Інформація щодо виявлених фінансових порушень за результатами проведених внутрішніх аудитів в Мінрегіоні 2014-2016 роки

06.02.2017
№ П/п Назва підприємства об’єкта контролю Період, що охоплювався аудитом з/по

 

Основні фінансові порушення та недоліки, які були виявлені в ході проведення аудиту Усунення порушень % Загальний стан усунення виявлених недоліків та порушень %
1 Державне підприємство «Державний науково-дослідний інститут автоматизованих систем в будівництві» 01.01.2011 – 31.12.2013 Через недотримання відповідальними посадовими особами законодавства України у сфері оплати праці Підприємством здійснено незаконні витрати, на загальну суму 5,13 тис. гривень. 30 42
Проведено витрати на виплату премій, при наявній  заборгованості по заробітній платі та збитковості Підприємства та як наслідок незаконно  використано коштів, на загальну суму 108,40 тис. гривень. 0
Неправомірно відшкодовано працівникам Підприємства витрат на пальне без підтверджуючих первинних документів, на загальну суму 0,83 тис. гривень. 100
Здійснено витрати на рекламні послуги, в розмірах більших, ніж передбачено фінансовими планами, на загальну суму 20,54 тис. гривень. 50
Завищено витрати Підприємства за період з 01.11.2013 по 30.06.2014 на суму зайво нарахованої амортизації, в загальній сумі 17,88 тис. гривень. 50
Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Підприємством, на загальну суму  347,06 тис. гривень. 0
Підприємством недоотримано коштів від укладених договорів оренди, на загальну суму 6,02 тис. гривень. 0
Недоотримання Державним бюджетом України  коштів, на загальну суму 33,81 тис. грн. по договорах оренди. 0
Завищення кредиторської заборгованості Підприємства, на загальну суму   3 628,61 тис. гривень. 0
Завищення дебіторської заборгованості Підприємства, на загальну суму 32,11 тис. гривень. 0
Занижено вартість активів внаслідок безпідставного списання основних засобів без отримання дозволу Міністерства, на загальну суму 170,00 тис. гривень. 50
2 Державне підприємство «Науково-дослідна виробничо-технічна агенція «Стратегія регіонального розвитку» 01.06.2013 – 31.08.2014 Через недотримання відповідальними посадовими особами законодавства України у сфері оплати праці при розрахунку посадового окладу директора, Підприємством здійснено незаконних витрат, в сумі 10,95 тис. гривень. 100 90
Зайво сплачено коштів на оплату додаткових відпусток  та зайво перераховано коштів на сплату єдиного соціального внеску працівникам Підприємства, за період з 01.06.2013 по 31.08.2014, на загальну суму  9,26 тис. гривень. 90
Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Підприємством, на загальну суму  9,62 тис. гривень. 80
Лишки матеріальних цінностей, на суму  1,8 тис. гривень. 100
Внаслідок недостатнього контролю з боку керівництва Підприємством внесено недостовірні дані по коду рядка 2240 (завищено показник на 340,0 тис. грн.) до форми звітності №2 “Звіт про фінансові результати” за І півріччя 2014 року, що призвело до викривлення фінансової звітності щодо суми отриманих інших доходів. 100
3 Державне підприємство «Укркомунобслуговування» 01.01.2012 – 30.09.2014 Через недотримання відповідальними посадовими особами законодавства України у сфері оплати праці Підприємством здійснено незаконні витрати на оплату праці колишнього директора, на загальну суму 31,0 тис. гривень. 10 85
Через недотримання відповідальними посадовими особами законодавства України у сфері оплати праці Підприємством здійснено незаконні витрати, на загальну суму 57,85 тис. гривень. 25
Здійснено витрати на рекламні послуги, в розмірах більших, ніж передбачено фінансовими планами, на загальну суму
1,28 тис. гривень.
