Структура міністерства

23.09.2019

СТРУКТУРА

апарату Міністерства розвитку громад та територій України

Назва структурного підрозділу шт. од.
1 Керівництво 7
Міністр 1
перший заступник Міністра 1
заступник Міністра 3
заступник Міністра з питань європейської інтеграції 1
державний секретар 1
2 Патронатна служба Міністра 6
3 Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції 23
експертна група європейської інтеграції та міжнародної технічної допомоги 4
експертна група бюджетного планування 4
експертна група стратегічного планування 6
експертна група стратегічних комунікацій 5
експертна група управління проектами 3
4 Директорат з питань розвитку місцевого самоврядування,  територіальної організації влади та  адміністративно-територіального устрою  24
експертна група територіальної організації влади 4
експертна група розвитку місцевого самоврядування 5
експертна група адміністративно-територіального устрою 5
експертна група взаємодії з інституціями Ради Європи 2
Головне управління з питань моніторингу, аналізу політики та взаємодії з місцевими органами влади та органами місцевого самоврядування 7
відділ розвитку громадянського суспільства 2
5 Директорат регіонального розвитку 23
експертна група стратегічного планування  регіонального розвитку 4
експертна група розвитку механізмів та інструментів стимулювання  регіонального розвитку 3
експертна група міжрегіонального та транскордонного співробітництва 4
експертна група інституційної підтримки та оцінки ефективності державної регіональної політики 3
Головне управління з питань  регіонального розвитку 8
відділ з питань реалізації державної регіональної політики 4
відділ з питань моніторингу розвитку регіонів та впровадження інформаційних систем 3
6 Директорат енергоефективності 11
експертна група енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства 5
експертна група розвитку відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 5
7 Директорат житлової політики та благоустрою 19
експертна група з питань житлової політики 5
експертна група з питань надання житлово-комунальних послуг населенню 5
експертна група благоустрою та поводження з побутовими відходами 5
експертна група з питань комунального обслуговування 3
8 Директорат житлово-комунального господарства 17
експертна група технічного регулювання у сфері житлово-комунального господарства 4
експертна група водопостачання та водовідведення 5
експертна група у сфері теплопостачання 3
експертна група державних програм та проектів 4
9 Директорат просторового планування територій та архітектури 24
експертна група планування територій 6
експертна група сталого розвитку населених пунктів 7
експертна група  збереження архітектурної спадщини та створення безбар’єрного простору 6
експертна група підвищення інвестиційної привабливості в будівельному секторі 4
10 Директорат технічного регулювання у будівництві 24
експертна група технічного регулювання у будівництві 7
експертна група проектування в будівництві 8
експертна група підвищення енергоефективності в будівельній галузі 8
11 Департамент адміністративно-організаційного забезпечення 31
організаційний відділ 4
відділ по роботі із зверненнями громадян та забезпечення доступу до публічної інформації 4
загальний відділ 11
відділ адміністративного забезпечення 5
відділ управління державною власністю 6
12 Фінансовий департамент 21
відділ фінансування регіональних, будівельних програм та розрахунків 5
відділ фінансування програм житлово-комунального господарства 5
відділ планування бюджетних програм, мережі та зведеної звітності 5
відділ бухгалтерського обліку та звітності 5
13 Юридичний департамент 26
відділ нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань будівництва 8
відділ нормативно-правової роботи та експертизи проектів актів з питань житлово-комунального господарства 6
відділ нормативно-правової роботи, експертизи проектів актів з питань регіональної політики та взаємодії з Верховною Радою України 5
відділ правового забезпечення та представництва в судах 6
14 Департамент систем життєзабезпечення та житлової політики 53
управління житлової політики 12
– відділ моніторингу експлуатації та утримання житлового фонду 6
– відділ формування та реалізації політики з житлових питань 5
управління інженерних систем 10
– відділ комунальної теплоенергетики 4
– відділ водопровідно-каналізаційного господарства 5
управління нормативно-методичного забезпечення 11
– відділ нормативно-методичного забезпечення в житловій сфері 5
– відділ нормативно-методичного забезпечення в сфері інженерних систем житлово-комунального господарства 5
відділ енергозбереження в сфері житлово-комунального господарства 6
відділ державних програм та розвитку систем житлово-комунального господарства 6
відділ реалізації Програм розвитку муніципальної інфраструктури України 6
15 Департамент економіки систем життєзабезпечення 20
відділ економічного аналізу підприємств житлово-комунальної сфери 5
відділ нормативно-методичного забезпечення економіки систем життєзабезпечення та моніторингу проблемних питань регіонів 4
відділ тарифної політики 5
відділ стимулювання розвитку альтернативних видів палива 5
16 Департамент з питань проектування об’єктів будівництва, технічного регулювання та науково-технічного розвитку 20
відділ координації науково-технічних робіт 4
відділ оцінки відповідності та з питань перегляду галузевих нормативних документів 4
відділ проектування конструктивних та інженерних систем будівель і споруд 4
відділ будівельних норм, нормативно-правових актів технічного характеру 4
сектор проектів будівництва щодо розбудови місцевої пожежної охорони та шкільних навчальних закладів 3
17 Департамент містобудування, архітектури та планування територій 17
відділ містобудування та архітектури 4
відділ містобудівного кадастру 4
відділ збереження традиційного середовища та створення безбарʼєрного простору 4
відділ координації діяльності Держархбудінспекції та Атестаційної архітектурно-будівельної комісії 4
18 Департамент впровадження пріоритетних проектів регіонального розвитку 37
відділ центральних регіонів 5
відділ південних регіонів 5
відділ західних регіонів 4
відділ східних регіонів 5
відділ міжнародних проектів 5
відділ реалізації житлових програм 4
відділ моніторингу реалізації проектів регіонального розвитку та аналітичної роботи 4
сектор з питань технічних вимог до пріорітетних проектів будівництва 3
19 Управління ціноутворення, економіки та договірних відносин у будівництві 14
відділ ціноутворення у будівництві 5
відділ нормативно-методологічного забезпечення експертизи та перевірки визначення вартості об’єктів будівництва 5
сектор економічних, договірних та трудових відносин у будівництві 3
20 Управління благоустрою територій та комунального обслуговування 12
відділ поводження з побутовими відходами 5
відділ комунального обслуговування 4
сектор благоустрою 2
21 Управління (служба) управління персоналом 17
відділ кадрів 4
відділ роботи з персоналом апарату та державних підприємств 4
відділ відбору та адаптації персоналу 4
відділ внутрішніх комунікацій, навчання та оцінки персоналу 4
22 Управління інформаційних технологій 9
відділ технічного забезпечення 4
відділ захисту інформації та електронних сервісів 4
23 Відділ протокольного забезпечення міжнародного співробітництва Міністерства 6
24 Відділ взаємодії із засобами масової інформації 7
25 Оперативно-диспетчерський відділ 6
26 Сектор внутрішнього аудиту 4
27 Сектор з питань запобігання та виявлення корупції 2
28 Сектор з питань цивільного захисту 2
29 Сектор контролю 3
30 Сектор мобілізаційної роботи та з питань оборони 2
31 Сектор режимно-секретної роботи 2
32 Сектор тендерних процедур 2
ВСЬОГО 491

 

Повернутися вгору