Інформація за результатами позапланового аудиту ДП «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ»

10.11.2017

У ході проведення позапланового внутрішнього фінансового аудиту та аудиту  відповідності окремих питань діяльності Державного підприємства «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» за період з 08 лютого 2017 по 10 липня 2017 встановлено недотримання колишнім керівництвом інституту нормативно-правових актів, що регулюють питання оплати праці.

Як наслідок, встановлено такі недоліки під час дослідження питання витрат на оплату праці на загальну суму 578,41 тис. гривень:

  • недотримання колишнім керівництвом інституту законодавства з оплати праці, в частині правильності встановлення посадових окладів;
  • всупереч вимогам Колективного договору між адміністрацією та трудовим колективом інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» було встановлено доплати до посадового окладу колишньому заступнику директора з фінансових питань;
  • на порушення вимог Господарського кодексу України, наказу від 16.09.2014 № 68 «Про затвердження Положення про радників (на громадських засадах) директора інституту «НДІПРОЕКТРЕКОНСТРУКЦІЯ» до штату інституту було введено радників директора на платній основі.

За результатами проведеного дослідження надано негативний висновок щодо окремих питань діяльності ДП «Державний науково-дослідний та проектно-вишукувальний інститут «НДІпроектреконструкція» та розроблено рекомендації керівництву Інституту, які мають на меті покращення ефективності управління та недопущення в подальшому виявлених помилок та недоліків.

Копію аудиторського звіту направлено до Слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Враховуючи вищевикладене та наявну збитковість інституту, керівництву необхідно переглянути склад та систему оплати праці персоналу та привести її у відповідність до вимог законодавства та внутрішніх документів інституту.

Повернутися вгору