ю.Ю
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
7.2. Розроблення та прийняття проекту постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 26 липня 2018 р. № 605” Залєвська Г.М.
Радченко Р.М.
Васильківська О.В.
Вишняк І.В.
Габрилевич Ю.Ю
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 757-56 8. Реалізація Угоди про Асоціацію з ЄС 8.1. Розроблення, опрацювання з експертами ЄС та затвердження проекту нормативно-правового акта про рекомендації щодо інтеграції відновлюваних джерел енергії до систем централізованого опалення та систем охолодження у процесі розвитку територій населених пунктів Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Потапенко С.П.
Федевич О.М.
Гвоздьов Д.О.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
8.2. Розроблення, опрацювання з експертами ЄС та прийняття проектів актів КМУ щодо проведення оцінки стану водовідведення та очистки міських стічних вод Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І. Васильківська О.В.          Габрилевич Ю.Ю III квартал
вересень
проект постанови подано на розгляд Міністру
Євро 1754 IV квартал
жовтень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 1774 8.3. Розроблення, опрацювання з експертами ЄС та прийняття проектів нормативно-правових актів щодо проведення очистки стічних вод перед скиданням в уразливих зонах та агломераціях Залєвська Г.М. Токаренко В.В. Медведь Т.А. Зайчук В.І. Васильківська О.В.          Габрилевич Ю.Ю III квартал
вересень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
жовтень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Департамент економіки систем життєзабезпечення
10.5 Українці отримують якісні комунальні послуги 1. Встановити тарифи на місцевому рівні органами місцевого самоврядування 1.1. Розроблення, схвалення КМУ та супроводження у ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України щодо регулювання діяльності підприємств у сферах теплопостачання, централізованого водопостачання та водовідведення” Хоцянівська Н.В.
Кравченко Н.О.
III квартал
серпень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
1.2. Розроблення та затвердження КМУ проекту акта про схвалення Ліцензійних умов та Порядку здійснення контролю за ліцензійними умовами Хоцянівська Н.В.
Кравченко Н.О.
IV квартал
жовтень
проект акта подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято акт Кабінету Міністрів України
1.3. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про теплопостачання” щодо вдосконалення механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію Хоцянівська Н.В.
Кравченко Н.О.
I квартал
березень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
1.4. Розроблення та подання КМУ проекту постанови КМУ щодо визначення порядку формування тарифів на теплову енергію на принципах стимулюючого тарифоутворення для ліцензіатів Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій Хоцянівська Н.В. Кравченко Н.О. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.5. Розроблення та подання до Мін’юсту на реєстрацію наказу “Про затвердження Вимог до формування рахунків на оплату комунальних послуг” Хоцянівська Н.В. Кравченко Н.О. Корицька В.Г. I квартал
лютий
проект наказу подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
2. Списати 100% штрафних санкції, утворених після 01.07.2016 року, та уточнення процедури реструктуризації боргів суб’єктів господарювання у сфері теплоенергетики та водопровідно-каналізаційного господарства 2.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до закону України №1730” (перенесення дати врегулювання кредиторської заборгованості на 01.05.2020) Хоцянівська Н.В. Коляда О.В. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
2.2. Здійснення заходів щодо відшкодування заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася на 01.01.2016 (- 3,4 млрд грн) Хоцянівська Н.В. Коляда О.В. I квартал
березень
пропозиції листом Мінрегіону надіслано на Мінфін
2.3. Законодавче урегулювання заборгованості з різниці в тарифах, що утворилася після 2016 року (визначення механізму відшкодування та напрямів) станом на 01.05.2020 Хоцянівська Н.В. Коляда О.В. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3. Врегулювати питання заборгованості населення за комунальні послуги 3.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання у ВРУ проекту Закону України щодо визначення механізму реструктуризації заборгованості населення та обов’язкових умов укладення боржниками договорів реструктуризації Хоцянівська Н.В.
Помінчук С.А.
Железняк Н.П.
II квартал
червень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3.2. Розроблення, схвалення КМУ та подання у ВРУ проекту Закону України щодо удосконалення законодавства про судовий збір Хоцянівська Н.В.
Помінчук С.А.
Железняк Н.П.
II квартал
червень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
4. Забезпечення безперебійного надання комунальних послуг 4.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту закону “Про внесення змін до Закону України “Про публічні закупівлі” Хоцянівська Н.В. Помінчук С.А. Щербініна Л.П. II квартал
травень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
4.2. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо узгодження суб’єктами господарювання, що провадять господарську діяльність у сфері теплопостачання, водопостачання та водовідведення запозичень від міжнародних фінансових організацій для реалізації інвестиційних проектів” Хоцянівська Н.В. Кравченко Н.О. Помінчук С.А. Щербініна Л.П. III квартал
серпень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
5. Затвердити порядок проведення перерахунків розміру плати за надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення в разі ненадання їх або надання не в повному обсязі, зниження якості 5.1. Розроблення та затвердження КМУ проекту постанови “Про затвердження Порядку здійснення перерахунку
вартості комунальних послуг за період їх ненадання, надання не в повному обсязі або невідповідної якості”
Хоцянівська Н.В. Краченко Н.О. Яценко Т.О II квартал
травень
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
проект постанови схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
Директорат енергоефективності
10.6 Українці зменшать втрати при споживанні тепла, гарячого водопостачання та інших енергетичних ресурсів в будинках Євро 720-10 1. Реалізувати Стартегію термомодернізації будівель 1.1. Розроблення та схвалення КМУ проекту розпорядження “Про затвердження Стратегії термомодернізації будівель” Петрунін Д.І.