100
Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо проведення індексації заробітної плати, що призвело до недоотримання коштів працівниками Підприємства, на загальну суму 60,16 тис. гривень. 100
Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення простроченої дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Підприємством, на загальну суму  15,00 тис. гривень. 70
Завищення кредиторської заборгованості Підприємства, на загальну суму 2,39 тис. гривень. 100
Занижено вартість активів на загальну, суму 19,31 тис. гривень. 100
4 Державний
науково-дослідний та проектний
інститут «УкрНДІпроектреставрація»
01.01.2011 – 31.12.2013 Завищення витрат на рекламні послуги, у сумі 37,15 тис. гривень. 100 100
Зайво використано коштів на оплату праці працівників Інституту за час перебування у відпустці, на загальну суму 5,49 тис. грн., та зайве перерахування коштів на сплату єдиного соціального внеску, в сумі 2,02 тис. гривень. 100
Внаслідок невірного розрахунку посадового окладу директором  недоотримано коштів, на загальну суму 18,26 тис. гривень. 100
Неефективне витрачання коштів Інституту  при укладенні цивільно-правових договорів, на загальну суму 28,84 тис.гривень. 100
Неякісне проведення Інститутом річних інвентаризацій призвело до встановлення лишків матеріальних цінностей, на суму 1,0 тис. гривень. 100
5 Державне підприємство «Український науково-дослідний і проектний інститут цивільного будівництва  «УКРНДПІЦИВІЛЬБУД» 01.01.2011 – 31.12.2013 Здійснено витрат на інформаційно-консультативні послуги, на загальну суму 5,00 тис. грн., які не підтверджені документально. 100 80
Неправомірно відшкодовано працівникам Підприємства витрат на відрядження без підтверджуючих первинних документів, на загальну суму 3,52 тис. гривень. 100
Здійснено витрати на рекламні та консалтингові послуги, в розмірах більших, ніж передбачено фінансовими планами, на загальну суму
14,58 тис. гривень.
100
Зайво сплачено коштів на оплату відпускних працівникам, за 2011-2013 роки, в сумі 5,57 тис. грн., та зайво перераховано коштів на сплату єдиного соціального внеску, в сумі 2,05 тис. гривень. 50
Не проводилося нарахування працівникам компенсації втрати частини грошових доходів у зв’язку з порушенням термінів їх виплати, що призвело до не донарахування коштів працівникам підприємства, на суму 6,94 тис. гривень. 100
Здійснено видатки на оплату надбавок за особливо – важливі роботи, надбавок за високі досягнення окремим працівникам, при наявній заборгованості із виплати заробітної плати (до восьми місяців) решті працівникам Підприємства, на загальну суму 86,24 тис. гривень. 100
Здійснено витрати на утримання орендованого автомобільного транспорту при наявності укладених договорів кредитних ліній та існуючій заборгованості із виплати заробітної плати працівникам, на загальну суму 262,7 тис. гривень. 100
Завищення кредиторської заборгованості Підпиємства, на загальну суму 1 635,45 тис. гривень. 20
Завищення дебіторської заборгованості Підприємства, на загальну суму 3,71 тис. гривень. 20
Виявлено, в ході проведення вибіркової позачергової інвентаризації, лишки матеріальних цінностей, на загальну суму 2,00 тис. гривень. 0
6 Державне підприємство «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» 01.07.2013 – 01.07.2015 Через недотримання колишнім директором Підприємства вимог  Контракту призвело до незаконного використання коштів,  на загальну суму  6,04 тис. тис. гривень. 0 40
Проведено витрати на виплату премій, при наявній  заборгованості по заробітній платі та збитковості Підприємства та як наслідок незаконно  використано коштів Підприємства, на загальну суму 23,01 тис. гривень. 0
Здійснено витрати на рекламні послуги, в розмірах більших, ніж передбачено фінансовими планами, на загальну суму
0,88 тис. гривень.
