Інформація за результатами планового аудиту ДП «НДІБМВ»

20.03.2018

Сектором внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності Державного підприємства «Український науково-дослідний і проектно-конструкторський інститут будівельних матеріалів та виробів «НДІБМВ» за період 01.01.2015 по 31.12.2017.

Загалом результати внутрішнього аудиту діяльності підприємства засвідчили, що керівництвом підприємства  мета виконання показників ефективності використання державного майна і прибутку не досягається.

Також дослідженням визначено низку проблемних питань в діяльності підприємства, які мають вплив на стан справ у цілому, а саме:

  • недоліки ведення бухгалтерського обліку призводять до заниження в обліку вартості активів та зобов’язань;
  • відсутність оновлення необоротних активів свідчить про погіршення матеріально-технічної бази підприємства;
  • недоотримання доходів підприємством;
  • недоліки при управлінні витратами ДП «НДІБМВ» спричиняють їх необґрунтоване завищення;
  • неналежна організація внутрішнього контролю не дозволяє своєчасно і повною мірою виявляти всі недоліки в діяльності підприємства, що призводить до невідповідності даних бухгалтерського обліку та спричиняє перекручення показників фінансової звітності.

У ході проведення аудиту встановлено ряд недоліків і порушень вимог антикорупційного законодавства, що свідчить про те, що заходів, здійснюваних керівництвом ДП «НДІБМВ» щодо організації роботи з запобігання корупції на підприємстві, недостатньо для їх вчасного попередження.

За результатами проведеного дослідження надано негативний аудиторський висновок щодо діяльності ДП «НДІБМВ» в цілому за період, що підлягав аудиту, та розроблено рекомендації керівництву підприємства, які мають на меті покращення ефективності управління майном та недопущення в подальшому виявлених помилок та недоліків.

Повернутися вгору