Результати планового внутрішнього фінансового аудиту та аудиту відповідності діяльності Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація»

25.04.2017

Сектором внутрішнього аудиту проведено плановий внутрішній фінансовий аудит та аудит відповідності діяльності Українського державного науково-дослідного та проектного інституту «УкрНДІпроектреставрація» (т.в.о  директора Тимкович В.Ю.) за період з 01.01.2014 по 31.12.2016.

Загалом, результати внутрішнього аудиту діяльності Інституту «УкрНДІпроектреставрація» засвідчили, що керівництвом Інституту не досягнуто мети виконання показників ефективності використання майна і отримання прибутку.

За результатами аудиту надано негативний аудиторський висновок, враховуючи суттєвість впливу виявлених у ході дослідження порушень на діяльність Інституту в цілому.

Аудиторським дослідженням визначено низку проблемних питань в діяльності Інституту «УкрНДІпроектреставрація», а саме:

  • зниження обсягів замовлень на виконання робіт з реставрації пам’яток та об’єктів нерухомої культурної спадщини призвело до зменшення доходів та збитковості Інституту;
  • недоліки управління витратами Інституту спричинили в окремих випадках їх необґрунтоване завищення;
  • неякісне проведення інвентаризації активів призвело до їх нестачі та безпідставного відображення в обліку;
  • порушення Цивільного кодексу України в частині визначення строків позовної давності зумовило недоотримання доходів Інститутом;
  • недотримання вимог антикорупційного законодавства;
  • недоліки та недотримання облікової політики, а також недосконала системи внутрішнього контролю в Інституті призвели до низки порушень в частині ведення бухгалтерського обліку, внесення недостовірної інформації у звіти про виконання фінансових планів, порушень у сфері оплати праці.

Таким чином, основною причиною виявлених порушень є неналежне виконання своїх посадових обов’язків відповідальними працівниками Інституту.

Щоб забезпечити роботу Інституту  в сучасних умовах, керівному персоналу необхідно перш за все вміти реально оцінювати фінансовий стан  свого підприємства.

Повернутися вгору