80
Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Підприємством, на загальну суму  17,81 тис. гривень. 0
Підприємством недоотримано коштів від укладених договорів оренди (не нарахування пені), на загальну суму 12,36 тис. гривень. 10
Недоотримання  посадовими особами вимог законодавства у сфері оплати праці призвело до  не нарахування коштів працівникам Підприємства, в сумі 206,82 тис. гривень. 100
Завищення дебіторської заборгованості Підприємства, на загальну суму 931,15 тис. гривень. 40
Занижено вартість активів внаслідок порушення процедури списання основних засобів, на загальну суму 101,15 тис. гривень. 50
7 Державне підприємство «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва» 09.11.2012 – 31.12.2014 Недоотримано та не перераховано до Державного бюджету України частину ПДВ  за договором оренди нерухомого майна коштів, на загальну   суму 37,05 тис. гривень. 100 73
Недотримання  вимог п. 4 постанови Кабінету Міністрів України від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій» призвело до незаконного використання коштів Підприємства, на загальну суму 21,50 тис. гривень. 10
Незаконного використання  коштів,   на    загальну суму                     4,40 тис. гривень. 30
Недоотримання    працівниками Підприємства   коштів,  в  сумі   7,57 тис. гривень. 100
Зайво нараховано та виплачено заробітної плати на загальну суму 4,62 тис. грн. а також перераховано на сплату єдиного соціального внеску коштів, в сумі 1,75 тис. гривень. 20
Через недотримання вимог п.п.1, 5 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» Підприємством не відображено в обліку безоплатно отримане незавершене будівництво,  що призвело до заниження в обліку вартості активів, на загальну суму 785,00 тис. грн. В ході проведення аудиту порушення усунуто 100
Виявлено лишки матеріальних цінностей, на загальну суму                 45,0 тис. гривень. 50
8 Державне підприємство Український державний науково-дослідний інститут проектування міст «Діпромісто» імені Ю.М. Білоконя 01.01.2012 – 31.12.2014 Проведення доплат за суміщення посад начальнику юридичного відділу, призвело  до неефективного використання коштів, на загальну суму 7,11 тис. гривень. 100 94
Лишки матеріальних цінностей, на суму 1,98 тис. гривень. 100
9 Державне підприємство «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут міського господарства «НДКТІ МГ» 01.01.2013 – 30.09.2015 Неправомірно відшкодовано працівникам Підприємства витрат на відрядження без підтверджуючих первинних документів, на загальну суму 3,78 тис. гривень. 100 61
Зайво сплачено коштів на оплату праці та відпускні працівникам  та зайво перераховано коштів на сплату єдиного соціального внеску, в сумі 38,68 тис. гривень. 76
Здійснено витрати на консалтингові послуги та благодійну допомогу, в розмірах більших, ніж передбачено фінансовими планами, на загальну суму 5,98 тис. гривень. 100
Недоотримання  посадовими особами вимог законодавства у сфері оплати праці призвело до  не нарахування коштів працівникам Підприємства, в сумі 12,78 тис. гривень. 100
 Занижено вартість нематеріальних активів внаслідок порушення процедури визнання активів та порядку оприбуткування, на загальну суму 18,29 тис. гривень. 50
10 Державне підприємство «Науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут транспортного будівництва «Київдіпротранс» 01.01.2013 – 31.12.2015 Неправомірно  проведення нарахування та виплату заробітної плати начальнику відділу кадрів, на загальну суму 1,66 тис. гривень. 50 58
Недоотримання  посадовими особами вимог законодавства у сфері оплати праці призвело до  не нарахування коштів працівникам Підприємства, в сумі 432,00 тис. гривень. 10
 Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Підприємством, на загальну суму 302,00 тис. гривень. 0
Занижено вартість основних засобів внаслідок  порушення процедури списання основних засобів, на загальну суму 92,92 тис. гривень. 100
11 Державне підприємство «Український регіональний спеціалізований науково-реставраційний інститут «Укрзахідпроектреставрація» 01.01.2013 – 31.12.2015 Не своєчасне та не повне відображення господарських операцій в бухгалтерському обліку, призвело  до недоотримання доходів Інститутом, на загальну суму 23,81 тис. гривень. 0 30
 Посадовими особами не вжито усіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, що призвело до недоотримання доходів Інститутом, на загальну суму  401,78 тис. гривень. 3
Недотримання  посадовими особами вимог законодавства у сфері оплати праці призвело до  не нарахування коштів працівникам Інституту, в сумі 14,90 тис. гривень. 100
Занижено вартість основних засобів внаслідок  порушення процедури списання основних засобів, на загальну суму 463,42 тис. гривень. 0
Повернутися вгору