Інформація за результатами планового аудиту ДП ««Львівдіпрокомунбуд»

16.05.2018

Сектором внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності Державного підприємства «Львівський державний інститут  проектування комунального  будівництва «Львівдіпрокомунбуд» за період 01.01.2015 по 31.12.2017.

Дослідженням визначено низку проблемних питань в діяльності підприємства, які мають вплив на стан справ у цілому, а саме:

  • недоліки ведення бухгалтерського обліку призводять до заниження в обліку вартості активів та зобов’язань;
  • відсутність оновлення необоротних активів свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприємства;
  • недоліки при управлінні витратами ДП «Львівдіпрокомунбуд» спричиняють їх необґрунтоване завищення;
  • неналежна організація внутрішнього контролю не дозволяє своєчасно і в повній мірі виявляти всі недоліки в діяльності підприємства, що призводить до невідповідності даних бухгалтерського обліку та спричиняє перекручення показників фінансової звітності.

У ході проведення аудиту встановлено ряд недоліків і порушень вимог антикорупційного законодавства, що свідчить про те, що заходів, здійснюваних керівництвом ДП «Львівдіпрокомунбуд» щодо організації роботи із запобігання корупції на підприємстві, недостатньо для їх вчасного попередження.

Враховуючи зазначене, керівництву ДП «Львівдіпрокомунбуд» необхідно звернути увагу на забезпечення належної організації діяльності підприємства  відповідно до вимог Закону України «Про запобігання корупції».

За результатами проведеного дослідження надано негативний аудиторський висновок щодо діяльності ДП «Львівдіпрокомунбуд» в цілому за період, що підлягав аудиту, та розроблено рекомендації керівництву підприємства, які мають на меті покращення ефективності управління майном та недопущення в подальшому виявлених помилок та недоліків.

Копію аудиторського звіту направлено до Головного управління Національної поліції у Львівській області.

Повернутися вгору