Інформація за результатами позапланового аудиту ДП «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва»

10.11.2017

Результати проведеного позапланового внутрішнього аудиту окремих питань діяльності Державного підприємства «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва» за період з 04 березня 2015 по 12 березня 2017 засвідчили недотримання колишнім керівництвом підприємства нормативно-правових актів, що регулюють питання управління державною власністю та передачі в оренду державного майна.

Як наслідок, встановлено такі недоліки під час дослідження питання використання державної власності та оренди державного майна на загальну суму 517,41 тис. гривень:

  • недотримання колишнім керівництвом підприємства Закону України «Про оренду державного та комунального майна» та інших нормативно-правових актів з питань оренди державного майна та управління державною власністю призвело до втрат державного бюджету та недоотримання коштів підприємством;
  • на порушення вимог Господарського кодексу України, Закону України «Про оренду державного та комунального майна», Закону України «Про управління об’єктами державної власності», Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, постанов та розпоряджень КМУ з питань оцінки державного майна, Статуту підприємства та інших нормативних актів і наказів Мінрегіону колишнім керівництвом підприємства незаконно передано в користування державне нерухоме майно.

За результатами проведеного дослідження надано негативний висновок щодо окремих питань діяльності Державного підприємства «Український інститут інженерно-технічних розвідувань для будівництва» та розроблено рекомендації керівництву підприємства, які мають на меті покращення ефективності управління та недопущення в подальшому виявлених помилок та недоліків.

Копію аудиторського звіту направлено до Слідчого відділу Печерського УП ГУНП у м. Києві.

Враховуючи вищевикладене, керівництву підприємства необхідно терміново привести у відповідність до чинного законодавства України цивільно-правові відносини із суб’єктами господарювання, які використовують державне нерухоме майно підприємства, і переглянути систему контролю за виконанням умов договорів оренди, що обліковуються на підприємстві, та контролю за ефективним використанням державної власності.

Повернутися вгору