Інформація за результатами аудиту ефективності бюджетної програми «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла»

17.01.2018

Сектором внутрішнього аудиту проведено плановий аудит ефективності бюджетної програми 2751430 «Державне пільгове кредитування індивідуальних сільських забудовників на будівництво (реконструкцію) та придбання житла» за період 01.01.2015 по 31.12.2016.

Результати внутрішнього аудиту ефективності засвідчили, що фактичний стан фінансування бюджетної програми протягом періоду, що підлягав аудиту не дозволяє забезпечити потреб регіонів та не сприяє поліпшенню житлових умов сільського населення, що негативно впливає на рівень життя мешканців сільської місцевості.

На сьогодні програма, що досліджувалась,  фактично єдина, яка розроблена з метою покращення житлово-побутових умов сільського населення в Україні, що дає можливість сільським жителям отримати пільгові кредити (під 3% річних та багатодітним сім’ям безвідсотково) на будівництво житла та його благоустрій.

Коло потенційних сільських забудовників у рамках цієї програми значно розширилося за рахунок учасників бойових дій та антитерористичної операції, громадян, які переселилися з тимчасово окупованих територій.

Кількість бажаючих отримати кредити постійно зростає, але задовольняється тільки невелика їх кількість.

У ході проведення аудиту ефективності було виявлено низку порушень та недоліків під час планування і виконання бюджетної програми, а саме:

  • показники ефективності бюджетної програми не дають вичерпної інформації стосовно соціально-економічного ефекту від впровадження програми;
  • велика кількість внесення змін щодо перерозподілу фінансування між обласними фондами;
  • недоліки в частині своєчасності повернення довгострокових кредитів індивідуальними забудовниками житла на селі;
  • відсутність інформації щодо оцінки майна, що придбавається, будується в окремих кредитних справах;
  • непроведення засідань Міжвідомчої координаційної комісії з питань підтримки індивідуального житлового будівництва на селі;
  • відсутність належної системи внутрішнього контролю.

      Результати внутрішнього аудиту засвідчили, що бюджетна програма виконана недостатньо ефективно.

Повернутися вгору