Бойкул О.О.
Лисий І.М.
Обідник А.О.
Ситюк А.А.
III квартал
липень
проект розпорядження подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято розпорядження Кабінету Міністрів України
1.2. Розроблення та схвалення проекту постанови КМУ “Про внесення зміни до пункту 3 переліку центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, відповідальних за виконання зобов’язань, що випливають із членства України в міжнародних організаціях” щодо забезпечення звітування щодо реалізації Плану заходів Стратегії перед Секретаріатом енергетичного Співтовариства Петрунін Д.І.
Лисий І.М.
Буравльова Л.В.
I квартал
лютий
проект акта подано на розгляд Міністру
I квартал
березень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
2. Забезпечити стале та ефективне функціонування Фонду енергоефективності 2.1. Розроблення та прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про Фонд енергоефективності” в частині оптимізації роботи Фонду енергоефективності Петрунін Д.І.
Лисий І.М.
I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
Євро 720-19 2.2. Розроблення та схвалення проекту постанови КМУ щодо внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України в частині оптимізації роботи Фонду енергоефективності Петрунін Д.І.
Лисий І.М.
Ситюк А.А.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 720-19 2.3. Розроблення та схвалення проекту постанови КМУ щодо внесення змін до Типового договору з незалежним членом Наглядової ради державної установи “Фонд енергоефективності”, затвердженого постановою від 28.01.2018 № 581 Петрунін Д.І.
Лисий І.М.
Ситюк А.А.
I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 720-19 2.4. Розроблення та схвалення КМУ проекту постанови “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України “Про утворення державної установи “Фонд енергоефективності” від 20.12.2017 №1099, в частині збільшення статутного капіталу Фонду Петрунін Д.І. Бойкул О.О.
Лисий І.М.
I квартал
березень
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
червень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 720-19 2.5. Забезпечення фінансування Фонду енергоефективності із державного бюджету (шляхом затвердження паспорта бюджетної програми “Функціонування Фонду енергоефективності”) Петрунін Д.І. Бойкул О.О.
Лисий І.М.
IV квартал
грудень
прийнято наказ Мінрегіону
Євро 711 Євро 720-19 2.6. Внесення змін до Закону України “Про Фонд енергоефективності” з метою запровадження щорічної оцінки ефективності роботи Фонду енергоефективності Бойкул О.О.
Обідник А.О
Лисий І.М.
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3. Забезпечити розвиток ринку сертифікації енергетичної ефективності будівель 3.1. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону щодо внесення змін до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” Обідник А.О.
Коваленко В.А.
Бойкул О.О.
Лисий І.М.
II квартал
червень
проект Закону України подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3.2. Розроблення, схвалення КМУ та подання до ВРУ проекту Закону України “Про внесення змін до деяких Законів України в частині забезпечення енергетичної ефективності будівель” Бойкул О.О.
Лисий І.М.
I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
квітень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3.3. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 11.07.2018 №169 “Про затвердження Методики визначення енергетичної ефективності будівель” Обідник А.О. Коваленко В.А. Бойкул О.О. II квартал
квітень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
3.4. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 18.10.2018 № 276 “Про затвердження Порядку незалежного моніторингу енергетичних сертифікатів” Обідник А.О.
Коваленко В.А.
II квартал
травень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
серпень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
3.5. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 21.03.2018 № 62 ” Про затвердження Порядку ведення баз даних звітів про результати обстеження інженерних систем, атестованих енергоаудиторів та фахівців з обстеження інженерних систем, енергетичних сертифікатів” Обідник А.О.
Ситюк А.А.
II квартал
червень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
вересень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
3.6. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 11.07.2018 №172 “Про затвердження Порядку проведення сертифікації енергетичної ефективності та форми енергетичного сертифіката” Обідник А.О. Коваленко В.А. Бойкул О.О. II квартал
квітень
проект наказу подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
3.7. Приведення нормативно-правових актів у сфері користування тепловою енергією (зокрема, Правил користування тепловою енергією, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 03.10.2007 №1198) у відповідність до Закону України “Про енергетичну ефективність будівель” Залевська Н.Л.
Обідник А.О.
Бойкул О.О.
IV квартал
листопад
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
3.8. Внесення змін до постанови КМУ від 26.07.2018 №605 “Про затвердження Порядку проведення професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем” Обідник А.О.
Ситюк А.А.
Буравльова Л.В.
III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 720-18 4. Підвищити рівень енергетичної ефективності громадських будівель, у тому числі шляхом забезпечення енергосервісу та збільшення кількості будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії 4.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження методики визначення базового річного рівня споживання паливно-енергетичних ресурсів та житлово-комунальних послуг у натуральних показниках та у грошовій формі за цінами (тарифами), чинними на дату оголошення про проведення процедури закупівлі, що здійснюється при закупівлі послуг енергосервісу” Обідник А.О.
Бойкул О.О.
III квартал
серпень
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
Євро 715 4.2. Розроблення та прийняття проекту нормативно-правового акта КМУ щодо енергоменеджменту в будівлях публічної власності Петрунін Д.І. Обідник А.О. Ситюк А.А. IV квартал
жовтень
проект акта подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято акт Кабінету Міністрів України
Євро 720-18 4.3. Розроблення, опрацювання з експертами ЄС та затвердження примірного енергосервісного договору нормативно-правовим актом КМУ Петрунін Д.І. Обідник А.О. Бойкул О.О. III квартал
серпень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
грудень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
Євро 715 5. Створити базу даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель, зокрема громадських, забезпечити загальнонаціональну систему моніторингу споживання енергії як інструменту коригування державної політики 5.1. Створення та наповнення бази даних енергетичних та експлуатаційних характеристик будівель органів державної влади Петрунін Д.І.
Ситюк А.А.
Бойкул О.О.
Лисий І.М.
Буравльова Л.В.
III квартал
серпень
проект акта подано на розгляд Міністру
III квартал
липень
прийнято акт Кабінету Міністрів України
Управління благоустрою територій та комунального обслуговування
10.7 Українці відповідально поводяться з побутовими відходами та не засмічують навколишній життєвий простір 1. Імплементувати європейські принципи, в тому числі “розширеної
відповідальності виробника”
1.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження Змін до Правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових відходів” від 30.07.2010 № 259 Полтораченко Л.І. III квартал
вересень
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
1.2. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про внесення змін до наказу Мінрегіону від 01 серпня 2011 року № 133 “Про затвердження Методики роздільного збирання побутових відходів” Полтораченко Л.І. I квартал
лютий
проект наказу подано на розгляд Міністру
I квартал
лютий
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
1.3. Розроблення та подання КМУ проекту Закону України “Про муніципальні відходи” Полтораченко Л.І. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
1.4. Розроблення та подання КМУ постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з поводження з побутовими відходами”, затверджених постановою КМУ від 26.06.2006 № 1010 Полтораченко Л.І. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
1.5. Розроблення та подання КМУ постанови КМУ “Про внесення змін до Правил надання послуг з поводження з побутовими відходами”, затверджених постановою КМУ від 10.12.2008 № 1070″ Полтораченко Л.І. IV квартал
жовтень
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
2. Вироблення єдиних підходів та вдосконалення чинного порядку і умов надання адміністративних послуг у сфері благоустрою, поховання та житловій сфері 2.1. Розроблення та прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законів України щодо приведення законодавства у відповідність до Закону України “Про адміністративні послуги” Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3. Визначення та затвердження на законодавчому рівні поняття Національний військовий меморіальний комплекс, встановлення його відомчої приналежності та створення законодавчого підґрунтя для забезпечення фінансування влаштування та функціонування такого комплексу 3.1. Розроблення та прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до Закону України “Про поховання та похоронну справу” щодо Національного військового меморіального комплексу” Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3.2. Розроблення та прийняття проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення галузі поховання” Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект Закону України подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
проект Закону України схвалено КМУ та зареєстровано у ВРУ
3.3. Розроблення та подання КМУ постанови КМУ “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року № 348” щодо оновлення складу Організаційного комітету з питань створення і забезпечення функціонування Національного військового меморіального кладовища в зв’язку зі зміною складу Уряду Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
4.Додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та галузі поховання 4.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження уніфікованих форм актів, складених за результатами проведення планових (позапланових) заходів державного нагляду (контролю) щодо додержання суб’єктами господарювання вимог законодавства у сфері благоустрою населених пунктів та галузі поховання” Полтораченко Л.І. I квартал
лютий
проект наказу подано на розгляд Міністру
II квартал
травень
прийнято наказ Мінрегіону та зареєстровано в МінЮсті
5. Приведення положень нормативно-правових актів у відповідність до чинного законодавства у сфері підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду 5.1. Розроблення та прийняття наказу Мінрегіону “Про затвердження Змін до наказу Мінрегіону від 17.07.2013 № 319 “Про затвердження Методики підготовки вулично-дорожньої мережі населених пунктів до зимового періоду” Полтораченко Л.І. Отколенко Л.І. II квартал
квітень
проект наказу подано на розгляд Міністру
IV квартал
жовтень
наказ прийнято та зареєстровано в Мін’юсті
6. Підвищення комфорту населених пунктів:
реформування сфери паркування транспортних засобів
6.1. Розроблення та прийняття постанови КМУ “Про внесення змін до Порядку формування тарифів на послуги з користування майданчиками для платного паркування транспортних засобів” Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
6.2. Розроблення та прийняття постанови КМУ “Про внесення змін до Правил паркування транспортних засобів” Полтораченко Л.І. Божко О.А. I квартал
лютий
проект постанови подано на розгляд Міністру
IV квартал
листопад
прийнято постанову Кабінету Міністрів України
    Повернутися вгору